Главная страница 1
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОЗДОРОВЧИХ

ПРОДУКТІВ
УДК 664.0 14/ .0 19:620.2

Донченко Г.В. член-кореспондент НАН України (Інститут біохімії ім.. О.В. Палладіна)

Лебська Т.К. д.б.н., професор Київського національного торговельно-економічного університету
ХАРЧОВА І БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ МУЛЬТИНУТРІЄНТНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Сучасними дослідженнями доведено, що багатьох проблем зі здоров'ям можна уникнути завдяки дієтотерапії, тобто вживанню продуктів харчування, які, з одного боку, адекватні потребам людини в незамінних факторах, з іншого - виготовлені за технологіями, що забезпечують максимальну збереженість структурних, функціональних особливостей нутрієнтів та їх ефективне засвоювання.

Традиційні способи приготування їжі пов'язані в основному з використанням високих температур (вище 100 °С) і застосуванням технологій ферментативного, кислотного, лужного гідролізу компонентів сировини з метою підвищення рівня засвоюваності. Такі види обробки сировини супроводжуються незворотною денатурацією білків, деструкцією чи полімеризацією ліпідних компонентів, розпадом вітамінів та іншими небажаними наслідками, що знижують надходження нутрієнтів до організму людини та їхнє засвоювання як у системі перетравлення їжі, так і внутріклітинного метаболізму.

Фірмою World Grinization System розроблена мультинутрієнтна функціональна композиція (МНФК), яка характеризується використанням екологічно чистої сировини рослинного й тваринного походження та гідробіонтів. Сутність оригінальної технології полягає у багатоступеневій, низькотемпературній, неферментативній обробці сировини при абсолютному виключенні хімічних факторів деструкції природних інгредієнтів. При цьому відбувається частковий гідроліз нуклеопротеїдних і ліпопротеїдних комплексів і білків із вірогідною трансформацією їх структури в глобулярний стан при повному збереженні регуляторних пептидів ядерних РНК і функціональних властивостей, але втратою тканинної специфічності. Засвоєння всіх нутрієнтів в організмі людини відбувається у біодоступній формі: колоїдній, водорозчинній та мікрокапсульованій. Це дає змогу забезпечити всмоктування поживних речовин у певних ділянках шлунково-кишкового тракту у визначені проміжки часу. Сукупність цих факторів значно підвищує засвоюваність нутрієнтів порівняно зі збалансованими продуктами харчування, отриманими за традиційними технологіями.

До складу мультинутрієнтних функціональних композицій -Grinization тіх (G. т.) і Grinization рrо (G. р.) - включено біологічно активні комплекси білків і ліпідів, життєво важливі макро- та мікроелементи (кальцій, натрій, калій, магній, селен, кобальт, молібден, залізо, мідь, цинк, йод), джерелами яких є різні види натуральної сировини тваринного (40 % із м'яса свиней, 40 - із перепелиних яєць) і рослинного походження (10 % із розторопші та артишоку), а також екстракти із кобилячого молока (кумису), лецитин, лактулоза, пивні дріжджі, деякі гідробіонти (кукумарія, спіруліна, фукус, ламінарія), 16 лікарських трав, екстракт кісточок винограду, прополіс, поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) родини омега-3 й омега-6 із морських риб, і додано рослинну олію зерен льону, кедра, обліпихи, зародків пшениці тощо.

Клінічними дослідженнями доведено ефективність застосування МНФК для корекції метаболічних порушень при вірусному гепатиті та деяких злоякісних новоутвореннях.

Проведено дослідження харчової та біологічної цінності МНФК -G. т. і G. р. - за вмістом білка , амінокислот, ліпідів , вітамінів (А, Вь В2, В5, ВІ2, РР, С, Е), каротиноїдів, жирних кислот.

Харчова цінність - це інтегральний показник, що характеризує всю повноту корисних властивостей продукту, включаючи ступінь забезпечення фізіологічних потреб людини в основних харчових нутрієнтах і енергії. Харчову цінність МНФК оцінено за хімічним складом препаратів, виготовлених за різною технологією і формою з добовою дозою для G. т. - 100 мл, G. р. - 50 г.Згідно з експериментальними даними, препарат G. т. порівняно з G. р. містить у 173 рази менше білка (5.05 мг/г проти 875), біологічна цінність якого залежить від вмісту та збалансованості в його складі незамінних амінокислот (табл. 1).

Таблиця 1

Амінокислотний склад білка МНФК, мг/100 г


Незамінні амінокислоти (НАК)

G. т.

G.р.

Замінні амінокислоти (ЗАК)

G. т.

G.р.

