Главная страница 1
Урок правознавства 9 клас

Тема: дотримання норм права як засіб збереження життя і здоров’я людини.

Мета: формування і розвиток свідомості учнів щодо важливості дотримання норм права як засіб збереження життя і здоров’я.

Здоров’я дитини –

Багатство родини!

Здоров’я народу –

Багатство країни!

Вчитель: Охорона здоров'я — це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя.Закон «Основи законодавства України про охорону здоров'я» передбачає ст4. Основні принципи охорони здоров'я

Учень: визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України;

дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;Учень: гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення;

рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров'я;Учень: відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, наукова обгрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість;

орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в галузі охорони здоров'я;Учень: випереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров'я;

багатоукладність економіки охорони здоров'я і багатоканальність її фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та заохоченням підприємництва і конкуренції;

децентралізація державного управління, розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників охорони здоров'я на правовій і договірній основі.

Вчитель: В Україні діють також міжнародні правові стандарти у сфері охорони здоров’яПраво на профілактичні заходи (ст. 1)

Право на доступність у галузі охорони здоров’я (ст. 2)

Право на свободу вибору (ст.5)Право на життя (ст. 2)

Право на ефективний засіб юридичного захисту (ст.13)

Право на свободу та особисту недоторканість (ст.5)

В Україні охороною здоров'я керуються такими нормативними актами: Конституцією України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Цивільним кодексом України, закон «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення це найголовніші нормативні акти.

Зараз ми з вами дізнаємося про права та обов’язки які закріплені за цими нормативними актами. Увага потрібно скласти пазел на якому зафіксовано девіз нашого уроку. Для цього ділимося на 2 команди

1 команда буде наводити джерела де знаходяться права про охорону здоров’я.

2 команда буде наводити джерела обов’язки щодо виконання охорони здоров’я.Права

З У «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення »

Стаття 5. Основні напрями державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення

Основними напрямами державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення є:

П.2 здійснення комплексу заходів для охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів, обмеження їх вживання, насамперед серед дітей та молоді;

П.3 покращання інформування населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також шкідливого впливу тютюнового диму;

П.8 сприяння засобам масової інформації у підтримці заходів впровадження державної політики у сфері боротьби з курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.Конституція

Стаття 49.Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Стаття 50.Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Закон «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

Стаття 80. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я

Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.Цивільний кодекс

Стаття 283. Право на охорону здоров'я

1. Фізична особа має право на охорону її здоров'я.

2. Охорона здоров'я забезпечується системною діяльністю державних та інших організацій, передбаченою Конституцією України та законом.

Стаття 284. Право на медичну допомогу

1. Фізична особа має право на надання їй медичної допомоги.

2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.

3. Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою.

4. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

5. У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника.

6. Надання фізичній особі психіатричної допомоги здійснюється відповідно до закону.

Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров'я

1. Повнолітня фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я.

2. Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан здоров'я дитини або підопічного.

3. Якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров'я або погіршити стан здоров'я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я фізичної особи, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.

4. У разі смерті фізичної особи члени її сім'ї або інші фізичні особи, уповноважені ними, мають право бути присутніми при дослідженні причин її смерті та ознайомитись із висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду.

Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я

1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.

2. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.

3. Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.

4. Фізична особа може бути зобов'язана до проходження медичного огляду у випадках, встановлених законодавством.

Обов'язки

1) піклуватися про своє здоров'я та дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян (п. "а" ст. 10, ст. 32 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я");

2) проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення (ч. 4 ст. 286 Цивільного кодексу України, п. "б" ст. 10, ст. 30, 31 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я");

3) надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров'я стані (п. "в" ст. 10, ст. 37 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я");

4) виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров'я (ч. 2, 3 ст. 34 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я");

5) у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника (ч. 1 ст. 29 Конституції України, ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 43 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я").

Вчитель: ось ми і склали пазел девіз нашого уроку це «Здоров'я — це ще не все, але без здоров'я все інше — ніщо». Та на останок згадаємо вислови про здоров’я:

1команда

- Здоров’я – найбільший скарб у житті.

- Було б здоров’я, а все інше буде.

- У здоровому тілі – здоровий дух.

- Бережи здоров’я, поки молодий.

2команда

- Здоров’я - не шапка – на базарі не купиш.

- Здоров’я мати – вік біди не знати.

- Здоров’я, як щастя, коли його не помічаєш, значить, воно є.

- Хто праці не боїться, того хвороба сторониться.

1 команда

Та тільки на цьому шляху пам’ятай:

Цурайся цигарки,

від чарки тікай,

І знай, любий друже,-

У цьому житті

Чи бути здоровим

Вирішуєш ти!2 команда

Безцінний скарб, що ми здоров’ям звемо,

Із юних літ нам треба берегти.

Адже нічого більше нам не треба,Щоб тільки всі були здорові ми.

Вчитель: Будьте здорові , та вмійте охороняйте своє здоров’я з допомогою норм права, тому що незнання закону не звільняє від відповідальності.


Смотрите также:
Дотримання норм права як засіб збереження життя і здоров’я людини
71.67kb.
1 стр.
Вплив космічних, біологічних ритмів, кліматичних факторів на життя та здоров’я людини. Тривалість життя
87.7kb.
1 стр.
«Зміцнення і збереження здоров’я учнів в умовах сучасного навчального закладу» Без здоров’я нема щастя
119.82kb.
1 стр.
2. Умисне вбивство: 1 двох або більше осіб
5883.09kb.
33 стр.
Вступ 3 Розділ I. Права людини, їх природа та види. Генеза поняття “права людини
300.74kb.
1 стр.
«Вимоги норм міжнародного гуманітарного права та законодавства України щодо захисту прав людини»
367.91kb.
1 стр.
Права дитини в Україні сучасний стан
99.37kb.
1 стр.
Особливості проведення індивідуальних навчальних занять
57.98kb.
1 стр.
Програма протидії злочинам проти життя та здоров’я особи на 2008-2012 роки 1
185.42kb.
1 стр.
Положення про учнівські олімпіади з екології 04. 12. 2011р. Зош№4
94.62kb.
1 стр.
Здоров'язберігаючі технології у школі Название: Здоров'язберігаючі технології у школі
290.11kb.
1 стр.
Іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка Байка як засіб засвоєння молодшими школярами морально-етичних норм
58.84kb.
1 стр.