Главная страница 1страница 2страница 3страница 4


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Вступ

Учень:

характеризує перспективи розвитку та вдосконалення технологій на основі автоматизації , комп’ютеризації технологічних процесів, застосування промислових роботів;

дотримується правил безпечної праці , організації робочого місця, санітарно-гігієнічних вимог під час роботи у шкільній майстерні.
Розділ 1. Проектування виробів

Тема 1.1. Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування

Учень:

називає і розпізнає види плечових виробів з коміром і рукавами;

характеризує сутність застосовування теорії рішення винахідницьких задач у процесі проектування нових виробів, обладнання тощо;

застосовує журнали мод як інформаційну базу для проектування виробів;

виявляє недоліки об’єкту;

пропонує шляхи вдосконалення об’єкту шляхом використання винахідницьких задач.
Тема 1.2. Художнє конструювання виробів

Учень:

пояснює сутність методів дизайнерської біоніки;

наводить приклади застосування біоформ в художньому конструюванні одягу;

характеризує особливості виконання моделей імакетів з різних матеріалів (пластиліну, пінопласту, паперу, картону, текстильних матеріалів, деревини);

розробляє ескіз або макет плечового виробу з коміром і рукавами;

описує модель плечового виробу.

обґрунтовує вибір моделі.

Тема 1.3. Технічне конструювання

Учень:

знімає мірки для побудови креслення плечового виробу з коміром та рукавом;

коригує готові журнальні викрійки на конкретну фігуру;

будує креслення коміра на основі прямого кута, основу вшивного рукава;

моделює комір, рукава;

читає складальні креслення;

розпізнає різні види конструкційних матеріалів;

наводить приклади застосування комп’ютерної техніки у роботі конструктора.
Тема 1.4. Конструкційні матеріали і їх вибір
характеризує нові види матеріалів, їх властивості;

наводить приклади нових способів отримання матеріалів; розкриває: поняття “асортимент тканин”;

називає і розпізнає матеріали для з’єднання деталей швейних виробів, оздоблювальні матеріали, фурнітуру;

добирає тканину, фурнітуру, оздоблювальні матеріали для виготовлення виробу;

характеризує професію конфекціонера.
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів

Тема 2.1.Техніка

Учень:

наводить приклади застосування автоматичних приладів та комп’ютерної техніки на виробництві і в побуті;

називає види сучасних автоматичних приладів;

розпізнає механізми швейної машини;

спостерігає за роботою механізмів швейної машини;

визначає траєкторію руху робочих органів швейної машини.
Тема 2.2. Технологічні процеси розкрою

Учень:
характеризує сучасні немеханічні способи розмічання та різання матеріалів;

наводить приклади використання комп’ютерної техніки для забезпечення процесів розмічання і різання;

виконує економну розкладку деталей плечового виробу з коміром і рукавами на тканині;

розкроює деталі виробу;

дотримується правил безпечної праці, організації праці під час розкроювання..
Тема 2.3. Монтаж виробів

Учень:

характеризує сучасні немеханічні способи з’єднання матеріалів;

складає схему виготовлення плечового виробу з коміром і вшивним рукавом;

застосовує термінологію ручних, машинних і волого-теплових робіт у процесі роботи;

виконує підготовку деталей крою до обробки, виробу до першої примірки, першу примірку, другу примірку, волого-теплову обробку;

усуває дефекти обробки;

обробляє деталі і вузли плечового виробу з коміром і рукавами;

читає і самостійно складає інструкційні карти;

дотримується правил безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічних вимог під час обробки і монтажу деталей виробу.
Тема 2.4.Оздоблення виробів
Учень:

наводить приклади використання сучасної комп’ютерної техніки для оздоблювальних робіт;

розпізнає основні види вільної гладі;

вишиває різними видами вільної гладі;

застосовує види гладі для оздоблення виробів;

виконує перенесення малюнка на тканину способом прошивання, стилізацію узорів;

розробляє композицію вишивки;

дотримується правил безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічних вимог під час вишивання.
Тема 2.5. Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності
Учень:

характеризує сучасні методи контролю і оцінки технічних і технологічних об’єктів;

наводить приклади використання комп’ютерної техніки для контролю і оцінки об’єктів;

здійснює контроль і оцінку якості виготовленого виробу.
Тема 2.6. Професійна діяльність людини і її вибір
Учень:

називає шляхи оволодіння обраною професією (профіль навчання у старшій школі, навчання у закладах професійно-технічної освіти та ін..)

