Главная страница 1страница 2страница 3
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 27.12.2001 р. N 3/14-6059-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць 


Для використання в практичній роботі надсилаємо Методичні рекомендації щодо визначення митної вартості транспортних засобів.


Додаток: зазначене в електронному вигляді - 6 файлів.
 


Заступник Голови Служби 


О. Шейко 

 Додаток 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо визначення митної вартості транспортних засобів
Ці Методичні рекомендації розроблено на підставі чинного законодавства України. Методичні рекомендації призначені для застосування посадовими особами митних органів при здійсненні митного оформлення транспортних засобів і забезпечення справляння в повному обсязі обов'язкових платежів.
Терміни вживаються в цих Методичних рекомендаціях в такому значенні:
транспортний засіб (далі - ТЗ) - автотранспортний засіб, що класифікується за одним із кодів за УКТЗЕД: 8701, 8702, 8703, 8704, 8705;
базова комплектація ТЗ - комплектація ТЗ певним набором деталей, обладнанням та їх варіантами виконання, передбаченими заводом-виробником при випуску цієї моделі ТЗ;
додаткова комплектація ТЗ - установлення на ТЗ за бажанням покупця додаткових деталей, обладнання;
виробник ТЗ - особа, фірма або компанія, відповідальна за складання складових частин ТЗ в єдиний механізм, придатний для використання, і за присвоєння ідентифікаційного номера;
декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування ТЗ;
ідентифікація - установлення відповідності параметрів (моделі, року випуску, об'єму двигуна тощо) конкретного ТЗ даним виробника;
номерні вузли - кузови, шасі, інші вузли, на які при здійсненні митного оформлення видаються посвідчення на реєстрацію в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України або в інших реєстраційних органах і при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка;
митна вартість - ціна, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ТЗ на момент перетину митного кордону України. При визначенні митної вартості до неї включаються ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури:
на транспортування, навантаження, вивантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України;
комісійні та брокерські;
плату за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належить до цих ТЗ і повинна бути сплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення);
об'єм двигуна (робочий) - сума робочих об'ємів циліндрів двигуна, що являють собою об'єми, замкнуті між крайнім верхнім і крайнім нижнім положеннями поршнів;
переобладнання - зміна типу або марки ТЗ, його призначення або параметрів конструкції шляхом установлення кабіни, кузова або їх деталей, спеціального обладнання й агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на цей ТЗ;
VIN-код (Vehicle Identification Number) - ідентифікаційний номер транспортного засобу, який являє собою структуроване поєднання буквено-цифрових символів, присвоюється виробником транспортного засобу з метою його ідентифікації та наноситься на кузов ТЗ.
1. Загальні положення
Положення цих Методичних рекомендацій базуються на нормах:
Закону України від 05.02.92 N 2097-XII "Про Єдиний митний тариф";
Закону України від 07.12.2000 N 2134-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні";
Закону України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України";
постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 N 1598 "Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України", зі змінами та доповненнями;
наказу Держмитслужби України від 02.12.99 N 782 "Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.99 за N 911/4204;
наказу Держмитслужби України від 12.10.2001 N 664 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.2001 за N 949/6140;
а також на принципах Методики по визначенню вартості транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 01.10.99 N 60/5.
