Главная страница 1


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ Л У Г А Н С Ь К ОЇ М І С Ь К ОЇ Р А Д И

Комунальний заклад „Луганський методичний центр”

вул. Пушкіна 8, м. Луганськ, 91000, Україна

тел /факс (0642) 93-27-02Від 01.02. 2012 р № 5/24


Керівникам загальноосвітніх

навчальних закладів
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо інтенсифікації начального матеріалу при вивченні навчальних предметів

у лютому-березні 2011-2012 навчальному році

Відповідно до наказу Управління освіти Луганської міської ради № 3/27 від 25.01.2012 р. «Про тимчасове призупинення навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста», № 3/39 від 31.01.2012 р. «Про подовження терміну тимчасового призупинення навчання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста» та у зв’язку з необхідністю інтенсифікації навчального матеріалу після поновлення навчання з 06.02.2012 р. у терміни з 13 лютого по 31 березня 2012 р. рекомендовано об’єднувати дві теми в календарно-тематичному плані і записувати у класних журналах у змісті уроку два уроки під однією датою (додаток 1) з метою виконання навчальних програм у ІІ семестрі.

Враховуючи той факт, що у всіх шкільних програмах з навчальних предметів, затверджених Міністерством освіти і науки України, подано орієнтовний розподіл навчального часу за розділами та темами, вчитель має право змінювати кількість годин на вивчення того чи іншого розділу. Тому у зв’язку із необхідністю здійснення інтенсифікації навчального матеріалу у ІІ семестрі вчителям рекомендовано внести певні корективи в календарно-тематичне планування:


  • враховуючи години, що належать до категорії резервних, внести певні корективи в календарно-тематичне планування, зберігаючи при цьому змістову частину програми, але не допускаючи перевантаження дітей;

  • зменшити кількість навчального часу для проведення узагальнюючих занять;

  • винести на оглядове або самостійне опрацювання деяких тем;

  • передбачити проведення окремих екскурсій у позаурочний час;

  • вчителям використовувати у своїй діяльності методи: проектних технологій, інтегрованого навчання, лекційно – семінарських занять, опорних конспектів з урахуванням вікових особливостей учнів;

  • диференціювати домашні завдання в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей сприйняття, пам’яті, мислення, урізноманітнюючи при цьому зміст домашніх робіт та їх характер. Обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували:

- у 2 класі - 45 хвилин;

- у 3 класі – 1 годину 10 хв;

- у 4 класі – 1 годину 30 хв.

- у 5-6 – х класах – 2,5 години;

- у 7-9- х класах – 3 години;

- у 10 – 12 – х класах – 4 години;- у 1 класі домашні завдання учням не задаються.
Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні української мови та літератури, російської мови та літератури, світової літератури.

В календарно-тематичному плануванні уроків української та російської мови на розсуд учителя можливо здійснювати ущільнення за рахунок навчального матеріалу мовної змістової лінії (теоретичних тем); уроків, спланованих із розрахунку резервного часу та відведених на повторення й узагальнення теоретичного матеріалу; часткового мінімального скорочення кількості уроків розвитку зв’язного мовлення (наприклад, об’єднання усних і письмових переказів, творів у один урок). При цьому кількість письмових фронтальних контрольних робіт (тестових контрольних робіт або перевірних робіт з теми, контрольних переказів, контрольних творів, контрольних диктантів, контрольного аудіювання або читання мовчки) повинна бути максимально збереженою.

Скорочення уроків розвитку зв’язного мовлення та позакласного читання небажане. Також потрібно зберегти визначену програмами та методичними рекомендаціями щодо викладання української літератури, світової літератури та літератури (інтегрований курс) обов’язкову кількість контрольних робіт та контрольних творів.
Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні іноземних мов.

Усі навчальні програми з іноземних мов для 11-річної школи не встановлюють послідовність вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеву мету навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

Тому рекомендовано на уроках іноземної мови об’єднувати дві теми з календарного плану на одному уроці з метою завершити програму вивчення предмету своєчасно.

