Главная страница 1
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ

ОБЛАСНОГО ФОРУМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Оксана МАРИНОВСЬКА,

завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій,

доктор педагогічних наук, професор;

Світлана ЮСИПЧУК,

завідувач лабораторії дошкільної та початкової освіти;Надія ПОПОВИЧ,

завідувач відділу дошкільної та початкової освітиФорум педагогічних інновацій проводиться на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти як засіб саморозвитку та самореалізація вчителів початкових класів, методистів інституту та районних (міських) методичних кабінетів, інформаційно-методичних центрів, що здійснюють науково-методичний супровід упровадження інновацій, створюють необхідні організаційно-педагогічні умови для самоменеджменту інновацій педагогами.


Мета – підвищити рівень педагогічної майстерності вчителів щодо реалізації компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі початкової школи засобами педагогічних інновацій.

Завдання:

 • організувати обмін досвідом організації науково-методичного супроводу впровадження інновацій Р(М)МК(Ц), ІМЦ, ЗНЗ;

 • розкрити кращий педагогічний досвід упровадження педагогічних інновацій у регіоні;

 • виявити інновації з високим проектним потенціалом, здатні вирішувати актуальні проблеми педагогічної практики;

 • презентувати творчі майстерні вчителів-новаторів, які апробують, адаптують та впроваджують педагогічні інновації самостійно;

 • зібрати та систематизувати інформацію про застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі початкової школи.

Основні напрями роботи обласного Форуму педагогічних інновацій:

 • реалізація міжнародних та всеукраїнських проектів, програм;

 • науково-методичний супровід упровадження освітніх систем;

 • апробація, адаптація, упровадження педагогічних технологій, нових форм та методів роботи;


 • застосування методик викладання предметів початкової школи.

Реалізація міжнародних та всеукраїнських проектів, програм:

 • «Проекти та програми» (міжнародні та всеукраїнські): міжнародний проект «Превентивна освіта» – програми «Корисні звички» та «Цікаво про корисне», проект «Розвиток взаємоповаги та толерантності» – програма «Ранкові зустрічі у початкових класах: розвиток взаємоповаги та толерантності» (Всеукраїнський Фонд «Крок за кроком), всеукраїнський науково-педагогічний проект «Росток» (Т. Пушкарьова), програма «Основи економіки у початковій школі» тощо);

 • «Програми» (варіативна складова змісту початкової освіти). 1−4 класи: «Розвиток продуктивного мислення» (О. Гісь), «Абетка харчування» (О. Ващенко, О. Свириденко, О. Чорновіл), «Дорога в дивосвіт» (Н. Поліщук), «Абетка театрального мистецтва» (Л. Петренко), «Основи театральної грамоти» (Л. Самсоненко), «Морально-етичне виховання» (Л. Слотвинська), «Поетика» (Т. Петровська), «Риторика» (А. Науменко. М. Захарійчук), «Хореографія» (А. Тараканова), «Права дитини» (А. Мовчун, Л. Харсіка); 2−4 класи: «Народна вишивка» (Л. Свінціцька), «Зарубіжна література» (А. Мовчун), «Логіка» (О. Митник), «Цікава економіка» (Л. Кашуба), «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» (О. Коршунова), «Сходинки до інформатики» (Ф. Рівкінд, Г. Ломаковська, С. Колесников, Й. Рівкінд); 3−4 класи: «Елементи геометрії» (А. Середевічене, Л. Нивидома); «Азбука споживача» (два роки навчання) (Н. Бородачова, Г. Лаврентьєва); 1−11 класи: регіональна програма «Християнська етика»;

Науково-методичний супровід упровадження інновацій:

 • «Освітні системи» (Система розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова, освітня система «Довкілля», авт. В. Ільченко, К. Гуз тощо);

 • «Педагогічні технології» (технології інтерактивного, інтегрованого, ігрового, сугестопедичного, проблемного, групового способу навчання, технологія особистісно орієнтованого уроку, метод проектів, технологія колективних творчих справ, технологія створення ситуації успіху, технологія розвитку критичного мислення тощо);

 • «Нові форми і методи роботи» (образно-асоціативний, інтерактивні методи, проектування індивідуальної освітньої траєкторії, суб’єкт-суб’єктний тип педагогічної взаємодії, форми і методи розвитку суб’єктності школяра, залучення учнів до процесу цілепокладання, проектування уроку, опора на суб’єктний досвід учня, конструювання процесу здобуття знань, моделювання особистісної форми змісту, технологізованість знань, рефлексія, самоконтроль (контроль), самоаналіз (аналіз) навчальних досягнень учня, методи діагностики й оцінки освітніх результатів, портфоліо навчальних досягнень школяра тощо);

