Главная страница 1

Одеське вище професійне училище торгівлі
та технологій харчування«Методика використання
комп’ютерних інформаційних технологій


в професії продавець продовольчих
та непродовольчих товарів, контролер-касир»

Виконала:

викладач

КУЧЕРЕНКО
Віра Сергіївна,


вища категорія

– 2011 р. –.


ЗМІСТ
Одеське вище професійне училище торгівлі
та технологій харчування 1

ЗМІСТ 2


ВСТУП 3

Урок засвоєння нових знань 5

Комбінований урок 6

6


Урок узагальнення й систематизації знань 7

ВИСНОВКИ 9

ВСТУП


Сучасні інформаційні технології розвиваються досить швидкими темпами, тому викладач має постійно підвищувати рівень освіченості, інформаційної культури, приділяти особливу увагу відповідності своєї професійної підготовки сучасному рівню науки. У наш час це неможливо без використання засобів інформаційних технологій, володіння елементарними основами роботи на ПК. Із досвіду своєї роботи вважаю, що засоби інформаційних технологій стимулюють розвиток мислення, сприйняття, уваги та пам’яті, підтримують інтерес до уроку, створюють та підсилюють мотивацію до навчання, розширяють можливості подання інформації. Використання інформаційних технологій відкриває додаткові резерви підвищення ефективності навчання та вносить зміни в усі елементи навчально-виховного процесу, зміст, методи, засоби та форми навчання.

Одним із основних напрямків інформації учнів є навчально-методичне забезпечення комп′ютерно-орієнтованих технологій навчання. Застосування ПК на уроці сприяє індивідуалізації процесу навчання, яке стосується всіх учасників навчального процесу учнів, викладачів, методистів,адміністрації, і всіх його складових - засобів наочності, посібників, засобів оцінювання і контролю успішності, процесів пошуку, обміну та опрацювання інформації, підготовки та використання навчально-методичних матеріалів, лабораторно-практичних робіт тощо.

Головним напрямком використання комп’ютерної техніки у процесі професійної підготовки учнів ПТНЗ є: • комп’ютер, як джерело інформації із різноманітних довідників, словників та енциклопедій на компакт-дисках та інших носіях;

 • професійно-орієнтовані та загальнопрофесійні дисципліни з яких розроблені предметно-орієнтовані прикладні програми, що активно використовуються за певним фахом ( продавець, к-касир, пекар-кондитер, кухар-кондитер тощо);

 • комп’ютер, як засіб управління та організації навчально-виховного процесу, створення баз даних (підготовки методичного забезпечення уроків, лабораторно-практичних занять тощо).

Методика використання ПК обов’язково враховує санітарні вимоги, віковий ценз, та за звичай на уроках не можна використовувати засоби ПК постійно, тому що є безліч інших завдань, вирішити які можна лише при безпосередньому спілкуванні з викладачем:

проводячи комп’ютерно-орієнтований урок, учитель має максимальну можливість використовувати диференційований підхід до кожного учня.

Технології електронного навчання я застосовую на різних етапах навчального процесу та для комп’ютерно-орієнтованих уроків різних типів. Для чого я проводжу знімання відеофільмів на базах виробничого навчання по товарних групах, та за допомогою комп'ютера проводжу обробку цих матеріалів та застосовую їх на уроках з використанням мультимедійного та телекомунікаційного обладнання.

Розглянемо структуру комп’ютерно-орієнтованих уроків.


Урок засвоєння нових знань

Під час проведення уроків цього типу в комп’ютерному класі учні розподіляються на 3 групи.

Урок буде мати таку структуру:

- актуалізація й корекція опорних знань учнів перевіряється за допомогою комп’ютера - перша черга, інші працюють з учителем за допомогою тестових завдань, технологічного диктанту, ситуаційних карток ( 7-10 кв.) (див. опорний конспект - №1, №1А).

- пізнання учнями матеріалу: група учнів з високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп’ютером, інші слухають пояснення вчителя чи працюють над поставленою проблемою за підручником (10 хв.) ;

- систематизація знань - учні з високим рівнем підготовки виконують завдання самостійно за підручником; слабий учні працюють з учителем ; третя група перевіряє рівень засвоєння матеріалу за допомогою комп’ютера (15 хв.) (див. дод. №5).

- підсумок уроку і домашнє завдання.

Комбінований урок

Методика проведення комбінованого уроку з використанням комп’ютерів дає можливість використовувати їх на будь-якому етапі

I. Учням оголошується тема, яка буде розглядатися на уроці, але підкреслюється, що для Ії вивчання необхідно перевірити засвоєння попереднього матеріалу. Група розподіляється на підгрупи;


 1. підгрупа працює на комп’ютері над завданнями.(див.дод. № 3, № 3А).

 2. підгрупа з учителем, причому форми роботи можуть бути різними ( фронтальне опитування, самостійна робота, технологічний диктант, тести-завдання ). (див. дод. №6,7,8).