Вчителям іноземної мови, що працюють у загальноосвітніх навчальних закладах та спеціалізованих школах, рекомендується враховувати години, що належать до категорії резервних, зберігаючи при цьому змістову частину програми; вивести на самостійне вивчення деякі матеріали та краєзнавчі сторінки, але домашнє завдання має бути таким, щоб учитель міг перевірити виконання учнями самостійного завдання; завдання для самоконтролю можливо об’єднати з узагальненням теми; граматичний матеріал розподілити рівнозначно, не виділяючи в окремий урок.

У класах з поглибленим вивченням іноземних мов доцільно зменшити кількість годин, призначених для домашнього читання, але необхідно включити письмові види завдань (завдання, що змушують учнів подумати і знайти мовні засоби для вирішення конкретного завдання, вибрати та скласти потрібні йому комунікативні блоки, звернутися за коментарями, поясненнями, тобто провести певну пошукову роботу) по тексту з подальшим контролем з боку вчителя. Результати такої роботи фіксуються в письмовій формі, оскільки письмові завдання тренують використання форм мовного матеріалу, певних граматичних явищ та є тим резервом часу, який допоможе ущільнити часові рамки програми.

Щодо вивчення другої іноземної мови, утілення повинно проходити також за рахунок резервних годин.


Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні історії та правознавства.

Ущільнення навчального матеріалу рекомендовано здійснити за рахунок годин передбачених на проведення узагальнюючих та підсумкових уроків також використовуючи інтерактивні методи навчання, зокрема проектну діяльність учнів.

На уроках «Історія України» (5 клас) рекомендовано здійснити ущільнення навчального матеріалу за рахунок наступних тем: «Українська козацька держава другої половини ХVІІ ст.», «Культура України другої половини ХVІІ ст.».

«Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс)» (6клас).

Інтенсифікацію навчального матеріалу рекомендовано здійснити за рахунок резервного часу при викладанні наступних тем: «Держава Олександра Македонського», «Грецька культура в V – IV ст. до н.е.». Рекомендовано надати для самостійної роботи тему «Релігія стародавніх греків».

«Історія України», «Всесвітня історія» (7 клас).

На уроках з історії України ущільнення навчального матеріалу доцільно здійснити в темах: «Київська держава за часів правління Ярославичів», «Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств». Для вивчення теми «Культура Київської Русі» рекомендовано використати метод проекту.

На уроках з всесвітньої історії інтенсифікацію навчального матеріалу рекомендовано здійснити в наступних темах: «Столітня війна та об’єднання Франції», «Англосаксонські королівства і нормандське завоювання Англії».

«Історія України», «Всесвітня історія» (8 клас).

Ущільнення навчального матеріалу на уроках з історії України рекомендовано здійснити за рахунок резервного часу та в наступних темах: «Національно-визвольна війна під керівництвом Б. Хмельницького середини XVII ст.» (3 години), «Українські землі в 60 – 80 – х роках XVII ст. Руїна» (2 - 3 години).

Інтенсифікацію навчального матеріалу на уроках з всесвітньої історії рекомендовано здійснити в темах: «Революція XVІІ ст. промисловий переворот в Англії», «Доба французького просвітництва», «Московська держава наприкінці XVII ст» (2 -3 години).

«Історія України», «Всесвітня історія» (9 клас).

Історія України

Інтенсифікацію навчального матеріалу рекомендовано провести за рахунок тем «Модернізація українського суспільства в середині – наприкінці XIX ст.» (2 години) та «Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху » (2 години).

«Історія України», «Всесвітня історія»(10 клас).

Історія України: «Українська революція», «Українська державність 1917 – 1921 рр.», (2 -3 години), для самостійного вивчення рекомендовано тему «Культура України в 1917 – 1921 рр.»

«Історія України», «Всесвітня історія» (11 клас).

При викладанні матеріалу з курсу «Історія України», рекомендовано здійснити ущільнення навчального матеріалу при вивченні тем «Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України» (2-3 години), «Україна в умовах незалежності» (2-3 години), «Радянський Союз і пострадянські країни» (2 години).

Всесвітня історія

«Країни Центральної та Східної Європи 1945 – початок XXI» (1 – 2 години)», «Розвиток культури 1945 – початок XXI» (2 – 3 години).

В курсі «Практичне право» (9 клас) рекомендовано здійснити ущільнення в наступних темах: «Закони в сім'ї. Твої права в трудових відносинах » (2 години) та за рахунок резервного часу.