визначає структуру та основні вимоги до складання особистого професійного плану;

обґрунтовує вибір майбутньої професії та шляхи її набуття, вибір профілю навчання у старшій школі;

складає та аналізує основні та резервні особисті професійні плани.
Розділ 3. Раціональне ведення домашнього господарства

Учень:

складає меню;

користується духовкою електричної плити, міксером;

підбирає посуд для приготування страв і виробів з тіста;

визначає харчову цінність і доброякісність борошна;

виконує прийоми замішування;, формування, випікання, оздоблення виробів з тіста;

готує вироби з різних видів тіста, начинки, креми;

дотримується правил безпечної праці, організації робочого місця, санітарно-гігієнічних вимог , протипожежної безпеки.
Тема 3.2. Оформлення інтер’єру житла

Учень:

характеризує вимоги до інтер’єру житла;

визначає функціональні зони житла;

застосовує принципи художнього конструювання в оформленні інтер’єру житла;

виготовляє ескіз або макет приміщень житла;
Розділ 4. Охорона довкілля

Тема 4.1. Охорона навколишнього середовища
Учень:

характеризує екологічну ситуацію в Україні та світі;

називає можливі джерела забруднення навколишнього середовища;

визначає шляхи охорони грунту від ерозії;порівнює засоби запобігання забруднення, визначає їх ефективність;

називає екологічні чисті види енергії;

виготовляє пристрої для машинно-тракторних агрегатів, які відлякують звірів і пташок.
Тема 4.2. Робітничі професії галузей виробництва і первинної переробки продукції сільського господарства

Учень:

характеризує професії хлібороба та переробних галузей продукції рослинництва і тваринництва;

описує важливість професій науково-дослідницької, раціоналізаторської та селекційної спрямованості.

Розділ 5. Основи економічного аналізу господарської діяльності

Тема 5.1. Основи господарської діяльності в умовах ринкової економіки
Учень:

розкриває сутність поняття “ринкова економіка”;

характеризує законодавчі акти про сучасні форми власності на засоби виробництва;

називає форми організації господарської діяльності;

визначає основні положення про умови створення і функціонування фермерських господарств.
Тема 5.2. Планування виробництва і реалізації продукції
Учень:

характеризує структуру планування виробництва;

визначає сутність поняття “бізнес-план”;

пропонує ідеї щодо планування роботи місцевого господарства.
Тема 5.3. Основи визначення собівартості продукції і витрат на виробництво
Учень:

визначає сутність понять “собівартість”, “рентабельність”, “економічна ефективність”;

характеризує: умови підвищення рентабельності;

обґрунтовує шляхи зменшення витрат на виробництво.
Тема 5.4. Підприємництво

Учень:

розкриває суть поняття “підприємництво”;

називає види підприємств;

здійснює міні маркетингові дослідження з метою виявлення потреб споживачів;

розраховує доход, витрати і прибуток підприємства, собівартість товару;

пропонує шляхи збільшення рентабельності виробництва.
Календарно-тематичний план і програмап.п.

Тема уроку та її змістКількість

год.

Клас

Дата


Примітка
Вступ. Розділ 1. Проектування виробів

6


1.

Вступ

Повторення і узагальнення знань, отриманих учнями на уроках трудового навчання у 8 класі. Ознайомлення із змістом програми і об’єктами праці у 9 класі. Перспективи розвитку та вдосконалення технологій. Відомості про автоматизацію, комп’ютеризацію технологічних процесів, застосування промислових роботів.

