Главная страница 1
Кафедра технології харчування – 65
Бакалавр

1. Автоматизація виробничих процесів

2. Барна справа

3. Біохімія

4. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві

5. Гігієна та санітарія

6. Етика у бізнесі

7. Застосування ЕОМ у ресторанному господарстві

8. Кулінарна етнологія

9. Кулінарознавство

10. Маркетинг у ресторанному господарстві

11. Менеджмент закладів ресторанного господарства

12. Методи контролю продукції в галузі

13. Мікробіологія харчових продуктів

14. Організація виробництва

15. Організація обслуговування

16. Організація ресторанного господарства за кордоном

17. Організація роботи сомельє

18. Основи наукових досліджень

19. Основи промислового будівництва та санітарної техніки

20. Основи фізіології та гігієни харчування

21. Проектування підприємств із основами САПР

22. Процеси та апарати харчових виробництв

23. Санітарія та гігієна підприємств ресторанного господарства

24. Стандартизація, метрологія, сертифікація

25. Сучасні наукові нарямки в харчуванні

26. Теоретичні основи технології харчових виробництв

27. Технологія галузі

28. Технологія кондитерських виробів

29. Технологія мінівиробництв

30. Товарознавство харчових продуктів

31. Управління якістю продукції та послуг ресторанного господарства

32. Устаткування в галузі

33. Харчова хімія

34. Харчові технології
Спеціаліст

1. Бізнес-планування у ресторанному господарстві

2. Екологія та харчування

3. Економіка закладів ресторанного господарства

4. Логістика у ресторанному господарстві

5. Мерчайдайзинг ресторанного господарства

6. Організація дипломатичних прийомів

7. Основи виробничого дизайну

8. Охорона праці у ресторанному господарстві

9. Спецкурс "Технологія харчування"

10. Технологічне проектування закладів ресторанного господарства

11. Технологія ресторанної продукції функціонального призначення


Магістр

1. Біологічно-активні речовини в харчових технологіях

2. Діловий та дипломатичний протокол

3. Економіка ресторанного господарства

4. Конкурентоспроможність підприємства

5. Логістика у ресторанному господарстві

6. Математично-статистичні методи досліджень

7. Мерчандайзинг ресторанного господарства

8. Методологія та організація наукових досліджень

9. Наукові основи конструювання продуктів харчування

10. Новітні технології продуктів харчування

11. Оптимізація електроспоживання у ЗРГ

12. Охорона праці в галузі

13. Перспективні методи обробки сировини в галузі

14. Сервісологія у ресторанному господарстві

15. Сертифікація послуг ресторанного господарства

16. Системи оцінки і забезпечення якості продукції

17. Статистична обробка експериментальних даних

18. Технологічне проектування закладів ресторанного господарства

19. Технологія продуктів харчування функціонального призначення20. Управління персоналом


Смотрите также:
Кафедра технології харчування – 65 Бакалавр
22.49kb.
1 стр.
Фізіолого-гігієнічні значення харчування. Режими харчування
113.96kb.
1 стр.
Закон України «Про дитяче харчування» буква закону
147.12kb.
1 стр.
Національний технічний університет україни "київський політехнічний інститут" Кафедра телекомунікацій опис кредитного модуля
148.19kb.
1 стр.
Компютерні технології в
413.46kb.
2 стр.
Реферат роботи Ресурсозберігаючі технології отримання конверторної сталі та утилізації
150.1kb.
1 стр.
Технології навчання математиці є не що інше, як технології математичної діяльності
158.06kb.
1 стр.
Сучасні технології прийняття управлінських рішень
99.82kb.
1 стр.
Програма Дисципліни моделювання технології та інтегральних мікросхем
76.95kb.
1 стр.
Здоров'язберігаючі технології у школі Название: Здоров'язберігаючі технології у школі
290.11kb.
1 стр.
Технології використання сапонітової породи Таківського родовища в землеробстві та промисловості Хмельницької області Кулаков О.І., Ганзюк А. Я
56.49kb.
1 стр.
Кафедра «математическое моделирование экономических процессов» кафедра «математика и финансовые приложения»
712.38kb.
5 стр.