В курсі «Правознавство» (10 клас) здійснити ущільнення в наступних темах: «Основи публічного права України» до 10 годин.

Рекомендуємо зміст курсів «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство» 10 – 11 класи профільний рівень реалізувати за рахунок резервного часу та годин, передбачених на повторення.
Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні математики.

Головним засобом ущільнення навчального матеріалу слід вважати скорочення часу на вивчення теоретичного змісту шляхом об'єднання матеріалу в блоки. Можливе й скорочення часу на вивчення тієї чи іншої теми, виходячи з її об’єму, важливості та практичної спрямованості.

На уроках математики у 5-х класах рекомендується зменшити кількість годин на вивчення дій з десятковими дробами. При вивченні теми "Відсотки" ч скоротити час за рахунок об’єднання матеріалу щодо розв’язування різних типів задач на відсотки за одним алгоритмом. При повторенні навчального матеріалу скоротити час на розв’язування задач логічного характеру та задач підвищеної складності. Ці задачі слід повторити під час проведення гурткової роботи.

На уроках математики у 6-х класах учитель має можливість здійснювати інтенсифікацію навчального процесу за рахунок скорочення кількості годин при вивченні дій з раціональними числами, розв’язуванні вправ на всі дії. Час на вивчення теми рівняння бажано не скорочувати. При організації повторення та систематизації навчального матеріалу скоротити час за рахунок виключення тем "задачі ймовірнісного характеру", " розв’язування задач підвищеної складності". Ці теми розглянути на заняттях гуртків та під час літньої практики.

При вивченні алгебри у 7-х класах інтенсифікація навчального процесу може здійснюватися при викладанні теми «Функція" шляхом скорочення часу на розгляд способів завдання функції. Рекомендується використовувати домашні самостійні роботи з обов’язковою перевіркою. Розв'язок задач підвищеної складності перенести у позакласну роботу.

При вивченні геометрії у 7-х класах зменшування кількості годин має бути при викладання тем «Ознаки рівності трикутників" та "Сума кутів трикутника", "Коло і круг. Геометричні побудови". Щоб скорочення не вплинуло на якість вмінь і навичок розв'язування задач, слід збільшити кількість комплексних задач, що розглядаються у кінці кожної теми. Паралельно з вивченням нових тем проводити повторення раніше вивченого матеріалу.

На уроках алгебри у 8-х класах рекомендується зменшити кількість годин при вивченні тем що розглядаються у другому півріччі пропорційно їх змісту. Всі теми мають серйозне значення для подальшого вивчення предмету. Доцільним є збільшення кількості комплексних завдань. Повторення навчального матеріалу здійснювати паралельно з вивченням нового, за окремими змістовними лініями.

При вивченні геометрії у 8-х класах рекомендується зменшити кількість годин на вивчення тем , подаючи теоретичний матеріал укрупненими блоками. Основні типові задачі повинні бути розв’язані, саме ці задачі складають основу розв’язків стереометричних задач. Доцільно збільшити вагому питу усних задач та задач за готовими кресленнями.

На уроках алгебри у 9-х класах всі теми програми мають важливе значення та виходять на державну підсумкову атестацію. Забезпечити виконання програм в повному обсязі можливо за рахунок викладання теорії укрупненими блоками. Можливе скорочення часу на вивчення теми "Елементи прикладної математики".

На уроках геометрії у 9-х класах слід скоротити термін вивчання теми «Початкові відомості з стереометрії». Розв'язок задач з цієї теми проводити паралельно повторюючи відповідні теми : довжини кола, площі круга, площа трикутників тощо.

При вивченні алгебри у 10- 11 класах рекомендується надолуження навчального матеріалу проводити шляхом збільшення домашніх практичних індивідуальних робіт замість традиційних домашніх завдань, самостійного вивчення окремого матеріалу. Разом з тим не слід виключати із розгляду на уроках жодного типу завдань. В одинадцятому класі звертаючи увагу на необхідність скороченого запису розв’язку в одних завданнях, та коментарів та пояснень в інших.