Повторення правил безпечної праці, організації робочого місця, санітарно-гігієнічних вимог під час роботи у шкільній майстерні.


1


2.

Об’єкти технологічної діяльності. Методи проектування.

Практична робота. Вдосконалення моделі виробу шляхом використання теорії рішення винахідницьких задач

Швейні вироби як об’єкти технологічної діяльності. Види плечових виробів з коміром і рукавами. Види комірів і рукавів. Журнали мод як інформаційна база для проектування швейних виробів. Відомості про теорію рішення винахідницьких задач та її застосування у процесі проектування нових виробів, обладнання, технологічних процесів тощо. Основні евристичні перетворення на етапах розвитку техніки.Практична робота. Вдосконалення моделі виробу шляхом використання теорії рішення винахідницьких задач

1.Ознайомлення із видами плечових виробів за журналами мод. 2.Виявлення недоліків об’єкту і пошук шляхів його вдосконалення шляхом використання теорії рішення винахідницьких задач.1


3.

Художнє конструювання виробів.

Практична робота. Розробка ескізу або макету виробу.

Біоформи в художньому конструюванні. Основні методи дизайнерської біоніки. Приклади застосування біоформ в художньому конструюванні одягу. Особливості виконання моделей і макетів з різних матеріалів (пластиліну, пінопласту, картону, текстильних матеріалів, деревини тощо).Практична робота. Розробка ескізу або макету виробу.

1.Розробка ескізу або макету плечового виробу з коміром і рукавами.

2. Опис моделі.

3. Обґрунтування вибору моделі.

1


4.

Технологія робіт із журнальними викрійками.

Практична робота. Побудова основи плечового виробу

Зняття мірок для побудови креслення плечового виробу з коміром та рукавом. Побудова основи плечового виробу за готовим алгоритмом або корекція журнальних викрійок на конкретну фігуру. Технологія робіт з журнальними викрійками.Практична робота. Побудова основи плечового виробу

1.Знімання і записування мірок для побудови креслення плечового виробу з коміром та рукавом.

2.Використання готових журнальних викрійок, їх корекція відповідно до знятих з фігури мірок.


1
5.

Конструювання та моделювання коміра та рукава.

Практична робота. Конструювання та моделювання коміра та рукава.

Побудова креслення коміра на основі прямого кута. Побудова креслення основи вшивного рукава. Моделювання коміра, рукава.Практична робота. Конструювання та моделювання коміра та рукава.

1.Побудова креслення коміра.

2.Побудова креслення основи вшивного рукава.

3.Моделювання коміра і рукава.16.

Основні відомості про складальне креслення

Практична робота. Читання складальних креслень

Основні відомості про складальне креслення як вид проектної документації (призначення, специфікація, номери позиції тощо). Особливості виконання складальних креслень. Складальні креслення на швейні вироби. Деталювання за складальним кресленням. Початкові відомості про креслення різних видів з’єднань конструкційних матеріалів. Позначення ниткових з’єднань на складальних кресленнях швейних виробів. Застосування комп’ютерної техніки у роботі конструктора.1


7.

Конструкційні матеріали і їх вибір

Лабораторно-практична і практична роботи. Підбір матеріалів для виробу

Загальні відомості про нові види матеріалів, їх властивості, нові способи отримання матеріалів. Поняття про асортимент. Сучасні напрями оновлення асортименту тканини. Матеріали для з’єднання деталей (швейні нитки, клейові матеріали). Оздоблювальні матеріали (стрічка, тасьма, мереживо). Фурнітура. Правила добору фурнітури, оздоблювальних матеріалів. Професія конфекціонера, вимоги до неї.Лабораторно-практична і практична роботи. Добір матеріалів для виробу.

1Ознайомлення із асортиментом сучасних тканин за колекціями зразків.

