Главная страница 1


УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Н А К А З

«04» листопада 2011 р. № 648


Про проведення

XІІ Міжнародного

конкурсу з української

мови імені Петра Яцика

в Донецькій області

З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу, згідно з Положенням про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 13.03.2008 року №168, та на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 03.11.2011 року №1/9-813 «Про проведення XІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»Н А К А З У Ю:

 1. Провести у 2011-2012 навчальному році XІІ Міжнародний конкурс з

української мови імені Петра Яцика (далі – Конкурс) у такі терміни:

І етап (шкільний) – 09 листопада 2011 року;

ІІ етап (районний, міський) – 26 листопада 2011 року;

ІІІ етап (обласний) – 10 грудня 2011 року;

ІV етап (загальноукраїнський) – січень 2012 року (дату визначає Ліга українських меценатів).

2. Затвердити склад журі, оргкомітету ІІІ (обласного) етапу Конкурсу

(додатки 1, 2) та комісії щодо підготовки завдань ІІІ етапу Конкурсу

(додаток 3).3. Призначити експертом-консультантом ІІІ (обласного) етапу Конкурсу Вінтоніва М.О., доцента кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ, кандидата філологічних наук (за узгодженням).

4. Начальникам управлінь (відділів) освіти міських (районних) рад забезпечити проведення І, ІІ етапів Конкурсу відповідно до Положення (додаток №4) на належному організаційно-методичному рівні; своєчасно надіслати звіти з роботами учнів до обласного оргкомітету.

5. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти

(Чернишов О.І.):

5.1.Забезпечити методичне супроводження Конкурсу відповідно до Положення щодо проведення І, ІІ, ІІІ етапів XІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (додаток №4), скласти кошторис проведення ІІІ (обласного) етапу Конкурсу, надати допомогу районним (міським) оргкомітетам і журі;

5.2.Своєчасно здійснити фінансування проведення Конкурсу згідно з кошторисом.

5.3.Даний наказ розмістити на сайті управління освіти і науки (osvita.donetsk.ua)

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління М.Є. Артьомова та ректора облІППО О.І. Чернишова.

Начальник управління Ю.І. Соловйов

Вик. Харахоріна Т.О. Завізовано:

Артьомов М.Є.


   1. Будзинський С.А.

Чернишов О.І.

Додаток 1

Затверджено наказом

управління освіти і науки

№ ______ від ___.11.2011 р.

СКЛАД

обласного журі

ІІІ етапу XІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика
1.Загнітко А.П. – голова, завідувач кафедри української мови і прикладної лінгвістики ДонНУ, професор, доктор філологічних наук.

2.Чернікова Л.Г. – заступник голови, проректор облІППО, доцент.

3.Наливайко Ю.Ю. – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання облІППО, кандидат філологічних наук.

4.Харахоріна Т.О. – секретар, завідувач відділу української мови та

літератури облІППО.

5.Могила Н.М. – старший викладач кафедри української мови і прикладної лінгвістики

ДонНУ.

6.Важеніна О.Г. – викладач кафедри української мови і прикладної лінгвістики ДонНУ.7.Митько Н.А. – викладач кафедри української мови і прикладної лінгвістики ДонНУ.

8. Ткачук Т.В. – методист відділу української мови та літератури облІППО.9. Корольова Л.В. – методист відділу української мови та літератури облІППО.

10.Адаменко В.С. – методист відділу атестації навчально-виховних закладів та

педагогічних кадрів.

11. Леонова Н.С. – методист відділу ЗНОМЯО облІППО, учитель української мови та

літератури вищої кваліфікаційної категорії.

12.Залогіна Т.В. – методист видавничого центру «Витоки» облІППО, учитель

української мови та літератури.

13.Бондаренко О.В. – учитель української мови та літератури Донецького НВК №5.

14.Білозуб О.Г. – учитель української мови та літератури ліцею “Ерудит”.

15.Брітікова К.В. – викладач української мови і літератури ліцею при Донецькому

національному університеті, кандидат філологічних наук.

16.Сєдова Н.М. – завідувач відділу початкової освіти облІППО.

17.Капінус Н.О. – методист відділу початкової освіти облІППО.

18.Грабова Г.С. – методист відділу початкової освіти облІППО.