При викладанні геометрії у 10-11 класах в період інтенсифікації навчального процесу пропонується теоретичний матеріал надавати у вигляді блоків. В 11 класі надати перевагу розв’язку задач на комбінацію геометричних фігур, що надасть можливість зменшити кількість годин вивчення програми. Звертаємо увагу, що відповідно до вимог щодо оформлення роботи державної підсумкової атестації "одне із завдань зі стереометрії слід виконати з повним поясненням, а інше лише з зазначенням основних логічних кроків", тому зменшення кількості годин на вивчення теми не повинно вплинути на об’єм задачного матеріалу та вимоги щодо його оформлення.


Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні природничих дисциплін.

Ущільнення вивчення навчального матеріалу з природничих дисциплін проводити за рахунок об'єднання навчальних тем, використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання, зменшення кількості навчальних годин для проведення узагальнюючих занять, винесення на оглядове або самостійне опрацювання тем.

При цьому обов'язково мають бути виконані всі види лабораторних та практичних робіт, що оцінюються. Лабораторні та практичні роботи, що не оцінюються, радимо проводити демонстраційно на уроках, де вивчаються теми, на яких ґрунтується їх проведення.

У класах фізико-математичного, природничого, універсального профілів та класів поглибленого вивчення природничих дисциплін радимо ущільнення вивчення навчального матеріалу здійснювати за рахунок зменшення кількості годин, відведених на вивчення відповідних тем, раціонального розподілу навчального часу між теоретичними, семінарськими і практичними заняттями, використання міжпредметних зв'язків та окремих годин, відведених на тематичне оцінювання, винесення на оглядове або самостійне опрацювання тем.


Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні географії та економіки.

Здійснити інтенсифікацію навчального процесу при вивченні географії під час практичних занять (відвести для проведення практичних робіт частину уроку або винести її на самостійне виконання учнів) та ущільнити навчальний матеріал тих розділів програми, засвоєння яких не викликає труднощів в учнів.

У 8-9 класах із поглибленим вивченням географії та 10-11 класах (профільний рівень) вчитель може скоротити час на проведення практичних робіт навчального і тренувального характеру. Час, який відводиться для виконання учнями практичних робіт підсумкового характеру має бути пропорційним об’єму запропонованих завдань.

Виконання програм з економіки як у профільних, так і непрофільних класах рекомендуємо за рахунок інтенсифікації навчального процесу та ущільнення навчального матеріалу тих розділів програми, засвоєння яких не викликає труднощів в учнів. Також лабораторні роботи можуть виконуватись окремим учнем або групою учнів у позашкільний час.


Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні інформатики.

Ущільнення вивчення навчального матеріалу з інформатики проводити за рахунок об'єднання навчальних тем, використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання, зменшення кількості навчальних годин для проведення узагальнюючих занять, винесення на оглядове або самостійне опрацювання тем.

При цьому обов'язково мають бути виконані всі обов’язкові практичні роботи. Поточні практичні роботи, що не підлягають обов’язковому оцінюванню, радимо проводити на уроках, де вивчаються теми, на яких ґрунтується їх проведення за спрощеною схемою.

У класах фізико-математичного, природничого, універсального профілів та класах поглибленого вивчення інформатики радимо ущільнення вивчення навчального матеріалу здійснювати за рахунок зменшення кількості годин, відведених на вивчення відповідних тем, раціонального розподілу навчального часу між теоретичними і практичними заняттями, використання міжпредметних зв'язків та окремих годин, відведених на тематичне оцінювання. З деяких тем теоретичний матеріал може бути винесено на самостійне вивчення учнями (наприклад, «Основи роботи з дисками» , «Системне програмне забезпечення», «Прикладне програмне забезпечення навчального призначення», «Глобальна мережа Інтернет»).


Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні фізичної культури.

  1. Скоротити час відведений на виконання контрольних нормативів запланованих у варіативних модулях ІІ семестра.

  2. Визначити теми варіативних модулів по розвитку рухливих навиків та технічних дій, які можливо об’єднати в одне заняття.

  3. При наявності на уроці учнів що нещодавно перенесли захворювання, перевагу надавати теоретичним знанням, та виставляти оцінки за тему враховуючи стан здоров’я учнів при виконанні контрольних нормативів і тестів.


Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні предмету технології.

