Главная страница 1страница 2страница 3


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2012»

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників здійснює інформаційне та організаційно-методичне забезпечення проведення

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ-2012» -
Досвід людини - сукупність практично засвоєних знань, умінь і навичок. Об'єктивним джерелом досвіду є циклічне повторення будь-якої діяльності. Специфічні види діяльності (виробнича, пізнавальна, художня...) породжують відповідний досвід. Вся сукупність життєдіяльності збагачує людину цілісним життєвим досвідом.

Багатогранний життєвий досвід - яскрава особистість! Тому особистість має постійно працювати над собою. А особливо, коли ця особистість Учитель. Адже «плекає педагог майбутність долі!» І тільки постійне вдосконалення власного педагогічного досвіду дає право учителю стати свідком «народження Людини .»

Учитель на сучасному етапі розвитку суспіль­ства — це особа, обдарована природними за­датками творити учня. Учня, овіяного демокра­тичними принципами, що знає етичні закони роз­витку суспільства, вміє підпорядкувати себе справі, бачить свої помилки і прагне їх виправи­ти, охочого багато знати, вміти і бути улюблен­цем людей. А для цього й потрібно прагнути бути, вчителем сучасного суспільства. Скільки для цього вчитель має знати! Скільки він повинен прочитати і скільки разів виношувати свої думки на самоті. Скільки разів він повинен помилитися і знайти свої помилки! Скільки він повинен уміти!

Бути хорошим учителем — це дар, так само як і дар бути хорошою людиною. Але цей дар потрібно роз­вивати. Гарні педагогічні знання-лише основа майбутнього педагогічного досвіду. З перших днів роботи в школі перед кожним учителем стоїть завдання:

Постійно (шляхом самоосвіти) звертатися до джерел класичної педагогічної думки; вивчати та використовувати нові досягнення педагогічної думки і передового педагогічного досвіду з метою удосконалення своєї навчально-виховної діяльності.

Зауважимо, не формальне заучування чужих думок, методик, а творче розумне засвоєння і застосування кращого педагогічного досвіду.

Хороший учитель зобов'язаний бути на вістрі ро­зуміння психолого-педагогічних особливостей учнів, їхнього складу мислення, їхніх інтересів і знань, які вони здобувають поза школою.

Сіячами розумного, доброго, вічного називають педагогів. Від них іде все найкраще, що є в людині. У кожного досвідченого фахівця, майстра своєї справи колись був наставник - учитель. Саме він допоміг особистості відкривати для себе таємниці основ наук, пізнавати соціальний устрій суспільства, підготував її до життя.

Сучасний учитель - це людина, яка розуміє геополітичні проблеми, має уявлення про розвиток суспільства, володіє високими професій­но-педагогічними навичками та вміннями у форму­ванні знань зі свого предмета і творчі надбання кращих учителів нашої області мають належати всім освітянам, а через них - усій Україні.

До цього й покликаний традиційний конкурс «Учитель року». Всеукраїнський конкурс, який на Вінниччині повинен стати справжнім святом професіоналізму та наснаги, злету фантазії та творчості, любові до своїх учнів та відданості справі; можливістю відкрити скарбницю педагогічних ідей, напруженим, але захоплюючим марафоном.

Всеукраїнський педагогічний конкурс - щорічне змагання найкращих учителів країни.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ


 • Всеукраїнський конкурс "Учитель рок - 2012" проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 638, та рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.07.2011 № 1/4-19, Наказу Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2011 року №1265 «Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2012”» та з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків.

 • У 2011-2012 навчальному році І (районний, міський) та ІІ (обласний) тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» проводять у номінаціях: «українська мова та література», «Фізична культура», «Біологія», «Іноземна мова (англійська мова)», «Етика».

 • Всеукраїнський конкурс "Учитель року" проводиться щорічно в три тури:

Перший

районний (міський)

Грудень - січень

Другий

Республіканський в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські

Лютий

Третій

заключний проводиться поетапно:

березень


Перелік матеріалів

учасника ІІ ( обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2012»

1. За результатами проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2012» переможці з кожної номінації, беруть участь у другому (обласному) турі Конкурсу.

Для участі в другому (обласному) турі Конкурсу необхідно подати:


 • лист-представлення відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради)

 • висновок відповідного навчального закладу освіти про педагогічну та методичну діяльність учасника другого (обласного) туру Конкурсу (обсяг - до 2 друк. сторінок).

