Главная страница 1


Аналіз результативності роботи установ і закладів

освіти району у 2011 році та завдання щодо реалізації

освітньої політики в районі на 2012 рік
Шановні колеги! Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальні заклади освіти району вживають практичних заходів на виконання вимог Указу Президента України № 926/2010 від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», розпоряджень голови обласної державної адміністрації щодо виконання комплексного плану заходів розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012 роках, державних та регіональних цільових програм.

Зокрема, відділ освіти спільно з педагогічними колективами навчальних закладів у минулому році працювали над виконанням понад 10 програм, в тому числі 6 програм, які фінансуються з бюджету освіти. Окремі з них завершені, інші діють і в 2012 році.

У своїй доповіді зупинюся на виконанні цих програм.

Одним з пріоритетів у діяльності освітян району є забезпечення якісної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості.

Для реалізації державної політики у сфері дошкільної освіти спільними зусиллями відділу освіти, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громад у 2011 році проводилась системна робота щодо розвитку мережі дошкільних навчальних закладів, зміцнення їх матеріальної бази, створення належних умов для навчання і виховання дошкільників.

Розроблена і реалізується в районі Програма «Розвиток дошкільної освіти Ратнівського району на 2010-2014 роки», затверджені заходи на виконання Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. В 2011 році за рахунок проведеної у 2010 році реконструкції частини приміщення школи відкрито 3 дошкільні групи у смт.Заболоття , а шляхом об’єднання ЗОШ І-ІІІ ступеня і Заболоттівського дитячого садка створено навчально-виховний комплекс. Завершено добудову до приміщення дитсадка та відкрито додаткову дошкільну групу і спортивний зал у с.Заброди. Виготовлено проектну документацію на добудову 1 дошкільної групи та ігрового залу до приміщення діючого дитсадка у с.Видраниця, добудову двох дошкільних груп до приміщення дитячого садка в с.Жиричі, реконструкцію приміщення в с. Заліси. Виконання та реалізація завдань даної програми дозволить вирішити проблему дошкілля в селах Височне, Якуші, де відсутні дошкільні заклади, в Жиричах, Залісах, Гірниках, Бродах, Проході, Мельниках-Річицьких, де є потреба відкриття додаткових груп , та в селищі Ратне – будівництво дитячого садка.

Станом на 1 січня 2012 року в районі функціонують 28 освітніх закладів, які надають послуги у сфері дошкільної освіти, зокрема, 1 ДНЗ (12 вікових груп), 27 НВК «загальноосвітня школа-дитячий садок» (64 дошкільні групи). У ДНЗ і дошкільних групах НВК освіту здобувають 1666 дітей або 42,5% від загальної кількості віком від 1 до 6 років (2010 рік – 41,3%). В сільській місцевості – 36,2%, в міській – 66,9%. За даними щорічного обліку дітей дошкільного віку упродовж останніх трьох років у районі спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості дитячого населення віком від 1 до 6 років та відсоток охоплення дошкільною освітою ( 2011 рік -3911 дітей від 1 до 6 років, здобувають дошкільну освіту на базі ДНЗ та НВК 42,5%, 2010 рік - 3890 дітей і відповідно 41,3 %, 2009 рік – 3804 дітей, 39,1%).

Успішно в районі вирішується питання здобуття дошкільної освіти дітьми 5-річного віку, із 802 дітей 736 (92%) готуються до навчання в школі на базі дошкільного навчального закладу смт.Ратне та дошкільних груп навчально-виховних комплексів, 61 дитина (7,6%) – на базі навчальних груп при школах. Навчально-виховний процес з дітьми старшого дошкільного віку організовано відповідно до державної Базової програми «Я у Світі» та програми розвитку дітей 5-річного віку «Впевнений старт».

Належна увага приділяється організації харчування дітей дошкільного віку та виконанню Постанови Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.04 року «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах», дотриманню вимог Закону України «Про безпеку та якість продуктів харчування і продовольчої сировини». Видатки на харчування 1 дитини в день у 2011 році складали 12-14 грн., проте з січня 2012 року вартість харчування зменшилась і становить 12 гривень. Середньорайонний показник виконання норм харчування на 1 дитину за 2011 рік складає 85,5% (2010 рік – 86%, 2009 рік – 82%). Виконується ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» в частині внесення батьками плати за перебування дітей у дошкільних закладах, розмір якої становить 30 % (по селу), 50% (по місту) від вартості харчування в день.

Матеріально-технічна база ДНЗ і дошкільних груп НВК є достатньою. Видатки на дошкільну освіту району у 2011 році складали 11070,4 тис. грн. (2010р. – 9925,1 тис. грн., 2009р. – 7760,6 тис. грн., 2008р. – 6336,2 тис. грн.). При цьому всі витрати на енергоносії та обслуговування приміщень дошкільних груп у НВК проводяться за рахунок асигнувань на загальну середню освіту. У 2011 році на розширення мережі дошкільних навчальних закладів використано 559, 2 тис. грн. бюджетних коштів, на ремонт приміщень – 193, 2 тис. грн. бюджетних та 6,0 тис. грн. спонсорських коштів, на покращення матеріально-технічної бази ДНЗ – 260, 9 тис. грн. бюджетних та 67, 2 тис. грн. спонсорських коштів. В 2012 – 13424,400 тис. грн.

Незважаючи на обмеженість бюджетних видатків, ведеться систематична і планова робота спрямована на поліпшення матеріально-технічної бази , створення належних умов для всіх учасників освітнього процесу.

