Главная страница 1страница 2

Доповнення А, частина 2

Виробництво напівпровідників і обладнання для проведення випробувань
та їх частин

Код ГС

Опис

Коментарі

ex

7017 10

Кварцові реакторні трубки та держаки, призначені для поміщення у печі з дифузії та оксидації для виробництва напівпровідникових пластин

Доповнення В

ex

8419 89

Хімічні апарати для накипу пару для виробництва напівпровідників

Доповнення В

ex

8419 90

Частини хімічних апаратів для накипу пару для виробництва напівпровідників

Доповнення В

ex

8421 19

Сушильні апарати, що крутяться, для переробки напівпровідникових пластин
ex

8421 91

Частини сушильних апаратів, що крутяться, для переробки напівпровідникових пластин
ex

8424 89

Дифлешні машини для очистки та усунення забруднюючих речовин з металевих пломб напівпровідникових пакетів до процесу гальванізації
ex

8424 89

Прилади для обприскування для травлення на метали, розбірки на частини та очистки напівпровідникових пластин
ex

8424 90

Частини приладів для обприскування для травлення на метали, розбірки на частини та очистки напівпровідникових пластин
ex

8456 10

Машини для обробки будь-якого матеріалу шляхом усунення матеріалів, лазером або іншим світлом або фото променем, у виробництві напівпровідникових пластин
ex

8456 91

Апарати для розбірки на частини або очистки напівпровідникових пластин

Доповнення В
8456 91

Машини для моделей сухого травлення на напівпровідникових матеріалах
ex

8456 99

Фрезерні верстати із спрямованим іонним променем для виробництва або ремонту масок та сіток для моделей на напівпровідникових приладах
ex

8456 99

Лазерні фрези для розрізування контактних доріжок у вироб-ництві напівпровідників за допомогою лазерного променю

Доповнення В

ex

8464 10

Машини для розпилювання монокристалевих напівпровідникових рубінів на куски, або пластини на чіп

Доповнення В

ex

8464 20

Машини з розмелювання, полірування та шліфування для переробки напівпровідникових пластин
ex

8464 90

Пластинні машини (Dicing machines) для записування або підрахунку напівпровідникових пластин
ex

8466 91

Частини для машин для розпилювання монокристалевих напівпровідникових рубінів на куски, або пластини на чіп

Доповнення В

ex

8466 91

Частини пластинних машин (Dicing machines) для записування або підрахунку напівпровідникових пластин

Доповнення В

ex

8466 91

Частини машин з розмелювання, полірування та шліфування для переробки напівпровідникових пластин
ex

8466 93

Частини фрезерних верстатів із спрямованим іонним про-менем для виробництва або ремонту масок та сіток для моделей на напівпровідникових приладах
ex

8466 93

Частини лазерних фрез для розрізування контактних доріжок у виробництві напівпровідників за допомогою лазерного променю

Доповнення В

ex

8466 93

Частини машин з обробки будь-якого матеріалу шляхом усунення матеріалів, лазером або іншим світлом або фото променем, у виробництві напівпровідникових пластин
ex

8456 93

Частини апаратів для розбірки на частини та очистки напівпровідникових пластин

Доповнення В

ex

8466 93

Частини машин для моделей сухого травлення на напівпровідникових матеріалах
ex

8477 10

Інкапсульоване обладнання для зборки напівпровідників

Доповнення В

ex

8477 90

Частини обладнання для контролю над даними

Доповнення В

ex

8479 50

Автоматизовані машини для транспортування, доглядання та зберігання напівпровідникових пластин, касет для пластин, ящиків для пластин та ін. матеріалів для напівпровідникових пристроїв

Доповнення В

ex

8479 89

Апарати для вирощування або роз'єднання монокристалевих рубінів
ex

8479 89

Апарати для фізичного виділення шляхом розпилення на напівпровідникових пластинах

Доповнення В

ex

8479 89

Апарати для вологого травлення, розробки, розбірки на частини або очистки напівпровідникових пластин та плоских панельних дисплеїв

