Главная страница 1
ДОДАТОК

до рішення № 66-п

5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року


П О Л О Ж Е Н Н Я


про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Управління є структурним підрозділом міської ради (далі управління), що створюється Хмільницькою міською радою, підзвітне та підконтрольне раді, виконавчому комітету та міському голові.  1. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням державного герба України і своїм найменуванням, кутовий та інші необхідні штампи, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, має свій бланк з вказаними реквізитами.  2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, рішеннями обласної і міської рад, виконкому, розпорядженнями міського голови, голови облдержадміністрації, іншими нормативними документами, а також цим Положенням.

  3. Управління здійснює фінансування житлово-комунального господарства міста в установленому законодавством порядку.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ


2.1. У сфері організації роботи:

 • реалізує державну політику комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста в напрямках: експлуатації та ремонту нежитлових приміщень, шляхового та зеленого господарства, благоустрою, надання ритуальних послуг, вуличного освітлення та діяльності з цих питань комунальних підприємств міста;

 • бере участь в розробці проектів програм економічного і соціального розвитку міста, цільових програм, спрямованих на підвищення рівня забезпечення населення та суб’єктів господарювання житлово-комунальними послугами та покращення їх якості, в тому числі і питань житлової політики, охорони навколишнього середовища, енергозбереження;

 • здійснює контроль за укладанням договорів оренди, розподілом орендної плати згідно Положення про порядок оренди комунального майна, затвердженого рішенням міської ради;

 • вивчає та надає пропозиції з питаннями реформування житлово-комунального господарства, впровадженням енергозберігаючих технологій та новацій, спрямованих на зменшення енергоспоживання галузі;

 • сприяє створенню конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

 • сприяє створенню та функціонуванню ОСББ, як альтернативної форми управління та експлуатації житлового фонду;

 • подає пропозиції з капітального ремонту, реконструкції об’єктів комунальної власності, модернізації обладнання підприємств ЖКГ, впровадження нових форм господарювання на ринку житлово-комунальних послуг (концесія, оренда тощо);

 • подає пропозиції щодо залучення інвестицій на модернізацію об’єктів ЖКГ, спрямованих на впровадження енергозберігаючих технологій, створення ринку житлово-комунальних послуг та зниження їх собівартості;

 • контролює розрахунки комунальних підприємств за спожиті енергоносії;

 • здійснює моніторинг тарифів житлово-комунальних послуг, ініціює, в разі змін складових тарифів, розроблення, погодження та затвердження економічно обґрунтованих тарифів;

 • аналізує показники діяльності підприємств комунальної власності та надає пропозиції щодо покращення їх роботи;

 • координує роботи щодо утримання в належному санітарному стані кладовищ, інших місць поховань.

 • координує роботу комунальних служб міста, пов’язану з благоустроєм та санітарною очисткою міста, організовує роботи по озелененню міста, створення місць відпочинку громадян, вносить пропозиції на сесію міської ради про необхідні для цього кошти, трудові та матеріальні ресурси;

 • подає пропозиції щодо встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств житлово-комунального господарства.

2.2 В галузі управління комунальним майном:

 • у межах визначених цим Положенням, здійснює управління майном, погоджує кошторис витрат на утримання та експлуатацію об’єктів комунальної власності;

 • погоджує калькуляцію собівартості витрат на надання житлово-комунальних послуг;

 • подає пропозиції виконавчому комітету Хмільницької міської ради про придбання та відчуження основних засобів та іншого майна комунальної власності;

 • погоджує придбання та акти списання основних засобів та іншого майна комунальних підприємств;

 • готує пропозиції щодо визначення балансоутримувача комунального майна, погоджує кошторис на утримання цих об’єктів в разі відсутності комунального підприємства з надання цих послуг,

 • заключає угоди на балансоутримування з іншими суб’єктами господарювання, якщо балансоутримувачем майна є Управління, після надання відповідного дозволу виконкому;

