Главная страница 1страница 2страница 3

Апостолова Галина Вадимівна

Методика розв’язування тригонометричних рівнянь з параметром
Методика доведення числових нерівностей у шкільному курсі математики
Методика розв’язування олімпіадних задач з логічним навантаженням. Геометричні інваріанти
Методика розв’язування задач на метод координат. Комплексні координати
Методика розв’язування задач на найбільше та найменше значення. Принцип крайнього
Методика розв’язування задач на подільність та остачі
Методика розв’язування задач на ігри двох осіб
Методика розв’язування задач на розмалювання фігур

Бащенко Олена Іванівна

Українські обереги – традиції та сучасність.
Виготовлення виробів із соломки.
Технологія виготовлення української ляльки-оберегу (мотанки)
Технологія виготовлення «Ниткової графіки» (ізонитка)
Виготовлення ляльки-оберегу із рослинних матеріалів

Технологічні та методичні основи сучасного уроку трудового навчання

Інтегроване вивчення економіки в курсі трудового навчання

Українські обереги – традиції та сучасність

Використання бісеру для виготовлення виробів інтер'єрного призначення

Технологія об'ємного плетіння виробів з бісеру

Технологія плетіння жіночих ажурних прикрас

Педагогічна інноватика в навчанні графічної грамоти учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Технологія художнього розпису тканин

Декоративне оформлення одягу

Технологія ниткової графіки

Технологія виготовлення виробів у техніці «печворк»Технологія виконання оригамі із тканини

Бендерець Наталія Миколаївна

Використання засобів Internet у процесі навчання видів мовленнєвої діяльності
Використання Інтернет-форуму у процесі навчання письма і читання
Організація проектної роботи на занятті з англійської мови із застосуванням ІКТ
Використання електронних засобів навчального призначення у процесі вивчення англійської мови
Використання дидактичних комп’ютерних ігор у процесі викладання англійської мови
Методика викладання іноземної мови у школі І ступеня
Навчання автентичного лексичного матеріалу за комунікативною методикою
Навчання читання автентичних текстів
Використання британських комп’ютерних програм на занятті іноземної мови
Організація проектної роботи на занятті з англійської мови
Використання сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови
Планування занять з англійської мови
Використання аудіо- та відео матеріалів на заняттях з англійської мови
Інтеграція умінь на занятті англійської мови

Дубровіна Ірина Володимирівна

Методика організації дитячої хореографічної діяльності
Формування музично-творчих здібностей дітей засобами театралізованої гри
Методика навчання дітей гри на дитячих музичних інструментах
Постановка та вивчення народного танцю
Основи танцювальних рухів
Хореографічні особливості постановки танців народів світу
Музичний твір та його відображення в русі
Композиція та постановка класичного танцю
Дитяча хореографія: навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7

років

Методика організації свят та розваг у дошкільних навчальних закладах
Створення композиції танцю
Музично-ритмічні вправи та рухи як основа навчання танцювальному мистецтву
Музично-ритмічні рухи та вправи як засіб розвитку хореографічних здібнсотей дітей дошкільного віку
Народні ігри як засіб розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку
Організація музичного сприймання дітей дошкільного віку у процесі музичних занять
Планування музичних занять у дошкільних навчальних закладах
Використання зарубіжної технології музичного виховання Карла Орфа у процесі музичної діяльності дітей дошкільного віку

Довгань Андрій Іванович

Освіта в контексті соціально-економічного розвитку регіону

Навчально-методичне забезпечення курсу «Основи економіки»

Профільне навчання економічного напряму в старших класах загальноосвітніх навчальних

Науково-теоретичні основи вивчення економіки: Основні принципи прийняття економічних рішень

Науково-теоретичні основи вивчення економіки: Раціональне економічне мислення

Науково-теоретичні основи вивчення економіки: Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. Альтернативна вартість

Методика розв’язування економічних задач у курсі «Основи економіки»

