Главная страница 1


Макроекономічна ситуація в Україні:

останні тенденції розвитку та вплив на розвиток банківської системи

Економічне зростання упродовж цього року лишається на високому рівні. На думку і вітчизняних, і іноземних експертів прогноз щодо розвитку економіки на середньострокову перспективу залишається сприятливим. Хоча існують певні ризики, які треба враховувати при проведенні узгодженої макроекономічної політики з боку всіх гілок влади.


За 11 місяців 2007 року темпи приросту реального ВВП, які забезпечувалися як зростанням експортних галузей економіки, так і нарощуванням внутрішнього попиту (споживчого та інвестиційного), досягли 7,2%. При збереженні відповідного ритму, за результатами 2007 року ВВП збільшиться на 7%.

Цьогорічні фактори зростання – високий внутрішній попит, підтриманий низькими реальними процентними ставками, та сприятлива зовнішня кон’юнктура на ринках металів та машинобудівної продукції.Темпи зростання промислового виробництва майже вдвічі перевищують минулорічні – 10,7% за 11 місяців цього року проти 5,7% торік. Очікуємо, що за 2007 рік в цілому промисловість збільшить обсяги свого виробництва на 10,2-10,5%. Для порівняння: результат 2005 року +3,1%, 2006 року - +6,2%.

Інвестиційна активність зберігається на високому рівні – інвестиції в основний капітал зросли на 28,5% за 9 місяців поточного року. Відповідна динаміка є одним з найпереконливіших доказів позитивних зрушень в економіці, її фактичної відокремленості від політичних процесів.

Продовжують зростати реальні доходи та заробітна плата населення – у січні-жовтні 2007 р. реальна заробітна плата та реальні наявні доходи населення збільшилися на 12,6% і 12,1% відповідно. З урахуванням відчутного прискорення у поточному році інвестиційного процесу можна зробити висновок, що йдеться про темпи зростання, які відповідають загальній динаміці економічних процесів, є близькими з точки зору макроекономіки до оптимальних значень.

Постійно скорочується рівень офіційно зареєстрованого безробіття – з 2,8% від населення працездатного віку на 1 січня 2007 року до 2,1% на 1 грудня. При цьому за методологією МОП рівень безробіття в середньому за I півріччя 2007 ріку складав 7,1% економічно активного населення працездатного віку.

У поточному році значно прискорилось надходження інвестицій в Україну. Так, чистий приріст прямих іноземних інвестицій в економіку України за 10 місяців 2007 року оцінено в 7 млрд. дол. США. При цьому найпривабливішою сферою для іноземних інвесторів залишався банківський сектор: інвестиції у цю сферу складали 30.5% від загального обсягу вкладених коштів.

Міжнародні резерви за січень-листопад зросли на 47,2% або на $10,512 млрд (з $22,256 млрд) – до $32,768 млрд.

З початку 2007 року, як і упродовж всього 2006 року, офіційний курс гривні зберігається незмінним на рівні 5,0500 грн/$1. На міжбанку з початку року курс гривні знизився на 0,3%, до 5,06 грн/$1, тоді як за минулий рік він укріпився на 0,099% - до 5,045 грн/$1.

На жаль, інфляційний тиск є високим, а інфляційні очікування зростають. З початку року приріст споживчих цін склав 14,2%, а у річному вимірі – 15,2%. Основними причинами її прискорення є споживчий характер бюджету, подорожчання продовольства як за рахунок загальносвітової тенденції так і внаслідок низького врожаю поточного року, збільшення цін на енергоносії.

Висока інфляція лишається одним з головних макроекономічних ризиків сучасної України, зважаючи, зокрема, на те, що вона: зменшує реальні доходи населення та підвищує соціальну напругу у суспільстві; може негативно вплинути на здатність населення обслуговувати отримані кредити; призводить до підвищення відсоткових ставок; скорочує інвестиційну активність в економіці.

Крім того, постійно знижується сальдо поточного рахунку платіжного балансу. Його кумулятивний дефіцит за січень-жовтень сягнув трьох мільярдів доларів США. Наразі негативне сальдо торговельного балансу вийшло за чотири мільярди доларів і рухається до нового максимуму в п”ять мільярдів.

Зараз вже очевидно, що успішний розвиток української економіки як на макро-, так і на мікро- рівнях дедалі більше залежить від прогресу у банківській системі.

Тому слід додати, що темпи зростання показників розвитку безпосередньо банківського сектора значно випереджали загальноекономічну динаміку. Так, приріст власного капіталу банків становив майже 52% за 11 місяців цього року (торік на 48,6%) і на 1 грудня досяг 64,7 млрд.грн. Це – найкращий результат останніх шести років. Зобов‘язання банків збільшилися на 64,3% (торік на 47,5%) до більше 489 млрд.грн. на 1 грудня, в тому числі кошти юридичних осіб – на 36,2% (торік 25%), кошти населення – на 44,5% (торік 36,7%). І, мабуть, це найголовніший позитив, оскільки це є свідченням укріплення довіри до банків.

На високому рівні залишалася кредитна активність банків, в першу чергу, при кредитуванні фізичних осіб. Так, кредити, надані фізичним особам, зросли на 85%, а їх частка в загальному обсязі кредитів зросла з 29% до 32%. Кредити, надані суб’єктам господарювання, збільшилися на 56% і на 01.12.2007р. склали 58% від обсягу наданих кредитів.