 • координує діяльність комунальних підприємств і установ житлово-комунального господарства, погоджує їх перспективні плани роботи, вирішує питання їх розміщення, спеціалізації і розвитку в тому числі: погодження штатного розкладу, кошторису утримання апарату, надбавки за інтенсивність праці за особливий характер роботи, кандидатуру керівника;

 • вносить пропозиції власнику майна щодо відчуження у комунальну власність міста належного йому майна, а також готує питання про приватизацію майна, що перебуває у комунальній власності іншим власникам;

 • веде облік нежилих приміщень на території міста, вносить пропозиції щодо їх використання;

 • організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право оренди нерухомого майна;

 • погоджує дозволи на суборенду за дорученням виконкому;

 • складає і подає на розгляд виконавчому комітету пропозиції щодо надання пільг з орендної плати;

 • організовує та проводить, за дорученням міської ради, відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста;

 • готує необхідні документи для проведення відчуження об’єктів комунальної власності способами, затвердженими міською радою;

 • визначає вхідну плату на публічні торги, згідно встановленого порядку;

 • визначає порядок і спосіб виплати проданих об’єктів, визначає розмір плати за подання заяви на приватизацію, або плати за включення в перелік покупців приватизаційного майна;

 • здійснює підготовку та видачу дозволів на знесення деревонасаджень у встановленому порядку;

 • здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна, та договорів оренди комунального майна, балансоутримувачем якого є Управління;

 • здійснює контроль за правильним використанням цін і тарифів на послуги, які надаються комунальними підприємствами;

 • здійснює контроль за ефективним використанням автотранспортної техніки і паливно-мастильних матеріалів комунальними підприємствами.

  1. У сфері бюджету і фінансів:

 • Подає на затвердження міської ради розрахунки до бюджету про необхідні кошти на капітальний ремонт і поточне утримання доріг, об’єктів благоустрою та комунального господарства, з відшкодування витрат на утримання об’єктів житлово-комунального господарства за запитами комунальних підприємств міста;

 • вносить пропозиції щодо створення та встановлення цін і тарифів на відповідні послуги, збори комунальних підприємств та погодження тарифів і цін інших підприємств, які надають комунальні послуги;

 • вносить пропозиції щодо створення та використання резервних та цільових фондів для кредитування цільових програм;

 • отримує від організацій комунальної власності звіти про використання коштів з міського бюджету і у встановленні строки здає звіти фінансовому управлінню;

 • фінансує, згідно укладених договорів, виконання робіт (послуг) суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності в межах коштів, затверджених бюджетом;

 • здійснює фінансування з бюджету витрат на житлово-комунальне господарство та благоустрою міста, по будівництву, реконструкції, ремонту та утримання доріг та інших програм, затверджених міською радою;

 • є головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на житлово-комунальне господарство;

  1. В галузі земельних відносин.

 • координує роботи з підготовки матеріалів для проведення процедури викупу землі суб’єктами господарювання.  1. В галузі вирішення питань загального значення:

 • розглядає пропозиції, скарги, заяви громадян, листи підприємств, установ, організацій, сприяє об’єктивному вирішенню питань, що входять знаходяться в компетенції Управління;

 • надає методичну і консультативну допомогу підприємствам і організаціям в межах своїх повноважень.
 1. УПРАВЛІННЯ МАЄ ПРАВО:

3.1.Здійснювати контроль за виконанням підприємствами, організаціями, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також громадянами, нормативних актів, щодо об’єктів благоустрою території.  1. Вносити пропозиції з припинення будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення, незалежно від форм власності, в разі порушення вимог законодавства, стандартів, нормативних умов, які стосуються комунального забезпечення.

3.3. Залучати спеціалістів підпорядкованих підприємств, установ, організацій до участі в розв’язанні проблем житлово-комунального господарства, за погодженням з їх керівниками.

  1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  2. Скликати у встановленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції за участю підприємств житлово-комунального господарства міста.

