Главная страница 1

І. Основні підсумки роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури за 2010-2011 навчальний рік та завдання на 2011-2012 навчальний рік

Діяльність методичного об’єднання вчителів української мови та літератури у 2010-2011 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанов Уряду України, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови та літератури у 2009-2010 навчальному році, виконання державних програм викладання предмету , створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

У 2010-2011 навчальному році методичне об’єднання через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над реалізацією проблеми: «Відродження традицій українського красномовства», яка тісно пов’язана з методичною темою школи «Створення сприятливих умов для розвитку й саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчально-виховній діяльності» .

З метою підвищення рівня поінформованості та готовності до впровадження особистісно орієнтованого навчання і виховання за єдиною для району тематикою відвідано 3 семінари .

У системі проводиться взаємовідвідування уроків. Окрім цього для визначення проблем, які є найбільш значущими для вчителів української мови та літератури, провели анкетування, яке показало, що найбільш актуальними для нашого методичного об’єднання є питання щодо ознайомлення із шляхами практичного застосування ЕЗНП. У ході підготовки до атестації 2011 року узагальнено досвід роботи за темою «Українська мова та література: традиції і новаторство» вчителя-методиста Вознесенської ЗОШ Черкаської області Володимира Макаренка.

Методичне об’єднання має 1-го вчителя з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії», 1-го вчителя з кваліфікаційною категорією «спеціаліст I категорії» та 2-х вчителів- «спеціалістів II категорії».

Вивчення стану викладання _української мови та літератури адміністрацією закладу показало, що викладання предмета проводиться на достатньому рівні, на високому науково - методичному рівні проведено уроки вчителями Мірошниченко Н.А., Фенардою О.М . З інноваційними елементами викладання ознайомились на відкритих уроках вчителів Мірошниченко Н.А., Фенарди О.М.

Окрім традиційних форм роботи наше методичне об’єднання провело засідання у формі дискусії на тему «Презентація та її роль у діалогічному навчанні української літератури» ,круглого столу на тему «Підвищення інтересу до читання драматичних творів у старших класах».

Як показала практика, активні форми роботи з вчителями –предметниками створюють позитивну мотивацію вчителів до творчості.

Разом з тим типовими недоліками викладання української мови та літератури_адміністрація закладу вважає:

• недостатня увага мотивації навчання;

• недостатнє використання методик сучасних технологій ;

• епізодичне застосування комп’ютерних технологій при викладанні навчального предмета.

Активізувалась робота вчителів нашого предмета щодо участі в засіданнях педагогічних рад , проведено анкетування учнів щодо виявлення наявності самоосвітніх навичок.

У 2010-2011 навчальному році підвищили кваліфікацію згідно зі шкільним планом 3 вчителі.

Про високий рівень професійної майстерності вчителів української мови свідчать результати учнівських конкурсів та олімпіад. .


Грамотами за особисті досягнення та досягнення учнів нагороджені:

Мірошниченко Н.А. – Грамота Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради за якісну підготовку учнів в організації та проведенні II (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін ;

Мірошниченко Н.А. - Грамота Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради за якісну підготовку переможця районного та обласного етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Література»;

Фенарда О.М. - Грамота Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради за якісну підготовку учнів в організації та проведенні II (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін ;

Баликіна А.Б. - Грамота Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради за якісну підготовку учнів в організації та проведенні II (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Педагогічні працівники, які входять до складу методичного об’єднання, приділяють увагу роботі з обдарованими дітьми. Так у першому (шкільному) етапі олімпіад з української мови та літератури взяли участь 30 учнів (33 учні -в минулому році). За результатами районної олімпіади 1-го_учасника(Овчаренко Євгенію, 11-А) нагороджено Дипломом І ступеня , Дипломом ІІ ступеня -1-го учня (Кобба Марію, 10-А), Дипломом ІІІ ступеня – 1-го учня (Волокітіну Олену, 8-Б).


Загальне місце у районному рейтингу – 4-е , що краще у порівнянні з минулим навчальним роком (18)Разом з тим:

• наша учениця Овчаренко Євгенія направлена на ІІІ (обласний) етап олімпіади за бюджетні кошти, але не посіла призового місця.

Збільшується кількість учасників шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу знавців української мови : у 2010-2011н.р. -40 учнів, у 2009-2010 н.р - 35. У порівнянні з минулим роком зросло число переможців районного етапу: 1, у минулому році – 0.

