Главная страница 1страница 2страница 3
ПРИТУЛИК НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Комунікативний потенціал уроків роботи з дитячою книжкою // Почат. шк. – 2003. – № 6. – С. 16–17.
Проблема мовленнєвого розвитку першокласників у педагогічній творчості Софії Русової // Рідні джерела. – 2003. – № 1. – С. 36–39.
Розвиток комунікативного мовлення учнів в умовах малокомплектної школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 36–39. – (Серія: Педагогічні науки).
РАЙСЬКА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Особливості лінгвістичної підготовки учнів малокомплектної школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка– Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 30–33. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: В. К. Сеніна].
Художня палітра М. Коцюбинського як майстра найтонших відтінків слова // М. М. Коцюбинський – в контексті українського відродження кінця ХІХ–початку ХХ століття: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народження митця (м. Чернігів, 21 грудня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 22–28.
Когнітивний підхід до вивчення української мови у ВНЗ // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 138-–41. - (Серія: Педагогічні науки).
Вивчення фонетики та орфографії української мови за кредитно-модульною системою: Метод. посіб. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – 54 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Вивчення лексикології та морфології української мови за кредитно-модульною системою: Метод. посіб. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – 88 с. [Співавт. Г. І. Гладіна].
СЕНІНА ВІКТОРІЯ КУЗЬМІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент


Антропоніми та їх різновиди у творчості Тараса Шевченка як засіб художньої виразності й образності // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2003. – Ч. 2. – С. 119–123.[Співавт.: Г. І. Гладіна].
Висока громадянська позиція В. Г. Короленка // П’яті Короленківські читання: Зб. пр. міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2003. – С. 54–58.[Співавт.: Г. І. Гладіна].
Жизнеутверждающее начало в лирике Ф. И. Тютчева // Поэтическое наследие Ф. И. Тютчева: литературоведение, лингвистика, методика: Материалы Юбил. междунар. науч.-практ. конф. – Брянск, 2003. – С. 242–247. [Співавт. Г. І. Гладіна].

Шляхи формування громадянської позиції в процесі вивчення зарубіжної літератури // Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 4–5 лютого 2003 р. – Полтава, 2003. – С. 202–207. [Співавт.: Г. І. Гладіна].


Стилістичні словотворчі засоби в системі розвитку мовлення як основа формування комунікативних здібностей учнів початкових класів: Метод. рек. для вчителів почат. шк. та студ. ф-тів почат. навчання ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Чернігів, 2003. – 55 с. [Співавт.: Н. О. Янко].
Максим Горький про М. Коцюбинського // М. М. Коцюбинський – в контексті українського відродження кінця ХІХ–початку ХХ століття: Матеріали вуз. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народження митця (м. Чернігів, 21 грудня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 15–18.
В. О. Сухомлинський про виховання громадянськості // Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського: погляд крізь роки. – Чернігів, 2004. – С. 44–48. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Виховання словом у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського: погляд крізь роки. – Чернігів, 2004. – С. 120–125. [Співавт.: І. О. Супрун].
Використання музичних творів на уроках української мови з метою естетичного виховання молодших школярів: Метод. рек. для вчителів почат. шк. та студ. ф-тів почат. навчання вищ. пед. навч. закл. ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Чернігів, 2004. – 38 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Особливості лінгвістичної підготовки учнів малокомплектної школи // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – Вип. 24. – С. 30–33. - (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Л. Г. Райська].
Фразеологизмы как отражение национальных особенностей народа // Мова і культура. – К., 2005. – Т. VIII, вип. 8. – С. 131–137. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Від упорядника // Бобир О. В. Поліфонія філології / Літ. ред. та упоряд. В. К. Сеніна. – Ніжин, 2005. – С. 3–5.
Робота над розвитком усного та писемного мовлення учнів початкових класів: Метод. рек. – Чернігів: Віст-сервіс, 2005. – 70 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна, М. В. Суха].
Закоханий спостерігач життя і людини (штрихи до літературного портрета Івана Сенченка) // Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови. – Черкаси, 2005. – С. 220–225. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Особенности преподавания спецкурса по русскому языку в лицее // Русский язык и литература. Проблемы изучения и преподавания в школах и высших учебных заведениях Украины. – К., 2005. – С. 31–35. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Контрольна робота для абітурієнтів. Ч. 1 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 10 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Контрольна робота для абітурієнтів. Ч. 2 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 12 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Контрольна робота для абітурієнтів. Ч. 3 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – 12 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Методичні особливості уроків позакласного читання в початкових класах. – Чернігів: Віст-сервіс, 2005. – 44 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Тестові завдання з української мови: Навч. посіб. для вчителів, студ. та абітурієнтів. – Чернігів: Віст-сервіс, 2006. – 94 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна, І. В. Бурнос].
Учебно-речевые, коммуникативные упражнения – основной способ введения и закрепления языкового материала // Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе: Сб. науч. работ. – К., 2006. – С. 401–405. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Про серйозне – жартома: (Штрихи до літературного портрета Івана Сочівця) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 153–156. – (Серія: Педагогічні науки). [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Античний сюжет драматичної поеми Лесі Українки «Оргія» як алегорія при висвітленні національних проблем сучасності // Леся Українка і сучасність. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 103–113. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Контрольна робота з української мови для абітурієнтів. Ч. 4 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 10 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Контрольна робота з української мови для абітурієнтів. Ч. 5 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 14 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Контрольна робота з української мови для абітурієнтів. Ч. 6 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 15 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Контрольна робота з української мови для абітурієнтів. Ч. 7 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 8 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Контрольна робота з української мови для абітурієнтів. Ч. 8 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 8 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Контрольна робота з української мови для абітурієнтів. Ч. 9 / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 10 с. [Співавт.: Г. І. Гладіна].
Словотвір. Основні поняття: Метод. посіб. – Чернігів, 2006. – 12 с. [Співавт.: Н. М. Євтушенко].
Українська мова. Складні синтаксичні конструкції: Метод. посіб. – Чернігів, 2006. – 24 с. [Співавт.: Н. М. Євтушенко].