Митне оформлення ТЗ проводиться відповідно до технологічної схеми митного оформлення, яка визначається Держмитслужбою України. При цьому митний огляд ТЗ та номерних вузлів до нього проводиться відповідно до встановленого порядку (наказ Держмитслужби України від 12.10.2001 N 664). Ідентифікація ТЗ здійснюється зі складанням Акта про проведення митного огляду транспортного засобу, форму якого встановлено наказом Держмитслужби України від 12.10.2001 N 664.
Митна вартість ТЗ заявляється декларантом відповідно до встановленого порядку. Правильність визначення митної вартості перевіряється уповноваженою особою митного органу з метою справляння обов'язкових платежів під час митного оформлення.
Визначення митної вартості проводиться послідовно на підставі вартості, зазначеної в комерційних документах (рахунку-фактурі, інвойсі, купчій, довідці-рахунку тощо). Якщо митний орган має підстави для сумніву в правильності чи достовірності відомостей або документів, поданих у підтвердження заявленої митної вартості, то він може зажадати в декларанта додаткові відомості, включаючи документи, які свідчать про те, що заявлена митна вартість являє собою ціну, яка фактично сплачена чи підлягає сплаті за ТЗ на момент перетину митного кордону України.
Якщо після отримання такої інформації чи за відсутності відповіді на запит митний орган усе ще має обґрунтовані сумніви щодо заявленої митної вартості, то остання визначається на підставі інформації про ціни на ідентичні чи подібні ТЗ, що діють у провідних країнах - експортерах цих ТЗ, яка міститься в базі даних Держмитслужби України, каталогах і довідниках, а також інформації, отриманої в разі потреби від організацій, що проводили експертизу ТЗ (згідно з листом Держмитслужби України від 29.01.97 N 11/6-799).
Провідними країнами-експортерами є:
Німеччина - для ТЗ європейських і японських виробників ТЗ, що експлуатуються в Європі;
США - для ТЗ американського ринку;
Російська Федерація - для ТЗ виробництва країн - членів СНД.
Результати розрахунків митної вартості оформлюються за формою, установленою наказом Держмитслужби України від 02.12.99 N 782.
2. Ідентифікація ТЗ
Визначення моделі ТЗ, року його виробництва, комплектації ТЗ, об'єму двигуна проводиться на основі даних заводу-виробника. Визначальним при цьому є VIN-код.
Зміст VIN-коду визначається за Міжнародним стандартом ISO 3779-1983.
VIN-код містить 17 символів, умовно розділених на 3 частини, та складається з міжнародного коду виробника (перші три символи), описової частини (четвертий - дев'ятий символи) і вказівної частини (десятий - сімнадцятий символи).
Міжнародний код виробника означає країну та виробника ТЗ. Якщо він виробляє менше ніж 500 ТЗ на рік, то третій символ VIN-коду - "9", а виробник визначається з урахуванням наступних трьох символів.
Міжнародним стандартом ISO 3779-1983 передбачено використання арабських цифр і великих букв латинського алфавіту, за винятком букв "I", "O", "Q", як символів VIN-коду.
VIN-коди можуть наноситися на незнімні деталі кузова або шасі та спеціальні номерні таблички (шильдики).
Країни, які не визнали Міжнародний стандарт ISO 3779-1983 або визнали його з обмеженнями, можуть кодувати номери кузова або шасі відмінно від рекомендацій цього стандарту.
Інформацію про місця розташування VIN-кодів і розшифровка позначень їх частин для ТЗ виробництва США, країн Європи, Японії, Азії наведено у відповідному довіднику, інформація про який міститься у пункті 1 додатка 6 до цих Методичних рекомендацій.
При механічних і корозійних пошкодженнях, знищенні VIN-коду, заводських табличок, номера двигуна ТЗ тощо ідентифікація ТЗ та визначення митної вартості ТЗ, що ввозиться на митну територію України, здійснюються після проведення експертного дослідження цих VIN-коду й номера для встановлення їх автентичності.
Дослідження проводяться експертними організаціями, перелік яких визначається Держмитслужбою України.
3. Визначення моделі ТЗ
Визначення моделі ТЗ проводиться на основі міжнародного коду виробника й описової частини VIN-коду, а також реєстраційних документів країни, з якої ввозиться цей ТЗ.
3.1. Визначення моделі на основі VIN-коду здійснюється наступним чином:
1) визначається виробник ТЗ та країна його виробництва на підставі кодів, які містяться у міжнародному коді виробника;