2.Розпізнавання класичних тканин (ситець, сатин, батист, оксамит, сукно та ін.).

3. Ознайомлення із оздоблювальними матеріалами, різними видами фурнітури.

4.Добір тканини, оздоблювальних матеріалів, фурнітури для виготовлення виробу.


1

Тематичне оцінювання
Розділ 2. Техніка і технологічні процеси виготовлення виробів з конструкційних матеріалів


14


8.

Техніка.

Практична робота. Розпізнавання механізмів швейної машини.

Поняття про автомати і автоматику. Застосування автоматичних приладів на виробництві і в побуті. Класифікація сучасних автоматичних приладів. Загальні відомості про застосування комп’ютерної техніки у сучасних технологічних процесах. Механізми швейної машини. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця.Практична робота (на вибір).

1.Розпізнавання механізмів швейної машини.

Розпізнавання механізмів швейної машини. Спостереження за їх роботою.2. Ознайомлення з комп’ютерними програмами.

Ознайомлення з комп’ютерними програмами, які використовуються у конструюванні, моделюванні швейних і вишитих виробів.1


9.

Технологічні процеси розкрою.

Практична робота. Розкроювання виробу.

Відомості про сучасні немеханічні способи розмічання та різання матеріалів (лазерне, плазмове та ін.). Використання комп’ютерної техніки для забезпечення процесів розмічання і різання. Схеми розкладки на тканині деталей плечового виробу з коміром і рукавами. Розкрій деталей виробу. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця.Практична робота. Розкроювання виробу.

Виконання розкладки деталей виробу на тканині. Розкрій деталей виробу.Орієнтовний перелік об’єктів праці: сукня, халат, блуза, вітровка, жакет тощо. Вироби повинні мати рукав (будь-якого покрою і довжини та комір).

1


10.

Послідовність виготовлення плечового виробу з коміром та рукавами.

Практична робота. Вправи на виконання шва з кантом.

Відомості про сучасні немеханічні способи з’єднання матеріалів. Їх застосування для монтажу виробів із різних конструкційних матеріалів. Послідованість виготовлення плечового виробу з коміром і вшивним рукавом. Термінологія ручних, машинних та волого-теплових робіт. Технологія виконання шва з кантом. Волого-теплова обробка поопераційна. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця.1


11.

Технологія підготовки до першої примірки.

Практична робота. Підготовка та проведення першої примірки.

Підготовка деталей крою до обробки (перевірка наявності деталей; перенесення надсічок, ліній виточок, складок на симетричні деталі, позначення середніх ліній деталей). Підготовка виробу до першої примірки (зметування плечових і бокових швів). Волого-теплова обробка поопераційна. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця.Практична робота. Підготовка до першої примірки

Визначення послідовності монтажу виробу.

Підготовка деталей до обробки.

Підготовка виробу до першої примірки.1


12.

Технологія проведення першої примірки.

Практична робота. Проведення першої примірки.

Технологія проведення першої примірки, виявлення та усунення дефектів. Волого-теплова обробка поопераційна. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця.Практична робота. Проведення першої примірки.

Проведення першої примірки, виявлення, усунення дефектів виявлених під час проведення першої примірки.13.

Технологія підготовки до другої примірки.

Практична робота. Підготовка до другої примірки.

Обробка виточок, складок. Обробка плечових бокових швів. Обробка коміра. Вметування коміра в горловину. Обробка рукавів. Вметування рукавів. Волого-теплова обробка поопераційна. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця.Практична робота. Підготовка та проведення другої примірки.

Підготовка та проведення другої примірки.1


14.

Технологія проведення другої примірки.

Практична робота. Проведення другої примірки.

Технологія проведення другої примірки. Перевірка правильності вметування коміра і рукавів, уточнення довжини виробу. Волого-теплова обробка поопераційна. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця.1


15.

Обробка виробу після другої примірки.