Так, у всіх дошкільних навчальних закладах щорічно в літні місяці проводяться поточні ремонти . У 2011 році за бюджетні кошти проведено укріплення аварійної стіни в дошкільній групі навчально-виховного комплексу с. Комарове, в старому приміщенні дитячого садка НВК смт.Заболоття здійснено поточний ремонт внутрішньої тепломережі, відремонтовано каналізаційну мережу в дитячому садку НВК с. Щедрогір, замінено вікна в дошкільних групах НВК с.Заліси та Здомишель, встановлено додатковий твердопаливний котел в Ратнівському ДНЗ та замінено двері, обладнано ігрові майданчики та закуплені меблі в НВК с.Заброди (за підтримки міжнародного фонду «Відродження» і громадської організації «Промінь», що діє при сільській раді).

Заслуговує на увагу якість роботи педагогів-дошкільників із Ратнівського ДНЗ ( в/о завідуючої Оліферчук Л.М.), та дошкільних груп НВК селища Заболоття, сіл Видраниця, Млинове, Залухів, Заброди, Самари-Оріхові, Тур, Гута, Замшани, Самари ( директори Колодюк А.П., Авдіюк В.В., Ковальчук О.М., Колос М.Т., Корнелюк А.Я., Халамай Є.О., Головій В.І., Безносюк В.С., Денисюк М.А., Супронюк З.В.), які належну увагу приділяють створенню розвивального середовища в групах для дітей різного віку, дбають про зміцнення фізкультурно-оздоровчої та ігрової бази, створюють комфортні умови для перебування дітей у навчальному закладі.

Впроваджуючи інноваційні технології в навчально-виховний процес ДНЗ педагоги використовують різноманітні форми організації дітей в залежності від віку, педагогічної мети, розділу програми, обраного напрямку роботи. Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що такі педагоги, як: Карпук М.П., Трофімук С.М., Грицак С.П., Пословська О.Д., Лахтюк С.М., Ковч Л.В., Михалевич Н.Й., Євтушик Л.О. (НВК сіл Млинове, С-Оріхові, Датинь, Конище, Заброди, Залухів, Замшани, Тур), Прокопчук Г.М., Тимощук О.В., Дудка Н.В.(ДНЗ смт. Ратне), Головійчук Т.Ф., Сверба К.П. (НВК смт. Заболоття) забезпечують розвивальний характер навчання, достатній рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань у дошкільників.

Проте, на сьогоднішній день залишається невирішеною проблема задоволення потреб батьків у влаштуванні дітей у дитсадок смт Ратне, в дошкільні групи НВК сіл Жиричі , Заліси , Броди , Видраниця, Прохід. Досить серйозною проблемою є перенаповнення спискового складу вікових груп. На 100 місцях виховується і навчається 130 дітей ( 165 по місту, 118 по селу) (по області – 125). Це значно погіршує умови перебування дітей в дитячому закладі та ускладнює роботу вихователів. На сьогодні резерв вільних приміщень із діючої мережі майже вичерпано. У 2012 році буде продовжуватись розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Зокрема, будівництво ДНЗ в смт.Ратне, відкриття однієї додаткової групи за рахунок вивільнення з оренди частини діючого приміщення дитячого садка у с.Заліси.

Є необхідність у зміцненні матеріально-спортивної бази, дообладнанні спортивних і ігрових майданчиків (особливо гостро дане питання стоїть у НВК сіл Гута, Самари, Прохід, Здомишель, Поступель, Кортеліси, де керівники навчальних закладів спільно з головами сільських рад не використовують можливостей співпраці з міжнародними фондами ( як це зробили в Забродах ), не займаються виготовленням нетрадиційного спортивного та ігрового обладнання за допомогою батьків, спонсорів.

Шановні колеги! Організований перехід учнів старшої школи на профільне навчання, науково-методичний супровід цього процесу та створення цілісної моделі профільного навчання в ЗНЗ забезпечує Програма впровадження профільного навчання.

Профільне навчання з самого початку запроваджено в усіх 24 навчальних закладах І-ІІІ ступеня. Ним у 2011 році охоплено 1173 старшокласники (96,7 %), 40 учнів навчаються за універсальним (безпрофільним) навчальним планом. За цим показником ми посідали 2-е місце в області після м. Ковеля та Іваничівського району, які мали 100 %. Найбільш поширеним залишається технологічний профіль навчання з професійною підготовкою на базі МНВК, де в 2011-2012 навчальному році навчається 561 учнів з 15 навчальних закладів району за програмами: «водій автотранспортних засобів категорії С1, С», «тракторист», «оператор комп’ютерного набору», «кравець», «діловод».

Порівняно з минулим роком відбулося збільшення кількості закладів суспільно-гуманітарного (7) та універсального (4) напрямків, зменшення філологічного (12), природничо-математичного (15) напрямків.

Важливим етапом допрофільної підготовки є запровадження поглибленого вивчення окремих предметів у 8-9 класах. У 2011-2012 навчальному році в 22 школах району, що на 7 більше, ніж у минулому, поглиблено вивчається: українська мова та література (345 учнів), математика (106 учнів), інформатика (29 учнів), біологія (85 учень), історія (28 учнів), географія (9 учнів), іноземна мова (20 учнів). Загальна кількість учнів, які поглиблено вивчають окремі предмети 622, або 8,4 % від загальної кількості учнів (в минулому році було 5,6 %). В більшості навчальних закладів прослідковується наступність між допрофільною підготовкою та профільним навчанням, вводяться факультативи та курси за вибором відповідно до профілів навчання.