Доповнення В

ex

8479 89

Апарати Die attach, стрічкові автоматизовані поперечники, та дротові поперечники для зборки напівпровідників

Доповнення В

ex

8479 89

Інкапсульоване обладнання для зборки напівпровідників

Доповнення В

ex

8479 89

Машини з епітаксіального напилювання для напівпровідникових пластин
ex

8479 89

Машини для згортання, скручування та випрямлення напівпровідникових листів

Доповнення В

ex

8479 89

Апарат з фізичного напилювання для виробництва напівпровідників

Доповнення В

ex

8479 89

Прядильники для обличкування фотографічних емульсій на напівпровідникових пластинах

Доповнення В

ex

8479 90

Частина апаратів для фізичного напилювання шляхом розпилення на напівпровідникових пластинах

Доповнення В

ex

8479 90

Частини для апаратів Die attach, стрічкових автоматизованих поперечників, та дротових поперечників для зборки напівпровідників

Доповнення В

ex

8479 90

Частини для прядильників для обличкування фотографічних емульсій на напівпровідникових пластинах

Доповнення В

ex

8479 90

Частини апаратів для вирощування або роз'єднання монокристалевих рубінів
ex

8479 90

Частини апаратів для вологого травлення, розробки, розбірки на частини або очистки напівпровідникових пластин та плоских панельних дисплеїв

Доповнення В

ex

8479 90

Частини автоматизованих машин для транспортування, доглядання та зберігання напівпровідникових пластин, касет для пластин, ящиків для пластин та ін. матеріалів для напів-провідникових пристроїв

Доповнення В

ex

8479 90

Частини інкапсульованого обладнання для зборки напівпровідників

Доповнення В

ex

8479 90

Частини машин з епітаксіального напилювання для напівпровідникових пластин
ex

8479 90

Частини машин для згортання, скручування та випрямлення напівпровідникових листів

Доповнення В

ex

8479 90

Частини апаратів для фізичного напилювання для виробництва напівпровідникових пластин

Доповнення В

ex

8480 71

Форми для впорскування та стискання для виготовлення напівпровідникових пристроїв
ex

8514 10

Вогнестійкі печі та плити для виготовлення напівпровід-никових пристроїв на напівпровідникових пластинах
ex

8514 20

Індуктивні або діелектричні печі та плити для виготовлення напівпровідникових пристроїв на напівпровідникових пластинах
ex

8514 30

Апарати для швидкого нагрівання напівпровідникових пластин

Доповнення В

ex

8514 30

Частини апаратів для вогнестійких печей та пліт для виго-товлення напівпровідникових пристроїв на напівпровідни-кових пластинах
ex

8514 90

Частини апаратів для швидкого нагрівання пластин

Доповнення В

ex

8514 90

Частини печей та плит підзаголовку 8514 10 та 8514 30
ex

8536 90

Зонди пластин

Доповнення В
8543 11

Іонні насадки для легування напівпровідникових матеріалів
ex

8543 30

Апарати для вологого травлення, розробки, розбірки на частини або очистки напівпровідникових пластин та плоских панельних дисплеїв

Доповнення В

ex

8543 90

Частини апаратів для вологого травлення, розробки, розбір-ки на частини або очистки напівпровідникових пластин та плоских панельних дисплеїв

Доповнення В

ex

8543 90

Частини іонних насадок для легування напівпровідникових матеріалів9010 41 до
9010 49

Апарати для проектування, малювання або плакірування моделей схем на світлочутливих напівпровідникових матеріалах та плоских панельних дисплеях
ex

9010 90

Частини та аксесуари апаратів заголовків з 9010 41 до
9010 49
ex

9011 10

Оптичні стереоскопічні мікроскопи, оснащені обладнанням, особливо призначеним для зберігання та транспортування напівпровідникових пластин або сіток

Доповнення В

ex

9011 20

Фотомікрографічні мікроскопи, оснащені обладнанням, особливо призначеним для зберігання та транспортування напівпровідникових пластин або сіток

