Главная страница 1

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Кафедра теорії та методики технологічної освіти
Лабораторна робота № 6Проведення УРОКІВ З ОЦІНЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ І ПРОЦЕСУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


По курсу «Методика трудового та професійного навчання» для студентів ІV курсу зі спеціальності «Трудове навчання»


ПОЛТАВА - 2ОО8

Мета: навчитися оцінюванню та проведенню захисту учнівських проектів

Оснащення: навчальні програми з трудового навчання учнів 5-9 класів, зразки учнівських проектів.


ВСТУП
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з проектно-технологічної діяльності можна умовно виділити у дві групи: критерії оцінювання проекту; критерії оцінювання захисту.

До критеріїв оцінювання проекту відносяться: 1. Обсяг та повнота розробки, виконання прийнятих етапів проектування, самостійність, завершеність, готовність до сприйняття проекту іншими людьми, матеріальне втілення проекту.

 2. Оригінальність матеріального втілення проекту.

 3. Якість пояснювальної записки: оформлення, відповідність стандартним вимогам, рубрикація й структура тексту, якість ескізів, схем, малюнків; якість і повнота рецензії.

 4. Якість виробу, відповідність стандартам, оригінальність.

 5. Уміння організувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи;

 6. Дотримуватись правил безпечної роботи та санітарно-гігієнічних вимог;

 7. Дотримання норм часу на виготовлення проекту.

Облік та критерії оцінювання проектно-технологічної діяльності учнів визначаються за 12-бальною шкалою.

Для того, щоб краще зрозуміти принципи оцінювання потрібно визначити поняття: помилка, недолік, дрібна похибка.

Помилка – це похибка, яка свідчить про те, що учень не оволодів основними знаннями і вміннями та їх застосуванням.

Недоліки – це похибки, що свідчать про недостатньо міцне засвоєння основних знань і вмінь або незасвоєння тих, які відповідно до програм не вважаються основними.

Дрібні похибки – це похибки в усних відповідях та письмових роботах, які не створюють змісту відповідні або розв’язку , випадкові описки тощо.

Отже, критерії оцінювання творчих проектів містять еталонні вимоги до знань, що передбачають міцність і глибину їх засвоєння, самостійність учнів, уміння застосовувати здобуті знання на практиці.

У 7-9 класах слід прагнути оцінювати успішність техніко-технологічних знань і трудових умінь з трудового навчання за результатами проектування, які виявляються під час публічного захисту проектів. Добре, якщо подані на публічний захист повністю виконані проекти учнів буде рецензовано. Бажано отримати щонайменше дві рецензії. Одну від когось із товаришів по класу, другу від будь-якої людини, готової і здатної оцінити творчу роботу учня, не тільки виріб, а й увесь проект загалом. У рецензіях відзначають сильні й слабкі сторони опрацювання питань, висловлюють згоду чи незгоду з рішеннями та аргументацією в проекті.

Підготовка та вихід на публічний захист творчої роботи є найбільш драматичним і психологічно напруженим етапом проектування, коли команда експертів (шестеро учнів даного класу), авторів таких самих творчих проектів (хоча й різної тематики), і викладач оцінюватимуть виконані проекти і захист (доповідь на 6-7 хвилин, відповіді на запитання, оцінювання за експертною анкетою).

Оцінювання захисту проекту відбувається за п'ятьма критеріями:

– якість доповіді: композиція, повнота представлення роботи, підходів, результатів; аргументованість, обсяг тезаурусу переконливість і переконаність;

– обсяг і глибина знань з теми (або предмета), ерудиція, предметні зв'язки;

– педагогічна орієнтація: культура мови, манера, використання наочних засобів, відчуття часу, імпровізаційний початок, утримання уваги аудиторії;

– відповіді на запитання: повнота, аргументованість, переконливість і переконаність, дружелюбність, прагнення використати відповіді для успішного розкриття теми та сильних сторін проекту;

– ділові й вольові якості доповідача: відповідальне ставлення, прагнення досягнути високих результатів, готовність до дискусії, здатність працювати з перевантаженням, доброзичливість, контактність.

Загальна рейтингова оцінка проекту та його захисту визначається:
Рейтингова оцінка =
Звичайно, оголошувати можна тільки структуру рейтингової оцінки, тобто бали середньої колективної оцінки, самооцінки, оцінки вчителя. Ніяких висновків про завищені чи занижені самооцінки авторів творчих робіт робити не можна. Щоправда можна назвати "найбільш гармонійного" учасника захисту, автора, що мас найменшу різницю балів у структурі рейтингової оцінки. Необхідно обов'язково оприлюднити рейтингові оцінки першого десятка кращих учнів класу, які захистили проекти, серед усіх, хто їх виконував.

Динаміка рейтингової оцінки за кожний виконуваний проект є важливим показником діагностики розвитку особистості зростаючої людини, життєвого й професійного визначення дітей, підлітків та юнацтва.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. За наведеними у вступі критеріями оцінювання проекту скласти рецензію

на учнівський проект з розкриттям помилок, недоліків і похибок у його змісті, визначивши сильні й слабі сторони опрацювання питань, висловивши згоду чи незгоду з рішеннями та аргументацією в проекті.

 1. Скласти план доповіді для захисту проекту за наведеними у вступі критеріями його оцінювання.

 2. Здійснити публічний захист творчого проекту (доповідь на 6-7 хвилин, відповіді на запитання, оцінювання за п’ятьма критеріями.

 3. За наведеною у вступі формулою визначити рейтингову оцінку проекту та його захисту

 4. Визначити за різницею балів у структурі рейтингової оцінки ступінь гармонійності рейтингової оцінки проекту.

 5. Простежити динаміку оцінок за виконані учнем проекти з різних розділів програми трудового навчання, визначивши перспективний напрямок розвитку та професійного самовизначення особистості учня.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 1. За якими групами критеріїв здійснюються оцінювання результатів проектно-технологічної діяльності учнів?

 2. За якими показниками оцінюється учнівський проект?

 3. В чому полягає зміст понять помилка, недолік і похибка при оцінюванні?

 4. Якою є технологія підготовки розробленого проекту до публічного захисту?

 5. За якими критеріями здійснюється захист проекту?

 6. Яким чином визначається загальна рейтингова оцінка проекту та його захисту?

 7. Як впливає динаміка рейтингової оцінки за кожний виконаний учнем проект на перспективний напрямок розвитку та професійного самовизначення особистості учня.

Смотрите также:
Лабораторна робота №6 Проведення уроків з оцінювання об’єктів І процесу технологічної діяльності
49.65kb.
1 стр.
Лабораторна робота №4 Написання теоретичної частини пробних уроків з маркетингового аналізу проектної діяльності
61.8kb.
1 стр.
Про затвердження Методики проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання
230.5kb.
1 стр.
Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла»
314.77kb.
1 стр.
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці
1378.06kb.
6 стр.
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках обслуговуючої праці
1378.06kb.
6 стр.
Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою
52.83kb.
1 стр.
Основні типи уроків у сучасній школі
67.95kb.
1 стр.
Нестандартні форми проведення уроків у початкових класах
21.91kb.
1 стр.
2. Код модуля: доа 6006 со1 Тип модуля: обов’язковий Семестр: VIII
24.04kb.
1 стр.
Лабораторна робота «Мітотичний поділ клітини»
69.91kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до всіх уроків 11 приклади проведення уроків різних типів із використанням ппз „хімія, 9 клас повторення
594.42kb.
5 стр.