Главная
Технологія формування критичного мислення
Мислення є процесом опосередкованого і узагальненого відображення людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв’язках і відношеннях
88.95kb.
1 стр.
Інформації Поняття про відчуття
У відчуттях людині відкриваються кольори та звучання, пахощі і смак, вага, тепло чи холод речей, що її оточують. Крім того, відчуття дають інформацію про зміни у власному тілі: людина відчуває порушення у функціонуванні внутрішніх органів
72.73kb.
1 стр.
Дипломна робота Відчуття як активний процес сприймання та обробки інформації Зміст Вступ розділ І
Прогресивні зміни у національній освіті, насамперед, гуманізація навчально-виховного процесу зумовили незнаний досі попит на психологічні знання
739.25kb.
5 стр.
Реферат теорія І практика інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів
Тому перед вищою школою постає завдання підготовки нової генерації фахівців, які повинні відповідати вимогам сьогодення. У зв’язку з цим виникає потреба переорієнтації навчальних програм, введення до них питань
177.25kb.
1 стр.
Педагогік а “Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра
Через гру дитині надавалася змога заявити оточенню про свій позитивний потенціал. Саме у грі вправи активізували рухливість, розвивали процеси мислення, викликали в неї позитивні емоції
338.9kb.
1 стр.
Пояснительная записка Общая характеристика программы
В ней так­же учтены основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для сред­него (полного)
542.06kb.
4 стр.
Пропедевтический концентр
Школьный курс химии состоит из трех концентров: пропедевтического, базового и профильного
562.97kb.
3 стр.
Рабочая программа курса «Введение в химию.»
Среди проблем в преподавании химии наибольшие сложности для педагогов составляют две
166.75kb.
1 стр.
Программа спецкурса «Актуальные проблемы методики обучения химии в школьном курсе»
«Актуальные проблемы методики обучения химии в школьном курсе» для слушателей курсов повышения квалификации
789.52kb.
5 стр.
Виды речевых нарушений, выделяемых в клинико-педагогической классификации
Все виды нарушений, рассматриваемые в данной класси­фикации, на основе психолого-лингвистических критериев можно подразделить на две большие группы в зависимости от того, какой вид речи нарушен: устная или письменная
80.64kb.
1 стр.
«Новое содержание и инновационные технологии в преподавании географии в 10-11 классах»
70.04kb.
1 стр.
Национальный стандарт бухгалтерского учета 16 "Учет долгосрочных материальных активов"
Настоящий стандарт разработан на основе Международных стандартов бухгалтерского учета 4 "Учет начисленного износа" и 16 "Недвижимость, здания и оборудование"
389.29kb.
1 стр.
Центр бизнес-образования
Научится разрабатывать технологию отбора и оценки персонала под конкретную задачу
25.99kb.
1 стр.
Тепловые процессы в двигателях и энергетических установках
Определение оптимальной последовательности расчета теплотехнологической схемы переработки отходов при совместном производстве фенола и ацетона
33.55kb.
1 стр.
Структура разломных зон земной коры по данным радоновой съемки
Работа выполнена в Институте земной коры Сибирского отделения Российской академии наук
289.18kb.
1 стр.
Инструкция по составлению аннотаций
Краткая характеристика документа с точки зрения его назначения, содержания, вида, формы и других особенностей
24.09kb.
1 стр.
Диагностика копинг-стратегий: адаптация опросника cope
В докладе обсуждаются результаты адаптации методики диагностики копинг-стратегий cope, приводятся показатели валидности и надежности методики, связь ее шкал с показателями психологического благополучия, оптимизма и жизнестойкости
87.76kb.
1 стр.
Порядок составления номенклатуры дел Общие положения
Номенклатура дел предназначена для группировки исполненных документов в дела, систематизации и учета дел, определения сроков их хранения. Номенклатура является основой для составления описей дел постоянного и временного хранения
134.91kb.
1 стр.
Методика и проблемы преподавания географии в дистанционном режиме
43.44kb.
1 стр.
Пути обновления методического мастерства учителя географии в период модернизации образования
114.08kb.
1 стр.
Использование возможностей информационных технологий при создании практико-ориентированных проектов по географии
Изменения в преподавании географии, особенно в старших классах, требуют переосмысления не только содержания материала, но и методики преподавания
47.68kb.
1 стр.
следующая страница