Главная страница 1
Наказ

від 16.01 2010 р. №6

Про стан викладання хімії
Згідно перспективного плану роботи школи, з Програмою практичної реалізації Державної національної програми «Освіта»(Україна XXI століття), з річним планом роботи школи, реалізуючи науково – методичну проблему школи: «Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес» протягом року адміністрацією школи було вивчено стан викладання хімії.

Узагальнення матеріалів здійснено на підставі відвідування уроків у 8-11-х класах, проведених контрольних замірів, аналізу поточних планів та календарно-тематичного планування, перевірки робочих зошитів, зошитів із лабораторних і контрольних робіт та класних журналів.

Хімію в школі викладає Винокурова Тетяна Костянтинівна - вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «Старший вчитель».

Рік народження 1958

Освіта- вища,Одеський державний університет ім. І.І.Мечнікова

Спеціальність за дипломом - хімік,викладач хімії.

Стаж безпосередньої педагогічної роботи – 24роки.

Викладання хімії зорієнтовано на впровадження оновлених базових навчальних програм, реалізації потенціалу особистості учня і набуття ним потреби в системному саморозвитку.

Нормативними документами, які визначають викладання хімії, є державний стандарт базової і повної середньої освіти, навчальна програма з хімії( К., Шкільний світ, 2001 для 10-11 кл., Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Ірпінь:Перун, 2005), методичні рекомендації щодо викладання хімії у 209-2010 н.р., критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Положення про навчальний кабінет, правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах хімії.

Винокурова Т.К. – досвідчений педагог. Досконало володіє сучасними методиками викладання хімії , творчо підходить до організації навчального процесу. Оптимально використовує свій кабінет хімії, який обладнаний мультимедійною дошкою. Це дає їй можливість вдало вирішувати проблемне питання щодо розвитку пізнавальної активності і самостійності учнів шляхом використання ІКТ через систематичне застосовувати електронних посібників, комп’ютерних програми ,мультимедійних засобів та власних презентацій .

Шляхом оптимального поєднання традиційних форм і методів навчання , елементів власного педагогічного досвіду робить навчання цікавим. різноманітним,ефективним і демократичним. Майстерно створює і підтримує атмосферу творчої та напруженої праці. Вдало поєднує навчальний матеріал з практичним життєвим досвідом. Значну увагу приділяє хімічному експерименту,відпрацюванню практичних умінь і навичок,формулюванню самостійності у здобутті нових знань. Учитель демонструє високий ступінь науковості, використовує сучасну інформацію. Використовує проблемний підхід,розвиває логічне мислення ,формує стійкій інтерес до предмета. Велику та системну роботу проводить з обдарованими учнями. Її учні є призерами районних олімпіад, учасниками обласних олімпіад .

Результати контрольних замірів з хімії у 8-9 класах.
Учнів у класі

Писало роботу

Навчальні досягнення учнів

Клас

початковий

середній

достатній

високий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26

24

1

2

2

3

1

5

3

3

3

-

1

-рівень(%)

20,8%

37,5%

37,5%

4,2%

28

23

4

-

1

3

-

4

3

1

2

1

3

-

21,7%

30,4%

26,1%

21,8
29

18

-

-

1

5

1

-

5

2

1

2

-

1

5,6%

33,3%

44,4 %

16,7%
29

26

3

6

5

4

2

4

1

-

1

-

-

-

53,8%

38,5%

7,7%

-Учні 8-х класів плутаються у визначенні типу хімічного зв’язку , помиляються при складанні електронно-крапкових схем утворення хімічних зв’язків.

Учні 9-х класів помиляються при написанні структурних формул вивчених органічних сполук та при складанні хімічних реакцій за участю вивчених органічних сполук , не можуть розв’язати розрахункову задачу.

Адміністрацією школи було проведено внутрішньо шкільний моніторинг з метою відстеження засвоєння школярами базового навчального матеріалу з хімії:2008-2009

2009-2010

2010-2011
класк-сть учнів

28


річна


С/Бклас

к-сть учнів

І семестрС/БС/Б

клас

к-сть учнів

І семестрС/Б

ІІ семестрС/Б
П

С

Д

В

П

С

Д

В


П

С

Д

В
П

С

Д

В


28


2

9

17

-

6,5428

-

-

-

-

-

28

1

14

12

1

6,5428

-

-

-

-

-
20

3

4

12

1

6,426

4

5

12

5

7,2

23

7

9

7

-

5,0428

4

13

5

6

6,25

19

5

7

7

-

5,2129

5

10

9

5

6,59

26

8

12

5

1

4,830

7

16

7

-

4,910А

28

9

13

4

2

5,04

10

14

1

9

3

1

6,110Б

23

2

11

10

1

5,9

11А

23

6

11

4

2

5,111А

15

5

10

-

-

4, 1

11Б

22

1

9

9

3

6,811Б

24

4

7

13

-

5,9Протягом року Винокурова Т.К. проводила відкриті уроки, майстер-класи для учителів школи, району. Проведено :  1. Урок узагальнення знань з теми «Періодичний закон і система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва»-8 клас.

  2. Районний семінар з теми «Хімічний зв'язок і будови речовини» «В лабіринтах хімічного зв’язку – 8 клас.

  3. Районний семінар вчителів хімії «Прощальне турне до країни Хімляндії» (підсумковий урок з теми «Хімічні реакції) – 9 клас.

  4. Урок вивчення нового матеріалу. «Окисно-відновні реакції. Складання рівнянь ОВР методом електронного балансу». Цей урок було відправлено на конкурс «Вчитель-новатор»

  5. Інтегрований урок узагальнення знань з теми «Основні класи неорганічних сполук» «Подорож до країни Неорганічних сполук»-8 клас.

  6. «Аукціон хімічних знань» . Засідання методичного обєднання вчителів школи. Майстер-клас :«Насичені вуглеводи і гомологія, ізомерія, номенклатура»-10 клас.

Виходячи із сказаного вище,

НАКАЗУЮ:


1.Учителю хімії Винокурової Т.К.

  1. систематично приділяти належну увагу розвитку умінь і навичок учнів з хімії.

  2. підвищити практичність спрямованості навчання хімії;

  3. збільшити частки продуктивних і творчих форм роботи за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності;

  4. систематично формувати дослідницькі уміння і навички учнів.

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора школи Крученову В.М.Директор школи: Алексєєнко В.І.


Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 209-2010 н р., критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Положення про навчальний кабінет
183.46kb.
1 стр.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії
34.04kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо заповнення сторінок журналу, проведення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1 4 класів
135.45kb.
1 стр.
Про проведення державної підсумкової атестації у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів області в 2011/2012 н р
70.46kb.
1 стр.
Про проведення державної підсумкової атестації у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011/2012 н р
49.4kb.
1 стр.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу
209.6kb.
1 стр.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики
38.98kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах
3382.69kb.
14 стр.
Додаток 11 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики
43.22kb.
1 стр.
Наказ №261 Про якість надання освітніх послуг та рівень навчальних досягнень учнів з хімії в навчальних закладах району
129kb.
1 стр.
Про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології
113.94kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з предметів «Трудове навчання»
42.49kb.
1 стр.