2) з описової частини VIN-коду визначаються коди модельного року виробництва (крім автомобілів "Ford", у описової частини VIN-коду яких міститься інформація про місяць та календарний рік виробництва, зокрема, для автомобілів "Ford" європейського виробництва 11-та й 12-та позиції VIN-коду відповідають року і місяцю виробництва ТЗ), типу ТЗ, його конструкції, типу кузова, типу двигуна, конструкції приводу, робочого об'єму двигуна тощо.
Джерелом інформації при ідентифікації ТЗ є довідники, каталоги та програмні продукти, інформацію про які наведено у пунктах 1, 3 та 4 додатка 6 до цих Методичних рекомендацій.
Визначення моделі ТЗ також може бути проведено на основі програмних продуктів "Расшифровка кодов VIN 2.05" (НАМИ. Росія) та "VINAssist" (США).
Позначки у вигляді символів "XL", "GL", "SL" "SRDT" тощо, що наносяться (прикріплюються) на панелі кузовів ТЗ, означають їх моделі й модифікації та можуть сприяти ідентифікації ТЗ, але не є визначальними у зв'язку з можливістю їх заміни.
3.2. Визначення моделей легкових і вантажних ТЗ малої вантажопідйомності, що були в користуванні й увозяться на митну територію України з Німеччини, може проводитися на основі даних німецького технічного паспорта (Fahrzeugbrief) і каталогів, інформацію про які наведено у пунктах 2, 5 та 6 додатка 6 до цих Методичних рекомендацій.
4. Визначення року виробництва ТЗ
4.1. Рік виробництва може бути модельним або календарним й визначається на підставі VIN-коду та/або свідоцтва про реєстрацію ТЗ.
У разі відсутності свідоцтва про реєстрацію ТЗ, виданого в країні першої реєстрації, дата початку користування визначається за VIN-кодом. При цьому датою початку користування вважається 1 січня року, зазначеного у VIN-коді.
Визначення модельного року виробництва ТЗ здійснюється на основі описової частини VIN-коду.
Міжнародним стандартом ISO 3779-1983 рекомендовано при кодуванні модельного року виробництва ТЗ використання символів, які наводяться в додатку 1 до цих Методичних рекомендацій.
Календарний рік визначається для автомобілів "Ford", у описової частини VIN-коду яких міститься інформація про місяць та календарний рік виробництва, зокрема, для автомобілів "Ford" європейського виробництва 11-та й 12-та позиції VIN-коду відповідають року і місяцю виробництва ТЗ.
4.2. Календарний і модельний роки виробництва ТЗ можуть також визначатися за вказівною частиною VIN-коду. При цьому календарний рік визначається для автомобілів "Ford".
Згідно з Міжнародним стандартом ISO 3779-1983 вказівна частина (десятий - сімнадцятий символи) VIN-коду відображає номер виробу (кузов) за порядком, при цьому останні чотири знаки можуть бути представлені тільки в цифровому вигляді.
Американські й більшість європейських і азіатських виробників ТЗ кодують модельний рік виробництва в 10-й позиції VIN-коду.
Дані про відповідність вказівної частини VIN-коду модельному або календарному року виробництва ТЗ наводяться в збірниках "Європа", "Азія", "Америка" і відповідній програмі "Розшифровка кодів VIN 2.05" (НАМИ, Росія), або з даних заводу виробника.
Дані про рік виробництва ТЗ відповідно до вказівної частини його VIN-коду можуть бути отримані з ресурсів мережі Інтернет або з безпосередніх даних заводів-виробників чи їх офіційних представників. Дані про рік виробництва ТЗ, отримані з ресурсів мережі Інтернет, повинні бути роздруковані із зазначенням дати отримання інформації та абсолютної URL-адреси.
4.3. У разі відсутності кодування модельного чи календарного року виробництва ТЗ за VIN-кодом за основу беруться дані, зазначені в реєстраційних і технічних документах (технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, тощо) на ТЗ.
Календарною датою виробництва ТЗ вважається останній день року, що значиться у реєстраційних і технічних документах на нього.
Дата початку користування (першої реєстрації) ТЗ, що був у користуванні та ввозиться на митну територію України, визначається відповідно до свідоцтва про його реєстрацію в країні-експортері за даними технічного паспорту. Ця дата або заноситься в спеціальну графу технічного паспорта (наприклад, у німецькому технічному паспорті - у графу 32), або як дата початку користування береться дата видачі вказаного технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію ТЗ) на цей ТЗ.