19.Аліфанова І.А. – учитель початкових класів Докучаєвської школи №4.

20.Первак М.С. – учитель початкових класів Донецької школи №65.


Вінтонів М.О. – експерт-консультант, доцент кафедри української мови

ДонНУ, кандидат філологічних наук.


Додаток 2

Затверджено наказом

управління освіти і науки

№ _____ від ____.11.2011 р.


СКЛАД


обласного оргкомітету

ІІІ етапу XІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика
1. Артьомов М.Є. – заступник начальника управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, голова.

2. Чернишов О.І. – ректор облІППО, заступник голови.

3. Скалдіна Н.А. – начальник відділу освіти Ворошиловської в місті Донецьку ради.

4. Пастухова Н.Л. – проректор обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

5. Бухлова Н.В. – в.о.завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання облІППО.

6. Харахоріна Т.О. – завідувач відділу української мови і літератури облІППО, секретар.

7. Ткачук Т.В. – методист відділу української мови та літератури облІППО.

8. Корольова Л.В. – методист відділу української мови та літератури

облІППО.

9.Сєдова Н.М. – завідувач відділу початкової освіти облІППО.

10.Білецький В.С. – доктор технічних наук, професор Донецького технічного університету, голова Донецького відділення Українського культурологічного центру.

Додаток 3

Затверджено наказом

управління освіти і науки

№ _____ від _____.11.2011 р.
СКЛАД

комісії щодо підготовки завдань

ІІІ етапу XІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика
1.Харахоріна Т.О. – голова, завідувач відділу української мови та літератури облІППО.

2.Сєдова Н.М. – заступник голови, завідувач відділу початкової освіти облІППО.

3.Ткачук Т.В. – секретар, методист відділу української мови та літератури облІППО.

4.Корольова Л.В. – методист відділу української мови та літератури

облІППО.

5.Капінус Н.О. – методист відділу початкової освіти.

6.Грабова Г.С. – методист відділу початкової освіти.

Додаток 4


ПОЛОЖЕННЯ

щодо проведення І, ІІ, ІІІ етапів

XІІ Міжнародного конкурсу

з української мови імені Петра Яцика

XІІ Міжнародний конкурс з української мови (далі – Конкурс) проводиться Лігою українських меценатів за погодженням МОНмолодьспорт України згідно з Положенням про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 13.03.2008 року №168, та на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 03.11.2011 року №1/9-813 «Про проведення XІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика».

Конкурс проводиться з метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу.


УЧАСНИКИ КОНКУРСУ


XІІ Міжнародний конкурс з української мови проводиться для всіх бажаючих школярів України та дітей українського походження, які проживають за межами України.

Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями: • молодший вік – учні 3 класу (8-9 років);

– учні 4 класу (9-10 років).


 • середній вік – учні 5 класу (10-11 років);

  • учні 6 класу (11-12 років);

  • учні 7 класу (12-13 років);

  • учні 8 класу (13-14 років)

 • старший вік - учні 9 класу (14-15 років);

- учні 10 класу (15-16 років);

- учні 11 класу (16-17 років).


ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ


Конкурс проводиться управлінням освіти і науки Донецької облдержадміністрації в три етапи:

І етап – шкільний;

ІІ етап – районний (міський);

ІІІ етап – обласний.

Змагання передбачають перевірку писемного мовлення. Кожне завдання пропонується оцінювати за 12-бальною системою.

Конкурс триває:


 • для учнів 3-4 класів (8-10 років) – 1 астрономічну годину;

 • для учнів 5-8 класів (10-14 років) – 2 астрономічні години ;

 • для учнів 9-11класів (14-17 років) – 3 астрономічні години.

І етап Конкурсу ( шкільний )

І етап XІІ Міжнародного конкурсу з української мови проводиться 09 листопада 2011 року.

Персональний склад оргкомітету і журі, експертів-консультантів затверджуються наказом директора навчального закладу, який очолює оргкомітет Конкурсу. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення Конкурсу.

Завдання з української мови для учасників І етапу змагань складаються вчителями української мови та літератури навчальних закладів, у яких відбувається Конкурс. Для всіх учасників Конкурсу, незалежно від мови навчання, розробляється один пакет завдань. Під час Конкурсу перевіряється писемне мовлення.