 • особисту заяву учасника про участь у другому (обласному) турі Конкурсі на ім'я голови оргкомітету, якою підтверджує згоду з умовами Конкурсу (написана власноруч);

 • анкету учасника другого (обласного) туру Конкурсу встановленого зразка (особистий підпис);

 • опис власного педагогічного досвіду з розв'язання проблеми, над якою працює вчитель, в якому мають бути розкриті специфіка педагогічних технологій вчителя, сучасні та авторські форми й методи розв’язання проблеми; список використаної літератури;

 • презентацію власного педагогічного досвіду в програмі Роwег Роіnt (до 15 слайдів в електронному варіанті);

 • розробку уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків в електронному варіанті);

 • розробку позакласного заходу за визначеною проблемою (електронний варіант);

 • фотографії (одне кольорове фото розміром 9x14 та 2-3 сюжетних фотоматеріалів про педагогічну діяльність в електронному варіанті);

 • перелік матеріалів, наданих на другий (обласний) тур Конкурсу, із зазначенням сторінок.


Рекомендації

щодо оформлення матеріалів учасника ІІ ( обласного) та ІІІ (заключного) туру

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2012»

1. Документи подаються відповідно до поданого вище переліку і оформляються на паперових та електронних носіях.

2. Матеріали, які подаються в паперовому вигляді, надаються в одному екземплярі та зібраними в папку.

3. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням на ньому прізвища, ім’я та по-батькові учасника конкурсу та області, яку він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.Підставою для реєстрації учасника ІІ (обласного) та ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» є надання повного комплекту документів.

І. Лист-представлення

 • Лист-представлення учасника ІІ (обласного) туру відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради)

або

 • Лист-представлення учасника ІІІ (заключного) туру Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1. Подається на бланку управління освіти і науки за підписом начальника управління.

2. Обсяг листа до однієї друкованої сторінки.
ІІ. Висновок про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу


 • Висновок відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради) про педагогічну та методичну діяльність учителя - учасника ІІ (обласного) туру - в навчальному закладі

або

 • Висновок обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти про педагогічну та методичну діяльність учасника ІІІ (заключного) туру конкурсу

1. Подається на бланку за підписом ректора Інституту для учасника ІІІ туру; начальника відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради) для учасника ІІ туру конкурсу.

2. Висновок має містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, МАН, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність вчителя на рівні навчального закладу, району, міста, області.

3. Обсяг висновку до двох друкованих сторінок.

ІІІ. Заява вчителя про участь у конкурсі

Вчитель особисто пише заяву на ім’я Голови оргкомітету ІІ (обласного) чи ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», в якій обов’язково вказує: "З умовами організації і проведення конкурсу ознайомлений і погоджуюсь ". Заява має бути написана власноруч.ІV. Анкета

учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2012»
Прізвище, ім’я та по-батькові

Дата і місце народження

Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mailПаспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)Ідентифікаційний кодЯкий навчальний заклад (заклади) закінчили, у якому році, спеціальність згідно з дипломом

Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу)

Стаж роботи: загальний,у тому числі педагогічний:

Кваліфікаційна категоріяЗвання

Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження)

Класи, в яких викладаєте

Мова викладанняПроблема (тема), над якою працюєте

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуютьсяНавчальна література, якою користуєтесь при підготовці до урокуАвторські видання та публікації
Ваше педагогічне кредо20.

Намалюйте (словесно у формі статті в газету від 3-ої особи) свій педагогічний портрет або свою візитну картку

21

Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітніх виданнях з можливим редагуванням

22.

Підпис учасника Дата

следующая страница >>
Смотрите также:
Конкурсу "Учитель року 2012" Всеукраїнський конкурс " Учитель року 2012 "
29.77kb.
1 стр.
Конкурсу "Учитель року 2012" На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "
47.35kb.
1 стр.
Конкурсу «Учитель року 2012»
64.82kb.
1 стр.
Конкурсу "Учитель року" ІІ (обласний) тур конкурсу "Учитель року"
89.03kb.
1 стр.
Конкурсу «Учитель року 2012»
417.42kb.
3 стр.
Конкурс «Учитель року»
105.85kb.
1 стр.
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
1225.69kb.
5 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання основ правознавства за лекційно-семінарською системою
58.81kb.
1 стр.
Перелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України, в яких проводитиметься III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів ман у 2011-2012 н р
62.46kb.
1 стр.
Конкурсу вокалістів «Алчевський дебют»
69.12kb.
1 стр.
Наказ №648 Про проведення XІІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Донецькій області
98.46kb.
1 стр.
Рішення „ березня 2012 року місто Прилуки Про проведення публічного творчого конкурсу на визначення логотипу та слогану міста Прилуки
87.18kb.
1 стр.