Доповнення В

ex

9011 90

Частини та аксесуари оптичних стереоскопічних мікроскопів, оснащених обладнанням, особливо призначеним для зберігання та транспортування напівпровідникових пластин або сіток

Доповнення В

ex

9011 90

Частини та аксесуари фотомікрографічних мікроскопів, ос-нащених обладнанням, особливо призначеним для зберіган-ня та транспортування напівпровідникових пластин або сіток

Доповнення В

ex

9012 10

Електронні променеві мікроскопи, оснащені обладнанням, особливо призначеним для зберігання та транспортування напівпровідникових пластин або сіток

Доповнення В

ex

9012 90

Частини та аксесуари електронних променевих мікроскопів, оснащених обладнанням, особливо призначеним для збері-гання та транспортування напівпровідникових пластин або сіток

Доповнення В

ex

9017 20

Апарати, що генерують модель, яка використовується у виробництві масок або сіток з світлонечутливих обличко-ваних субстратів

Доповнення В

ex

9017 90

Частини та аксесуари для апаратів, що генерують модель, яка використовується у виробництві масок або сіток з світло-нечутливих обличкованих субстратів

Доповнення В

ex

9017 90

Частини таких апаратів, що генерують модель

Доповнення В
9030 82

Інструменти та апарати для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв
ex

9030 90

Частини та аксесуари інструментів та апаратів для вимірю-вання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв
ex

9030 90

Частини інструментів та електричних приладів для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв
ex

9031 41

Оптичні інструменти та електричні прилади для нагляду за напівпровідниковими пластинами або пристроями або для нагляду за масками, фотомасками або сітками, що викорис-товуються у виготовленні напівпровідникових пристроїв
ex

9031 49

Оптичні інструменти та електроприлади для вимірювання забруднення окремої поверхні на напівпровідникових пластинах
ex

9031 90

Частини та аксесуари оптичних інструментів та електропри-ладів для нагляду за напівпровідниковими пластинами або пристроями або для нагляду за масками, фотомасками або сітками, що використовуються у виготовленні напівпровід-никових пристроїв
ex

9031 90

Частини та аксесуари оптичних інструментів та електропри-ладів для вимірювання забруднення окремої поверхні на напівпровідникових пластинах


Доповнення В

Повний перелік специфічних товарів, які мають бути охоплені даною угодою, незалежно від того, чи класифіковані вони у ГС.

Якщо вказуються частини, то вони мають бути охоплені у відповідності з Примітками 2(b) ГС до Розділу XVI та Глави 90, відповідно.

Комп’ютери: машини з автоматичної переробки даних, що можуть 1) зберігати програ-му з переробки або програми та щонайменше дані, необхідні негайно для виконання програми; 2) легко програмуватися згідно з вимогами користувача; 3) виконувати ариф-метичні підрахунки, зазначені користувачем; та 4) виконувати, без втручання людини, програму з переробки, яка потребує, щоб вони змінили своє виконання, шляхом логіч-ного рішення протягом процесу переробки.

Угода охоплює такі машини з автоматизованої переробки даних, незалежно від того, чи можуть вони отримувати та переробляти з допомогою центральної переробки телефон-ні сигнали, телевізійні сигнали, або інші аудіо або відео сигнали, перероблені аналого-вим або цифровим способом. Машини, що виконують специфічні функції, інші ніж переробка даних, або які включають або працюють у поєднанні з машинами з автомати-зованої переробки даних, та на інакше не зазначені згідно з Доповненням А або В, не охоплені даною угодою.Електричні підсилювачі, коли вони використовуються як ретранслятори у лінійних телефонних товарах (line telephony products), що підпадають під цю угоду, та їх частини

Плоскі панельні дисплеї (включаючи LCD, електролюмінісценцію, плазму та інші технології) для товарів, що підпадають під цю угоду, та їх частини.