Збільшується кількість учасників Всеукраїнської гри «Соняшник»: у 2010-2011н.р.- 85 учнів, у 2009-2010 н.р. -69. Дипломом I ступеня Всеукраїнського рівня нагороджено 1-го учня, Дипломом II ступеня Всеукраїнського рівня -1-го учня, Дипломами I та II ступенів регіонального рівня – 8 учнів.


Вчителями методичного об’єднання створено умови для забезпечення своїх інформаційних потреб та потреб учнів: всі школярі забезпечені підручниками, навчальними посібниками відповідно до вимог навчальних програм, мають можливість користуватися під час уроків узагальнення комп’ютером у комп’ютерному класі школи, вчителі при підготовці до уроків користуються фаховими передплатними виданнями.

Потребує значної уваги організація роботи в профільних класах. Необхідно вирішити питання активізації пропедевтичної підготовки учнів 5-7 класів та допрофільної освіти у 8-9-х класах, визначити конкретні заходи, спрямовані на формування здатності старшокласників до професійного самовизначення. Хвилює і відсутність підручників з профільного навчання.

Позакласна робота організована традиційно: працює факультатив «Стилістика сучасної української мови в 11-му класі (керівник – Фенарда О.М.) , результативність його роботи достатня: підвищився рівень виступу дітей у олімпіадах, але не підготовлено роботи на участь в МАН. При підготовці учасників олімпіад та конкурсів слід більше уваги приділяти розділам, які не входять до курсу загальноосвітньої школи .

Існує низка проблем організації уроку, яка потребує уваги:

• недостатньо уваги приділяється мотивації навчання, раціональному використанню навчального часу, здійсненню диференційованого підходу;
• малоефективним лишається контроль за засвоєннями знань учнями, повільно проводиться робота щодо усвідомлення вчителями і учнями критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

• актуальним лишається питання використання нових технологій навчання.


Допускає помилки в оформленні сторінок класних журналів вчитель Гашенко В.Г.

Результати методичної роботи МО за 2010 - 2011 н.р. свідчать про те, що вчителі української мови та літератури у навчальній діяльності зберігають основні позитивні тенденції, виявлені у попередні роки. Створено умови для постійного зростання педагогічної майстерності вчителів, їх наукової, психологічної, методичної підготовки.

На основі вищезазначеного основними завданнями методичної роботи ШМО на 2011-2012 навчальний рік слід вважати:

1. Створення пріоритету навчання:

• конструювання уроку проводити за особистісно орієнтованою технологією, враховуючи новітні методи, форми навчання і виховання учнівської молоді;

• ознайомлення зі шляхами практичного застосування інноваційних форм і методів організації особистісно орієнтованого уроку, ЕЗНП (електронних засобів навчального призначення) у навчальний процес;

• застосування у навчально-виховному процесі принципів толерантної педагогіки.2. Організувати тренувальні заняття для учнів щодо підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіади з української мови та літератури, до участі в МАН.

Вересень-жовтень 2011


Смотрите также:
І. Основні підсумки роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури за 2010-2011 навчальний рік та завдання на 2011-2012 навчальний рік
60.56kb.
1 стр.
Відділ освіти будьоннівської районної у м. Донецьку ради
5267.33kb.
31 стр.
План роботи районного методичного об’єднання вчителів етики на 2011/2012 навчальний рік
101.75kb.
1 стр.
С. П. Свінцова річний план роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи на 2011-2012 навчальний рік
2372.26kb.
18 стр.
Про стан, проблеми та основні завдання Діяльності психологічної служби на 2011/2012 навчальний рік
265.24kb.
1 стр.
Для вчителів української мови та літератури конференція Нові підходи у викладанні української мови й літератури в знз у 2009-2010 н р. Дата проведення: 25 серпня 2009 р. Початок роботи
33.23kb.
1 стр.
Вимоги до плану роботи методичного об'єднання
71.56kb.
1 стр.
Наказ №301 Про підсумки роботи управління освіти Жовтневої районної у місті Харкові ради з цивільного захисту у 2010 році та завдання на 2011 рік
107.32kb.
1 стр.
Інноваційні форми роботи методичного об’єднання вчителів математики
42.28kb.
1 стр.
План роботи студентської наукової проблемної групи на 2011 / 2012 навчальний рік
33.13kb.
1 стр.
Анотований перелік тем, рекомендованих для обговорення на засіданнях шкільного методоб’єднання вчителів української мови в 2010-2011 н р. Компетентнісний підхід у навчанні української мови
96.07kb.
1 стр.
Завдання II (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства 2011-2012 навчальний рік
179.38kb.
1 стр.