4.4. Визначення року виробництва ТЗ за датами виготовлення його окремих деталей і номерних вузлів неприпустиме через можливість їх заміни під час експлуатації або через можливі значні розбіжності між датами їх виготовлення та датою складання ТЗ. Ці дати можуть носити інформативний характер тільки в комплексі, якщо дата виготовлення окремих деталей, номерних вузлів маркується у вигляді:
дня, місяця й року (наприклад, для ременів безпеки, їх фіксаторів); або
тижня й року на шинах, амортизаторах капотів і кришок багажників, клемах акумулятора; або
календарного дня й року на амортизаторах капотів і кришок багажників;
року виготовлення або останніх цифр цього року на двигунах, підшипниках;
місяця й року виготовлення на склі, колісних дисках, амортизаційних стійках підвісок;
місяця, кварталу й року виготовлення на склі деяких виробників (наприклад, на склі фірми "Hordis");
кварталу й року виготовлення на склі деяких виробників (наприклад, на склі фірми "Sekurit").
Місяць виготовлення може зазначатися прописом (на ременях безпеки) або цифрами (на окремих ременях безпеки, колісних дисках, амортизаційних стійках), або у вигляді умовного буквеного позначення, прийнятого заводом-виробником (на амортизаційних стійках, склі окремих виробників), або у вигляді умовних позначень - крапок, похилих рисок на склі.
Рік виготовлення деталей та номерних вузлів може наноситися повністю або однією останньою, чи двома останніми цифрами року.
5. Визначення робочого об'єму двигуна ТЗ
5.1. Робочий об'єм двигуна може бути визначено на підставі описової частини VIN-коду, номера двигуна, коду двигуна на блоці циліндрів, а також шляхом безпосереднього виміру об'єму масла чи повітря, що витісняються з одного циліндра і проведення відповідних розрахунків в лабораторних умовах Науково-дослідних інститутів (НДІ) судових експертиз за спеціально розробленими методиками.
5.2. Коди типу двигуна та робочого об'єму двигуна містяться в описовій частині VIN-коду.
Дані про відповідність символів VIN-коду ТЗ американського, європейського чи азіатського виробництва об'єму двигуна зазначаються у періодичних довідниках, інформація про які міститься у пункті 7 додатка 6 до цих Методичних рекомендацій. Позиції VIN-коду ТЗ американського, європейського чи азіатського виробництва можуть бути визначені за допомогою програми "AutoVIN" (Україна).
5.3. Номер двигуна наноситься в передбаченому виробником місці, але його наявність обов'язкова на блоці циліндрів двигуна.
В окремих випадках код моделі двигуна зазначається окремо від його номера на блоці циліндрів і наноситься на заводську табличку.
Робочий об'єм двигуна легкового, вантажного ТЗ і автобуса визначається на основі даних про модель двигуна, які містяться в коді двигуна, і, як правило, зазначаються на початку номера двигуна.
Дані про відповідність коду моделі двигуна його об'єму наводяться в довідниках, інформація про які міститься у пункті 1 та 2 додатка 6 до цих Методичних рекомендацій, а також в програмному продукті ІОЦ СЕУ "Каталог двигунів".
5.4. Робочий об'єм двигуна може бути визначений також шляхом безпосереднього виміру об'єму масла чи повітря, що витісняються з одного циліндра та проведення відповідних розрахунків. Проведення таких вимірів можливо лише в лабораторних умовах Науково-дослідних інститутів (далі - НДІ) судових експертиз за спеціально розробленими методиками.
6. Розрахунок митної вартості ТЗ, що ввозяться на митну територію України
6.1. Загальна формула для визначення митної вартості ТЗ, що ввозиться на митну територію України:
С = Сср х К х (1 ± Дс/100) ± Сдод ± Вд,
де: С - митна вартість ТЗ, що ввозиться на митну територію України;
Сср - вартість ТЗ в країні придбання або провідних країнах-експортерах ТЗ, що ввозиться на митну територію України;
Дс - коефіцієнт збільшення або зменшення вартості, що залежить від умов зберігання, експлуатації тощо (значення показника Дс наведено в додатку 2 до цих Методичних рекомендацій);
Сдод - збільшення або зменшення вартості ТЗ, зумовлене його комплектацією, наявністю аварійних пошкоджень чи заміною деталей;