Маючи відносний позитив в питанні профілізації, нам потрібно до початку 2012/2013 навчального року детально проаналізувати загальну картину профілізації в школах з тим, щоб зберегти наступність у викладанні предметів з допрофільної та профільної освіти. Крім того, для забезпечення ринку праці кваліфікованими робітниками особливої уваги потребує здійснення професійної підготовки в межах технологічного профілю на базі МНВК відповідно до державного стандарту професійно-технічної освіти. Маємо хороший досвід роботи, адже в області Ратнівський учкомбінат вважається одним з найкращих.

Протягом всього періоду запровадження профільного навчання в районі так і не були створені класи зі спортивним та художньо-естетичним профілями. До організації спортивного профілю не залучається дитячо-юнацька спортивна школа, хоча можливості для цього, зокрема в селищі Ратне, є.

Матеріально-технічна база закладів освіти, рівень оснащення відповідних предметних кабінетів не завжди в повній мірі відповідають потребам ефективного навчального процесу із запроваджених у школах профілів та положенню про відповідний навчальний кабінет. Хоча ми нерідко проводимо оплату за навчальні кабінети, майстерні, спортзали навіть у таких випадках. В умовах обмеженого фінансування в цьому році, я вимагаю від Вас, шановні директори, переглянути свої рішення щодо оплати за кабінети, в разі потреби провести повторну їх атестацію, паспортизацію і лише тоді повертатися до цього питання, коли вчитель забезпечить виконання всіх вимог. Адже кожен конкретний випадок – це приблизно 150-200 гривень бюджетних коштів на місяць.
Педагоги нашого району приділяють значну увагу роботі з обдаровавними учнями. Наші вихованці мають всі можливості для розвитку своїх уподобань та нахилів. З цією метою навчальними планами всіх загальноосвітніх навчальних закладів передбачені години на введення факультативних та індивідуальних занять, курсів за вибором, починаючи з 1 класу. Педагоги району допомагають дітям сформувати потребу у самоосвіті та самовдосконаленні, допомагають знайти себе в житті.

Відповідно до річного плану роботи відділу освіти у листопаді-грудні 2011 року пройшов ІІ етап Всеукраїнських олімпіад із 17 предметів, в якому взяло участь близько 500 учнів із усіх загальноосвітніх шкіл району (1117 учасників). Значний відсоток школярів успішно справились із завданнями, виявивши глибоке розуміння законів, теорій, продемонстрували вміння творчо застосовувати теоретичні знання на практиці, робити узагальнення, висновки.

За підсумками ІІ етапу олімпіад найкращих результатів досягли учні НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія» смт Ратне – 26 перемог (дир. Власюк К.П.), ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 смт Ратне – 25 перемог (дир. Рудчик І.М.), НВК с. Жиричі – 16 перемог (дир. Медвідь Н.В.), НВК с. Видраниця – 13 перемог (дир. Авдіюк В.В.), НВК с. Велимче та НВК с. Кортеліси – по 12 перемог (директори Павлович Т В. та Хомук Г.І.), НВК с. Гірники – 11 перемог (дир. Ковч О.М.), НВК с. Замшани та НВК с. Щедрогір – по 8 перемог (директори Денисюк М.А. та Мельник С.П.).

Однак, жодного призового місця в районі не вибороли учні на районних олімпіадах НВК с. Броди (дир. Арсенюк С.В.). Лише по одному переможцю в НВК сіл Гута (дир. Безносюк В.С.), Поступель (дир. Нікончук С.А.), Залухів (дир. Колос М.Т.). По два призових місця вибороли учні НВК сіл Самари, Здомишель, ЗОШ с. Межисить. Не в повній мірі використовує свої можливості педагогічний колектив НВК смт Заболоття (лише 6 призових місць, причому жодного І місця), НВК сіл Заліси, Прохід – по 3 призових місця. Лише 5 навчальних закладів І-ІІ ступеня сіл Височне, Комарове, П.-Річицькі, Сільце отримали призові місця. Слід відмітити наполегливу працю педагогів НВК с. Млинове (дир. Ковальчук О.М.), учні яких на районних олімпіадах завоювали 5 перемог. Три перші місця вони мають і в районному конкурсі знавців рідної мови ім. П. Яцика.

Через малу чисельність учнів школи сіл Зоряне, Краска, В.-Щитинська взяли участь лише в кількох олімпіадах. Прикро, що не всі навчальні заклади І-ІІІ ступеня представили учасників на районні олімпіади з екології, астрономії, економіки, психології. Це свідчить про недостатню роботу окремих досвідчених вчителів по підготовці дітей до предметних олімпіад.

У 2011 році 42 школярі-переможці ІІ (районного) етапу з 16 начальних закладів представляли район на ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад і вибороли 16 призових місць, посівши 3-4 місце в рейтингу серед районів області. Другий рік підряд успішно виступила команда юних математиків НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія» смт Ратне, виборовши 5 перемог. 3 перемоги здобули юні біологи (НВК с. Жиричі та НВК с. Щедрогір), по 2 перемоги – географи (НВК №1 смт Ратне), фізики (ЗОШ №2 смт Ратне), правознавці (ЗОШ №2 смт Ратне та НВК с. С.-Оріхові). По 1 перемозі – з астрономії та трудового навчання здобули учні НВК с. Велимче.

