Главная страница 1
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ВИОКНАВЧОГО КОМІТЕТУ

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ СЕРЕДНЯ ШКОЛА № 9
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗА НАСЛІДКАМИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ УЧИТЕЛІВ ОТМ
ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ

НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Упорядник:

Андрієнко Т.В, учитель образотворчого мистецтва СЗШ № 9

Координатор:

Малишко Є.Г., методист управління освіти

м. Марганець2011р.


Мета навчання та виховання:

розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.
Важливою складовою креативності учня є знання та вміння, що лежать в основі власної пізнавальної та творчої діяльності.
Творчій особистості притаманні такі властивості:

 • інтерес до незрозумілого та складного,

 • схильність до постановки запитань,

 • мимовільна допитливість,

 • здатність довгий час займатися вирішенням однієї проблеми
На уроках ОТМ формуються:

 • гуманістичний світогляд школярів,

 • здатність до міжособистісного та

міжкультурного діалогу,

 • цілеспрямовану адаптацію до реальних умов життя

Впровадження елементів технологій на уроках ОТМ:

 • інформаційно-комунікаційна,

 • проблемного навчання,

 • проектної діяльності,

 • розвиваючого та різнорівневого навчання,

 • форми та методи навчання, що відповідають змісту та формі образотворчого мистецтва.

Ідея змін полягає в тому, щоб допомогти учням:

 • усвідомити та засвоїти систему художньо-теоретичних понять, основ мистецтва,

 • оволодіти основними видами художньої діяльності: навичками малювання з натури, по пам’яті, з уяви,

 • ознайомитися з особливостями роботи у галузі декоративно прикладного мистецтва, народної творчості, ліплення, аплікації,

 • розвинути творчі здібності, художній смак

Задачі вчителя:

 • озброїти школярів навичками усвідомленого та творчого виконання завдань,

 • навичками правильного, емоційного вираження своїх почуттів, думок в усній та графічній формі за допомогою, різноманітних матеріалів, у різних умовах,

 • навичками критичної оцінки своєї та чужої діяльності за допомогою енциклопедій, словників, довідкової літератури .

Основні форми роботи на уроках ОТМ:

 • навчальний дослід,

 • творчі практикуми,

 • самостійна робота з творами образотворчого мистецтва.

 • емоційно-вольові якості: одухотвореність, емоційний підйом у творчих ситуаціях, асоціативність, уява, фантазія, мрійливість, почуття нового, чутливість до протиріч, здатність до емоційного відгуку (емпатія),

 • оволодіння розкутістю думок, почуттів та рухів, проникливість, уміння бачити знайоме у незнайомому, подолання стереотипів,

 • здатність формулювати гіпотези, конструювати версії та їх доведення,

 • високий ступінь самоорганізації, критичність, рефлексія.


Результат формування креативної компетенції учнів

 • створення власних продуктів творчості як на заняттях, так і в позаурочній діяльності,

 • індивідуальні досягнення учнів на виставках та в різноманітних конкурсах,

 • бажання виконувати творчі роботи та застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях.

Творча діяльність учителя створила великі можливості для виховання та розвитку особистості школярів, формуванню в них креативної компетентності, виробленню стійкого інтересу до навчального предмета.
Учні регулярно та із задоволенням виконують різні творчі роботи

 • розробляють конкурси та вікторини,

 • випускають стіннівки, дидактичні та наочні посібники,

 • створюють мультимедійні проекти,

 • виконують дослідницьку роботу,

 • готують доповіді,

 • беруть участь у виставках школи та міста


Проекти та роботи з дизайну учні виконують у графічних редакторах

 • Power Point

 • Сorel Draw

 • Photoshop


Використання сучасних інформаційних технологій на уроках

дає учням можливість :

 • отримати первинний досвід реалізації навчальних досліджень та проектів,

 • сформувати уміння презентувати результати своєї самостійної роботи, які у подальшому знаходять застосування на уроках як демонстраційний або дидактичний матеріал, а також у повсякденному житті


Смотрите также:
Методичні рекомендації за наслідками роботи методичного обєднання учителів отм особливості креативної освіти учнів
34.84kb.
1 стр.
Методичні рекомендації діагностування в системі внутрішкільної методичної роботи на допомогу заступникам директорів шкіл
1597.84kb.
8 стр.
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
365.77kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації і змісту діяльності працівників психологічної служби закладів освіти
93.16kb.
1 стр.
Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України
647.41kb.
3 стр.
Методичні рекомендації «планування роботи юридичної служби»
98.89kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо написання есе розроблено з метою впровадження нових форм самостійної роботи студентів. Розкрито особливості есе у порівнянні з традиційними видами самостійної роботи студента
363kb.
1 стр.
Наталія Грицай лекції з методики навчання біології як основа формування індивідуального методичного стилю майбутніх педагогів
121.57kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
130kb.
1 стр.
Методичні рекомендації щодо проведення контролю знань
380.85kb.
1 стр.
Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності
606.07kb.
3 стр.
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 209-2010 н р., критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Положення про навчальний кабінет
183.46kb.
1 стр.