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання географії та основ економікиВикористання економічних ігор у практичній діяльності вчителя

Качуровський Віктор Семенович

Нормативно-правове забезпечення фізичного виховання школярів
Планування роботи з фізичного виховання школярів
Контрольно-оцінювальна діяльність учителя фізичної культури
Особливості викладання фізичної культури в умовах старшої профільної школи
Організаційно-методологічні засади проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури
Організація та проведення рухливих ігор з учнями
Організація та проведення занять з туризму
Організація та проведення рухливих ігор з елементами спортивних ігор
Планування навчально-виховного процесу з фізичної культури для учнів підготовчої та спеціальної медичних груп
Особливості організації та проведення занять з учнями підготовчої та спеціальної медичних груп
Контрольно-оцінювальна діяльність учителя під час занять з учнями підготовчої та спеціальної медичних груп
Медико-педагогічний контроль за станом здоров’я учнів під час занять фізичними вправами
Організація проведення рухливих і народних ігор з учнями спеціальної та підготовчої медичних груп
Нормативно-правове забезпечення викладання допризовної підготовки
Навчально-методичне забезпечення викладання предмета «Захист Вітчизни»
Організаційно-методичні вимоги до підготовки та проведення уроку захисту Вітчизни
Методика навчання вогневої підготовки
Особливості навчання тактичної підготовки на уроках захисту Вітчизни
Особливості проведення занять із прикладної фізичної підготовки
Навчання елементам стройової підготовки на уроках захисту Вітчизни
Організація та проведення навчально-польових занять зі старшокласниками

Клочко Алла Олексіївна

Дослідження квадратного тричлена з коефіцієнтами залежними від параметра

Розвиток навичок дослідницької роботи учнів у процесі побудови графіків функцій

Класичні методи розв’язування нерівностей в задачах з параметрами

Геометрична інтерпретація розв’язків рівнянь, нерівностей і систем нерівностей з двома змінними

Вивчення елементів прикладної математики, комбінаторики, стохастики в курсі математики середньої школи

Ковальова Світлана Василівна


Філософсько-мистецькі засади вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу

Духовно-естетичний потенціал та інтонаційні особливості комплексу мистецтв

Інтегративні стратегії і методологічні  засади загальної мистецької освіти

Інтегрований підхід до викладання дисциплін художньо-естетичного циклу

Синтез та взаємодія мистецтва як основа вивчення художньої культури у загальноосвітніх навчальних закладах

Сутність культури та основні культурологічні парадигми

Типологія культури

Художня культура як складова  духовної культури

Особливості розвитку культури і мистецтва у XX  століттіМетодика вивчення курсу "Художня культура" в 9-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Дидактична модель та методика організації навчального процесу на уроках художньої культури

Аналіз художнього образу мистецького твору на уроках художньої культури

Організація проектної діяльності учнів на уроках художньої культури

Характерні особливості спеціальних методів музичного сприймання в теорії та практиці музичного навчання

Своєрідність використання системи методів на уроках музики

Дидактично-методичний аспект проведення уроків музикиМетодика організації навчального процесу на уроках музичного мистецтва

Створення мелодій як вид музичної творчості педагога-музиканта

Характеристика та природа музичних здібностей школярів

Художньо –педагогічний аналіз музичного твору на заняттях музичного мистецтва.

Музично-дидактичні ігри як засіб розвитку музичних здібностей школярів

Методична система розвитку культури музичного сприймання школярів у процесі проведення уроків музичного мистецтва у загальноосвітніх навчальних закладах

Діагностика музичних здібностей особистості

Методика вокально –хорової роботи з учнями

Використання художньо-педагогічних технологій на уроках музики та мистецтва

Особливості та зміст Базового компонента дошкільної освіти сфери "Культура"

Постановка та вивчення українського народного танцю

Сучасні підходи до організації музичної діяльності дітей дошкільного віку

Музично - дидактичні ігри як засіб розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку

Формування людини культури в умовах між- культурної освіти

Профілактика емоційного вигорання особистості засобами музичного мистецтва

Розвиток народного та професійного музичного мистецтва Київщини у ХІХ-ХХ століттяхУніверсальні можливості мистецтва у розвитку духовності особистості

Корж Тетяна Михайлівна

Дошкільна освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвиткуСпівпраця дошкільного навчального закладу та сім’ї у розвитку життєвої компетентності дитиниОптимізація взаємодії педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів з батькамиФормування шкільної зрілості випускника дошкільного навчального закладуОсобливості організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку в ДНЗМоделювання казкових сюжетів з дітьми дошкільного вікуМетодика проведення цільових прогулянок та екскурсій в природу з дітьми дошкільного віку (на базі дендропарку «Олександрія»)Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладівАтестація як умова розвитку творчої активності педагогічних працівниківПедагогічна рада як колегіальний орган управління дошкільним навчальним закладомУправління якістю дошкільної освітиАктивні форми науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ДНЗМоделювання активних форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ДНЗОсобливості розвитку дітей третього року життяОрганізація та методика проведення занять з дітьми третього року життяСтворення предметно-розвивального середовища та керівництво самостійною діяльністю дітей третього року життяКонтроль за нервово-психічним розвитком дітей ранньогоПланування навчально-виховної роботи в групах дітей раннього вікуПланування навчально-виховної роботи з дітьми різновікової групи дошкільного навчального закладуЗастосування методу проектів у дошкільному навчальному закладіРозвиток мовленнєвої компетентності дітей дошкільного вікуОсобливості використання методики Л.В.Шелестової у навчанні дітей дошкільного віку читанняДогляд і підтримка дітей з ВІЛ/СНІДВизначення компетентності випускника дошкільного навчального закладуОсобливості розвитку дітей першого року життяРозвиток життєвої компетентності дитини в умовах ДНЗ та сім’ї


Лікарчук Алла Михайлівна

Сучасні педагогічні технологіїВикористання комп’ютерних технологій на етапі набуття нових знаньВикористання комп’ютерних технологій на етапі закріплення умінь і навичокВикористання комп’ютерних технологій на етапі узагальнення та систематизації знаньВикористання комп’ютерних технологій на етапі контролю навчальних досягнень учнівВикористання комп’ютерних технологій під час розв’язування задачРеалізація експериментальної частини навчальних програм з хімії та біології з використанням сучасних комунікаційно-інформаційних технологій
следующая страница >>
Смотрите также:
Апостолова Галина Вадимівна Методика розв’язування тригонометричних рівнянь з параметром
399.41kb.
3 стр.
Додавання і віднімання натуральних чисел. Розв’язування задач
47.58kb.
1 стр.
Програма для абітурієнтів Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою з математики
156.11kb.
1 стр.
Теоретичні питання з курсу „Аналітична геометрія та лінійна алгебра
22.97kb.
1 стр.
Код модуля: еап 6078 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
43.3kb.
1 стр.
Урок на тему: " Розв’язування задач на розрахунок електроенергії, що споживається побутовими електроприладами"
117.94kb.
1 стр.
Методика розв’язування графічних задач
135.69kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до підготовки зно, Степанова В. Ф., учитель хімії, ммк урок «Узагальнення знань про воду. Розв’язування розрахункових задач»
459.62kb.
3 стр.
Метод Гауса розв’язання систем лінійних рівнянь
29.43kb.
1 стр.
Урок математики в 2 класі «Пригоди Колобка на новий лад»
47.01kb.
1 стр.
Гавриленко Вікторія Володимирівна учитель початкових класів І кваліфікаційної категорії Гірницької зош І – ІІІ ступенів №17
31.87kb.
1 стр.
Наказ №159 Про участь школярів України у Міжнародному чемпіонаті з розв’язування логічних математичних задач
72.07kb.
1 стр.