3 учні району брали участь в ІУ (Всеукраїнському ) етапі учнівських олімпіад: Чернецький Богдан та Штик Яна з НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія» смт Ратне їздили на олімпіаду з математики у м. Донецьк, Грицевич Іван із ЗОШ № 2 смт Ратне – на олімпіаду з фізики у м. Одеса, де єдиний з області привіз перемогу з фізики – диплом ІІІ ступеня.

Слід с казати, що в цьому році в арсеналі нашої збірної є 30 перемог на обласних олімпіадах, причому 4 – перших місць, 12 – других, 14 – третіх. В цьому найбільша заслуга педагогів та учнів обох Ратнівських шкіл, НВК сіл велимче, Гірники, Жиричі, Кортеліси, Прохід, Річиця, Тур

3 перемоги завоювали діти на обласних конкурсах знавців рідної мови ім. П.Яцика та Т.Шевченка: одне – перше та два третіх.

Однією з дієвих форм роботи з обдарованими дітьми є предметні турніри, у яких вихованці нашого району беруть результативну участь. Так протягом 2011 року наші юні турнірщики завоювали 5 перемог: фізики (юніори) та журналісти – другі місця, математики, біологи та фізики – треті.

У загальноосвітніх навчальних закладах сіл Гута, Велимче, Заброди, Замшани, НВК №1 смт. Ратне працювало 6 секцій Волинської обласної Малої академії наук. У 2011 році 5 учнів, які захищали наукові роботи в м. Луцьку, здобули перемоги: Зек Богдан із с. Гута, Старушик Юлія із с. Замшани, Лахтак Іван із с. Заброди, Філюк Іван із с. Велимче досягли третіх результатів, Федорук Юрій (НВК №1 смт Ратне) – завоював першість і захищав свою роботу з математики в м. Києві.

Результативною є участь школярів району у математичних, літературних, природничих, краєзнавчих та мистецьких конкурсах.

Так екологічна бригада НВК с. Видраниця третій рік підряд тримає першість в області. Лахтюк Іван, учень НВК с. Заброди, виборов ІІ місце на Всеукраїнському етапі конкурсу, присвяченого Шевченківським дням, у номінації «Історія України і державотворення».

Впевнено лідируємо в області по залученню школярів до участі в інтерактивних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Лелека» тощо. ( У 2011 році відповідно 1420, 985, 444 і 293 учасники.)

Для створення обласного Банку обдарованих дітей «Надія Волині» наш район подав до обласного управління освіти і науки 74 кандидатури учнів і 46 кандидатур педагогів-наставників, які з ними працюють.

Постійну підтримку розвитку юних обдарувань надає районна влада. Щорічно в січні проводиться новорічне свято для обдарованих та талановитих дітей, в травні-червні – зустріч з обдарованою молоддю та їх наставниками в райдержадміністрації, під час яких діти, учасники та переможці обласних олімпіад, конкурсів, турнірів, отримують подарунки, премії та грошові

винагороди. Так, у червні 2011 року за високі досягнення виплачено стипендію голів районної ради та районної державної адміністрації по 500 грн. Федоруку Юрію, Чернецькому Богдану, учням Ратнівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1-гімназія», Осіюку Дмитру, Динь Анастасії та Грицевичу Івану, учням Ратнівської ЗОШ № 2. Ще 42 учням виплачено грошову винагороду в сумі від 70 до 300 грн.

За результативну роботу з розвитку творчої обдарованості встановлено з 01.09.2011 року щомісячні надбавки протягом 2011-2012 н.р. 22-ом педагогам в розмірі від 5 % до 50 %.

Відділом освіти, навчальними закладами вжито заходів щодо створення належних умов для підготовки випускників 2011 року до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів. Хоча в районі і в минулому і в нинішньому році не організовуються пункти тестування, ми не маємо права усуватися від цього процесу. На даний час проводиться реєстрація на участь у ЗНО-2012. Наше з вами завдання допомогти випускникам у реєстрації на ЗНО, підготувати їх до складання тестів в тому числі через якісне проведення пробного тестування, та іспитів з державної підсумкової атестації.
Шановні колеги! Важливу роль у створенні умов для доступу до якісної освіти відіграє реалізація програми «Шкільний автобус».

У відділі освіти систематизовано інформацію про рух учнів до навчальних закладів та в зворотному напряму, яка містить дані про кількість дітей, що потребують підвезення, характеристику доріг, відстані, перевізників та перспективу перевезення на наступний навчальний рік.

Протягом 2011 року автобуси для перевезення дітей закладами освіти не закуповувалися.

В районі організоване підвезення до місць навчання 436 дітей 16-ти навчальних закладів та 476 учнів до МНВК.

До шкіл сіл Замшани, Зоряне, Поступель, Самари, Річиця перевезення здійснюють 4 шкільні автобуси, до школи села Прохід – орендований (місцевого СВК "Україна"), до решти – транспортом підприємців-перевізників. Ще 4 автобуси здійснюють підвезення 476 учнів до МНВК.

Відкритим поки залишається питання підвезення 6 учнів с.Залисиця.

Підприємець-перевізник Кас’янчук О.Т. закрив маршрут до с.Залисиця ще восени 2011року, розірвавши в односторонньому порядку договір на перевезення цих учнів.

Батько одного з учнів підвозить дітей до школи с.Межисить, проте додому діти ідуть пішки.