Обладнання мережі: апарати мережі місцевої зони (LAN) та Мережі широкої зони (WAN), включаючи ті товари, що призначені для використання окремо або основним чином для дозволу взаємозв’язку машин автоматизованої переробки даних та їх блоків для мережі, яка використовується головним чином для розподілу ресурсів, таких як частини центрального процесору, пристрої для зберігання даних та частини для вхідних та вихідних даних – включаючи адаптери, концентратори, проміжні підсилювачі лінії, конвертори, концентратори, мости та маршрутизатори, та друковані збірки схем для фізичного інкорпорування в машини автоматизованої переробки даних та їх блоків.

Монітори: блоки дисплея машин автоматизованої переробки даних з трубкою катодо-вого променю з пунктирним екранним шагом, меншим ніж 0,4 мм, який не в змозі приймати та переробляти телевізійні сигнали чи інші аудіо або відео сигнали, перероб-лені аналоговим або цифровим способом без допомоги центрального блоку з переробки комп’ютера, як визначено у даній угоді.

Угода, тому, не охоплює телебачення, включаючи телебачення високого визначення.Частини для зберігання оптичних дисків, для машин автоматизованою переробки даних (включаючи драйвери компакт дисків (CD) та драйверів DVD), чи здатні вони писати/ записувати, так само як і зчитувати, чи знаходяться вони у своїх власних місцях.

Пейджерні попереджувальні пристрої, та їх частини

Плани чи частини для вхідних та вихідних даних ГС заголовку 8471 або малювання або проектувальних машин ГС заголовку 9017.

Формування друкованих схем для товарів, що підпадають під цю угоду, включаючи такі формування для зовнішнього зв’язку, такі як картки, що відповідають стандарту PCMCIA.

Такі формування друкованих схем складаються з одної або більше друкованих схем заголовку 8534 з одним або більше формуючим активним елементом, з або без пасив-них елементів. “Активні елементи” означають діоди, транзистори та подібні напівпро-відникові пристрої, чи світлочутливі, чи на, заголовку 8541, та інтегральні схеми та мікроформування заголовку 8542.Частини плоского панельного дисплея проектного типу з машинами автоматизованої переробки даних, що можуть показувати цифрову інформацію, вироблену центральним блоком з переробки.

Пристрої для зберігання приватного формату, включаючи засоби інформації для машин автоматизованої переробки даних, з або без засобів інформації, що можуть бути усу-нені, та чи магнітні, оптичні чи інші технології, включаючи Bernoulli Box, Syqest, або блоки зберігання картриджів Zipdrive.

Удосконалені комплекти мультимедіа для машин автоматизованої переробки даних, та їх блоків, виставлені на продаж в роздріб, що складаються з, щонайменше, голосника і/ або мікрофонів, а також формування друкованої схеми, яка робить можливим, щоб машини ADP та їх частини переробляли аудіо сигнали (звукові картки).

Сет-топ бокси, що мають комунікаційну функцію: пристрій, що базується на мікропро-цесорі, який включає модем для отримання доступу до Інтернету, та має функцію інтер-активного обміну інформацією


<< предыдущая страница  
Смотрите также:
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій
363.88kb.
2 стр.
Використання інформаційних технологій на уроках економіки.
113.35kb.
1 стр.
Додаток до Марафону дитячої творчості Положення про міський конкурс інформаційних технологій учнівської молоді «Комп’ютерна перлинка» 1
27.28kb.
1 стр.
Дослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
106.71kb.
1 стр.
Формування ключових компетенцій сучасних школярів на уроках математики засобами інформаційних технологій
95.45kb.
1 стр.
Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування
65.15kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
154.3kb.
1 стр.
2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
796.68kb.
4 стр.
В «україні» вже відчули користь від впровадження інформаційних технологій
69.54kb.
1 стр.
Інформаційна система для загальноосвітніх навчальних закладів
87.08kb.
1 стр.
Практика діяльності бізнес-інкубаторів на базі інформаційних технологій: досвід європейських країн
84.79kb.
1 стр.
Державний вищий навчальний заклад
117.11kb.
1 стр.