Виконання програми з трудового навчання у 5-9 класах рекомендуємо за рахунок інтенсифікації навчального процесу та ущільнення тем щодо засвоєння учнями технічних знань (призначення і будова інструменту, устаткування і тд.), вмінь виконувати технологічні операції, які мають другорядне значення. Якщо учні не використовують певні технологічні операції під час роботи над проектом, то і ознайомлення з ними має бути поверхневе.

У 10-11 класах тематику творчих проектів слід добирати з урахуванням скорочення часу або самостійної роботи учнів.
Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні предметів художньо-естетичного циклу.

В курсі «Художня культура» 9 клас об’єднати 13 і 14 уроки за темою: «Художня культура рідного краю».

При викладанні предметів музичне мистецтво, образотворче мистецтво – ущільнення навчального матеріалу здійснювати на розгляд учителя.

Наприклад:

Музичне мистецтво 8 кл. - об’єднати на одному уроці слухання П.Чайковський. Перший концерт для ф-но з оркестром та П.Чайковський. Шоста симфонія (фінал).

Образотворче мистецтво 7 клас - об’єднати на одному уроці розгляд тем «Інтер`єр. Використання природних форм у середовищі людини» та «Інтер`єр. Культурні, національні традиції»

Інтенсифікація начального матеріалу при вивченні курсу «Захист Вітчизни»

Ущільнення навчального матеріалу слід здійснювати з урахуванням матеріально-технічної бази, особливостей навчального закладу, але засвоєння практичних навичок має відбуватися в повному обсязі.

У 10 класі використати 1 годину резервного часу та в разі потреби, при вивчені розділу «Основи цивільного захисту» в темі 10.2. об’єднати заняття 2 та 3 «Надзвичайні ситуації» і «Надзвичайні ситуації воєнного характеру».

У 11 класі при відпрацюванні матеріалу навчально-польових зборів ущільнити вивчення розділу «Тактична підготовка» за рахунок теми 3.4. «Озброєння та бойова техніка родів військ Сухопутних військ» (1 год.) та в разі потреби, розділу «Прикладна фізична підготовка» за рахунок теми 8.2. «Прискорене пересування та легка атлетика» заняття 2. «Марш-кидок на 5 км у складі навчального підрозділу» (1 год.).


Інтенсифікація начального матеріалу у початковій школі.

З метою повного опанування навчального матеріалу, необхідно здійснити орієнтовний перерозподіл годин за рахунок резервного часу та інтенсифікації навчального процесу.

Всі години, визначені навчальними програмами, мають бути вичитані. Виконання всіх видів контрольних робіт та розвитку мовлення є обов’язковим.

Для ущільнення навчального матеріалу можуть застосовуватись різні способи:

- об’єднання навчальних тем;

- використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

- інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів;

- індивідуалізація навчання;

- використання резервних годин навчальної програми;

- використання годин, передбачених на проведення окремих уроків повторення та систематизацію навчального матеріалу;

- зміни у часі проведення навчальних екскурсій;

- зменшення кількості годин на теми, які не викликають утруднень у вивченні;

- виділення окремих уроків на опрацювання складного матеріалу.

З російської (української) мови у 1 класі рекомендується ущільнити теми, які відповідають післябукварному періоду.

За бажанням ущільнення можна здійснити, використовуючи інтерактивні методи навчання. Урок з елементами змагання (урок-вікторина, урок-рольова гра) дозволяють підтримувати високий темп роботи та продуктивність навчання, суттєво підвищують ефективність уроків.

Додаткові канікули для 1класників (27.02.12-04.03.12) відповідно до наказу управління освіти Луганської міської ради від 19.08.2011р. відміняються.Додаток 1

до методичних рекомендацій
Зразок запису у класному журналі


№ з/п

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

18

23

Видатні інженери – фізики.

Виконати впр. 5

стор. 93 - 9419

11


Світові генії. А. Ейнштейн.Завідуюча комунальним закладом

«Луганський методичний центр» О.О. Колєснікова


Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо інтенсифікації начального матеріалу при вивченні навчальних предметів
157.48kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин
104.65kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
535.83kb.
4 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 н р
77.97kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
292.36kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 5-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
1075.34kb.
5 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
292.59kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17
228.98kb.
1 стр.
Головне управління освіти І науки черкаської обласної державної адміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради
488.45kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу
171.72kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів «Трудове навчання»
42.49kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
130kb.
1 стр.