Практична робота. Обробка виробу після другої примірки.

Вшивання коміра в горловину. Вшивання рукавів в пройму. Обробка низу виробу. Волого-теплова обробка поопераційна. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця.Практична робота. Обробка виробу після другої примірки.

Вшивання коміра в горловину. Вшивання рукавів в пройму. Обробка низу виробу.1


16.

Остаточна обробка виробу.

Практична робота. Остаточна обробка виробу.

Остаточна обробка виробу. Волого-теплова обробка (поопераційна й остаточна).

Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги та організація робочого місця.


1


17.

Оздоблення виробів вільною гладдю.

Практична робота. Вправи на вишивання гладдю.

Відомості про використання сучасної комп’ютерної техніки для оздоблювальних робіт. Вільна гладь. Основні види вільної гладі (декоративна, художня, біла). Використання вільної гладі для оздоблення різних виробів. Кольорова гама різних видів гладі. Матеріали та інструменти для вишивання вільною гладдю. Технологія вишивання різними видами вільної гладі. Правила безпечної праці, організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги.Практична робота. Вправи на вишивання гладдю.

Розпізнавання різних видів вільної гладі на вишитих виробах.

Вправи на вишивання різними видами вільної гладі.


1


18.

Поняття про стилізацію малюнка.

Практична робота. Розробка композиції вишивки.

Поняття про стилізацію малюнка.

Перенесення малюнка на тканину способом прошивання.

Короткі відомості про машинну вишивку, сучасне вишивальне виробництво. Професія вишивальника машинною вишивкою.

Правила безпечної праці, організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги.

Практична робота. Розробка композиції вишивки та оздоблення виробу.

Розробка композиції вишивки.

Вибір доцільного способу перенесення малюнка на тканину. Перенесення малюнка на тканину.

Оздоблення виробу одним із видів вільної гладі.1


19.

Практична робота. Вишивання виробу.

Правила безпечної праці, організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання ручних робіт.Практична робота. Вишивання виробу.

Оздоблення виробу одним із видів вільної гладі (за вибором).1


20.

Практична робота. Вишивання виробу.

Правила безпечної праці, організація робочого місця, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання ручних робіт.Практична робота. Вишивання виробу.

Оздоблення виробу одним із видів вільної гладі (за вибором).

Вишивання виробу, його остаточна обробка та ВТО.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: доріжка, серветка, занавіска, скатертина, деталі одягу, постільна білизна тощо.


1


21.

Оцінка об’єктів і процесу технологічної діяльності.

Практична робота. Оцінювання виробів.

Сучасні методи контролю і оцінки технічних і технологічних об’єктів. Використання комп’ютерної техніки для контролю і оцінки об’єктів.Практична робота. Оцінювання виробів.

Контроль і оцінка якості виготовленого виробу.1


22.

Професійна діяльність людини і її вибір.

Практична робота. Аналіз особистого професійного плану.

Професійний план. Етапи формування професійного плану. Структура професійного плану. Основний та резервний професійні плани. Поняття про професійну кар’єру.Практична робота. Аналіз особистого професійного плану.

Аналіз особистого професійного плану.1

Тематичне оцінювання
Розділ 3. Раціональне ведення домашнього господарства

5


23.

Поняття про меню.

Практична робота. Складання меню

Поняття про меню. Призначення меню. Принципи складання меню. Розподіл добової норми їжі між сніданком, обідом, полуденком, вечерею.Практична робота. Складання меню

Складання меню до сніданку, обіду, полуденку, вечері.1


24.

Обладнання, пристосування та продукти для виготовлення страв із борошна.

Лабораторно-практична робота. Визначення доброякісності борошна за зовнішнім виглядом, запахом , смаком.

Обладнання кухні для приготування виробів із тіста. Організація робочого місця. Порядок роботи з духовкою електричної плити. Користування духовкою газової плити в домашніх умовах. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Пожежна безпека. Посуд, інструмент і пристосування для приготування виробів із тіста. Загальна будова електричного міксера, його призначення та порядок роботи з ним. Правила безпечної праці.