Загальний вміст, у т. ч.:

39.08

42.95

Загальний вміст, у т. ч.:

60.91

57.05

валін

3.66

4.49

аланін

5.17

6.08

ізолейцин

3.83

4.13

аргінін

6.42

6.46

лейцин

9.78

8.66

аспарагінова кислота

19.54

9.99

лізин

7.05

8.56

гістидин

1.8

3.92

метіонін

0.20

2.88

глютамінова кислота

13.23

17.30

треонін

4.76

4.98

пролін

3.86

4.00

фенілаланін

5.44

4.61

серин

6.73

4.71


гліцин

4.16

4.59

Вміст НАК у складі МНФК G. т. і G. р. становить відповідно 39 і 43% від складу всіх амінокислот білків цих препаратів, а їхня сумарна кількість вища, ніж в ідеальному білку за шкалою ФАО/ВООЗ, однак дещо лімітуючими за рівнем є метіонін і валін.

Замінні амінокислоти, що виконують функції попередників при синтезі білків та інших біологічно активних сполук, становлять 57-60 % загального вмісту білка. Сумарна кількість амінокислот у препараті G. т. порівняно з G. р. виявилася в 22.6 раза нижчою, оскільки ці біологічно активні добавки є різними за технологією та сировиною.

Ліпіди у складі харчових компонентів виконують функцію депонування й транспортування енергії. Їх у МНФК G. т. у 1.6 раза більше, ніж у G. р. (25.8 мг/100 г проти 16.0). Біологічна ефективність ліпідів визначається співвідношенням окремих класів і вмістом ПНЖК родини омега-3 і омега-6. Ліпіди МНФК вміщують довголанцюгові (від 14 до 22 вуглецевих атомів) насичені (НЖК), мононенасичені (МНЖК) і поліненасичені жирні кислоти. Біологічне значення ПНЖК зумовлено їхніми функціями: вони є структурними блоками мембран і модуляторів різних біохімічних процесів, попередниками синтезу ейкозаноїдів, простагландинів, простациклінів, тромбоксанів і лейкотрієнів. За результатами дослідження, співвідношення класів жирних кислот (НЖК, МНЖК та ПНЖК) у МНФК G. т. становить 23:28:43, у G. р. - 39:33:24 (табл. 2). Загальноприйняте у раціональному харчуванні співвідношення - 25:30:11.

Дискусійним залишається питання щодо оптимального співвідношення окремих класів жирних кислот ліпідів харчових продуктів. Найбільшу біологічну ефективність ліпідів зумовлює рівень вмісту ПНЖК. За результатами досліджень загальний вміст ПНЖК у складі МНФК у 2-А рази перевищує їхній адекватний рівень, рекомендований для споживання. Кислоти, які входять до родини омега-3 (ліноленова, эйкозапентаєнова і докозагексаєнова), становлять у композиції 18.28 % вмісту ПНЖК, а до родини омега-6 (лінолева, ліноленова) -37.24 %. Вміст відповідних кислот у МНФК G. р. - 2.50 і 20.92 %. Співвідношення кислот родини омега-3 і омега-6 у МНФК G. р. 1:10 цілком відповідає адекватному рівню споживання, у МНФК G. т. це співвідношення становить 1:2.

Звертає на себе увагу високий вміст і рівень співвідношення ПНЖК у складі ліпідів МНФК, високий вміст омега-3, омега-6 ПНЖК, який значно перевищує рекомендовані рівні та співвідношення ПНЖК для харчових продуктів. Саме це відрізняє досліджувані препарати МНФК від звичайних харчових продуктів, а наявність високого рівня ПНЖК, повноцінного амінокислотного складу білка може пояснювати високу біологічну ефективність цих препаратів і надає можливість використовувати їх як препарати біологічно активних лікарських харчових добавок.


Таблиця 2

Склад жирних кислот ліпідів МНФК, % суми жирних кислот

Клас, назва і код кислоти

G. т.

G.р

Насичені (АРС * - 25), у т. ч.:

23.31

39.52

лауринова 12:0

0.242

0.122

міристинова 14:0

0.831

1.253

пентадеканова 15:0

0.079

0.041

пальмітинова 16:0

15.56

21.62

маргаринова 17:0

0.787

0.631

стеаринова 18:0

5.809

15.86

Мононенасичені (АРС * - 30), у т. ч.:

28.93

33.97

міристолеїнова 14:1

0.089

0.155

пентадеценова 15:1

0.165

0.075

пальмітолеїнова 1 6: 1

8.167

7.279

олеїнова 18:1

20.512

26.470

Поліненасичені (АРС * - 11), у т. ч.:

43.73

24.13

гептадекадієнова 1 7:2

0.254

0.032

лінолева 18:2

23.530

18.815

ліноленова 18:3

13.710

2.113

арахінова 18:4

0.680

0.197

ейкозапентаєнова 20:3

1.758

0.086

арахідонова 20:4

0.680

2.259

докозатетраєнова 22:4

0.151

0.205

докозапентаєнова 22:5

0.155

0.128

докозагексаєнова 22:6

2.809

0.301

Примітка. * АРС - адекватний рівень споживання.
На користь цього свідчать також результати дослідження вітамінної цінності препаратів МНФК.

