Главная страница 1
Формування творчої особистості молодшого школяра шляхом практичної реалізації інноваційних підходів

у навчальному процесі початкової школи
Полтавський район

Полтавська область

Калашниківський НВК

Передерій Тамара Василівна, учитель початкових класів

Тема, над якою працює Тамара Василівна, «Формування творчої особистості молодшого школяра шляхом практичної реалізації інноваційних підходів в навчальному процесі початкової школи» актуальна в усі часи, а особливо в час стрімкого розвитку інформатизації, коли особливо важливо сформувати людину, яка хоче і вміє самостійно здобувати знання, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, аналізувати і на основі вже відомого творити власне. Актуальність теми обумовлена ще й тим, що одним із найважливіших завдань удосконалення якості української освіти є формування особистісної готовності дітей до активного життя, до творчої самореалізації в суспільстві.

Спілкування в грі – біологічна потреба молодших школярів. Вчитель чітко уявляє мету і завдання, які стоять перед сучасною школою. ЇЇ характерна риса – не зупинятися на досягнутому.

Новизна досвіду роботи полягає в оригінальному використанні педагогічних інновацій. Матеріали з досвіду роботи, аналіз відвіданих уроків свідчать про те, що головним напрямом діяльності вчителя є формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння відповідними знаннями та вміннями, створення умов для максимального розвитку особистості дитини у ході навчально-виховного процесу. Для вирішення цих завдань вчитель конструює дидактичний матеріал різного типу, виду і форм, визначає мету, місце та час його використання на уроці, продумує можливості для самореалізації школярів. Вона вдало організовує навчальну працю учнів, забезпечує свідоме засвоєння ними матеріалу, вчить самостійно здобувати знання. Створює атмосферу зацікавленості кожного учня як у результативності власної роботи, так і роботи всього класного колективу. Вдало на уроках використовує роботу в групах, формує в учнів почуття відповідальності за свою групу, де робота кожного – успішний загальний результат, навчає вільно спілкуватися, висловлювати свої думки, спонукає дітей до творчої співпраці один з одним та з учителем. Стимулює учнів до використання різноманітних способів виконання завдань на уроці без побоювання помилитися, одержати неправильну відповідь.

Для досягнення поставленої мети використовує різні форми навчальної діяльності: індивідуальні бесіди, роботу в парах, в групах, загадки, кросворди, вікторини, навчальні ігри, які допомагають активізувати навчальний процес, розвивають спостережливість дітей, увагу, пам'ять, мислення, збуджує інтерес до навчання.

Даний досвід рекомендується для поширення в школах за допомогою проведення різнотипної методичної роботи: семінарів, публікацій, відкритих уроків, презентацій.


36011, м. Полтава, вул. Шевченка,7

Полтавський районний методичний кабінет

тел. 7-29-66

Даценко Н.Г., методист РМК


Смотрите также:
Формування творчої особистості молодшого школяра шляхом практичної реалізації інноваційних підходів у навчальному процесі початкової школи
20.31kb.
1 стр.
Формування творчої особистості молодшого школяра через використання інтерактивних технологій на уроках читання у початкових класах
92.13kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації І проведення
66.31kb.
1 стр.
Педагогік а “Розвивальні ігри в навчально-виховному процесі молодшого школяра
338.9kb.
1 стр.
Уроках математики з розділу
229.12kb.
1 стр.
Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції „ Проблеми формування та реалізації
295.71kb.
1 стр.
Формування загальнолюдських і національних цінностей у процесі становлення особистості на уроках української мови, літератури та в позакласній виховній роботі
16.89kb.
1 стр.
Бібліотечні заняття в системі загальноосвітньої підготовки школяра
199.97kb.
1 стр.
Діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи
1000.93kb.
6 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, технологій, креслення у 2011-2012 навчальному році
140.38kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 209-2010 н р., критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Положення про навчальний кабінет
183.46kb.
1 стр.
В., Рябченко Л. О. Формування економічної свідомості І ставлення до грошей у процесі соціалізації особистості постановка проблеми
132.13kb.
1 стр.