Главная
Методические рекомендации по разработке заданий для школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2009/2010 учебном году
Методические рекомендации по составлению конкурсных заданий, по их проведению и по процедуре оценивания
967.75kb.
7 стр.
Тема: «Изменение структуры и содержания образования по русскому языку и литературе в рамках реализации задач подготовки учащихся к новой форме итоговой аттестации в 9 классе и егэ по русскому языку и литературе в 11 классе»
Создать оптимальные условия для овладения и применения современных технологий с целью обеспечения высокого качества знаний по русскому языку и литературе, подготовки учащихся к егэ, развития исследовательских способностей
202.14kb.
1 стр.
О проведении муниципального этапа краевой научной эколого-биологической олимпиады обучающихся учреждений дополнительного образования детей
На основании приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 03. 02. 2011 №271 «О проведении краевой научной эколого-биологической олимпиады обучающихся учреждений дополнительного образования детей» п р и к а з ы в а ю
98.76kb.
1 стр.
Кои но такинобори рю нюмон введение в школу боевого каратэ
Кочергин А. Кои но такинобори рю нюмон. Введение в школу боевого каратэ. Спб.: «Лекс Стар», 2002
1756.1kb.
8 стр.
Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
59.81kb.
1 стр.
Подлесний олександр іванович
Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів – судноводіїв
432.07kb.
3 стр.
Експрес-випуск
Викиди шкідливих речовин і парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2009 році
42.87kb.
1 стр.
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо забезпечення економічного І соціального розвитку України у 2002 році" від 15. 03. 2002 n 138-р
Затвердити Методику розрахунку обсягів туристичної діяльності (далі Методика), що додається
1118.02kb.
10 стр.
Лекція методика розвитку сили
Сила – здібність переборювати зовнішній опір чи протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль
364.19kb.
1 стр.
Методика розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників на етапі початкової підготовки
Торічної підготовки, створення передумов успішного засвоєння техніки веслування, оскільки як вважають І. Ф. Ємчук та Н. В жмарьов [2]
107.85kb.
1 стр.
Лекція методика розвитку витривалості
Основними вимогами при підборі і виконанні окремих вправ і їх комплексів є достатньо тривала робота, відносно повна мобілізація можливостей, а також досягнення в процесі роботи вираженого стомлення
221.72kb.
1 стр.
Про апробацію програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» в навчальних закладах області
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 11. 2010р. №1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
43.34kb.
1 стр.
Організація освітнього процесу з дітьми 5 річного віку
Михайлівського днз «Гніздечко» відбулось перше засідання районного методичного об΄єднання вихователів старших груп дошкільних закладів за темою «Всебічний розвиток дошкільників в освітньому процесі днз сільської місцевості»
18.69kb.
1 стр.
Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе
Взаимодействия с учащимися учитель организует через разрешение педагогических ситуаций. В педагогической ситуации учитель вступает в контакт с учеником по поводу его конкретного поступка, действия
181.54kb.
1 стр.
Сведения о квалификации руководителей и специалистов
Наименование учебного заведения, дата его окончания, факультет, специальность, № диплома
33.33kb.
1 стр.
Методика расчёта отпускных цен на выполнение работ по технической поддержке контрольно-кассовой техники
Ккт, обеспечении качества и безопасности выполняемых работ, выполнения требований к инфраструктуре и производственной среде, получения прибыли для развития цто и реализацию уставных положений
496.79kb.
3 стр.
Тенденции реального сектора экономики
В октябре 2011 г наблюдается возобновление роста промышленного производства
741.75kb.
3 стр.
Памятка для налогоплательщика
Транспортный налог уплачивают физические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. Для расчета суммы транспортного налога мощность двигателя в лошадиных силах умножается на ставку налога
88.3kb.
1 стр.
Закономерности, изучаемые кри­- миналистикой. Система и методы науки. Криминалистика в системе юридических наук. История развития криминалистики
Понятие, задачи и система криминалистической техники, ее роль в раскрытии и расследовании преступлений
92.65kb.
1 стр.
Учебный год
Методы запечатлевающей и исследовательской фотографии. Особенности расследования квартирных краж
50.15kb.
1 стр.
Тема 13. Судебные авто-технические экспертизы вопросы
Судебная экспертиза следов на транспортном средстве и месте дорожно-транспортного происшествия
134.54kb.
1 стр.
предыдущая страница
следующая страница