Значення борошняних страв та виробів у харчуванні людини. Борошно – основний продукт для приготування тіста. Ґатунки борошна. Харчова цінність і якість борошна, умови його зберігання.


1


25.

Технологія приготування страв із різних видів тіста.

Практична робота. Приготування страв із прісного тіста.

Види тіста. Продукти, що входять до складу різних видів тіста. Способи розпушування тіста та види розпушувачів. Технологія приготування страв із різних видів тіста: замішування, формування, випікання, оформлення. Види і причини дефектів виробів.Практична робота. Приготування страв із прісного тіста.

Робота з міксером і духовкою. Приготування страв і виробів із прісного тіста.1


26.

Технологія приготування страв із пісочного (або бісквітного) тіста.

Практична робота. Приготування страв із пісочного (або бісквітного) тіста.

Технологія приготування страв із пісочного (бісквітного) тіста: замішування, формування, випікання, оформлення. Види і причини дефектів виробів. Основні види кремів. Оздоблення тортів і тістечок кремами.Практична робота. Приготування страв з пісочного (бісквітного) тіста.

Робота з міксером і духовкою. Приготування виробів із пісочного (бісквітного) тіста.Орієнтовний перелік страв: вареники, галушки, млинці, тістечка, печиво, торти, рулети, кекси.

1


27.

Оформлення інтер’єру житла.

Практична робота. Складання ескізу оформлення житла.

Вимоги до інтер’єру житла: ергономічні, естетичні, економічні, екологічні. Функціональні зали житла: для приготування їжі, для сну, для відпочинку, для праці, для гігієни. Обладнання інтер’єру. Українські національні традиції в інтер’єрі сучасного житла. Кімнатні рослини в інтер’єрі.Практична робота. Складання ескізу оформлення житла.

Складання ескізу або макету оформлення одного із приміщень житла.1

Тематичне оцінювання
Розділ 4. Охорона довкілля


2


28.

Охорона навколишнього середовища.

Практична робота. Виконання природоохоронних робіт.

Поняття про зв’язок виробничої діяльності людини з навколишнім природним середовищем. Екологічна ситуація в Україні та в світі в цілому у зв’язку зі стрімким науково-технічним прогресом.

Характеристика можливих джерел забруднення навколишнього середовища від сільськогосподарського виробництва. Шляхи охорони гранту від вітрової і водяної ерозії, руйнівної дії тракторів та машинно-тракторних агрегатів. Засоби запобігання забруднення великих водойм, повітря, знищення рослинного і тваринного світу в природі.

Поняття про екологічно чисті технології у сільському господарстві, перспективи їх розвитку в Україні, екологічно чисті види енергії, замкнуті, безвідходні цикли виробництва продукції рослинництва і тваринництва.Практична робота. Виконання природоохоронних робіт (на вибір)

  1. Участь у роботах з укріплення схилів на полях і в своєму населеному пункті.

  2. Упорядкування відкритих водойм.

  3. Виготовлення для машинно-тракторних агрегатів пристроїв, які відлякують диких звірів та пташок на місцях їх роботи.

4. Участь у планових природоохоронних заходах свого господарства.

1


29.

Робітничі професії галузей виробництва і первинної переробки продукції сільського господарства.

Практична робота. Ознайомлення з вимогами до робітничих професій галузей виробництва.

Важливість у житті суспільства і кожної людини професії хлібороба. Психолого-соціологічна характеристика професії хлібороба в цілому і за окремими галузями сільського господарства, які розвинені в даній місцевості. Специфіка роботи у рослинництві. Вимоги до знань, психофізіологічних показників людини, яка обирає ці професії. Роль інтегрованих знань і загально трудової підготовки для оволодіння професією хлібороба та успішної його роботи.