К - коефіцієнт коригування вартості ТЗ у країні придбання до його вартості в провідних країнах-експортерах. Для ТЗ, що ввозиться з країн Західної Європи, США й Росії (ТЗ виробництва країн - членів СНД), - значення приймаються рівними 1,0. Для ТЗ, що ввозяться з країн Ближнього Сходу, Туреччини та країн Тихоокеанського регіону значення коефіцієнта Дс приймаються рівними 0,8;
Вд - транспортні, навантажувальні, вивантажувальні, перевантажувальні, страхові витрати до пункту перетину митного кордону України, комісійні й брокерські витрати, плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, які належать до цього ТЗ і яка повинна бути оплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова його ввезення (вивезення) (Вд не розраховується, якщо ТЗ перетинає митний кордон України своїм ходом).
6.2. Вартість ТЗ, що ввозиться на митну територію України, у країні придбання або провідних країнах-експортерах визначаться за такою формулою:
Сср = Цсп х (1 ± Гк/100).
Цсп - це ціна ТЗ, що був в експлуатації протягом певного часу, згідно із довідковою літературою. Відображає ціну ТЗ в країні придбання або провідних країнах-експортерах.
Джерелами інформації значень Цсп для легкових, позашляхових, вантажних ТЗ малої вантажопідйомності (до 3,5 тонн) і мікроавтобусів, що ввозяться на митну територію України є:
для ТЗ американського ринку - довідники "Used Car Guide" видавництва "Kelley Blue Book Auto market report" (США) та довідники "N.A.D.A." (США);
для ТЗ європейських виробників і ТЗ японських виробників, що експлуатуються в Європі, - довідники "PKW-Spezial" видавництва "DAT-Marktspiegel" (Німеччина) та довідники "Super schwacke" видавництва "Eurotax" (Швейцарія);
для ТЗ виробництва країн - членів СНД - довідник "Отпускные цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны" НАМИ (Росія).
Джерелами інформації значень Цсп для вантажних автомобілів великої вантажопідйомності (понад 3,5 тонн), причіпного складу, мікроавтобусів, що ввозяться на митну територію України, є:
для ТЗ американського ринку - довідники "Travel Trailer Guide" видавництва "Kelley Blue Book Auto market report" (США) та довідники "N.A.D.A." (США);
для ТЗ європейських виробників і ТЗ японських виробників, що експлуатуються в Європі, - довідники "Lastkraftwagen/Transporter" видавництва "DAT-Marktspiegel" (Німеччина), довідники "Nutzfahrzeuge" видавництва "Eurotax" (Швейцарія), довідники "Red Book" видавництва "CAP Motor Research" (Англія), довідники "Trailer Tax" видавництва "Eurotax" (Швейцарія);
- для ТЗ виробництва країн - членів СНД довідник "Отпускные цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны" НАМИ (Росія).
Джерелами інформації значень Цсп для мототехніки, що ввозиться на митну територію України, є:
для ТЗ американського ринку - довідники "Motorcycle Guide" видавництва "Kelley Blue Book Auto market report" (США);
для ТЗ європейських виробників і ТЗ японських виробників, що експлуатуються в Європі, - довідники "PKW-Spezial" видавництва "DAT-Marktspiegel" (Німеччина), довідники "PKW-Zweirad" видавництва "DAT-Marktspiegel" (Німеччина), довідники "Zweirad" видавництва "Eurotax" (Швейцарія).
Джерелами інформації значень Цсп для сільськогосподарської, будівельної техніки американських, європейських і японських автовиробників, що експлуатувалась у Європі та ввозиться на митну територію України, є довідники "Landmaschinen" видавництва "Eurotax" (Швейцарія).
Гк - це коефіцієнт коригування вартості ТЗ залежно від величини його пробігу.
6.3. При виборі значення Цсп за довідковою літературою, потрібно брати як вихідні дані значення, що відповідають вартості ТЗ при прийнятті їх на реалізацію спеціалізованими організаціями в країні їх придбання або провідних країнах-експортерах. Таке значення є мінімально можливим для цього ТЗ.
Використання довідкової літератури передбачає посилання на конкретні її сторінки, а також наявність в особи, яка здійснює розрахунок вартості ТЗ і його складових частин на підставі зарубіжних джерел інформації, перекладу тексту інструкції про правильність її застосування.
Пояснення до деяких довідників та каталогів, що містять дані, потрібні для розрахунку митної вартості ТЗ, наведено в додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.