Вітаміни є незамінними факторами харчування, обов'язкова присутність яких у складі їжі необхідна для підтримки нормальної життєдіяльності, а також для забезпечення росту та відтворення організму. Важливість їхньої присутності у складі їжі зумовлена також тим, що ці речовини є попередниками різних коферментів, які регулюють і приймають участь у процесах метаболізму.Результати досліджень препаратів МНФК G. т. і G. р. мають певні відмінності як за складом, так і вмістом вітамінів (табл. 3).

У препараті G. т. виявлені лише сліди вітамінів В1 і В6, вміст В2, В5, В9 був нижчим у 2.4-3.1 раза порівняно з препаратом G. р. Майже на одному рівні визначено вміст вітаміну ВІ2 і каротиноїдів. Разом з тим, у препараті G.р. відсутня аскорбінова кислота і значно нижчий рівень вітамінів Е (у 18.6 раза), А (у 8.6 раза), РР - в 4.7 раза.
Таблиця З

Вітамінний склад МНФК, мг/100 г (n=3)

Вітамін

G. т.

G.р.

Тіамін (В1)

Сліди

0.59±0.05

Рибофлавін (В2)

0.454±0.01

1.41±0.03

Пантотенова кислота (В5)

25.00±0.30

60.00±1.50

Піридоксин (В6)

Сліди

0.13±0.01

Фолієва кислота (В9)

0.022±0.00

0.056±0.01

Цианкобаламін (В12)

0.001 3±0.0002

0.012±0.001

Аскорбінова кислота (С)

30.20±0.26

Відсутній

Нікотинова кислота (РР)

1.41±0.05

6.59±0.50

Токоферол (Е)

100.5±0.5

5.4±0.20

Ретинол (А)

1.12±0.04

0.13±0.02

Каротиноїди (провітамін А)

4.98±0.12

5.49±0.18

Особливості кількісного складу вітамінів зумовлюють певний біологічний ефект кожного препарату. Наявність вітамінів В2, С, РР і каротиноїдів, а також високі концентрації токоферолу й ретинолу в препараті G. т. передбачає переважно антиоксидантну та антивільнорадикальну біологічну дію, що можна перевірити на експериментальних моделях оксидативного стресу, який розвивається за умов дуже широкого спектру патологій, як універсальна відповідь організму тварини й людини на дію негативних факторів різної фізико-хімічної та біологічної природи.

Відмінність препарату G. р. за складом і вмістом вітамінів не виключають можливість його використання для підвищення антиоксидантного статусу організму людини.

Механізм дії препаратів G. т. і G. р. різний. Проте за наявності досить високих концентрацій вітамінів В5 В2, В9, РР, Е та каротиноїдів можна очікувати їх участь у проявленні нейротропного ефекту, неспецифічному підвищенні імунної відповіді організму, активації біоенергетичного обміну та окисно-відновних процесів, підвищенні життєстійкості клітин і стабілізації їхніх біомембран, тобто відновлення захисних механізмів організму при дії негативних факторів та умов патологічних станів. Подальші дослідження можливих механізмів дії та спектру практичного застосування необхідно розвивати на моделях апоптозу різної етіології, які є найбільш адекватними для встановлення біологічної активності препаратів нового покоління у підвищенні життєстійкості організму тварин і людини.Таким чином, мультинутрієнтні функціональні композиції Grinization mix і Grinization pro, згідно з теорією раціонального харчування, містять усі основні інгредієнти у біодоступній формі. Саме сукупність цих факторів створює умови для корекції метаболічних порушень у результаті високої засвоюваності всіх нутрієнтів порівняно із засто­суванням продуктів харчування, отриманих за традиційними технологіями.


Смотрите также:
Новітні технології оздоровчих продуктів
127.78kb.
1 стр.
«Новітні технології навчання у вищій школі»
21.72kb.
1 стр.
Урок фізики, 8 клас нові можливості організації та проведення контролю знань за допомогою конструктора уроків пмк
88.21kb.
1 стр.
Електронне ресурсне забезпечення навчального процесу технікуму постановка проблеми
127.86kb.
1 стр.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
927.31kb.
7 стр.
Реферат «новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями»
176.05kb.
1 стр.
Про звільнення у 2011 році від сплати орендної плати за землю спортивно-оздоровчих підприємств та організацій
14.97kb.
1 стр.
Правильне харчування школяра Екологічно чисті продукти в раціоні школяра
106.28kb.
1 стр.
Хімічна технологія та інженерія Спеціальність: Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів (1113)
178.52kb.
1 стр.
Компютерні технології в
413.46kb.
2 стр.
Реферат роботи Ресурсозберігаючі технології отримання конверторної сталі та утилізації
150.1kb.
1 стр.
Технології навчання математиці є не що інше, як технології математичної діяльності
158.06kb.
1 стр.