Главная страница 1
ІНФОРМАЦІЯ

про роботу управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради в галузі охорони культурної спадщини

З метою захисту традиційного характеру середовища насалених місць України постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку історичних населених місць України» від 26 липня 2001 року №878 місто Чернівці занесені до Списку історичних населених місць України.

На території Чернівців до наших днів збереглися первісне планування історичного середовища із будівлями кінця ХVІІІ – початку ХХ століть та численні історичні пам’ятки, архітектурно-містобудівні ансамблі.

Тому, рішенням VІІ сесії ХХІІ скликання Чернівецької міської ради від 18.05.1995 року № 94 «Про історико-культурну заповідну територію м.Чернівців» було ухвалено історичний центр м.Чернівців площею 226 га, на території якого розташовані пам’ятки культурної спадщини різної категорії.

На замовлення Чернівецької міської ради Київським Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень виконано „Коригування історико-архітектурного опорного плану проекту зон охорони пам’яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м.Чернівці”.

Науковими дослідженнями уточнено класифікацію об’єктів культурної спадщини міста, відкориговано межі і визначено режими використання територій зон охорони пам’яток Чернівців. Принципово новим є здійснення вперше визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів міста, а також пропозиції щодо перспектив створення заповідної зони у середмісті.

Сьогодні на державному обліку в межах міста перебуває 689 пам’яток та об’єктів культурної спадщини. Зокрема 24 пам’ятки національного значення та 665 пам’яток культурної спадщини місцевого значення. При коригуванні історико-архітектурного опорного плану науковцями виявлено та запропоновано взяти на облік ще 44 об’єкти культурної спадщини.
Крім того, у місті Чернівцях визначено три історичні ареали:


  1. Центральний історичний ареал площею 550,05 га;

  2. Історичний ареал «Гореча» площею 17,39 га;

  3. Історичний ареал «Садгора» площею 14,66 га.

Одночасно визначено 16 охоронних зон окремо розташованих пам’яток, 13 зон регулювання забудови, 6 зон охоронюваного ландшафту та 15 зон охорони археологічного культурного шару.

Зазначена містобудівна документація затверджена рішенням 14 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 28.02.2007р.

З метою забезпечення дотримання вимог пам’яткоохоронного законодавства в березні 2008р. утворено сектор пам’яток архітектури архітектурно-планувального відділу управління містобудування та архітектури ДМБК та ЗВ, в лютому 2009р. в структурі управління містобудування та архітектури департаменту утворено відділ пам’яток архітектури.

Основними завданнями відділу є:

- організація охорони об’єктів культурної спадщини, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури та містобудування, природних ландшафтів або їх елементів, які становлять культурну цінність;

- здійснення заходів з питань вдосконалення пам’яткоохоронної справи в місті;

- координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного підходу до розвитку історичного середовища міста, збереження традиційного характеру історико – архітектурного культурного середовища та ін.

Чисельність відділу – 4 особи.

З метою захисту та збереження традиційного характеру історично сформованого міського ландшафту управлінням містобудування та архітектури ДМБК та ЗВ розроблено «Комплексну програму збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009 – 20015 роки», яка ухвалена рішенням 35 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 24.12.2008 року за № 796.

Основна мета цієї програми – приділити максимальну увагу питанню збереження культурних надбань нашого міста. В її контексті розробляються та втілюються програми по регенерації житлових кварталів центральної частини міста, винесенню гаражів та господарських будівель за межі історичних ареалів міста; реставрації та реконструкції дахового фонду; благоустрій скверів та площ, проведення робіт з нейтралізації негативних геологічних та гідрологічних процесів, проведення невідкладних ремонтно-будівельних робіт на інженерних мережах, удосконалення інженерної інфраструктури та організації руху транспорту, поліпшення екологічного стану та ін.

Одним із головних завдань цієї Програми є також залучення об’єктів культурної спадщини міста до національних та світових туристичних маршрутів і підготовка необхідного пакету документів щодо включення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Науковцями Національного університету ім.Ю.Федьковича за підтримки управління містобудування та архітектури департаменту МБК та ЗВ підготовлено та передано остаточний варіант номінаційного досьє пам’ятки архітектури національного значення Резиденції буковинських митрополитів до Національного Комітету України у справах ЮНЕСКО.

22 жовтня 2009 року м.Чернівцях відбулося виїзне спільне засідання президії Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України та бюро Українського національного комітету ІКОМОС по розгляду питання стану охорони культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців у зв’язку з номінуванням ансамблю Резиденції митрополитів Буковини та Далмації у м.Чернівцях до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За наслідками обговорення запропоновано зменшити розміри буферної зони об’єкта відповідно до попередніх напрацювань, доопрацювати матеріали номінаційного досьє та надати його на розгляд пам’яткоохоронних структур згідно діючого законодавства. З огляду на визначне світове значення розпочатої роботи рекомендовано також прискорити формування окремого органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування з наданням йому відповідних повноважень.
Пунктом 3 рішення 14 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 28.02.2007 року № 252 «Про затвердження «Коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам’яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м.Чернівців» департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради зобов’язано замовити у відповідній ліцензованій проектній організації розробку Правил охорони та використання історичних ареалів міста з метою подальшого внесення змін у Правила використання та забудови міста Чернівців відповідних змін.

