Главная страница 1

ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення

конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення

та конкурсу соціальних проектів на 2011 рік


Департамент охорони здоров’я та соціальних питань Харківської міської ради інформує громадські організації та благодійні фонди соціальної спрямованості, які працюють на території міста Харкова, про проведення конкурсу на виконання соціального замовлення та проведення 12-го конкурсу соціальних проектів на надання соціальних послуг наступним цільовим групам населення міста:

- людям з особливими потребами;

- сім’ям, в яких виховуються діти –сироти та діти з особливими

потребами;

- одиноким непрацездатним громадянам та людям похилого віку.
1) Напрямки соціального замовлення на 2011рік:
1. Підтримка роботи клубів активного довголіття громадян похилого віку (при територіальних центрах та громадських організаціях міста). Організація та проведення творчого фестивалю клубів.

2. Супровід людей з обмеженими фізичними можливостями з метою забезпечення їх життєдіяльності: надання транспортної соціальної послуги для інвалідів 1 та 2 груп з проблемами опорно - рухового апарату та послуги з супроводу інвалідів по зору та слуху.

3. Формування здорового способу життя в системі профілактики онкологічних (ракових) захворювань.

4. Підготовка спеціалістів - соціальних працівників та волонтерів для

роботи в умовах хоспісу;

5. Подальший розвиток волонтерського руху.

Організація та проведення 8 зльоту волонтерів «ЄСМ».

6. Забезпечення роботи Інтернет-порталу «Єдина соціальна мережа».

7. Інформування громадськості про розвиток ринку соціальних та медичних послуг міста Харкова. Видання соціальних інформаційних вісників, бюлетенів, тощо.

8. Методичне і технологічне забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів для надання інформаційних послуг юридичного, соціального, організаційного характеру.

9. Проведення соціологічного, юридичного, економічного та наукового аналізу механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями з метою подальшого розвитку цих відносин.

10. Організація та проведення соціального патрулювання для виявлення та надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.ПРОПОЗИЦІЯ

НА ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ на 2010 рік


1.Напрямок соціального замовлення
2. Назва пропозиції

3.Назва організації, що подає пропозицію, та її юридичний статус
4.Адреса організації

5.Телефон, факс,

E-mail

6.web сторінка http//www

7.З якого часу є партнером «ЄСМ»
8.Які проекти виконувались

9.Кількість штатних працівників

організації


10.Кількість волонтерів

організації


11.Основні джерела фінансування

12.Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника організації або особи, яка матиме право укладати юридичні угоди з Управлінням
13.Відповідальний за виконання

соціального замовлення


14.Банківські реквізити організації


Рахунок №_____________________

у ________________________банку

МФО____________організації ЗКПО_____________


Підпис керівника організації_________________Дата_______________
Печатка організації


 1. Заходи, план реалізації пропозиції

 • Назва заходу;

 • Термін реалізації заходу;

 • Результати здійснення заходу;
 1. Ресурси, необхідні для реалізації пропозиції

 • Хто з працівників Вашої організації безпосередньо братиме участь у виконанні соціального замовлення (прізвища, посади)?

 • Що кожен з них робитиме в межах плану реалізації соціального замовлення?

 • Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої роботи передбачено ?

 • Яку частину коштів загального бюджету соціального замовлення вже одержано з інших (яких?) джерел або очікується отримати додатково?

 • Матеріально-технічна база соціального замовлення.

3. Цільові групи та види послуг, що надаються.

 • Категорії громадян на вирішення проблем яких спрямовано послугу;

 • Які соціальні послуги одержать громадяни за час реалізації соціального замовлення?.

4. Бюджет

(опис цього розділу має починатися з окремої сторінки)Бюджет у зведеному табличному вигляді має відображати структуру фінансових ресурсів, потрібних для реалізації соціального замовлення (в грн.)

Орієнтовна схема бюджету *Статті видатків

ВСЬОГО

Розрахунок витрат


Управління

Власний


внесок

Інші джерела

1 Адміністративні витрати (оплата праці директора та бухгалтера проекту в т.ч. податки (не перевершує 15 -20% від загального бюджету соціального замовлення)

2 Оплата праці залученим фахівцям (в т.ч. податки)

3 Оренда приміщення , в т.ч. з урахуванням комунальних платежів

4 Матеріальне забезпечення (витратні матеріали для офісної техніки)

5 Поліграфічні послуги

6 Просвітницькі та навчальні програми ( можуть містити витрати на харчування учасників, придбання канцелярського приладдя, оренду приміщення для проведення заходу)

7 Витрати на проведення свят (можуть містити витрати на оренду приміщення, поліграфічну продукцію, придбання необхідних матеріалів та інше.)

8 Інші витрати

9 % банківське обслуговування

ВСЬОГО:

* УВАГА!!! При складанні бюджету пропозиції зверніть увагу на такі вимоги:

1.Придбання офісного обладнання в рамках соціального замовлення не підтримується.

2.На ремонт адміністративного офісу організації кошти не надаються.

3.Надання матеріальної допомоги членам або клієнтам організації не підтримується.

4.Якщо організація сама сплачуватиме заробітну плату, і для цього вже одержано кошти з інших джерел або робота виконуватиметься безоплатно, то це зазначається у графі «Повна сума», а в графі «Очікуване фінансування від Управління» ставиться 0. Це означатиме, що для виконання соціального замовлення організація залучає власні чи додаткові кошти інших організацій. Те ж саме стосується й інших статей бюджету.