Спільним рішенням оргкомітету та журі за результатами виступу на змаганнях визначають по 3 переможці з кожної паралелі.

Звіти про проведення І етапу Конкурсу, заявки на участь школярів у наступному етапі та роботи переможців (лише тих, хто посів І місце) надсилаються до оргкомітетів ІІ етапу Конкурсу до 15 листопада 2011 року.ІІ етап Конкурсу ( районний, міський )

ІІ етап XІІ Міжнародного конкурсу з української мови буде проводиться 26 листопада 2011 року для переможців І етапу Конкурсу (І-і місця). Виконання конкурсних робіт проводиться в одній або декількох школах району (міста) одночасно.

Персональний склад оргкомітету і журі, експертів-консультантів затверджується наказом начальника управління (відділу) освіти міської (районної) ради, який очолює оргкомітет Конкурсу. Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації проведення Конкурсу.

Завдання з української мови для учасників ІІ етапу змагань складаються членами обласної методичної комісії (додаток №3). Для всіх учасників Конкурсу, незалежно від мови навчання, розробляється один пакет завдань. Під час Конкурсу перевіряється лише письмове мовлення!

Спільним рішенням оргкомітету та журі за результатами виступу на змаганнях визначають по 3 переможці з кожної паралелі.

Звіти про проведення ІІ етапу Конкурсу, заявки на участь школярів у наступному етапі та роботи переможців, які посіли І місце, надсилаються до оргкомітету ІІІ етапу Конкурсу до 30 листопада 2011 року (відділ початкової освіти, відділ української мови та літератури облІППО).


ІІІ етап Конкурсу (обласний)

ІІІ етап XІІ Міжнародного конкурсу з української мови проводиться 10 грудня 2011 року.

Проведення та координування ІІІ етапу змагань здійснюється управлінням освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації. Завдання з української мови для учасників ІІІ етапу змагань складаються обласною комісією щодо підготовки завдань (додаток №3).

У ІІІ етапі Конкурсу беруть участь 100 учнів загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області.

До участі в ІІІ етапі Конкурсу запрошуються ті з переможців, роботи яких визначаються кращими обласною комісією в рівному співвідношенні за класами.

До місця проведення змагань учні прибувають організовано в супроводі керівника команди.

Спільним рішенням оргкомітету та журі (додатки №1,2) за результатами виступу на змаганнях визначають трьох переможців (І, ІІ, ІІІ місця) з кожної паралелі. Усі переможці (27 осіб) є учасниками ІV етапу.

Роботи учасників не рецензуються, не повертаються, не видаються на ксерокопію.Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі призначається експерт-консультант.

Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перебіг змагань.


Смотрите также:
Наказ №648 Про проведення XІІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Донецькій області
98.46kb.
1 стр.
Хіі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика м. Київ, 2011 р. 5 клас
633.79kb.
4 стр.
Завдання I (шкільного) етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика
72.93kb.
1 стр.
Наказ №81-но м. Хмельницький Про підсумки ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2010-2011 навчальному році
85.27kb.
1 стр.
Наказ №293 Про проведення V міжнародного конкурсу "Уроки Голодомору та Голокосту уроки толерантності"
134.27kb.
1 стр.
Про проведення Національного туру Міжнародного конкурсу „Енергія і середовище
166.71kb.
1 стр.
Рішення 06 липня 2010 року №1248 Про програму розвитку української мови, української культури та історичної
82.86kb.
1 стр.
Наказ №331 по відділу освіти Васильківської райдержадміністрації від 28. 11. 2011 р. Про підсумки проведення районного конкурсу „Кращий музичний керівник днз
56kb.
1 стр.
Про підсумки другого етапу II міжнародного мовно -літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка для студентів І курсантів у 2011 -2012 навчальному році
53.49kb.
1 стр.
Для вчителів української мови та літератури конференція Нові підходи у викладанні української мови й літератури в знз у 2009-2010 н р. Дата проведення: 25 серпня 2009 р. Початок роботи
33.23kb.
1 стр.
Оголошення про проведення конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів на 2011 рік
153.91kb.
1 стр.
Наказ №218 Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності в школі
32kb.
1 стр.