Главная страница 1
МАТЕМАТИКА

(М.В. Богданович. Підручник "Математика. 4 клас")

4 години на тиждень

 1. Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№ 1-9).

 2. Нумерація трицифрових чисел. Записування чисел під
  диктовку. Розкладання чисел на розрядні доданки. Зв'язок дій
  множення і ділення. Множення і ділення з числами 1 і 0
  (№№ 10-18).

 3. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел.
  Знаходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків
  на площині і в просторі. Ускладнена розширена задача на
  знаходження третього доданка (№№ 19-26).

 4. Письмове множення на одноцифрове число. Дії над
  величинами. Круглі числа (№№ 27-34).

 5. Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове
  число. Задачі на застосування письмового ділення на
  одноцифрове число (№№ 35-44).

Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 45-53).

 1. Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на
  одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його
  частиною (№№ 54-63).

 2. Задачі, які включають знаходження частини числа або числа
  за його частиною (№№ 64-71).

 3. Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована
  контрольна робота.

 4. Аналіз контрольної роботи. Письмове множення на дво­
  цифрове число. Вправи з нерівностями. Задачі на
  застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 72-80).

 5. Письмове множення на двоцифрове число (закріплення).
  Ділення з остачею.

 6. Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі на різницеве

і кратне порівняння чисел (№№ 89-98).\

 1. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач методом складання виразу (№№ 99-106).

 2. Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання
  чотирицифрових чисел в межах двох тисяч. Повторення
  позатабличного множення, правила множення суми на
  число (№№> 107-117).

 3. Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох
  тисяч. Лічба тисячами до 10 тисяч. Повторення
  позатабличного ділення на одноцифрове число (№№ 118-126).

 4. Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на
  розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із
  розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за
  допомогою лінійки (№№ 127-135).

 5. Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження
  частини числа і числа за його частиною. Задачі, які
  включають знаходження частини числа (№№ 136—144).

 6. Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення
  числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у
  числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом
  (№№ 145-155).

 7. Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 000.
  Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі

на знаходження третього доданка (№№ 156-166).

 1. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Утворення
  числа 20000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч.
  Письмове віднімання трицифрових чисел (№№ 167-175).

 2. Читання і записування п'ятицифрових чисел. Дії над
  круглими числами. Розв'язування задач з геометричним
  змістом (№№ 176-184).

 3. Порівняння чисел. Читання і записування п'ятицифрових
  чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням.
  Ускладнені задачі на знаходження третього доданка
  (М№ 185-193).

 4. Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень
  учнів з теми "Нумерація чотирицифрових та
  п'ятицифрових чисел".
24.

Аналіз тематичного опитування. Нумерація шестицифрових
чисел: читання і записування шестицифрових чисел у межах
200000. Повторення письмового ділення на одноцифрове
число. Задачі, які включають знаходження частини числа
(№№> 194-203).

25.

Читання і записування шестицифрових чисел в межах 200 000.
Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон.
Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків
(№№ 204-212).

26.

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і записування,
визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до задач на
знаходження суми двох добутків (№№ 213-220).

27.

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиця
розрядів і класів. Множення і ділення на Одноцифрові
і двоцифрові числа (№ 221-228).

28.

Читання і записування шестицифрових чисел. Множення
і ділення на 10,100 і 1000.

29.

Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч
і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв'язування
задач (№№ 239-249).

30.

Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа
у 10, 100, 1000 разів. Розв'язування задач та рівнянь
(№ 250-258).

31.

Одиниці вимірювання довжини. Розв'язування задач
(№№ 259-268).

32.

Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються
способом відношення (№№ 269-279).

33.

Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси
іншими. Розв'язування задач (№№ 280-288).

34.

Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач
(№*> 290-300).

35.

Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень
учнів з теми "Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання
величин".

36.

Аналіз тематичного опитування. Додавання натуральних
чисел. Закони додавання. Задачі, які розв'язуються
додаванням (№ 301-308).
 1. Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі,
  які розв'язуються відніманням (№№ 309-316).

 2. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел
  (№№317-323).