Це зобов’язання залишається актуальним також з огляду на необхідність розробки наукових обґрунтувань меж і режимів використання буферної зони номінаційного об’єкта ЮНЕСКО.

З науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України (м.Київ), який виконував роботи по коригуванню історико-архітектурного опорного плану м.Чернівців, узгоджено розробку Правил охорони та використання історичних ареалів міста та буферної зони номінаційного об’єкту ЮНЕСКО. За попередньою інформацією на таку роботу необхідно виділити з бюджету міста 2010 року близько 150 тисяч грн.

На контролі в управлінні знаходиться питання впорядкування прилеглої до пам’ятки архітектури національного значення - Резиденції буковинських митрополитів території, окремого вирішення потребує впорядкування території скверу на розі вулиць М.Коцюбинського та Університетської. Розпочата робота з вивчення режиму використання території історико-культурного заповідника «Кладовище по вул.Зеленій».


На замовлення Чернівецької міської ради у 1990-1992 рр. Українським регіональним спеціалізованим науково-реставраційним інститутом «Укрзахідпроектреставрація» (м.Львів) проводилась робота з обстеження нововиявлених пам’яток архітектури та містобудування м.Чернівців, їх докладна фотофіксація і складання карток первісного обліку.

За браком коштів фінансування було припинене і замовнику було передано лише частину роботи. З метою завершення обстеження об’єктів культурної спадщини м.Чернівців, для підготовки карток первісного обліку та з метою внесення нововиявлених пам’яток до Державного реєстру нерухомих пам’яток України необхідно передбачити в проекті бюджету 2010 року 200 тис. грн.

До 600-річчя першої писемної згадки про м.Чернівці були проведені колосальні роботи з регенерації історичного середовища.

Особливо важливий комплексний підхід був застосований до проведення ремонтів фасадів будинків, внутрішніх дворів, проїжджої частини вулиць, перекладки інженерних комунікацій з заміною вводів до будинків. Подібний підхід був обраний для реконструкції вулиці Ольги Кобилянської, площі Турецької криниці, площі Філармонії та вулиці Шкільної зі сквером колишньої площі Хреста.

На збереження історичної забудови та об’єктів культурно спадщини з міського бюджету було виділено за 2008-2009 роки, відповідно, 12 млн. 951 тис. грн. та 4 млн. 620 тис. грн, які використані, в основному, на ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення – Дитячої лікарні на вул.Буковинській,4.

Активні процеси урбанізації у другій половині ХХ ст., зміна геологічних умов, збільшення транспортного навантаження, збільшення обсягу викидів в атмосферу, підвищення рівня ґрунтових вод, природне старіння значної частини будинків, багатьом з яких понад 100 років, призвели до того, що багато об’єктів нерухомої культурної спадщини стали небезпечними для експлуатації та проживання людей. У незадовільному технічному стані перебувають інженерні споруди і мережі, частина шляхового господарства. Державне фінансування реставрації пам’яток архітектури місцевого значення відсутнє.

Так, житлові будинки на вул.Ю.Гагаріна,5 (чиншовий будинок кінця ХІХ ст.) Шолом-Алейхема,26 (житловий будинок початку ХХст.) – пам’ятки архітектури місцевого значення перебувають в аварійному стані. Згідно висновків Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (м.Київ) існуючий технічний стан конструкцій будинків вичерпав ресурс несучої здатності і довговічності. Будь-які заходи щодо їх реконструкції та реставрації, в зв’язку з низькою міцністю матеріалів несучих конструкцій, не будуть ефективними. Мешканці з будинків відселені. Розпочата процедура вилучення зазначених пам’яток з Переліку об’єктів культурної спадщини м.Чернівців.

З метою реалізації концепції регенерації житлових кварталів центральної частини міста управлінням містобудування та архітектури ДМБК та ЗВ міської ради проводяться заходи з комплексної забудови кварталу, що охоплює будинки №5, 7, 9, 11, 13, 15 на вул.Ю.Гагаріна та будинки №4, 6 на вул.Б.Хмельницького. Розробляється проектна документація забудови вказаного кварталу з укріпленням схилу та інженерною підготовкою території.

Для упередження розвитку негативних процесів на території історичного центру необхідне будівництво нових транспортних комунікацій та виведення транспортних потоків за межі історичних ареалів, зменшення динамічних навантажень на історичну забудову, мінімінізація втручання в несучі конструкції будівель історичної забудови при пристосуванні її для громадських потреб.

Разом з тим, актуальним залишається питання самовільного будівництва в межах історичного середовища.

З метою посилення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.04.2009 № 927 затверджено Положення про громадських інспекторів з охорони об’єктів культурної спадщини міста Чернівців. На сьогодні Чернівецьким міським громадським молодіжним об’єднанням «Спілка Активної Молоді» подано 9 заяв на призначення громадськими інспекторами з охорони культурної спадщини м.Чернівців. Відділом пам’яток архітектури департаменту МБК та ЗВ проведено навчання та визначено їх повноваження, а також вручено посвідчення громадських інспекторів.