 • «Методики» (методики оптимального читання І. Федоренка, швидкісного читання Б. Динги, застосування опорних схем В. Шаталова, випереджувального навчання С. Лисенкової, диференційованого навчання С. Логачевської, методики організації і проведення спостережень, учнівських досліджень, екскурсій, уроків серед природи, методики організації і проведення нетрадиційних за формою уроків, зокрема урок-казка, урок-подорож тощо).

Презентація творчої майстерні вчителя

Презентація творчої майстерні вчителя з використанням мультимедійних засобів регламентована часом – 10 хвилин. Матеріал доцільно оформити у вигляді статті і подати на паперовому та електронному носіях.

З метою виявлення інновацій з високим проектним потенціалом, здатних вирішувати актуальні проблеми практики вчителів початкових класів у ході відбору надається перевага тим, які самостійно апробують, адаптують та впроваджують педагогічні інновації, що не отримали супроводу в науково-методичній роботі.

Самоменеджмент – ключова компетенція педагога ХХІ століття. Це комплекс управлінських компетенцій, якими повинен оволодіти педагог для успішного професійного зростання. Цим обґрунтовуються рекомендації щодо підготовки матеріалів на педагогічну виставку, які презентуватимуть рівень сформованості професійних компетенцій учителя у процесі самоосвіти, зокрема, щодо самоменеджменту інновацій.

Рекомендовано звернути увагу на наявність у вчителя таких матеріалів, які презентуватимуться на педагогічній виставці (Таблиця 1).

Таблиця 1

Матеріали педагогічної виставки


№ з/п

Матеріали

на педагогічну виставкуКомпетенції самоменеджменту вчителя

1

2

3

1

Індивідуальний науково-методичний проект впровадження інновації за технологією проектно-впроваджувальної діяльності або план самоосвіти, що відбиває хід освоєння нововведення

Самопланування

2

Технологічне портфоліо інновації, що буде презентуватися

Самоорганізація

3

Технологічна картка векторного самоаналізу (аналізу) готовності до проектно-впроваджувальної діяльності

Самодіагностика

4

Технологічні картки самоаналізу (аналізу) уроків, виховних заходів

Самоаналіз, самоконтроль

4

Друкована продукція, що презентує досвід роботи вчителя-новатора

Самопрезентація

5

Мультимедійна презентація матеріалів

Самопрезентація


Координація роботи щодо науково-методичного супроводу впровадження інновацій

Для учасників обласного Форуму педагогічних інновацій організовується «круглий стіл», на якому обговорюватимуться питання перспективного планування та координації науково-методичного супроводу впровадження інновацій методистами ОІППО та Р(М)МК(Ц), ІМЦ.Поширення досвіду роботи педагогів-новаторів. За матеріалами обласного Форуму педагогічних інновацій планується друк методичних розробок педагогів-новаторів (проекти впровадження інновацій, методичні розробки технологічних уроків, виховних заходів, виступи учасників заходу у вигляді статті тощо).

Організаційні питання

Заявка на участь в обласному Форумі педагогічних інновацій подається в лабораторію дошкільної та початкової освіти Івано-Франківського ОІППО методистом Р(М)МК(Ц), ІМЦ. Вона повинна містити таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові учасника заходу; кваліфікаційна категорія (педагогічне звання); місце роботи; назва педагогічної інновації; науково-методична тема (проблема), над якою працює вчитель; контактний телефон.На основі заявки укладається план проведення обласного Форуму педагогічних інновацій, узгоджується тематика науково-методичного консультування його учасників (на замовлення) та форма роботи (виступ, участь) представників районів (міст) області.


Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
713.21kb.
5 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
713.58kb.
5 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
130kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації І проведення
66.31kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української (рідної) мови
241.83kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах
3382.69kb.
14 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
102.23kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку «Моя Україна вільна держава»
105.8kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації роботи структурного підрозділу школи естетичного виховання відділення (групи), що працює на засадах самоокупності
260.8kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків
309.89kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення навчальних, виробничих та педагогічних практик
186.55kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів «Трудове навчання»
42.49kb.
1 стр.