Главная страница 1
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

№ з/п

Тема

Кількість годин

модуль 1: «Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб»


1.

Підготовка до практичних занять - теоретична та опрацювання методів фізикального обстеження хворого:- загального огляду хворого, огляду окремих частин тіла

1
- пальпації грудної клітки

1
- порівняльної перкусії легень

1
- топографічної перкусії легень

1
- аускультації легень

2
- пальпації прекардіальної ділянки

1
- визначення властивостей пульсу

1
- перкусії меж відносної та абсолютної серцевої тупості

2
- аускультації серця

2
- поверхневої пальпації живота та глибокої ковзної методичної пальпації кишечника, шлунка, печінки, селезінки, нирок

4
- перкуторного визначення розмірів печінки та селезінки

2

2.

Оволодіння навичками проведення інструментальних обстежень:- реєстрації ЕКГ та ФКГ

2

3.

Оволодіння умінням аналізувати:- дані електрокардіографічного та фонокардіографічного обстежень

4

4.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:-Основи біобезпеки та біоетики.

1
- Електрокардіографічне дослідження при комбінованих порушеннях серцевого ритму

2
Ехокардіографія: діагностичне значення методу, методика і техніка дослідження. Доплерографія серця та судин.

4

5.

Курація хворих із написанням анамнестичного розділу історії хвороби

2

7.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1

2модуль 2: «Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів»


8.

Передаудиторна теоретична підготовка до практичних занять за планом практичних занять:
-інструментальні методи обстеження системи кровотворення

1

-інструментальні методи обстеження при синдромі серцевої недостатності

1

-інструментальні та лабораторні методи дослідження органів дихання.

1

-інструментальне та лабораторне дослідження нирок та сечовидільної системи.

1

9.

Курація одного хворого із написанням історії хвороби

4

10.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

ВСЬОГО годин з дисципліни

45


Смотрите также:
Тип модуля обов’язковий Семестр 5 Обсяг модуля
22.73kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 4 Обсяг модуля
12.88kb.
1 стр.
Тип модуля: вибірковий Семестр: 7 Обсяг модуля
14.15kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 3 Обсяг модуля
15.9kb.
1 стр.
Кількість годин
45.63kb.
1 стр.
Назва модуля: Основи природознавства
15.9kb.
1 стр.
Назва модуля: Спецметодика формування елементарних математичних уявлень
16.08kb.
1 стр.
Програма підготовки за напрямом Кількість навчальних годин: 60 Тривалість навчання: 6 місяців
133.19kb.
1 стр.
2. Код модуля: хм 6 3 2 Тип модуля: вибірковий Семестр
15.32kb.
1 стр.
Код модуля: вм 06 18 12 Тип модуля: обов’язковий Семестр
21.92kb.
1 стр.
1. Назва модуля: Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
16.64kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 3, 4 Обсяг модуля
20.04kb.
1 стр.