Главная страница 1страница 2страница 3страница 4


Відділ освіти Рокитнянської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет


Н. В. Радченко


Розвиток навички читання

молодших школярів

Методичний посібник

Рокитне

2010 рік


Розвиток навички читання молодших школярів: Методичний посібник / авт. Н. В. Радченко. – Рокитне: РМК, 2010 – 49 с.

Посібник містить в собі вправи та ігри, спрямовані на розвиток читацьких вмінь і навичок молодших школярів. Поєднання на уроці роботи над текстами із вміщеними в посібнику спеціальними вправами сприятимуть удосконаленню навички читання учнів початкових класів.

Посібник «Розвиток навички читання молодших школярів» адресований вчителям початкових класів.

Рекомендовано районною методичною радою при методичному кабінеті відділу освіти Рокитнянської райдержадміністрації протокол № від


Зміст
Вступ …………………………………………………………………………. 4

1. Вправи на розвиток артикуляції для чіткого

вимовляння звуків та на постановку дихання …………………………….. 5

2. Вправи для розвитку кута зору та розвиток антиципації ……………… 8

3. Вправи для розвитку у дітей поля читання ……………………………. 12

4. Вправи для поглиблення слухового і зорового

сприйняття або зіркості та уважності …………………………………….. 14

5. Вправи для підняття темпу читання слабших учнів ………………….. 16

6. Стимулюючі вправи для розвитку навички швидкого

читання ……………………………………………………………………... 17

7. Вправи для вироблення уваги до слова ………………………………... 19

9. Вправи на формування мовчазного читання ………………………….. 23

10. Вправи на розвиток швидкості сприймання ………………………..... 24

11.Вправи на розвиток пам’яті і вироблення стійкої уваги …………….. 25

12.Вправи на гнучкість, самостійність мислення, здатність до передбачення ……………………………………………………………..... 26

13. Вправи на вироблення в учнів свідомого читання ………………….. 28

14. Вправи на розвиток уяви та фантазії …………………………………. 31

15. Вправи на розвиток здатності римувати слова ……………………… 33

16. Ігри для розвитку швидкості читання ………………………………... 35

Додаток 1 …………………………………………………………………… 42

Додаток 2 …………………………………………………………………… 45

Додаток 3 …………………………………………………………………… 46

Додаток 4 ………………………………………………………………........ 47

Література ………………………………………………………………….. 48Вступ

Читання є основою всіх наук, розвитку людського інтелекту. У цьому складному процесі беруть участь зір, мислення, мовлення, сприйняття, пам′ять, уява, слухові та зорові аналізатори. Дітям не просто поєднувати водночас зорове сприйняття і висловлювання звуків, слів, речень, усвідомлювати прочитане, визначати ставлення до нього. Не володіючи технікою читання, дитина втрачає до нього інтерес, погано розуміє і засвоює зміст, швидко стомлюється. Тому розвиток техніки цього вміння та розуміння прочитаного - слів, словосполучень, речень - взаємопов′язані і мають здійснюватися одночасно.

На швидкість читання впливають багато факторів: рівень мовленнєвого розвитку, кут зору читця. Вміння артикулювати, постановка дихання, характер тексту (зміст, легкий чи складний), розвиток антиципації - вміння передбачити наступні літери, слово. Вдосконаленню цього процесу сприяє стимуляція до швидкого читання. Адже головним фактором розвитку дитини є бажання. Бажання читати в учнів виникає тоді, коли вони володіють усвідомленим читанням, коли в них розвинуті навчально-пізнавальні мотиви читання, коли стимулюється інтерес до читання.

Для підвищення якості читання в початкових класах необхідно поєднувати на уроці роботу над текстами із спеціальними вправами, що впливають на розвиток артикуляційного і слухового апарату, правильної постановки дихання, периферичного зору, тобто в умінні бачити сусідні слова, уміння передбачати, сприяють розвитку уваги, пам′яті, подоланні регресій, тобто зворотнього руху очей для уточнення прочитаного.Запропоновані нижче вправи виконуються як на початку уроку, так і під час роботи з текстом та на етапі закріплення вивченого.
Вправи на розвиток артикуляції для чіткого вимовляння звуків та на постановку дихання


 1. Швидко і глибоко вдихнути носом із наступним тривалим і спокійним видихом через рот, повільний видих при звукові [ф], [с], [ш] та інші під лічбу.
 1. Читання групи слів, речень або частин вірша на одному диханні. Цей вид роботи можна провести у вигляді гри «Хто більше?»