Незважаючи на високі темпи приросту кредитного портфеля, покращуються якісні характеристики кредитування – проблемні кредити порівняно з початком року зменшились до 1,48% у загальному обсязі кредитів.Частка проблемних кредитів до початку грудня 2007 року


Показник

01.01.07

01.07.07

01.10.07

01.11.07

01.12.07

Кредити надані (млн грн)

269 688

353 901

410 350

421 208

452 774

Проблемні кредити - простроч. і сумнівні (млн грн)

4456

5765

6304

6830

6682

Частка проблемних у наданих кредитах (%)

1.65

1.63

1,54

1.62

1,48

Значно поліпшились і показники розвитку банків відносно ВВП. Зокрема, з початку 2007 року відношення активів до ВВП зросло з 63% до 84%, в тому числі обсягу кредитних операцій – з 50% до 69%; відношення зобов’язань до ВВП зросло з 56% до 75%; регулятивного капіталу - з 8% до 10%.

Отже, банківська система, з одного боку, працювала на забезпечення високих темпів економічного зростання у державі. А з іншого – змогла скористатися сприятливими економічними умовами для прискорення власного розвитку, надання йому принципово нових якісних характеристик.
Додаток

Основні показники соціально-економічного розвитку України

у січні-листопаді 2007 року

Фактично за січень–листопад 2007р.

Темпи зростання, %

листопад 2007р. до

11 міс. 2007р. до 11 міс. 2006р.

довідково:

11 міс. 2006р. 11 міс. 2005р.жовтня 2007р.

листопада 2006р.

Валовий внутрішній продукт, млн.грн.

630019

х

106,9

107,2

106,7

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)1, млн.грн.

480141,2

х

х

х

х

Індекс промислового виробництва

х

95,1

107,9

110,7

105,7

Обсяг продукції сільського господарства, млн.грн.

97483

х

х

94,3

99,1

Виробництво продукції тваринництва
реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі), тис.т

2393,9

103,9

103,7

109,1

107,3

молоко, тис.т

11544,0

83,0

92,8

92,2

96,8

яйця, млн.шт.

13031,6

91,5

98,3

98,3

109,3

Обсяг продукції будівництва, млн.грн.

46198,5

х

х

114,7

108,8

Вантажооборот, млрд.ткм

447,3

106,8

116,2

102,7

105,2

Пасажирооборот, млрд.пас.км

131,9

97,7

106,6

102,8

103,0

Експорт товарів1, млн.дол.США

39998,7

х

х

127,4

111,4

Імпорт товарів1, млн.дол.США

48218,9

х

х

132,9

123,6

Сальдо (+, –)

-8220,2

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

280680,4

х

х

128,9

124,6

Доходи населення

 

 

 

 

 

номінальні, млн.грн.

4911591

98,82

134,73

129,11

126,71

реальний наявний, %

х

95,12

114,73

112,11

114,61

Витрати населення, млн.грн.

4523151

107,22

139,13

133,31

128,01

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

 

 

 

 

 

номінальна, грн.

13071

103,52

135,63

129,11

130,41

реальна, %

х

100,42

115,63

112,61

120,11

Заборгованість із виплати заробітної плати – усього4,  млн.грн.

752,4

102,8

77,4

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

587,0

106,0

84,7

х

х

Індекс цін виробників промислової продукції

х

101,0

120,0

119,55

113,55

Індекс споживчих цін

х

102,2

115,2

114,25

110,65

1 Дані за січень–жовтень.

2 Жовтень 2007р. у % до вересня 2007р.

3 Жовтень 2007р. у % до жовтня 2006р.

4 Станом на 1 листопада.

5 Листопад у % до грудня попереднього року.

Джерело: Держкомстат України


Смотрите также:
Макроекономічна ситуація в Україні: останні тенденції розвитку та вплив на розвиток банківської системи
110.1kb.
1 стр.
План Вступ 1 Становлення банківської системи України 2 Національний банк України – головний елемент банківської системи 3 Подальший розвиток банківської системи України Висновки Список використаної літератури Вступ
149.09kb.
1 стр.
Банківська система України: останні тенденції розвитку
29.17kb.
1 стр.
Короткі відомості про ХІ всеукраїнську науково-практичну конференцію
139.68kb.
1 стр.
Становлення й розвиток нанотехнологій у світі і в Україні: використання інтелектуального капіталу, тенденції розвитку Цю тему наша газета піднімала в розгорнутій публікації «Університет
98.56kb.
1 стр.
В. О. Павлюк Фонд концептуальних технологій України вплив освіти на формування суспільно-політичної моральності та значення освітньо-інформаційних процесів у соціально-економічному розвитку україни
183.58kb.
1 стр.
Проектування навчального процесу студентів швейних спеціальностей з метою формування творчих умінь у процесі самостійної роботи постановка проблеми
154.82kb.
1 стр.
Завдання стратегії еколого-економічного розвитку Л. Л. Гриценко*; І. Д. Скляр
101.84kb.
1 стр.
Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів
520.99kb.
11 стр.
Час змін у ядерній енергетиці
130.23kb.
1 стр.
Київський національний університет імені тараса шевченка калівошко олексій миколайович +631. 2(477) стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в україні
344.91kb.
1 стр.
Юридичний факультет
83.17kb.
1 стр.