При визначенні вартості ТЗ, що були в експлуатації, нових ТЗ допускається використання ресурсів мережі Інтернет, з обов'язковим роздрукуванням отриманої інформації, та зазначенням дати її отримання й абсолютної URL-адреси.
Коефіцієнт коригування вартості ТЗ залежно від величини його пробігу Гк розраховується з урахуванням фактичного й нормативного пробігів на основі рекомендацій, наведених у довіднику, який застосовується як джерело даних про вартість ТЗ.
Показник Гк не розраховується для причіпного складу, будівельної та сільськогосподарської техніки.
6.4. Якщо ТЗ ввозиться з країни, що не є провідною країною-експортером, то найбільший пріоритет надається довідковим даним, які відображають вартість цього ТЗ у країні його придбання.
У цьому разі значення коефіцієнта Дс дорівнює 1,0, а коригування відповідно до величини пробігу Гк не розраховується.
Аналогічний підхід застосовується й у тому разі, коли ТЗ вивозиться з країни-експортера, якщо цей ТЗ не є характерним товаром для її експорту (наприклад, при ввезенні з Росії на митну територію України ТЗ західноєвропейського виробництва).
6.5. Якщо при вивезенні ТЗ із країни-експортера передбачено виплату податку на додану вартість, то це враховується при обчисленні величини Цсп тільки за умови подання декларантом відповідного документа.
6.6. Вартість автобусів, спеціальних і спеціалізованих ТЗ, причіпного складу, будівельної та сільськогосподарської техніки, що ввозяться на митну територію України, у країні придбання або провідних країнах-експортерах визначається за такою формулою:
Сср = Цн х Кпр х Г/100 х (1 ± Гк/100),
де: Цн - ціна нового ТЗ у країні придбання або провідних країнах-експортерах, згідно з довідковою літературою;
Кпр - коефіцієнт приведення ціни відповідно до моделей і модифікацій ТЗ, знятих з виробництва. Коефіцієнт приведення являє собою відношення ціни ТЗ, знятого з виробництва, до ціни базової моделі, що випускається в той же час. Значення Кпр для окремих ТЗ виробництва країн - членів СНД наведено в додатку 4 до цих Методичних рекомендацій;
Г - процентний показник середньої ринкової вартості ТЗ.
Процентний показник середньої ринкової вартості ТЗ є змінною величиною, яка залежить від строку експлуатації та являє собою розрахункову процентну складову вартості ТЗ, що був в експлуатації, відносно вартості нового ТЗ.
Показник Г визначається для ТЗ при їх нормативному пробігу, відповідно до нижченаведеної формули і не враховує дійсного технічного стану ТЗ:

Г =

ЦСП х 100

--------------

ЦН


Усереднені значення показника Г для ТЗ категорій, зазначених у цьому підпункті, наведено в додатку 5 до цих Методичних рекомендацій.


следующая страница >>
Смотрите также:
Методичні рекомендації щодо визначення митної вартості транспортних засобів
571.82kb.
3 стр.
Наказ від 19 жовтня 2010 року n 1242 Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів
56.17kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
365.77kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо розробки комплексних контрольних робіт (ккр) До засобів діагностики якості вищої освіти
31.42kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах
3382.69kb.
14 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення єдиного уроку (Першого уроку 2011/2012 навчального року), присвяченого відзначенню цієї знаменної дати, в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України
102.23kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку «Моя Україна вільна держава»
105.8kb.
1 стр.
Рекомендації з питань порядку укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що підлягають обов’язковому технічному контролю
166.8kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної складової навчального плану в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 н р
77.97kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
535.83kb.
4 стр.
Методичні рекомендації для магістрантів зі спеціальностей 110201 „фармація" 110202 „технологія парфумерно-косметичних засобів"
434.75kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу
171.72kb.
1 стр.