Главная страница 1
Додаток

до листа УОН

від 04.10.2011 № 01/07-547


Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення

навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в

11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 н.р.
Відповідно до листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011 № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році», від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» з метою повного опанування навчального матеріалу, надаємо рекомендації щодо здійснення орієнтовного перерозподілу годин за рахунок резервного часу та інтенсифікації навчального процесу, ущільнення навчального матеріалу.

Можуть застосовуватись різні способи ущільнення навчального матеріалу, а саме:

- об’єднання навчальних тем;

- використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

- укрупнення дидактичних модулів, об’єднуючи вивчення суміжного за змістом навчального матеріалу;

- використання інтерактивних технологій і методик, зокрема. проектної діяльності;

- індивідуалізація навчання;

- самоосвітня діяльність школярів;

- інтеграція вивчення певних тем у межах інших навчальних предметів;

- використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання тощо.

Усі види фронтальних контрольних робіт, визначених навчальними програмами, мають бути виконані.
Математика

Детальні рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу з математики у 2011/2012 навчальному році (у трьох частинах, 127 сторінок) розміщено на сторінці відділу математики сайту облІППО http://ippo.dn.ua/viddil-matematiki.


Фізика

Вивчення навчального матеріалу в 11-х класах ущільнюється за рахунок оглядового або самостійного вивчення окремих тем, використання резервних годин навчальної програми, годин, передбачених на проведення фізичного практикуму, навчальних екскурсій тощо.


З огляду на зазначене вище, змінюється розподіл годин, які відводяться на вивчення окремих тем у 11 класі. У таблиці наведена кількість годин, яка пропонується на вивчення окремих розділів за рівнями навчання.


Тема

Кількість годин
Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Електродинаміка

48

78

156

Розділ 1. Електричне поле

11

11

26

Розділ 2.

Електричний струм0

16

38

Розділ 3.

Електромагнітне поле10

16

30

Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі

15

16

26

Розділ 5. Хвильова і квантова оптика

12

19

36

Атомна і ядерна фізика


14

15

34

Розділ 1. Атомна і ядерна фізика

12

13

32

Узагальнююче заняття

2

2

2

Резерв


0

0

0

Тематику окремих робіт фізичного практикуму можна включати до переліку експериментальних завдань, які проводяться протягом вивчення теми. Кількість робіт фізичного практикуму, яка добирається та оцінюється, визначається вчителем залежно від тривалості роботи та її складності.

Кількість годин, передбачених для вивчення окремих тем або розділів, є орієнтовною і може бути зміненою вчителем. Програми надають право вчителю творчо підходити до реалізації їх змісту.
Інформатика

Для вивчення інформатики в 11 класах рекомендуємо наступне ущільнення навчальної програми:Рівень стандарту
Орієнтовний розподіл навчальних годин
11 клас (1 година на тиждень, всього 30 години)


№ теми

Розділ навчальної програми

Кількість годин

(було)Кількість годин (рекомен-

довано)5

Моделювання. Основи алгоритмізації


5

5

5.1

Поняття моделі. Моделювання. Побудова моделей2

2

5.2.

Алгоритми. Типи алгоритмів. Способи опису алгоритмів2

2

5.3

Етапи розв’язування прикладної задачі за допомогою комп’ютера1

1

6 Системи опрацювання табличних даних

11

10

6.1.Процесор


5

5

6.2 Аналіз даних у середовищі табличного процесора

6

5

7

Бази даних. Системи управління базами даних


9

8

8 Інформаційні технології персональної та колективної комунікації


8

7

8.1

Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів4

3

8.2

Інтегроване використання засобів опрацювання документів2

2

8.3

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту2

2

Всього:
33

30Академічний рівень
Орієнтовний розподіл навчальних годин
(2 години на тиждень, всього - 58 годин + 2 резерв)


№ теми

Розділ навчальної програми

Кількість годин (було)


Кількість годин (рекомен-

довано)6 Інформаційні технології в навчанні
8

6

6.1.Програмні засоби навчання математики

6

4

6.2.Програмні засоби навчання фізики, хімії та біології

2

2

7 Основи алгоритмізації та програмування
28

26

7.1

Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм9

8

7.2

Основи структурного програмування19

18

8 Бази даних. Системи управління базами даних

12

12

9 Інформаційні технології персональної та колективної комунікації


16

14

9.1. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

6

6

9.2.

Основи створення комп’ютерних публікацій3

2

9.3.

Опрацювання мультимедійних даних3

2

9.4.

Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів2

2

9.5

Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту2

2

Всього:

64

58


Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
292.36kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році
292.59kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
535.83kb.
4 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 5-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 навчальному році
1075.34kb.
5 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 н р
77.97kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з навчальних дисциплін 2011/2012 навчальному році 2012-01-17
228.98kb.
1 стр.
Методичні рекомендації до планування та здійснення навчального процесу у знз запорізької області у ІІ півріччі
696.84kb.
4 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання захисту Вітчизни в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
113.65kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
102.23kb.
1 стр.
Головне управління освіти І науки черкаської обласної державної адміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради
488.45kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення навчального предмету „Фізична культура в загальноосвітніх навчальних закладах
92.87kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо вивчення навчального предмету „Фізична культура в загальноосвітніх навчальних закладах
99.43kb.
1 стр.