  3. Подавати в установленому порядку пропозиції про скасування наданих виконавчими органами дозволів в разі систематичного порушення правил благоустрою підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

  4. Вимагати від громадян, підприємців, посадових осіб, керівників, організацій, підприємств та установ чіткого дотримання та виконання рішень міської ради з питань дотримання санітарного стану міста і охорони зелених насаджень.

  5. За незадовільний санітарний стан прилеглої та закріпленої території (наявність сміття, побутових, промислових та будівельних відходів, опале листя та інші відходи, які накопичуються на проїзжій частині вулиць, на тротуарах, майданчиках, а також за несвоєчасне і неякісне прибирання, несвоєчасне скошення трави та інші порушення) складати протоколи, акти і подавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд адміністративної комісії міської ради.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

4.1 Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою і звільняється відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4.2 В структурі Управління є: відділ житлово-комунального господарства та сектор комунальної власності , функції яких передбаченні у цьому Положенні.

4.2.3 Відділ житлово-комунального господарства очолює начальник відділу, який призначається на посаду міським головою і звільняється відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. До складу відділу входить спеціаліст, категорія якого визначається відповідним штатним розписом;

4.2.4 Сектор комунальної власності очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. До складу сектору входить спеціаліст, категорія якого визначається відповідним штатним розписом;

4.2.5 В складі Управління є бухгалтер, який призначається на посаду і звільняється міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.


5.НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ:


 • здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності працівників управління, готує пропозиції, що стосуються умов роботи за контрактом, призначення на посаду і звільнення з посади керівників підприємств житлово-комунального господарства, які знаходяться в міській комунальній власності;

 • визначає та розподіляє функціональні обов’язки між працівниками управління;

 • є уповноваженим на отримання бюджетних асигнувань та здійснення видатків з бюджету в межах виділених асигнувань;

 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на виконання робіт з житлово-комунального господарства;

 • має право відкривати рахунки у визначеному банку;
  - виконує інші доручення міського голови, керівництва міської ради.

5.1 Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління затверджує міська рада, а штатний розпис - міський голова.


Відділ житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Відділ житлово-комунального господарства Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (надалі - відділ) створюється рішенням сесії Хмільницької міської ради.

- Відділ є структурним підрозділом Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, підзвітний та підконтрольний начальнику управління.

- Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, голови облдержадміністрації, іншими нормативними документами, а також цим Положенням.

- Відділ здійснює реалізацію державної політики з питань комплексного розвитку, експлуатації, ремонту, будівництва житлово-комунального господарства міста.

- Відділ вивчає потреби населення, підприємств, установ та організацій в житлово-комунальних послугах, розробляє поточні та перспективні плани розвитку житлово-комунального господарства.

- Відділ вдосконалює розвиток житлово-комунального господарства міста з метою більш повного задоволення потреб населення у всіх видах житлово-комунальних послуг.

- Здійснює перевірки виконання робіт в житлово-комунальному господарстві в установленому законом порядку.


2.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ
2.1. У сфері організації роботи:

 • реалізація державної політики щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста в сферах: експлуатації та ремонту нежитлових приміщень, шляхового та зеленого господарства, благоустрою, надання ритуальних послуг, вуличного освітлення та діяльності з цих питань комунальних підприємств міста з вказаних питань;

 • розробка проектів програм економічного і соціального розвитку міста, цільових програм спрямованих на підвищення рівня забезпечення житлово-комунальними послугами та покращення їх якості, в тому числі і питань житлової політики, охорони навколишнього середовища, енергозбереження;

 • координує роботи комунальних підприємств щодо утримання в належному санітарному стані території міста, в тому числі кладовищ та інших місць поховань та їх охорони;

 • внесення пропозицій щодо впровадження заходів з охорони навколишнього природного середовища

 • координація роботи комунальних служб міста, пов’язану з забезпеченням суб’єктів господарювання міста та населення необхідними житлово-комунальними послугами, організація роботи з благоустрою, санітарної очистки та озеленення міста, створенню місць відпочинку громадян, вносить пропозицій про необхідні для цього кошти, трудові та матеріальні ресурси;

 • проведення аналізу енергоспоживання житлово-комунальними підприємствами, сприяння впровадженню енергозберігаючих технологій та обладнання, внесення пропозицій щодо підвищення енергоефективності та необхідних для цього коштів.