Всього, протягом 2011 року, тільки на виконання програми «Шкільний автобус» було витрачено 151 тис. гривень.

В минулому році до місць роботи доїжджали 158 педпрацівники району, з яких переважна більшість добирались рейсовими автобусами.

З 2012 року договори на безкоштовне перевезення вчителів вже заключили у відділі освіти (23 вчителі), Залухівській (2вчителі), Забродівській (4 вчителі), Кортеліській (4 вчителі) сільських радах.

Зараз потрібно завершувати оформлення договорів з перевізниками, де крім перевезення дітей обумовити питання підвезення педпрацівників.
Шановні друзі! Протягом року здійснювалися заходи з реалізації програми «Вчитель», адже як і в будь-якій іншій галузі, в освіті успіх вирішують кадри. Створення стабільних, творчо працюючих колективів з високим рівнем функціонування науково-методичної роботи – одне з головних завдань, що постійно в полі зору відділу освіти. Як результат, район має достатній кадровий потенціал. Всі навчальні заклади в повному обсязі забезпечені педагогічними кадрами. В закладах освіти працює 1152 педагогічних працівників, з яких трьом присвоєно звання "Заслужений вчитель України", 12 – "вчитель-методист", 53 – "старший вчитель". 23-ом відсоткам вчителів присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії".

За останні роки підвищився освітньо-кваліфікаційний рівень педагогів. Зокрема у порівнянні з 2010 роком їх відсоток збільшився з 84,9 до 85,4. Помітно зріс відсоток вчителів з повною вищою освітою у початковій ланці (з 63,2 відсотків у 2005 році до 69,7 у 2011 році). 117 педагогів з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст здобувають повну вищу освіту, навчаючись заочно у різних вузах. Найвищий відсоток вчителів з повною вищою освітою в НВК "ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок" села Датинь (100%); 96 відсотків в НВК "ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок" сіл Щедрогір, Заброди, смт. Заболоття, НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія " смт. Ратно.

Упродовж багатьох років була і залишається проблема педагогічного навантаження сільських вчителів. Щорічне зменшення контингенту дітей призводить до скорочення кількості годин. Проте послідовна робота відділу освіти та директорів закладів зумовила зменшення кількості вчителів, які працюють з неповним тижневим навантаженням та не за фахом. Середнє тижневе навантаження вчителів 16,5 годин. На це є й об'єктивні причини. Адже нормативними документами не передбачено повне тижневе навантаження вчителів хімії, біології, географії, музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання в однокомплектних та малокомплектних школах, яких в районі 72 відсотки від загальної кількості шкіл.

Сформований сталий, досвідчений колектив керівних кадрів, плинність якого не велика, об'єктивно зумовлена.

Високу якість освіти може забезпечити лише високопрофесійний учитель. З кожним роком все більше вимог ставить суспільство перед сучасним учителем, адже саме він стоїть у центрі всіх перетворень в освіті. Сьогодні педагог повинен мати не лише грунтовні, глибокі знання програм та методичні вміння, а й досконало володіти новітніми інформаційними технологіями. Світ знань, світ інформації значно розширився завдяки інтернету. І лише вчитель має можливість правильно спрямувати школярів на шляху пізнання. Педагог, який сподівається навчати старими методами, озброївшись лише підручником, сьогодні не повинен працювати в школі. Йому необхідно або удосконалюватись, або поступитись місцем іншому. Ця вимога повинна дотримуватись і у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, яке передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій для присвоєння навіть кваліфікаційної категорії "спеціаліст". Сьогодні молоді вчителі, які щойно закінчили вищі навчальні заклади, краще пристосовані до нових умов праці, аніж більшість тих, хто має 30-40 років стажу.

Зміцненню кадрового потенціалу сприяє призначення в заклади освіти району молодих спеціалістів. Лише в цьому навчальному році до нас прибуло 42 випускники вузів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, з яких 18 навчались за цільовими направленнями відділу освіти. З 23 педагогами заключено трьохсторонню угоду. На жаль, рідко прибувають у район фахівці хімії, фізики, англійської мови, чому і створюється дефіцит цих спеціальностей в окремих школах.

Відділом освіти проводиться відповідна робота по виконанню програми "Вчитель", яка спрямована на поліпшення умов професійної діяльності педагогічних працівників, зокрема вирішення фахових, кадрових та соціальних питань. Традиційною стала в районі виставка педагогічних ідей та технологій "Творчі сходинки педагогів", метою якої є впровадження досягнень психолого-педагогічної науки у практику діяльності навчальних закладів. Щороку кращі роботи відзначаються грамотами та подяками управління освіти та науки.

З року в рік в районі проходить конкурс "Учитель року", який засвідчив високий рівень професійної підготовки та педагогічної майстерності вчителів, їх загальної ерудиції. Конкурсанти достойно представляють район в обласному етапі конкурсу, демонструють вміння творчо підходити до реалізації традиційних програм, володіння сучасними педагогічними технологіями. Вагомими є успіхи вчителів в обласному етапі конкурсу "Учитель року". Тільки за останні 3 роки стали лауреатами обласного конкурсу з різних номінацій 6 вчителів: Борзовець Віктор Миколайович, вчитль історії НВК с. Гірники; Власюк Катерина Павлівна, вчитель зарубіжної літератури, Сопронюк Валентина Петрівна, вчитель математики НВК № 1 смт. Ратне; Сачанюк Людмила Василівна, вчитель хімії НВК с. Гута, Шопук Наталія Миколаївна, вчитель історії ЗОШ смт. Заболоття.