 3. Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі,
  розв'язання яких опирається на правило знаходження
  невідомого доданка (№№ 324 - 330).

 4. Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів.
  Розв'язування задач (№№ 331-337).

 5. Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження довжини
  сторони трикутника (№№ 338-346).

42 Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів з дужками. Задачі з буквеними даними (№№347-355).

 1. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених
  в одиницях довжини та маси. Розв'язування задач
  (№№ 356-363).

 2. Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Знаходження
  суми і різниці багатоцифрових чисел (№№ 364-371).

 3. Застосування способу округлення при додаванні
  і відніманні. Розв'язування задач (№№372-380).

 4. Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень
  учнів з теми "Додавання і віднімання багатоцифрових чисел".
  Тести.

 5. Аналіз тематичного опитування. Поняття про швидкість.
  Задачі на знаходження швидкості руху (№№ 381-388).

 6. Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом.
  Знаходження значень виразів на додавання і віднімання
  (№№ 389-397).

 7. Задачі на знаходження часу за швидкістю і відстанню. Дії над
  іменованими числами (№№ 398-407).
 1. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу
  і відстані. Дії над іменованими числами. Ознайомлення
  з назвами геометричних тіл. Повторення вивченого
  (№№ 408-418).

 2. Самостійна робота. Дія множення. Переставний, сполучний
  і розподільний закони множення (№№ 419-429). 1. П исьмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв'язування задач (№№ 430-438).

 2. Множення у випадку кількох нулів у множнику. Розв'язування задачі двома способами (№№ 439-446).

 3. Множення чисел, які закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу (підготовчі) (№№ 447-455).

 4. Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми "Взаємозв'язки між величинами "відстань", "швидкість", "час". Множення багатоцифрових чисел". Комбінована контрольна робота.

 5. Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач на спільну роботу (№№ 456-464).

 6. Ознайомлення з поняттям "площа фігури". Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 465-471).

 7. Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу (№№ 472-481).

 8. Обчислення площі прямокутника. Розгортка куба. Площа поверхні куба. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 482-490).

 9. Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі (№№ 491-497).

 10. Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника (№№ 498-505).

 11. Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел (№№ 506-513).

 12. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 514-522).

 13. Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі (№№ 523-533).

 14. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі на вивчений матеріал (№№534-543).

 15. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 544-552).

 16. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 553-561).

 17. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 562-569).

 18. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить всередині нулі. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 5 70-5 76).

 19. Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 5 77-585).

 20. Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці (№№ 586-594).

 21. Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал (№№ 595-602).

 22. Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.

 23. Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух (М°№ 610-619).

 24. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух (Ме№ 620-628).

 25. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10,100, ІОООзосгачею. Задачі на спільну роботу (№№629-639).

77. Тематичне опитування. Контрольна робота.

78 Аналіз тематичного опитування. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин (№№ 640-648). 1. Порівняння частин. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 649-656).

 2. Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 657-665).

 3. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 666-672).

 4. Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Знаходження значення виразу з буквою, що повторюється два рази (№№ 673-681).

 5. Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел (№№ 682-692).

 6. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10,100,1000. Розв'язування задач, що включають знаходження числа за його дробом (№№ 693-700).

 7. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа (№№ 701-709).

 8. Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв'язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа (№№ 710-718).

 9. Задачі на пропорційне ділення. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа (№№ 719-726).

88. Знаходження добутку виду 2400 • 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення (№№ 727-736).

   1. Задачі на пропорційне ділення. Розв'язування рівнянь і нерівностей (№№ 737-745)

   2. Правило ділення числа на добуток. Усне ділення крутих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число (№Мя 746-755).

91. Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення (№>№ 756-763).

 1. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння (№№ 764-772).

 2. Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій (№№ 773-780).
94. Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух (№№ 781-789).

95. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння (№№ 790-799).

96. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв'язування задач (№№ 800-809).

97. Тематичне опитування.

98. Аналіз тематичного опитування. Повторення множення двоцифрових чисел (письмово). Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 810-817).

99. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом (№№ 818-824).

100. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 825-831).

101. Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв'язування задач на знаходження числа за його дробом (№№ 832-839).

102. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями (№№ 840-848).

103. Множення багатоцифрових чисел натрицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії (№№ 849-856).

104. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 • 403. Задачі на рух і площу (№№857-864).

105. Ділення на двоцифрове число (повторення). Поняття про середнє арифметичне. Задачі на дроби (№№ 865-874).

106. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення) (№№ 875-883).

 1. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння (№№ 884-891).

 2. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 892-898).

 3. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 899-906).

 4. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№>№ 907-914).

 5. Ділення у випадку, коли частка містить нулі. Повторення задач на зведення до одиниці (№№ 915-922).

 6. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки е нуль. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі з буквеними даними (№№ 923-930).

 7. Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується нулем. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу (№№ 931-938).

 8. Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Задачі на дроби (№№ 939-945).

 9. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу. Рівняння (№№ 946-952).

 10. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багато- цифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв'язування нерівностей (№№ 953-961).

 11. Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв'язування рівнянь. Ділення іменованих чисел (№№962-969).

 12. Тематичне опитування. Контрольна робота.

 13. Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух і на зведення до одиниці (№№ 970-977).

120. Ділення багатоцифрових чисел натрицифрові у випадку, коли в записі частки є нуль (ознайомлення). Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними (М°№ 978-985).

121 Міри часу. Таблиця одиниць вимірювання часу.

122. Століття, тисячоліття, секунда. Задачі на зведення до одиниці (№№ 986-994).


 1. Визначення часу. Визначення тривалості подій за календарем. Задачі на знаходження суми двох добутків і задачі, обернені до розширених задач на суму двох добутків (№№ 995-1002).

 2. Перетворення одиниць вимірювання часу: заміна більших одиниць вимірювання часу меншими і навпаки. Задачі на спосіб відношення (№№ 1003-1010).

125 Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених у мірах

126. часу. Задачі на спільну роботу (№№ 1011-1018). 1. Задачі на визначення тривалості події, її закінчення та початку. Задачі на знаходження числа за двома різницями та на знаходження середнього арифметичного (№№ 1019-1028).

128 Розв’язування задач на час. Складені задачі, які включають

129. знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного (№№ 1029-1040). 1. Тематичне опитування. Контрольна робота.

 2. Аналіз контрольної роботи. Натуральний ряд. Будова натурального числа у десятковій системі числення. Порівняння чисел.

 3. Величини. Метрична система мір.

 4. Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці.

 5. Множення. Закони множення.

 6. Ділення. Властивості частки.

Смотрите также:
Математика (М. В. Богданович. Підручник "Математика. 4 клас")
149.88kb.
1 стр.
Алгебри та геометрії (окремо з кожного предмету) у 7-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів проводяться письмово за навчальними посібниками: «Математика. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи»
69.15kb.
1 стр.
Вопросы к билетам по кандидатскому минимуму для аспирантов математиков по философским проблемам математики
64.01kb.
1 стр.
Рабочая учебная программа на 2011-2012 учебный год по учебному курсу «Математика», 5 класс, базовый уровень
445.12kb.
3 стр.
Тематическое планирование курса «Математика» для 5-6 классов «Математика, 5 класс»
121.05kb.
1 стр.
Курс лекций «Математика и современная философия»
26.71kb.
1 стр.
Методические рекомендации по подготовке к государственному итоговому экзамену «Математика»
48.16kb.
1 стр.
Исследование операций» для направления 010100. 62 «Математика» профиль «Вычислительная математика и информатика»
42.04kb.
1 стр.
Реферат Средневековая математика и ее время
286.96kb.
1 стр.
Программа дисциплины Спецкурс «Дополнительные главы теории чисел 1» для направления 010100. 62 «Математика»
132.95kb.
1 стр.
Общая характеристика квалификационной программы направления 100500 «прикладная математика и информатика» Общее описание Бакалавр прикладной математики и информатики по направлению 100400 «Прикладная математика и информатика»
166.8kb.
1 стр.
Учебно-методический комплекс «Вычислительная математика»
142.11kb.
1 стр.