ТЕСЛЕНОК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

викладач
Збагачення словникового запасу учнів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 38. – С. 200–202. – (Серія: Педагогічні науки).

ЯНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНАвикладач
Стилістичні словотворчі засоби в системі розвитку мовлення молодших школярів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – Вип. 10. – С. 137–139. – (Серія: Педагогічні науки).
Стилістичні словотворчі засоби в системі розвитку мовлення як основа формування комунікативних здібностей учнів початкових класів: Метод. рек. для вчителів почат. шк. та студ. ф-тів почат. навчання ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Чернігів, 2003. – 55 с. [Співавт.: В. К. Сеніна].
Студентський вісник. Вип. 1: Зб. матеріалів Студ. наук. т-ва ф-ту почат. навчання / Відп. за вип. Н. О. Янко. – Чернігів: Віст-сервіс, 2004. – 52 с. – (Серія: Проблеми мови та літератури).
Студентський вісник. Вип. 2: Зб. матеріалів Студ. наук. т-ва ф-ту почат. навчання / Відп. за вип. Н. О. Янко. – Чернігів: Віст-сервіс, 2005. – 25 с. – (Серія: Проблеми мовознавства).
Студентський вісник. Вип. 3: Зб. матеріалів Студ. наук. т-ва ф-ту почат. навчання / Відп. за вип. Н. О. Янко. – Чернігів: Віст сервіс, 2006. – 59 с. – (Літературознавчі студії).

<< предыдущая страница  
Смотрите также:
Кафедра педагогіки, психології І методики початкового навчання
471.55kb.
3 стр.
Дослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
106.71kb.
1 стр.
Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана кафедра педагогіки та психології словник педагогічних термінів
225.56kb.
1 стр.
Інформація про проведення IV етапу І всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології в м. Києві Фото з олімпіади
66.99kb.
1 стр.
Усіх форм навчання та спеціальностей
27.75kb.
1 стр.
Реферат з курсу основ педагогіки та психології на тему
82.86kb.
1 стр.
Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2010-2011 н р
42.07kb.
1 стр.
Київський міський педагогічний університет імені б. Д. Грінченка інститут післядипломної педагогічної освіти кафедра методики та психології дошкільної І початкової освіти
219.6kb.
1 стр.
Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з педагогіки І психології
33.95kb.
1 стр.
Інтегроване навчання із використанням інноваційних технологій
168.18kb.
1 стр.
План-конспект заняття з трудового навчання (7 клас) Вчитель трудового навчання зош №6 м. Шепетівки
418.69kb.
4 стр.
О. М. Цехмістер, В. Г. Устименко методисти кафедри педагогіки та психології з питань організації дошкільної освіти лоіппо
175.61kb.
1 стр.