Главная страница 1
Додаток №38
до рішення
Одеської міської ради

від 28.02.2011р. №384-VI
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – «Департамент») є виконавчим органом Одеської міської ради і правонаступником управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради.

  2. Департамент є юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, рахунки в органах Державного казначейства України, в своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної влади, місцевого самоврядування.

  3. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради. Фінансування видатків Департаменту здійснюється з коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису видатків.

  4. Для здійснення наданих повноважень Департамент забезпечується необхідними матеріалами та фінансовими ресурсами.

  5. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Декретами та Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

  6. Місцезнаходження Департаменту: 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, e-mail: DMGOMR@gmail.com

  7. Реорганізація і ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства.


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНУ

  1. Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері житлово-комунального господарства міста та паливно-енергетичного комплексу.

  2. Координація діяльності комунальних підприємств, які входять до сфери управління Департаменту та контроль їх фінансово-господарської діяльності.

  3. Управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

  4. Впровадження досягнень науково-технічного прогресу та розповсюдження принципово нових видів техніки та технологій.

  5. Здійснення енергетичного моніторингу міста, проведення аналізу та прогнозування стану енергозабезпечення споживачів.

  6. Розробка та реалізація місцевих програм у галузі житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

  7. Організація перевірок санітарного стану територій міста.

  8. Сприяння створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних або міжнародних стандартів.

  9. Нагляд та координація діяльності комунальних підприємств щодо виконання робот з ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста, які входять до сфери управління Департаменту.

  10. Здійснення моніторингу стану розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги, підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи розрахунків за житлово-комунальні послуги.

  11. Участь у підготовці регуляторних актів, відстеженні регуляторного впливу, внесення пропозицій за результатами відстежень.

  12. Розгляд проектів планів підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.

  13. Розгляд та затвердження перспективних планів розвитку, фінансових планів комунальних підприємств, які входять до сфери управління Департаменту, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль їх виконання, внесення пропозицій міській раді щодо порядку використання прибутку та звітності керівників перед міською радою.

  14. Розгляд та погодження штатних розписів комунальних підприємств, які входять до сфери управління Департаменту.

  15. Підготовка пропозицій з питань реконструкції, розширення, а також розміщення на території міста нових об'єктів паливно-енергетичного комплексу з урахуванням потреб соціально-економічного розвитку.

  16. Організація та контроль відносин у сфері поводження з відходами.

  17. Організація конкурсу з визначення юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

  18. Організація благоустрою міста, озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, забезпечення зовнішнього освітлення міста.

  19. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

  20. Організація утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

  21. Здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

  22. Організація будівництва, реконструкції і ремонту об'єктів комунального господарства та житлових будинків.

  23. Прийняття участі у реалізації місцевих програмах з благоустрою та озеленення, охорони зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян в межах повноважень Департаменту.

  24. Організація роботи зі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, надання консультативної допомоги юридичним та фізичним особам, які виявили бажання їх створити, ведення реєстру ОСББ.

  25. Ведення обліку жилих приміщень для тимчасового проживання, розгляд питань громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання та ведення реєстру заяв громадян.

  26. Видача ордерів на вселення в жилі приміщення для тимчасового проживання на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради.

  27. Укладання договорів найму житлового приміщення під час видачі ордера на житлове приміщення з фонду житла для тимчасового проживання.

  28. Внесення на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради пропозиції щодо надання громадянам житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання.

  29. Погодження районним адміністраціям списків розподілу службової житлової площі.

  30. Участь в організації приймання до комунальної власності територіальної громади міста житлового фонду, інженерних мереж та споруд, шляхом проведення роботи з обстеження технічного стану об’єктів, встановлення його технічних показників, визначення вартості відновлювальних робіт та умов приймання-передачі відповідно до діючого законодавства України.

  31. Департамент є головним розпорядником бюджетних коштів в рамках фінансування галузі житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та видатків на утримання Департаменту.

  32. Отримання звітів про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і здійснення аналізу ефективності використання ними бюджетних коштів.

  33. Складання поточних та перспективних програм розвитку житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу міста, енергозбереження та аналіз їх виконання.

  34. Підготовка до розгляду Одеською міською радою, виконавчим комітетом, міським головою рішень та розпоряджень в межах своїх повноважень.

  35. Розгляд та погодження розрахунків потреби в енергоресурсах, розподіл величин граничних рівнів енергоспоживання.

  36. Погодження списання основних фондів комунальних підприємств в сфері житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, які належать до другої групи основних засобів.

  37. Здійснює підготовку документів для державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та об’єднань співвласників гуртожитків, спрямовує їх до виконавчого комітету Одеської міської ради.

  38. Надання на вимоги або запити інших виконавчих органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформації та інших матеріалів що знаходяться в його компетенції.