читають швидко

читання повільно

читач очевидно

читанка захоплено

причитано вдумливо

читальний зосереджено
Україна - це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки.
Бродить осінь в лісі синьому,

де гриби під соснами,

там, де золото осіннє

вкрилось ясно росами.


 1. Вимова складів із чергуванням звуків [р - л], [с - ш], [з - с] тощо спочатку пошепки, а потім голосно, повільно - швидко.

ро - ло са - ша

ра - ла со - шо

ре - ле се - ше

рі - лі су - шу

ру - лу сі - ші


 1. Проказування скоромовок, що сприяє активному тренуванню мовленнєвих органів. Діти промовляють у різному темпі за вказівкою вчителя: П - повільно; Н - нормально; Ш - швидко. Перед ними ставиться завдання вимовляти звуки чітко та швидко.Всім подобається це куце цуценя.
Для миші немає звіра страшнішого за кішку.
Рогата корівка реве, Романко траву рве.
У кільця немає кінця, всі кільця без кінця.
Серед ночі два кроти

Налякались темноти.

Тож втекли мерщій із двору

У свою глибоку нору.
Має втіху соловїха:

Соловята всі у тата.

Всі співучі, голосисті,

Всі із хистом, всі артисти.
В горішнику горішина

Горішками обвішана.

Оришка й Тимошко

Струшують горішки.
Якось Яків сіяв мак

Так-сяк. Абияк.

Виріс ярий Яків мак,

Та щось коле, як їжак.
Сім дочок - сіроочок

Вишивало сім сорочок.


 1. Не поспішаючи, вчиталь показує слова. Іменники діти читають тоненьким голосом (лисички), а прикметники - басом (ведмідь).


вірний сонячний

весна сонний

вірність сон

весняний сонце

 1. Діти читають іменники тихо, дієслова - голосно, на прикметник кажуть «Ой!».маляр дим

мальовничий димовий

малює димить

ніч сон


нічний сонний

ночує спить7.


 1. «Птахи»

Діти поділяються на групи по декілька чоловік. Кожна група вибирає собі голос птаха і умовний знак.

Наприклад:
Горобець: «Цвірінь-цвірінь»


Соловей: «Тьох-тьох»


Зозуля: «Ку-ку»

Качка: «Кря-кря»
Вчитель показує умовний знак (намальований на картоні), і діти певної групи вимовляють обрані звуки тихо, трішки голосніше, голосно (плавно по наростаючій). Вчитель показує інший умовний знак, і вже озиваються діти з іншої групи.

Всі птахи прокинулися - діти разом голосно вимовляють певні звуки.Вправи для розвитку кута зору та розвиток антиципації
1. Читання слів у пірамідках.

Можна складати пірамідки як із слів тексту, так і з інших слів. Головна вимога - щоб слова у піраміді були розташовані одне під одним зі збільшенням кількості букв.на

ніс

сини

росли

калина

виросла
2. Читання складових таблиць. (Додаток 1)

3. Прочитайте слова, вставляючи пропущені букви.


о - і - ь у - о - ай

д - щ ф - у - ти

л - с - я л - с - о - ад
4. Знайдіть слово, яке «перевернулось».
атлас - салат

автор - товар

репет - тепер
5. Знайдіть слова в слові.

Метро, медаль, виразно, ведмідь, гвинтівка, портрет, портфель.
6. Відновіть рядочки з вірша С. Жупанина «Солов′їний спів».

почулися в лісі (2)

там соловейко (4)

Знов на світанку (1)

приніс соловїсі (5)

дружніх пташок голоси, (3)

в дзьобі краплинку роси. (6)

7. Придумайте слова за схемою.


Най ... ший по ... ться

(Найніжніший, найдобріший) (Почувається, побивається)
8. «Зачаровані» слова.
С Т А Д І О Н

1 2 3 4 5 6 7


1 6 7 1 2 3 4 6

1 3 4 4 6 7

1 2 3 7 1 2 5 7 1
9. Продовж склад.
Ні..., ле..., ла..., си..., ди..., лі..., ос... .