Відповідно до сучасних вимог створюються соціально-психологічні служби. В закладах освіти району працює 17 практичних психологів та 9 соціальних педагогів.

Запорукою професійної компетенції вчителів є самоосвіта. Тому кожен педагог постійно поновлює та поглиблює свої знання, працюючи над фаховою періодикою. З року в рік поліпшується навчально-методичне забезпечення професійної діяльності вчителя. Щороку за рахунок бюджетних коштів проходить підписка на фахові журнали та газети. Лише на І півріччя 2012 року на це витрачено 85372 грн.

Відділ освіти спільно з директорами навчально-виховних закладів забезпечують вчасне проходження курсової перепідготовки педагогів, оплачуючи відрядження та навчання. У минулому році на це було використано 193 тис. грн.

Відповідна увага приділяється питанню соціального захисту педагогів. Своєчасно здійснюється перерахунок ставок та посадових окладів працівників відповідно до урядових документів. Виплачується надбавка за вислугу років педагогам. Забезпечено надання їм матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу, передбаченого чинним законодавством . Вчасно виплачується грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання обов'язків. В 2011 році виплачено оздоровчих на суму 1322,9 тис. грн. та затрачено 1054,0 тис. грн. на виплату щорічної грошової винагороди.

Більшої уваги потребують педагогічні працівники з боку виконавчої влади місцевого самоврядування. Зокрема, першочергового розв'язання вимагає питання поліпшення житлово-побутових умов вчителів, надання їм кредитів на спорудження житла.

Шановні колеги! У соціальній адаптації дітей значну роль відіграє позашкільна та позаурочна робота з школярами. Зокрема, у загальноосвітніх навчальних закладах працюють 284 гурткових груп, які відвідують 4597 вихованців, у позашкільному навчальному закладі, центрі дитячої та юнацької творчості, працює 35 груп, займаються 615дітей. При цьому загальний показник охоплення дітей гуртковою рпоботою підвищився на 4. Кількість гуртків збільшилася на 10. Школярі мають змогу відвідувати гуртки різних напрямків творчості: естетичної, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої та науково-технічної. Незадовільно заклади І-ІІІ ступеня використовують можливості позакласної роботи з військово-патріотичного виховання, де додатково можна ввести 0,5 ставки гурткової роботи.

В позашкіллі працює багаторічна система розвитку творчої обдарованої дитини. Як результат, досягнення гуртківців щорічно підтверджуються призовими місцями на обласних, всеукраїнських конкурсах: «Технічне моделювання», «Волинь вишивана», «Волинська осінь», «Творча майстерність», в змаганнях зі спортивного орієнтування.

В районі, також, проведено чимало конкурсів, змагань:

-районний конкурс КВН - юних інспекторів руху, районний конкурс дружин юних пожежників-рятівників (перемогу здобули команди шкіл смт.Ратне, які брали участь в обласних конкурсах).

- української сучасної пісні «Срібні дзвіночки»(В обласному конкурсі маємо 3 призових місця).

- конкурс юних читців, присвячений 140 річниці від дня народження Лесі.

- конкурс-огляд художньої творчості і ряд інших.

Педагоги району своє головне завдання вбачають у прищепленні навичок здорового способу життя, поваги до Закону, дотримання законодавства та організації зайнятості школярів.

З цією метою в кожному навчальному закладі створено школярами, при допомозі педагогів – наставників, 45 громадських організацій, об’єднань, товариств:

5 президентсько – парламентських республік,

2 шкільних братства,

30 дитячо-юнацьких об’єднання «Калинонька», «Ромашка», «Берегиня» та інші;

2 учнівські республіки,

3 парламенти,

1 козацька республіка,

2 піонерські організації.

В кожній організації працюють учнівські комісії «Інформаційна», «Дисципліни і порядку», Турбота і милосердя», «Навчальна», «Спортивно-масова», «Дозвілля», «Милосердя».

Створені в школах району учнівські організації сприяють вихованню соціально активного, обізнаного на законах спілкування майбутнього громадянина держави, особистості, яка в майбутньому стане державним, політичним, громадським діячем, творчо і науково вирішувати завдання власного місця та ролі в житті суспільства.

Проте, перспективу розвитку позашкілля затьмарюють зміни, внесені до Бюджетного кодексу України. На превеликий жаль, вони загострюють проблему не тільки утримання, а й існування позашкільної освіти в цілому як на районному, так і на обласному рівнях, оскільки передбачається фінансування лише заходів з позашкільної роботи. Хочеться вірити, що в недалекій перспективі будуть внесені зміни до Бюджетного кодексу, які дадуть можливість не тільки не втратити рівень позашкілля, а й забезпечити розвиток цієї галузі.

З метою вдосконалення системи позашкільної освіти прийнята Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету №785 від 27 серпня 2010 р.) та відповідна обласна програма (рішення обласної ради від 22.12.10 №217). Розроблена районна програма, яка схвалена розпорядженням голови райдержадміеістрації та подана на розгляд сесії районної ради.
Одним із пріоритетних напрямків роботи установ і закладів освіти було виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в області на 2007 – 2011 роки.