  1. У сфері бюджету і фінансів:

 • погоджує розрахунки до бюджету про необхідні кошти на капітальний ремонт і поточне утримання доріг, об’єктів благоустрою та комунального господарства, на відшкодування витрат на утримання об’єктів житлово-комунального господарства;

 • вносить пропозицій по створенню та встановленню цін і тарифів на відповідні послуги, збори комунальних підприємств та погодженню тарифів і цін інших підприємств, які надають комунальні послуги;

 • здійснює контроль витрат бюджетних асигнувань у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою міста, по будівництву, реконструкції, ремонту та утримання доріг та інших програм, затверджених міською радою.

  1. В галузі вирішення питань загального значення:

 • розглядає листи, пропозиції, скарги, заяви громадян, підприємств, установ, організацій, сприяння об’єктивному вирішенню поставлених питань, що входять до компетенції відділу;

 • здійснює методичну і консультативну допомоги підприємствам і організаціям в межах своїх повноважень.
 1. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО

  1. Здійснювати контроль за виконанням підприємствами, організаціями, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також громадянами, нормативних актів, щодо об’єктів благоустрою території;

  2. Вносити пропозиції по припиненню будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення, незалежно від форм власності, в разі порушення вимог законодавства, стандартів, нормативних умов, які стосуються комунального забезпечення;

  3. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  4. Подавати в установленому порядку пропозиції про скасування наданих виконавчими органами дозволів в разі систематичного порушення правил благоустрою підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

  5. Вимагати від громадян, підприємців, посадових осіб, керівників, організацій, підприємств та установ чіткого дотримання та виконання рішень міської ради з питань дотримання санітарного та екологічного стану міста і охорони зелених насаджень;

  6. За незадовільний санітарний стан прилеглої та закріпленої території (наявність сміття, побутових, промислових та будівельних відходів, опале листя та інші відходи, які нагромаджуються на проїзній частині вулиць, на тротуарах, майданчиках, а також за несвоєчасне і неякісне прибирання, несвоєчасне скошування трави та інші порушення) складати протоколи, акти і подавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд адміністративної комісії міської ради.


4.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ:


 • здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає та розподіляє функціональні обов’язки між працівниками відділу;

- погоджує акти виконаних робіт підприємствами ЖКГ, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

- виконує інші доручення міського голови, керівництва міської ради, начальника управління.

Сектор комунальної власності управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- Сектор комунальної власності Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності (надалі - сектор) створюється рішенням сесії Хмільницької міської ради.

- Сектор є структурним підрозділом Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, підзвітний та підконтрольний начальнику управління.

- Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, голови облдержадміністрації, іншими нормативними документами, а також цим Положенням.


2.ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ СЕКТОРУ

2.1. В сфері організації роботи:
- сприяє створенню ОСББ та веде їх реєстрацію і облік. Проводить цілеспрямовану роботу зі створення нових ОСББ, роз’яснювальну та консультативну допомогу з питання створення та реєстрації ОСББ.

- здійснює облік громадян, що потребують поліпшення житлових умов;

- здійснює перевірки виконання договірних зобов’язань балансоутримувачів майна міської комунальної власності та координує відносини в галузі оренди майна міської комунальної власності в установленому порядку;

-реалізує повноваження міської ради в сфері: відчуження, оренди та списання майна міської комунальної власності;

-розробляє проекти програм економічного і соціального розвитку міста, цільових програм спрямованих на підвищення ефективності орендних відносин;

-задовольняє потреби фізичних та юридичних осіб в приміщеннях, забезпечує рівні умови та відкритість їх отримання;

-координує роботу балансоутримувачів майна міської комунальної власності, пов’язану з орендою майна, організовує роботи з проведення конкурсів щодо передачі в оренду майна міської комунальної власності та аукціонів з його відчуження,


 • вносить пропозиції про необхідні для цього кошти, трудові та матеріальні ресурси.  1. У сфері бюджету і фінансів:

 • погодження розрахунків до бюджету про необхідні кошти на капітальний ремонт і поточне утримання об’єктів комунальної власності.