Наприклад: ніж, лев, лан, сир, дим, ліс, оса.
10. «Найсмішніший» склад

Придумати слова з даними складами.


(фл, зв, кр, сл, бр, гл, пл, зм, кр, дв, ск, кв)

сл(он) тр(уба)

ст(іл) кл(іщі)

бр(ат) гр(уша)

пл(ющ) кл(оун)

хл(іб) св(ічка)

зм(ія) кн(ижка)
11. Упізнайте слово з одного погляду:

ох ах ух

сон тінь син

зима сіно літо

в лісі до мами в річку

12. «Знищені букви»

Під час цієї вправи дитина вдосконалює вміння цілісно сприймати образи букв і їх сполучень.13. «Зачаровані картки»
14.«Спринт»

Незнайомий текст переглянути очима. Пальчики поставити на початок рядка і рухати ними до кінця тексту, пересуваючи пальці по перших буквах кожного рядка.


15. Прочитай і порахуй назви пташок. (Додаток 2)
16. Піраміди

Перед учнями ставиться завдання: не зводячи очей з точки (починаючи з верхньої), намагатися побачити букви ліворуч та праворуч від точки. (Відстань між буквами та складами останнього рядка становить 4,5см).


М . А

Л . О


С . И

Т . У


К . І


лю . ди

жи . та

пра . ця

хлі . ба

по . ле
їжа . чок

вов . ченя

сло . неня

зеб . ра

буй . вол

17. «Хто більше?»

Вчитель називає слово. Учні добирають інші, які за змістом поєднуються із запропонованим.
Учень: старанний, уважний, організований, навчається, читає, пише, міркує.
18. «Доповни слово»

Учитель називає перший склад слова. Діти добирають слова, що починаються цим складом.


МА - мама, машина, мак, малина, мавпа, магазин, малюнок, мандарин, маска, маля, малюк, мазь, маляр, мармелад, Марс, марш, материк, математика, матрос, маяк, матерія, манеж.
19. Вправа на читання згори донизу з фіксуванням погляду на вертикальній лінії посередині колонки.
у м

м ак

кр ан

ар мія

акро бат

атмо сфера

Вправи для розвитку у дітей поля читання


 1. «Відтвори слово»

(Читання слова за короткий час(0,5 с))

Читаючи на час групу слів, учні запам′ятовують і відтворюють без помилок 5 - 6 слів. Кількість букв у словах поступово збільшувати.пух каша щастя

тік гора добро

рак стіл честь

мак зубр розум

ніс ключ ніжність

рід поле щедрість


 1. Вправа з цифровими стереоскопічними таблицями Шульте.

Вправа виконується стоячи. Взявши ручки, учні швидко лічать про себе від одиниці до двадцяти п′яти, вказуючи ручкою на відповідні цифри. Вправа виконується з дотриманням 25-секундного інтервалу, який надалі скорочується до дванадцяти секунд. (Розмір квадрата 10х10 см або 20х20 см).
20 (10)

5

14

12

23

2

16

25

7

24

13

11

3

1

4

18

8

10

19

22

6

21

15

9

17

20
 1. Вправа з цифровими стереоскопічними таблицями Лезера.

Таблиця Лезера - це прямокутник 20х40 см, поділений на 50 частин куди вписані числа від 1 до 50. Суть вправи полягає в тому, щоб показати олівцем розташовані в таблиці числа з наростанням натурального ряду, не переміщуючи погляду за межі центральної клітки. Час опанування таблиці 50 секунд.

(Додаток 3).

 1. Числова піраміда

Фіксуючи погляд на числах середнього ряду, потрібно читати крайні.

61 1 39


27 2 38

15 3 73


26 4 11

17 5 16


18 6 12

19 7 11


40 8 86

79 9 98


85 10 16

98 11 73


16 12 18


 1. Вправа «Пересуваємо фішку»
На малюнку зображено поле, розділене на сектори. Подумки пересувають фішку (малювати чи стежити пальцем не можна).

Учитель диктує ходи: 2 ліворуч, 2 униз, 1 праворуч, 2 угору, 1 ліворуч.