II. Учитель переходить до наступного етапу уроку пояснення нового матеріалу. Певну групу з високим рівнем засвоєння може вивчати матеріал самостійно за комп’ютером, а решта працюють з учителем.

III. Закріплення вивченого матеріалу.

Перед виконанням завдання учитель проводить презентацію теми з використанням мультимедійного обладнання. Далі:


 1. одна з груп виконує диференційовані завдання, що складені за новим , щойно вивченим матеріалом, працюючи самостійно на комп’ютері;

 2. інші учні працюють самостійно або з учителем. (див. дод. № 1, 1А, 4, 5, 6, 7, 8).

У кінці уроку підводиться підсумок, визначається домашнє завдання.

Урок узагальнення й систематизації знань

Виділяються такі складові: 1. Повідомлення мети уроку й мотивація навчання (що, як і для чого учити ).

 2. Відтворення та корекція опорних знань.

 3. Повторення й аналіз основних фактів по основних вузлових питаннях теми.

Група розподіляється на 3 підгрупи.


Перша група працює на комп’ютерах ( до 10 хв.)

Друга група самостійно працює з тестовими завданнями творчого характеру на розвиток логічного мислення. (див. дод. №7,8).

Після виконання поставлених завдань учні міняються місцями.

Треться група учнів працює з учителем для закріплення й узагальнення вивченого, виконуючи вправи і завдання, різних видів самостійних робіт, як правило з учнями з низьким рівнем знань. 1. Підведення підсумків уроку, виставляє оцінки, мотивуючи кожну з них , дає Дон. завдання і пояснює, як його виконати.

Із предмету «Товарознавство продовольчих товарів» розроблені електронні навчально-методичні комплекси, яки поєднують такі компоненти:

 • анотацію;

 • програму курсу іі тема-план;

 • методичні рекомендації для самостійної роботи учнів;

 • методичні рекомендації лабораторно-практичних робіт з урахуванням безпеки праці;

 • навчальний посібник для учнів ( опорні конспекти, реферати з тем тощо).

 • тестові завдання, торговельні ситуації для тематичного оцінювання;

 • робочий зошит, зошит для ЛПР;

 • наочні матеріали;

 • список рекомендованої літератури

У начально-методичних матеріалах розкривається зміни навчального курсу, пропонується комплекс тестових і практичних завдань, тренувальних вправ,( торговельні ситуації) ЛПЗ, контрольних і самостійних робіт тощо.

Для учнів комп’ютер стає, насамперед, засобом навчально-пізнавальної та науково-дослідницької діяльності, ефективним інструментом інтенсифікації процесу навчання, що дозволяє вирішувати не лише стандартні завдання, а й такі, що вимагають творчого підходу та розвиток логічного мислення.


ВИСНОВКИ


Впровадження ІКТ в роботу викладачів і майстрів виробничого навчання є багатоаспектним явищем, яке не можна розглядати лише з одного боку навчально-виховного процесу, це нові типи вирішення абстрактних та конкретних завдань, перетворює вчителя з авторитарного транслятора готових ідей, у натхненника інтелектуального та творчого потенціалу учня. Майбутнє за системою, що вкладалась би у систему: учень технологія – учитель, за якою викладач перетворюється в педагога-методолога, а учень стає активним учасником процесу навчання.

Понад 2400 років тому Конфуцій казав:

Те, що я чую я забуваю

Те, що я бачу, я пам'ятаю

Те, що я роблю, я розумію


Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання ІКТ в навчанні. Дещо змінивши слова великого китайського педагога, можна сформулювати кредо ІКТ в розрізі інтерактивного навчання:

Те, що я чую я забуваю

Те, що я бачу і чую, я трохи пам’ятаю

Те, що я бачу і обговорюю, я починаю розуміти

Коли я чую, бачу і роблю, я набуваю знань і навичок

Коли, я передаю знання іншим, я стаю майстром.


Цьому саме і сприяють інтерактивні технології, сумісно з використанням на уроках комп'ютерних інформаційних технологій.


Смотрите также:
Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування
65.15kb.
1 стр.
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій
363.88kb.
2 стр.
Фізіолого-гігієнічні значення харчування. Режими харчування
113.96kb.
1 стр.
«Методика проведення заняття з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» з використанням педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів»
152.21kb.
1 стр.
Закон України «Про дитяче харчування» буква закону
147.12kb.
1 стр.
Медвинська зош І – ІІІ ступенів
217.9kb.
1 стр.
Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами
99.5kb.
1 стр.
Атлас схем та технологій
1142.54kb.
6 стр.
Наказ №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі Інструкція), що додаєтьс
100.37kb.
1 стр.
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08. 02. 1995 n 108 ( 108-95-п )
441.61kb.
1 стр.
Використання інформаційних технологій на уроках економіки.
113.35kb.
1 стр.
Програма розвитку внутрішньої торгівлі у Миколаївській області на період до 2012 року
498.45kb.
1 стр.