На виконання вимог статті 7 Закону України «Про охорону культурної спадщини» рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.06.2008 року № 441/11 затверджено Положення про громадську консультативну раду з питань охорони культурної спадщини міста та її склад. Щомісяця проводяться засідання громадської консультативної ради, де розглядаються актуальні проблеми містобудівної діяльності в історичному середовищі.

Управлінням містобудування та архітектури в 2008-2009 роках укладено 79 охоронних договорів, що становить 10 відсотків від запланованого об’єму робіт; погоджено 207 паспортів кольорового вирішення фасадів, розпочата робота з розробки кольорових розгорток площ міста, проведено фотофіксацію 25 відсотків будівель історичного центру. Спільно із вищим художнім професійним училищем №5 розпочата робота з відтворення втрачених елементів оздоблення фасадів в межах центрального історичного ареалу. На базі приватного підприєства «Реставраційні майстерні «Грац» створено банк інформації втрачених елементів архітектурного оздоблення пам’яток.

В 2009 році відділом пам’яток підготовлено 45 охоронних договорів на режим використання приміщень пам’яток архітектури; складено 23 протоколи про адміністративні правопорушення у сфері містобудування до фізичних осіб та підприємців, внаслідок чого до бюджетів районних в місті рад надійшло 986 грн; проведено обстеження технічного стану 75 будівель - пам’яток архітектури та цінної забудови міста; проведено перевірки виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень пам’яток національного та місцевого значення: Художнього музею на Центральній площі,10, Чернівецького академічного музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської на Театральній площі,1, Чернівецької обласної філармонії на площі Філармонії,10, Чернівецької філії Національного банку України на вул.Кобилянської,1, та ін; підготовлено 183 примірники облікової документації на об’єкти культурної спадщини в електронному вигляді; видано 28 направлень на проведення обстежень відповідними службами пам’яток археології, надано 1592 висновки щодо відведення земельних ділянок в межах історичних ареалів та охоронюваних територій.

Беручи до уваги належність міста Чернівців до транскордонних територій, актуальним залишається проведення моніторингу міжнародного законодавства з питань збереження історичного середовища, обмін досвідом з реставраційної справи, розвиток міжнародних відносин з країнами Західної Європи, вивчення досвіду та аналізу позитивних і негативних наслідків утримання та використання історичного середовища міст в контексті номінації їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Необхідно відмітити недостатню підготовку фахівців в галузі виконання реставраційних робіт, зовнішнього естетичного оформлення (реклама, декоративне освітлення, облаштування площ та видовищних площадок), необхідний розвиток виробничої бази власних реставраційних майстерень.

До невирішених проблем в галузі охорони культурної спадщини належать: недосконале памяткоохоронне законодавство в галузі відповідальності фізичних та юридичних осіб за вчинені правопорушення на об’єктах культурної спадщини, складний механізм накладання адміністративних стягнень, безпідставне узаконення самовільного будівництва в межах історичних ареалів судовими органами.

Відсутнє державне фінансування на виконання робіт щодо паспортизації об’єктів культурної спадщини та створення їх державного Реєстру, недостатньо фінансуються першочергові протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи амортизованих пам’яток архітектури, вивчення гідрологічної ситуації та інженерного захисту територій історичних ареалів.

Заступник директора

департаменту містобудівного комплексу

та земельних відносин міської ради,

головний архітектор міста С.Гомонович


Голова постійної комісії з питаньземельних відносин, архітектури та будівництва О.Редько


Смотрите также:
Інформація про роботу управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради в галузі охорони культурної спадщини
100.45kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/19 положення про управління фінансів та бюджету
108.96kb.
1 стр.
Звіт Миргородського міського голови про роботу міської ради та її виконавчих органів за 2011 рік Шановні миргородці!
766.03kb.
5 стр.
Рішення міської ради 31 березня 2011 року (7 сесія 6 кликання) положення про управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Загальні положення
76.24kb.
1 стр.
Додаток до рішення №66-п 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року положенн я про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
170.97kb.
1 стр.
Додаток №38 до рішення Одеської міської ради від 28. 02. 2011р. №384-vi положення про департамент міського господарства
98.18kb.
1 стр.
Рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21. 02. 2007р. №56/07 «Про затвердження «Програми подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2012 роки» від 23
118.15kb.
1 стр.
Розпорядженням Луганського міського голови від „06 04 2006р. №84/3 положення про фінансове управління луганської міської ради
118.34kb.
1 стр.
Додаток до рішення Южноукраїнської міської ради в ід 2011 № положення про фінансове управління Южноукраїнської міської ради 1
112.42kb.
1 стр.
Про затвердження технічної документації з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться на території Глинської сільської ради І передається в оренду громадянину Петрусь Петру Петровичу для обслуговування будівель І споруд
12.52kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/23 положення про Управління міжнародного
107.13kb.
1 стр.
Конкурс на заміщення вакантних посад: начальника відділу архітектури та містобудування
100.11kb.
1 стр.