- Де зупинилася фішка?


Вправи для поглиблення слухового і зорового сприйняття або зіркості і уважності


 1. Прочитайте текст, роз′єднуючи слова.


Цікаво,деживутьжайворонковіпісні?

Жайворонковапісняживеувесняномустепу,

назеленомуроздоллі,йжайворонокніколинерозлучаєтьсязнею.

Колиспитьуночібілясіроїгрудкиземлі,

тойпісняспитьразомізним.


 1. Поєднайте частини прислів′я так, щоб вони набули змісту.

У книзі шукай не букви, а дзеркало життя.

Книжка - коли її читають.

Книжка - не пряник, а думки.

Книжка - корисна, дітей до себе манить.


 1. «Хто перший прочитає?»

Зміст вправи полягає в тому, що вчитель на короткий час (2-3 с) показує учням картку зі словом, а вони повинні постаратися прочитати його.


 1. «Розвідка»

На дошці записані складні або незрозумілі слова. Після опрацювання цих слів учні шукають їх у тексті.


 1. Вибіркове читання.

За завданням учителя учні, використовуючи швидке читання та зорову пам’ять, знаходять певні частини тексту та зачитують їх.

Знайти та прочитати:

- слово - найдовше, найкоротше, двоскладове, трискладове...;

- розповідні, питальні, окличні речення;

- речення, що складаються з одного, двох, трьох слів;

- діалог, пестливі, згрубілі слова;

- слова, що рідко використовуються у нашому мовленні;

- складні слова;

- речення, що потрібно читати голосно, тихо, сумно, весело, піднесено;

- характеристику дійових осіб;

- опис, пейзажі.


 1. Читання із зупинками.

Діти читають даний текст. За умовним сигналом учителя зупиняються, піднімають очі від тексту. За другим сигналом знаходять місце, де закінчили роботу, продовжують.


 1. Гра «Впіймайте звук»

Учитель читає певне речення або частину тексту, даючи завдання: плескати в долоні, якщо в слові буде певний звук (перед початком гри вчитель називає цей звук).


 1. Прочитайте речення і підкресліть спочатку слова, що позначають предмети, дії, ознаки; слова зі збігом приголосних та голосних: ПГ, ППГ, ПППГ.

9. Зорові диктанти

Добираємо речення або невеличкі тексти з шести речень. Кожне наступне речення на 1-2 букви більше від попереднього. Обсяг речень (тексту) збільшуємо поступово, а час експозиції (показу) обмежуємо.

Речення записуються на дошці, відкриваються на певний час по одному. Учні дуже уважно і швидко мовчки читають речення, повторюють його про себе, а потім записують.

Потрібно провести 10-18 таких вправ. Тексти зорових диктантів додаються. (Додаток 4).


 1. Слухові диктанти

Методика добору речень для слухових текстів така, як і для зорових. Речення диктується один раз. Учні уважно слухають його, повторюють про себе і записують.


 1. Прочитай слова (час 8-10 с), запиши у зошит ті, які запам’ятав.

Піднебіння, торік, позирати, чкурнув, зайвий, наввипередки, пошарпаний, кваліфікація, орудує, сміття.


Вправи для підняття темпу читання слабших учнів


 1. Багаторазове читання скоромовкою, парами, у два голоси, з простукуванням, з однієї книжки трьох рядків з переходом до читання 5 - 10 рядків невідомого тексту. З розвитком навички швидкого читання вправа ускладнюється. Читання в парі замінюється індивідуальним багаторазовим читанням трьох рядків з простукуванням і дальшим переходом до читання половини сторінки тексту.
 1. Читання скоромовкою.

Певну частину тексту учні читають скоромовкою (дуже швидко), але добре запам′ятовуючи та відтворюючи зміст прочитаного.


 1. Читання хором.

Учні намагаються читати з певною швидкістю, щоб не відстати від товаришів. Учні, які володіють кращою технікою читання, мають можливість звернути більше уваги на виразність свого читання.


 1. Читання в парі.

Один учень читає, інший слухає, аналізує якість читання товариша, допущені помилки.


 1. Читання «Вовк та Заєць».