Професії переробних галузей продукції рослинництва і тваринництва.

Важливість професій науково-дослідницької, раціоналізаторської, селекційної спрямованості для виробництва сільськогосподарської продукції, конкурентоспроможної на міжнародному ринку.1

Розділ 5. Основи економічного аналізу господарської діяльності


6


30.

Основи господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Сутність поняття “ринкова економіка”. Зміни соціально-економічних відносин. Законодавчі акти про сучасні форми власності на засоби виробництва. Форми організації господарської діяльності, правове регулювання.

1


31.

Поняття про конкуренцію.

Поняття про конкуренцію, її вплив на якість продукції, ціну, форми реалізації. Основні положення про умови створення і функціонування селянських (фермерських) господарств в Україні.1


32.

Планування виробництва і реалізації продукції.

Практична робота. Участь у плануванні роботи місцевого господарства на ближню і подальшу перспективу.

Поняття про структуру планування виробництва в умовах ринкової економіки: перспективне і неперервне планування, як основа успіху господарювання.

Гнучкість господарської направленості, наукове управління виробництвом і збутом. Вивчення попиту і пропозицій.


1


33.

Поняття про бізнес-план.

Практична робота. Ознайомлення з методикою складання бізнес-плану.

Поняття про бізнес-план. Якість і конкурентоспроможність продукції. Вимоги до керівника (господаря) підприємницької діяльності.1


34.

Основи визначення собівартості продукції і витрат на виробництво.

Практична робота. Ознайомлення з рівнем рентабельності місцевого виробництва (за обраним профілем) і чинниками їх підвищення.

Поняття про собівартість, рентабельність, економічну ефективність господарської діяльності. Складники і чинники. Умови підвищення рентабельності.

Шляхи зменшення витрат на виробництво. Певні гарантії реалізації виробленої продукції в умовах ринкової економіки ( на прикладі галузі, яка вивчається). Поняття про механізм формування “вільних” ринкових цін.


1


35.

Підприємництво.

Практична робота. Розрахунок собівартості виробу.

Підприємництво. Види підприємств. Проведення маркетингових досліджень з метою вивчення потреб споживачів. Прибуток. Оборот. Рентабельність.Практична робота. Розрахунок собівартості виробу.

Розрахунок собівартості товару (за конкретними даними). Розрахунок собівартості пошитого чи вишитого виробу.1

Тематичне оцінювання
Всього

35


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка Викладання трудового навчання в 2009-2010 навчальному році
772.12kb.
4 стр.
Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2010 2011 навчальному році
100.5kb.
1 стр.
Іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка. Організація навчально-виховного процесу з шкільних мистецьких дисциплін у 2008-2009 н р
175.08kb.
1 стр.
Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про вивчення біології в 2009-2010 н р
97.58kb.
1 стр.
Іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка Підсумки участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва у Всеукраїнських конкурсах у 2007 – 2008 н р
92.07kb.
1 стр.
О. В.Єргіна, ст викладач кафедри методики природничо-математичної освіти І технологій іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка О. А. Олексюк
159.99kb.
1 стр.
Іппо кмпу імені Б. Д. Грінченка Байка як засіб засвоєння молодшими школярами морально-етичних норм
58.84kb.
1 стр.
Індивідуальні звіти працівників науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій іппо ку імені бориса грінченка про роботу, виконану в І півріччі 2009-2010 н р
206.87kb.
1 стр.
Іппо ку імені Бориса Грінченка Коли інтелект стає інструментом почуттів, народжується мистецтво слова
188.02kb.
1 стр.
План-конспект заняття з трудового навчання (7 клас) Вчитель трудового навчання зош №6 м. Шепетівки
418.69kb.
4 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
113.65kb.
1 стр.
Для вчителів географії та економіки І методична конференція Оновлення шкільної економічної освіти у 2009 – 2010 навчальному році в контексті профілізації навчання
88.58kb.
1 стр.