У районі були проведені «Спортивні ігри школярів району». Безпосередніми організаторами змагань були відділ освіти та дирекція Ратнівської ДЮСШ. Переможцем у загальнокомандному заліку стала команда ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 смт Ратне, на другому місці – НВК «ЗОШ I-III ступеня – дитячий садок» с. Тур, на третьому – НВК « ЗОШ I-III ступеня - дитячий садок» с. Гірники. Серед шкіл I-II ступеня була проведена районна Спартакіада. Перемогла у загальнокомандному заліку команда НВК «ЗОШ I-II ступеня-дитячий садок» с. Сільце.

Юні спортсмени району взяли участь в усіх обласних змаганнях, на які були офіційно запрошені за програмою «ІХ Спортивних ігор школярів Волині». Непоганий результат показали в обласних змаганнях «Старти надій» вихованці тренера з легкої атлетики, вчителя НВК с. Тур Романюка Миколи Миколайовича, посівши 4-е місце. 1-е місце в області вибороли наші юні футболісти (тренер Остапук Володимир Іванович). Лідируючі позиції займають наші футболісти у дитячо-юнацькій футбольній лізі (тренери Палій Ярослав Дмитрович, Штик Іван А.нтонович), а також волейболісти (тренер Гудемчук Анатолій Леонтійович). Непогані показники мають вихованці відділення боротьби дзюдо (тренери Жолоб Руслан Миколайович, Мілєхін Сергій М.иколайович).

За минулий рік підготовлено 112 юних спортсменів-розрядників, які отримали ІІ-ІІІ юнацькі розряди.

Загальний процент охоплення дітей заняттями в спортивних гуртках і секціях складає 27,8%, в т.ч. 7,8 в ДЮСШ, в 2010 році – відповідно 26,9 та 7,5. На фоні області це низький показник. А причину я вбачаю в тому, що ми потрохи забуваємо про поняття позакласна робота з фізвиховання, за яку вчителі отримують доплату. Декілька років тому в ці слова входило обов’язкове проведення 2-х спортивних секцій кожним вчителем фізвиховання і цюсистему треба відновити.

В організації роботи з виконання Програми з фізичної культури є недоліки. Керівники окремих шкіл не здійснюють належного контролю за організацією навчальної та фізкультурно-оздоровчої роботи згідно положення про медико-педагогічний контроль. В районі не організовані додаткові заняття для учнів, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи.

Не відповідає сучасним вимогам і якість викладання предмету «Фізична культура» в 1-4 класах. Адже у переважній більшості загальноосвітніх шкіл предмет викладають вчителі-класоводи, які незавжди мають належну фахову підготовку.
Шановні колеги!

Здоров’я дитини, формування характеру, виховання в неї корисних навичок та вмінь – найважливіші завдання , які стоять сьогодні перед всіма нами. На законодавчому рівні це реалізується через виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», « Про охорону дитинства» та іншими законодавчими документами.

Сьогодні показники загальної захворюваності дітей дошкільного і шкільного віку досить високі. Кожна третя дитина має відхилення у фізичному розвитку, відсутня тенденція до зниження рівня дитячої захворюваності.

В такій ситуації особливої уваги заслуговує організація проходження якісного медичного огляду школярами. Варто відмітити, що в даному питанні існує тісна співпраця між ЦРЛ, відділом освіти та навчальними закладами району. На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 08.12.2009р. № 1318, наказу МОЗ України від 16.08.2010р.№682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» всі учні проходять медичні огляди на базі Ратнівської ЦРЛ, Заболоттівської РЛ, лікарських амбулаторій і ФАПів у присутності батьків або інших законних представників. Це дає змогу більш ретельно вивчити стан здоров’я дитини відповідно до її вікової категорії.

Аналіз медичного огляду дітей за 2011рік свідчить, що 29 % учнів віднесено до основної фізкультурної групи, 40% - до підготовчої, 30% - до спеціальної і 1% - звільнені. Для порівняння у 2010році 30% учнів віднесено до основної фізкультурної групи, 38% - до підготовчої, 30% - до спеціальної і 2% - звільнені. Таким чином, спостерігається тенденція до систематичного зменшення кількості дітей, які занесені до основної фізкультурної групи, та збільшення кількості учнів віднесених до підготовчої.

За результатами проведеного обов’язкового медичного огляду учнів (станом на 01.11.2011року) вперше взято на диспансерний облік 972 дітей.

З огляду на такі результати потребує удосконалення питання організації медико-педагогічного контролю на заняттях фізичного виховання.

Для профілактики захворювань щитовидної залози учні шкіл систематично отримують антиструмін.

Організація медичного обслуговування учнів у навчально- виховних закладах району перебуває на постійному контролі відділу освіти.

Всі загальноосвітні навчальні заклади забезпечені медичним супроводом:

у 6-ти - його здійснюють медичні сестри (НВК «ЗОШ І-ІІІст.№1- гімназія»смт.Ратне, ЗОШ №2 смт.Ратне , НВК смт.Заболоття, сіл Велимче, Тур та Жиричі;

в закладах освіти, у яких не введені ставки медичних сестер, медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками дільничних лікарень, ФАПів, лікарських амбулаторій (згідно Угод про співробітництво).

Питання введення штатних одиниць медичного персоналу в ЗНЗ району розглядалося під час формування бюджету на 2012рік. Всі навчально – виховні заклади, в яких могли б бути введені посади медичних сестер, згідно наказу управління охорони здоров’я та управління освіти і науки облдержадміністрації від 10.04.06р. №104-од/274 «Про удосконалення медичного обслуговування дітей у навчально – виховних закладах області (п.2.1.), фінансуються з бюджетів сільських рад і рішення про введення посад медичних сестер приймається власником.

