Главная страница 1
Інформатика
У 9-х класах вивчення інформатики буде відбуватися як і в 2010-2011 навчальному році за програмою авторів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової із розрахунку 1 година на тиждень. Програма, згідно з типовими навчальними планами, розрахована на учнів, які до 9 класу ще не вивчали інформатики.

У 2011 – 2012 навчальному році учні 11-х класів вперше розпочнуть вивчення інформатики за новими програмами для рівня стандарту та академічного рівня (автори І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова).Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми і кількість практичних робіт може бути таким:

11 клас. Рівень академічний

(66година + 4 години резервного часу)

розділу

Розділ навчальної програми

Години

1

Інформаційні технології в навчанні

8

1.1

Програмні засоби навчання математики

6

1.2

Програмні засоби навчання фізики, хімії та біології

22

Основи алгоритмізації та програмування

28
2.1 Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм

9
2.2 Основи структурного програмування

19

3

Бази даних. Системи управління базами даних

12

4

Інформаційні технології персональної та колективної комунікації

16

4.1

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

6

4.2

Основи створення комп’ютерних публікацій

3

4.3

Опрацювання мультимедійних даних

3
4.4 Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

2
4.5 Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

2


11 клас. Рівень стандарту

(33години + 2 години резервного часу)

розділу

Розділ навчальної програми

Години

1

Моделювання. Основи алгоритмізації

5

2

Системи опрацювання табличних даних

11

3.1

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

3.2

Аналіз даних у середовищі табличного процесора

6

3

Бази даних. Системи управління базами даних 9

4

Інформаційні технології у навчанні

8

4.1

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

4

4.2

Інтегроване використання засобів опрацювання документів

2
4.3

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

2

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора, презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, проектні роботи, практикуми). Оскільки на етапах актуалізації, мотивації та безпосереднього вивчення теоретичного матеріалу уроку учням може пропонуватися перегляд презентаційних матеріалів в електронному вигляді, методика проведення кожного уроку має бути ретельно опрацьована вчителем із урахуванням зазначених вище санітарних норм.

Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програми). Комп’ютерна техніка має використовуватися на кожному уроці інформатики.
Майже всі розділи програм рівня стандарту та академічного рівня можна розширювати шляхом викладання їх за програмами курсів за вибором.

Рекомендовані Міністерством освіти і науки програми з інформатики рівня стандарту й академічного рівня, а також програми курсів за вибором з інформатики, опубліковані у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Інформатика (Київ, 2010), та розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua ).


Інформатика в закладах інформаційно-технологічного профілю


Вивчення інформатики в 11-х класах на профільному рівні буде проходити за програмою академічного рівня, доповненою навчальними модулями курсів за вибором із розрахунку 5 годин на тиждень.

Профільне навчання
Методичні рекомендації щодо вивчення курсів за вибором «Основи комп’ютерної графіки», «Основи веб-дизайну», «Сучасні офісні інформаційні технології», «Основи візуального програмування», «Інформаційні технології проектування», «Основи комп’ютерної безпеки», «Основи Інтернету», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Інформаційний працівник».

Новий курс за вибором «Microsoft Excel у профільному навчанні» (автори А.П. Забарна, І.О. Завадський) розширює та забезпечує профільну орієнтацію теми «Системи обробки табличної інформації», що є в програмі академічного рівня для 10 класу та рівня стандарту для 11 класу.

Використання комп’ютерної техніки на уроках збільшує навантаження на дитину. Тому керівникам навчальних закладів необхідно постійно контролювати дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 та Державних санітарних норм і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9.

Міністерство освіти і науки України рекомендує проводити обов’язкову державну підсумкову атестацію з інформатики для класів інформаційно-технологічного профілю та класів із поглибленим вивченням інформатики.


Смотрите также:
Інструктивно – методичний лист про вивчення інформатики у 2010-2011 навчальному році Шкільний курс інформатики в 11 класах
346.66kb.
1 стр.
Інформатика у 9-х класах
57.46kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання предмету "Інформатика"
311.09kb.
1 стр.
Навчальна програма
308.31kb.
1 стр.
Наказ №377 Про підсумки проведення олімпіади з математики в початкових класах
35.48kb.
1 стр.
Наказ №697 Про проведення моніторингового дослідження якості художньо-естетичної освіти у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
357.43kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт з іноземної мови у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році На виконання наказу монмс україни
85.37kb.
1 стр.
Комп’ютерленд Інформатика 2-4 класи
263.31kb.
1 стр.
Базові заклади освіти для проведення педагогічної практики під час курсової перепідготовки вчителів
58.17kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет
1074.24kb.
5 стр.
Система вправ для навчання іноземної мови у початкових класах
84.01kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
292.59kb.
1 стр.