Главная страница 1
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

В ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Нормативна база

 • ЗакониУкраїни “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про мови”;

 • Національна доктрина розвитку освіти України;

 • Концепція позашкільної освіти та виховання, затверджена колегією Міністерства освіти України 25.12.1996;

 • Концепція Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року;

 • Концепція національного виховання студентської молоді 25.06.2009;

 • Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2003 № 238;

 • Положення про порядок індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651;

 • Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи

в професійно-технічному навчальному закладі

(Лист Міністерства освіти і науки від 09.07.2001 № 1/9-252); • Орієнтовне положення про організацію виховної роботи в професійно-

технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України,

затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 16.04.2002 № 257; • Законодавчі акти з охорони здоров”я;

 • Статут ПТНЗ;

 • Посадові інструкції;

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку;


Мета позаурочної виховної роботи в ПТНЗ: задоволення інтересів і запитів учнівської молоді, розвитку її творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкування.

Основні завдання позаурочної виховної роботи:

 • формування суспільно-громадського досвіду;

 • розвиток, стимулювання та реалізація її духовного і творчого потенціалу;

 • створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів;

 • залучення до особистісно-значущих соціокультурних цінностей, потреба

у яких не забезпечується системою базової освіти;

 • задоволення потреб особистості у професійному самовизначенні;

 • організація дозвілля;

 • зміцнення здоров”я, підтримка високої працездатності, здорового

способу життя засобами фізичної культури та спорту.

Особливість позаурочної роботи полягає в добровільній участі в ній, суспільній спрямованості, ініціативності та самодіяльності учнів.

Напрями позаурочної виховної роботи:

 • художньо-естетичний — забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань і здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної та світової культури й мистецтва;

 • туристсько-краєзнавчий — спрямовується на залучення вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об”єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

 • еколого-натуралістичний — передбачає оволодіння вихованцями, учнями та слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв”язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;

 • науково-технічний — забезпечує набуття вихованцями, унями та слухачами техніко-технологічних умінь і навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

 • дослідницько-експериментальний — сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів й обдарувань;

 • фізкультурно-спортнивний — забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку й дозвілля, занять фізичною культурою та спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;

 • військово-патріотичний — забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів і громадянської відповідальності;

 • оздоровчий — забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття та закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я, формування гігієнічної культури особистості;

 • гуманітарний — забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

Зміст позаурочної роботи в ПТНЗ визначається загальним змістом виховання учнівської молоді, який передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання.

Форми організації виховної роботи поділяють на масові, групові та індивідуальні.

Масові форми виховної роботи: конференції, тематичні вечори, вечори запитань і відповідей, диспути, свята, тижні з різних предметів, зустрічі з видатними людьми, огляди, конкурси, олімпіади, фестивалі, виставки, спартакіади, туризм, Дні відкритих дверей тощо.

Показниками ефективності масових форм позаурочної роботи здебільшого вважають кількісне охоплення, активність самих учнів.Групові форми виховної роботи: політичні інформації, виховні години, бесіди, робота з пресою та радіо- і телепередачами, робота гуртків, екскурсії, походи та ін.

Індивідуальні форми виховної роботи нерідко пов”язують з груповими і масовими. Особливістю цієї роботи є безпосередній зв”язок між педагогом і вихованцем. Велике значення при цьому має авторитет вихователя, знання ним вихованців, уміння швидко зорієнтуватися у ситуації, передбачити наслідки своїх дій.

Алгоритм дій щодо організації позаурочної виховної роботи в ПТНЗ:

1.Директор ПТНЗ:

1.1. забезпечує контроль за організацією позаурочної виховної роботи;

1.2. призначає відповідального за позаурочну виховну роботу, якщо це не передбачено посадовими інструкціями працівників ПТНЗ.

2. Відповідальний за організацію позаурочної виховної роботи ПТНЗ:

2.1.розробляє план позаурочної виховної роботи;

2.2.організовує роботу гуртків та їх участь в оглядах, конкурсах, концертах та інших заходах;

2.3.організовує проведення заходів до Всеукраїнських і календарних свят;  1. організовує проведення заходів навчального закладу таких як: Дні відкритих дверей, посвята в ліцеїсти, виставки творчих робіт, конкурси “Міс і Містер ліцею”, турніри КВК, конкурси стіннівок та рефератів, тижні професій, зустрічі з ветеранами війни і труда, виховні години, бесіди, лекції, урочисті лінійки, тематичні вечори, екскурсії, походи та інші.


Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі
52.55kb.
1 стр.
Укладач: Т. В. Селецька, методист нмц
390.12kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2009-2010 навчальному році
145.53kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення роботи з обдарованими школярами в процесі вивчення української (рідної) мови
241.83kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
102.23kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
713.21kb.
5 стр.
Методичні рекомендації щодо організації та проведення індивідуального навчання вдома учнів, які мають вади у психічному чи фізичному розвитку
713.58kb.
5 стр.
Методичні рекомендації щодо організації роботи структурного підрозділу школи естетичного виховання відділення (групи), що працює на засадах самоокупності
260.8kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
365.77kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
130kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації І проведення
66.31kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 н р
77.97kb.
1 стр.