Шановні колеги! Відділ освіти, органи місцевого самоврядування упродовж останніх років велику увагу приділяли зміцненню матеріально-технічної та навчальної бази закладів та установ освіти, підготовці закладів освіти до роботи в новому навчальному році та до роботи в зимових умовах.

Про реконструкцію приміщень для дошкілля я уже згадував. Додатково відмічу, що в 2011 році добудовано і введено в експлуатацію приміщення їдальні та паливної ЗОШ І-ІІ ступеня с. Піски-Річицькі, поливна школи в НВК с. Тур. В 2 газових котельнях було встановлено додатково твердопаливні котли – НВК "ЗОШ І-Ш ступеня-дитячий садок" с. Кортеліси і Ратнівський ДНЗ. Проведено заміну зовнішньої тепломережі НВК "ЗОШ І-Ш ступеня-дитячий садок" с. Гута на енергозберігаючі теплоізольовані труби, частково замінена зовнішня мережа НВК "ЗОШ І-Ш ступеня-дитячий садок" с.Самари.

В цьому році в 3 закладах освіти було проведено капітальний ремонт дахів : НВК сіл Гірники (1549 м2), Заброди (200 м2), С.Оріхові (980 м2), встановлено шатровий дах приміщення ДЮСШ та ЦДЮТ в комплексі з районним будинком культури.

Частково проведено реконструкцію внутрішніх систем опалення в НВК с. Гута, смт Заболоття.

В цьому році в навчальних закладах району було встановлено 70 пластикових вікон.

У всіх типових приміщеннях закладів освіти району відновлені внутрішні туалети, в тому числі у 11 закладах протягом 2011 року. В цьому році ми повинні вирішити питання облаштування внутрішніх санітарних кімнат в усіх закладах освіти, в тому числі пристосованих.

26 навчально-виховних закладів (63 %) мають державні акти на право користування земельними ділянками, інші перебувають в процесі виготовлення.

Шановні колеги! На завершення хочу зупинитися на підсумках виконання фінансових забов’язань. Загальний фонд бюджету освіти району (з урахуванням змін) склав 71 881,01 тис. грн., в тому числі, кошти, які передаються до бюджету розвитку – 2 635,4 тис. грн.. Основну частку загального фонду бюджету склали видатки на оплату праці, оплату енергоносіїв та харчування. В 2011 році було використано 1 754,8 тис. грн. спеціального фонду бюджету.

Виплата заробітної плати працівникам установ освіти в районі виплачувалась вчасно та в повному обсязі згідно вимог чинного законодавства. Посадові оклади працівників змінювались протягом 6 етапів. Розмір 1-го тарифного розряду зріс від 941 грн. до 1004 грн.. З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників, з вересня місяця установлена надбавка в розмірі 20% посадового окладу усім педагогічним працівникам.

Видатки на заробітну плату (КЕКВ 1111) в 2011 році склали 38 млн. 758 тис. грн., в тому числі, допомога на оздоровлення – 1 млн 322,9 тис. грн., щорічна грошова винагорода – 1 млн  54 тис. грн.. В 2011 році виплачувалась матеріальна допомога допоміжному обслуговуючому персоналу. ЇЇ розмір склав 557,4 тис. грн.. За рахунок економії фонду заробітної плати виплачена надбавка за складність та напруженість в роботі за листопад – грудень керівникам шкіл та їх заступникам.

З 1 січня 2012 року відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» передбачається підвищення посадових окладів. Розмір 1-го тарифного розряду становитиме з 1 січня - 1073 грн., з 1 квітня -1094 грн., з 1 липня – 1102 грн., з 1 жовтня – 1118 грн., з 1 грудня – 1034 грн.
Смотрите также:
Аналіз результативності роботи установ і закладів освіти району у 2011 році та завдання щодо реалізації освітньої політики в районі на 2012 рік
250.91kb.
1 стр.
Наказ №49 м. Шпола Про підготовку матеріально технічної бази установ і закладів освіти району до роботи у новому навчальному році та в осінньо зимовий період 2011-2012 років
50.56kb.
1 стр.
Програма економічного і соціального розвитку Сторожинецького району на 2012 рік (далі Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку району у 2012 році та реалізації пріоритетів у соціальній і економічній сферах
641.43kb.
4 стр.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
32.3kb.
1 стр.
Наказ №301 Про підсумки роботи управління освіти Жовтневої районної у місті Харкові ради з цивільного захисту у 2010 році та завдання на 2011 рік
107.32kb.
1 стр.
Розпорядження від "05" липня 2011 року №168 Про проведення огляду готовності дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району до роботи в 2011/2012 навчальному році
27.44kb.
1 стр.
Про особливості діяльності психологічної служби області у 2011-2012 навчальному році
103.1kb.
1 стр.
Наказ м. Зміїв 14. 06. 2011 390 Про підготовку матеріально –технічної бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо – зимовий період 2011-2012 років
68.28kb.
1 стр.
Відділ освіти будьоннівської районної у м. Донецьку ради
5267.33kb.
31 стр.
Про затвердження плану заходів щодо реалізації в районі положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки
343.33kb.
1 стр.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 11. 05. 11 м. Буськ 187 Про організацію роботи щодо формування та затвердження місцевих бюджетів Буського району на 2012 рік
118.01kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
113.65kb.
1 стр.