 • внесення пропозицій по зміні та встановленню орендної плати за користування майном міської комунальної власності;

 • внесення пропозицій по створенню та використанню резервних та цільових фондів для кредитування цільових програм;

 • отримання від організацій комунальної власності звіти про використання коштів від оренди майна міської комунальної власності.
  1. В галузі вирішення питань загального значення:

 • розгляд листів, пропозицій, скарг, заяв громадян, підприємств, установ, організацій, сприяння об’єктивному вирішенню поставлених питань, що належать до компетенції сектору;

 • здійснення методичної і консультативної допомоги підприємствам і організаціям в межах своїх повноважень.
 1. СЕКТОР МАЄ ПРАВО

- Вносити пропозиції з припинення будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення, незалежно від форм власності, в разі порушення вимог законодавства, стандартів, нормативних умов, які стосуються комунального забезпечення.

- Одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

- Подавати в установленому порядку пропозиції про скасування наданих виконавчими органами дозволів в разі систематичного порушення правил благоустрою підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

- Проводити підготовку та видачу дозволів на знесення деревонасаджень в установленому порядку.

- Вимагати від громадян, підприємців, посадових осіб, керівників, організацій, підприємств та установ чіткого виконання рішень міської ради з питань дотримання санітарних вимог на території міста.


 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕКТОРУ

- Сектор комунальної власності очолює завідувач сектору, який призначається на посаду міським головою і звільняється відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. До складу сектору входить спеціаліст, категорія якого визначається відповідним штатним розписом.

- Повноваження спеціаліста сектору визначаються відповідною посадовою інструкцією, яку затверджує начальник управління за погодженням з завідувачем сектору.


5 ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ

- здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, визначає функціональні обов’язки та ступінь відповідальності працівників сектору;- виконує інші доручення міського голови, керівництва міської ради та начальника управління.

Секретар міської ради

Перший заступник міського голови П.Дреженков


Смотрите также:
Додаток до рішення №66-п 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року положенн я про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
170.97kb.
1 стр.
Рішення міської ради 31 березня 2011 року (7 сесія 6 кликання) положення про управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Загальні положення
76.24kb.
1 стр.
Рішення XVIII сесії VI скликання від 19 серпня 2011 року №485-vі про внесення змін до Положення «Про управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради»
142.71kb.
1 стр.
Додаток №38 до рішення Одеської міської ради від 28. 02. 2011р. №384-vi положення про департамент міського господарства
98.18kb.
1 стр.
Рішення міської ради (14 сесія 6 скликання) зміни та доповнення
71.61kb.
1 стр.
Рішення 2 сесії міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 29. 12. 2010 р. №7 "Про Програму економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2011 рік" та затвердження Програми економічного І соціального розвитку міста Чернівців на 2012
1070.68kb.
6 стр.
Рішення івано-Франківської міської ради (сімнадцятої сесії) шостого демократичного скликання
139.31kb.
1 стр.
Додаток до рішення Южноукраїнської міської ради в ід 2011 № положення про фінансове управління Южноукраїнської міської ради 1
112.42kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/19 положення про управління фінансів та бюджету
108.96kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/23 положення про Управління міжнародного
107.13kb.
1 стр.
Рішення / позачергова дев’ята сесія шостого скликання/ від 06 січня 2012 року Про затвердження спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради
17.14kb.
1 стр.
Положення про управління житлово-комунального господарства луганської міської ради загальні положення
124.18kb.
1 стр.