Главная страница 1страница 2 ... страница 6страница 7МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

ЛОКАЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


43025 Волинська область, м.Луцьк, вул.Прогресу,7

тел. (0332) 77-72-01, факс (0332) 77-72-11, Е-mail: comp@finadm.lutsk.ua


29.12.2011687
Районна рада

на №
від
Пояснювальна записка до районного бюджету на 2012 рік
Соціально-економічний стан району

Виконання Програми соціально-економічного розвитку району за 2011 рік та її прогнозні показники на 2012 рік характеризуються наступними даними:
Показники

Одиниця виміру

2010 рік

звіт


2011 рік

Факт- очікув2012 рік прогноз

2012 рік прогноз

у % до


2011 року

1

2

3

4

5

6

Сфера реального сектору економікиОбсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього

млрд. грн.

136,9

170,5

175,0

102,9

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення

грн.

5874

7413

7608

102,9

Індекс промислового виробництва

%

90,9

124,5

102,9

х

Обсяг продукції добувної промисловості у % до попереднього року

%

Х

Х
х

у тому числі:
добування паливно-енергетичних корисних копалин

%

Х

Х

Х

х

Обсяг продукції переробної промисловості у % до попереднього року

%

Х

Х

Х

х

у тому числі:
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

%

Х

Х

Х

х

легка промисловість

%

Х

Х

Х

х

виробництво деревини та виробів з деревини

%

Х

Х

Х

х

целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа

%

Х

Х

Х

х

хімічна та нафтохімічна промисловість

%

Х

Х

Х

х

виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

%

Х

Х

Х

х

металургія та оброблення металу

%

Х

Х

Х

х

машинобудування

%

Х

Х

Х

х

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях
господарств у цінах 2005 року - всього

млн. грн.

171,0

176,4

174,0

98,6

у тому числі на душу населення

грн.

7434

7669

7565

98,6

Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у % до відповідного року

%

94,8


х


Обсяг виробництва валової продукції рослинництва

млн. грн.

85,6Обсяг виробництва валової продукції рослинництва у % до попереднього року

%

92,1х

Виробництво продукції рослинництва:
зернові та зернобобові, включаючи кукурудзу

тис. тонн

61,3

80,9

81,3

100,5

цукрові буряки47,1

58,3

58,4

100,2

картопля48,1

66,0

62,0

93,9

Обсяг валового виробництва продукції тваринництва

млн. грн.

85,4

76,7

78,2
102,0

Обсяг валового виробництва продукції тваринництва у % до попереднього року

%

97,7Х

Виробництво продукції тваринництва:
реалізація худоби та птиці на забій (у живій вазі)

тис. тонн

4,87

4,65

4,9

105,3

молоко

тис. тонн

16,0

16,0

16,8

104,2

яйця

млн. шт

21,0

28,0

28,0

100,0

Транспорт загального користування
Обсяг перевезень:
вантажів автомобільним транспортом

тис.тонн

пасажирів автомобільним транспортом

тис.осіб

пасажирів міським електричним транспортом

тис.осіб

Зв'язок
Обсяги реалізованих послуг зв’язку

млн.грн.

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

%


Х

Щільність основних телефонних апаратів на 100 осіб населення

одиниць

Фінансові показники
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо)

млн. грн.

13,9

13,2

24,5

185,6

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток

млн. грн.

17,8

10,5

22,5

214,3

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у загальній кількості підприємств

%


55,3

67,0

85,0

Х


Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток

млн. грн.

3,9

2,7

2,0

74,0

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств

%


44,7

33,0

15,0

х


следующая страница >>
Смотрите также:
Бюджет України-2000 Міністерство фінансів України
189.24kb.
1 стр.
Міністерство фінансів україни державний комітет статистики україни
26.62kb.
1 стр.
Міністерство фінансів україни одеський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
172.59kb.
1 стр.
Міністерство фінансів україни одеський інститут фінансів українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
757.62kb.
6 стр.
Наказ №58 1 Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників
251.69kb.
1 стр.
Міністерство фінансів україни
778.47kb.
7 стр.
Міністерство оборони україни міністерство освіти україни
707.79kb.
4 стр.
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
616.91kb.
3 стр.
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
170.73kb.
1 стр.
Положення про Міністерство закордонних справ України Кабінет Міністрів України постановляє : Затвердити Положення про Міністерство закордонних справ України, що додається
126.03kb.
1 стр.
Португальська республіка міністерство фінансів
49.21kb.
1 стр.
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" Наказ Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року №39 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
437.52kb.
5 стр.