Читають два учні. Перший прочитує речення з певною швидкістю, інший читає теж саме речення, «доганяючи» за швидкістю першого.
6. Читання «Причеп»

Робота в парах. Перший рядок вірша читають учні першої парти, другий рядок – першої і другої парти, третій рядок – першої, другої і третьої парти.


7. Читання «Драбинка». Учні читають парами по рядах. Спочатку вгору, а потім повертаються назад.

Стимулюючі вправи для розвитку

навички швидкого читання


 1. Багаторазові стимулюючі самозаміри швидкості читання вголос і мовчки. Одержані показники учні записують у спеціальні зошити.
 1. Читання «Диктор»

Учитель або учень, який має добрі навички читання, читає текст вголос. А учні пошепки читають разом із ним, копіюючи темп і правильність читання.


 1. Читання «Хвилею»

Читають завдання за заданою вчителем схемою: повільно, швидко, дуже швидко і навпаки.


 1. Зразкове читання

Такий вид роботи використовується, коли діти мають добрі навички читання даного тексту. Виховується бажання продемонструвати зразкове читання.


 1. Читання «Біг по доріжці»

Діти читають склади, слова з різним темпом та силою голосу:

- повільно й тихо;

- швидко й тихо;

- швидко й голосно;

- повільно й голосно.
6. Читання «Засічка - кидок»

При слові кидок діти починають читати для фіксування часу; коли пролунає засічка - школярі зупиняються, помічаючи олівцем останнє прочитане слово. Відводять погляд. Відпочинок 10-12 секунд. Вправа повторюється тричі.


7. Читання «Старт!»

Школярі читають різні тексти у звичному для себе темпі. При слові «Старт!» вмикається метроном найвищої швидкості. Діти квапляться дочитати. Після вимикання метронома переказують опановане.


8. Читання «Луна»

Учитель читає голосно, а учні те ж саме читають тихіше. Потім перша пара учнів читає голосно, друга пара трохи тихіше, третя пара ще тихіше і т. д.


9. Читання «М’ячик»

Вчитель викликає учня читати текст (уривок, абзац, речення). Учень читає і далі передає «м’ячик» кому бажає. «М’ячик» крокує класом, залучає до читання всіх учнів.


10. Читання «Самокат»

Довільне читання.

Вчитель викликає учня, який обирає з яким інтервалом він буде «їхати на самокаті» через один, два, три рядки.

Учень. «Я буду їхати через два рядки».

Читає, пропускаючи два рядки, весь клас повинен встигати читати за ним. Коли учень втомиться, він називає прізвище наступного володаря «самоката».
11. Читання «Акула»

Вчитель навмисне не дочитує слова в реченні, їх ніби проковтнула «акула». Учні відшукують і читають речення правильно.


12. Читання «Бджілка»

Учні читають – гудуть, як бджоли. Можливі різні варіанти: колективно, в парах, по рядах.


13. Читання «Зайчик»

Учень читає текст «перестрибуючи» через одне слово. Клас слідкує. «Мисливець» (хтось із учнів) називає пропущені слова.


14. Читання «Пейджер»

Учень називає лише перші склади слів у якомусь реченні. Всі відшукують шифроване повідомлення і читають правильно.следующая страница >>
Смотрите также:
Н. В. Радченко Розвиток навички читання молодших школярів
711.88kb.
4 стр.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів
11.69kb.
1 стр.
Дипломна робота з психології Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школярів
1276.87kb.
7 стр.
Пошук і впровадження в навчальний процес інтерактивних форм і методів навчання
29.68kb.
1 стр.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках
75.21kb.
1 стр.
Інтерактивні форми і прийоми роботи на уроках читання, що сприяють розвитку читацьких навичок молодших школярів
88.77kb.
1 стр.
Розвиток мовлення
67.76kb.
1 стр.
Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів
107.25kb.
1 стр.
Створення ситуації успіху у молодших школярів через формування ключових компетентностей
123.13kb.
1 стр.
Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку дошкільників та молодших школярів
70.89kb.
1 стр.
На основі теорії поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна розроблена методика розвитку алгоритмів математичних дій молодших школярів. Це відображено в матеріалах к п. н., доцентів Мартинової Г
27.81kb.
1 стр.
Шановні вихователі груп продовженого дня!
564.15kb.
4 стр.