  39. Вжиття заходів щодо оснащення споживачів засобами обліку енергоносіїв та впровадження енергозберігаючих технологій ;

  40. Координація роботи підприємств житлово-комунального господарства стосовно надання якісних послуг населенню міста;

  41. Прийняття участі в розробці цін та тарифів на житлово-комунальні послуги;

  42. Внесення пропозицій про перегляд встановлення тарифів для населення міста;

  43. Надання консультаційної та організаційної допомоги підприємствам та організаціям з впровадження та застосування тарифів для населення міста;

  44. Прийняття участі у визначенні обсягів пайових внесків в утримання об’єктів благоустрою;

  45. Організація та впровадження нових форм та методів утримання житлового фонду;

  46. Сприяння розвитку та конкуренції підприємств і організацій різних форм власності у наданні житлово-комунальних послуг мешканцям міста;

  47. Підготовка пропозицій щодо призначень на посади та звільнення з посад керівників комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства;

  48. Погодження статутів та штатних розкладів комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства;

  49. Прийняття участі у формуванні та затверджені фінансових планів комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства;

  50. Проведення аналізу виконання фінансових планів комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства;

  51. Надання пропозицій щодо доцільності існування та реорганізації комунальних підприємств, створення комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства;

  52. Формування муніципального замовлення житлово-комунальних послуг. Визначення переліку, обсягу послуг (робіт), їх натуральних (технічних) показників на бюджетний рік;

  53. Визначення необхідного обсягу фінансування комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства.

  54. Проведення організаційної та методичної роботи, пов’язанної з приватизацією житлового фонду, інженерних мереж та об’єктів житлово-комунального господарства міста;

  55. Надання пропозицій по вдосконаленню системи соціального захисту населення, порядку надання субсидій для відшкодування витрат в оплаті житлово-комунальних послуг;

  56. Підготовка пропозицій по списанню житлового фонду комунальної власності з балансу комунальних підприємств.


3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНУ

  1. Департамент має право:

   1. Залучати фахівців інших підрозділів міськради та міськвиконкому, підприємств, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції;

   2. Отримувати у встановленому законом порядку від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього повноважень.

   3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.

   4. Вносити через міського голову, постійні депутатські комісії, до міської раді пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств, установ та організацій, про участь в господарських товариствах, створених з участю комунальної власності.

   5. Створювати структурні підрозділи Департаменту без права юридичної особи, затверджувати їх положення та штатний розклад.

   6. Департамент може набувати інших прав відповідно до чинного законодавства України.

   7. Представляти інтереси в судах, з питань користування жилими приміщення у фонді для тимчасового проживання.


4. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА

  1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Директор Департаменту в своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради, Одеській міській раді.

  2. Директор Департаменту має заступників.

  3. Заступників директору Департаменту призначає і звільняє з посади міський голова за поданням директора Департаменту.

  4. Директор Департаменту:

   1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань.

   2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступників директора Департаменту та інших працівників Департаменту.

   3. Надає заступнику міського голови розроблений Департаментом проект штатного розкладу апарату Департаменту з розрахунком видатків на його утримання.

   4. Організовує виконання розпорядчих документів органів місцевого самоврядування.

   5. В межах своїх повноважень видає накази; накази директора Департаменту можуть бути скасовані міським головою або виконкомом.

   6. Відповідно до чинного законодавства є головним розпорядником бюджетних коштів.

   7. В межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.

   8. Веде особистий прийом громадян.

   9. Укладає відповідно до чинного законодавства договори про виконання робіт і надання послуг, необхідних для виконання Департаментом своїх повноважень.

   10. Вносить подання міському голові про призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, що відносяться до сфери управляння Департаменту, розглядає та затверджує їхні кошториси, погоджує штатні розклади, звіти та баланси.

   11. В межах своїх повноважень видає доручення, відкриває банківські рахунки в органах Державного казначейства.

  5. Разом з директором Департаменту до його структури входять:

   1. Заступники директора Департаменту.

   2. Структурні підрозділи Департаменту (відділи, служби та ін.).

  6. Структурні підрозділи Департаменту діють відповідно до Положення про них. Положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників затверджуються директором Департаменту.

  7. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам встановлюється директором Департаменту.


5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Положення набуває чинності з дня затвердження Одеською міською радою.

Секретар ради О.Б. Бриндак


Смотрите также:
Додаток №38 до рішення Одеської міської ради від 28. 02. 2011р. №384-vi положення про департамент міського господарства
98.18kb.
1 стр.
Додаток до рішення Одеської міської ради від 23. 12. 2011р. №1625-vi міська цільова програма
458.59kb.
3 стр.
Рішення міської ради 31 березня 2011 року (7 сесія 6 кликання) положення про управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Загальні положення
76.24kb.
1 стр.
Додаток до рішення №66-п 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року положенн я про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
170.97kb.
1 стр.
Додаток до рішення Южноукраїнської міської ради в ід 2011 № положення про фінансове управління Южноукраїнської міської ради 1
112.42kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/23 положення про Управління міжнародного
107.13kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/19 положення про управління фінансів та бюджету
108.96kb.
1 стр.
Рішення XVIII сесії VI скликання від 19 серпня 2011 року №485-vі про внесення змін до Положення «Про управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради»
142.71kb.
1 стр.
Рішення 27. 09. 2011 №579/16 м. Чернівці Про зарахування на баланс житлового фонду комунальної власності приміщень в будинку №
36.39kb.
1 стр.
Розпорядженням Луганського міського голови від „06 04 2006р. №84/3 положення про фінансове управління луганської міської ради
118.34kb.
1 стр.
Рішення ХХVІІ сесії VІ скликання від «27» січня 2012 року №42-vі про затвердження Положення про кадрову службу апарату Балаклійської міської ради та її виконавчого комітету
92.49kb.
1 стр.
Положення про управління житлово-комунального господарства луганської міської ради загальні положення
124.18kb.
1 стр.