5.Витрати, пов’язані з навчальними програмами та заходами, мають бути детально розраховані.

6. Пункт 1 статей видатків є обов’язковою складовою бюджету пропозиції в графі «Управління»

5. Додатки

1.Стисла інформація про організацію за такою схемою:

- короткий опис історії становлення та розвитку організації;

- цілі та види діяльності організації;

- кількість штатних працівників організації та волонтерів;

- основні джерела фінансування діяльності організації.2) Напрямки конкурсу соціальних проектів на 2011р:

1 Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей з особливими потребами.

2. Психологічна допомога вразливим групам населення і соціальним фахівцям територіальних центрів обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян міста.

3. Підготовка волонтерів для надання соціальних послуг при проведенні заходів «Євро-2012».

4. Соціальний супровід багатодітних сімей, сімей в яких виховуються прийомні діти, сімей які виховують дітей інвалідів.


МІСЬКИЙ КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ на 2011 рік
Інструкція з підготовки соціального проекту

(аплікаційна форма)
I. Презентація організації (обсяг: 1 сторінка)


Назва організації, що подає проект, та її юридичний статус
Адреса організації
Телефон, факс, E-mail
Прізвище, ім`я, по батькові, посада керівника організації або особи, яка матиме право укладати юридичні угоди з Управлінням
Прізвище, ім`я, по батькові керівника проекту.

Які відношення має з організацією, що надає проект


Банківські реквізити організації


Рахунок №_____________________

у ________________________банку

МФО____________організації (ЗКПО)_____________


Сторонні організації, залучені до реалізації проекту
Назва проекту

(вислів до 10 слів, що відбиває суть проекту)

Підпис керівника проекту __________________Дата_______________


Підпис керівника організації_________________Дата_______________
Печатка організації

I. Опис проекту


 1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект, та загальний опис ( до 1/2 сторінки)

Обгрунтуйте, будь ласка, значення проекту, а саме:

- Сформулюйте одним реченням реальну проблему в житті територіальної громади міста Харкова, на вирішення якої спрямовано проект.

- Назвіть відомі з офіційних джерел інформації щодо намагання вирішити проблему.

- Надайте якісну та кількісну характеристику клієнтів проекту.

- Обгрунтуйте, чому реалізація саме цього проекту сприятиме розв`язанню зазначеної проблеми.
2. Мета проекту (обсяг: не більше 2 речень)

Мету проекту чітко сформулювати і логічно узагальнити наведену в анотації інформацію про шляхи розв`язання наявної проблеми.


3. Заходи, план реалізації проекту (обсяг не більше 2 сторінок)

Виходячи з мети проекту, сформулюйте у логічній послідовності заходи проекту поетапно, а також для кожного з них наведіть таку інформацію :

 • Назва етапу;

 • Термін реалізації етапу;

 • Результати здійснення етапу.


4. Ресурси, необхідні для реалізації проекту (обсяг не більше 2 сторінок)

У цьому розділі надайте наступну інформацію: • Хто з працівників Вашої організації безпосередньо братиме участь у реалізації проекту (прізвища, посади)? Що кожен з них робитиме в межах плану реалізації проекту?

 • Залучення яких сторонніх фахівців і для виконання якої роботи передбачено проектом?

 • Яку частину коштів загального бюджету проекту вже одержано з інших (яких?) джерел або очікується отримати додатково?

 • Матеріально-технічна база проекту.


5. Очікувані результати проекту (обсяг не більше 1 сторінки)

У довільній формі зазначте: • Короткотривалі наслідки реалізації проекту (кількість осіб, які отримають користь від реалізації проекту, кількість заходів, тощо);

 • Який вплив матиме проект на вирішення проблем зазначеної категорії клієнтів та яким чином зміниться їх стан після реалізації проекту;

 • Кількість осіб та/або організацій, які матимуть практичну користь від реалізації проекту.6. Життєздатність проекту (обсяг не більше 1 сторінки)

 • Наведіть схему поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту;

 • Яким чином ваша організація після припинення фінансування з боку Управління зможе і далі виконувати проект;

 • Яким чином ваш проект впливатиме на розв’язання соціальних проблем територіальної громади міста Харкова.


7. Цільові групи проекту та види послуг, що надаються.

 • Категорії громадян на вирішення проблем яких спрямовано проект;

 • Які соціальні послуги одержать громадяни за час реалізації проекту.

.
ІІІ. Бюджет проекту (обсяг не більше 2 сторінок)

(опис цього розділу має починатися з окремої сторінки)

Бюджет проекту у зведеному табличному вигляді має відображати структуру фінансових ресурсів, потрібних для реалізації проекту (в грн.)

Орієнтовна схема бюджету *Статті видатків

Розрахунок витрат

Управління

Власний


внесок

Інші джерела

Адміністартивні витрати (оплата праці директора та бухгалтера проекту в т.ч. податки (не перевершує 15 -20% від загального бюджету проекту)

Оплата праці залученим фахівцям (в т.ч. податки)

Оренда приміщення , в т.ч. з урахуванням комунальних платежів

Матеріальне забезпечення (витратні матеріали для офісної техніки)

Поліграфічні послуги

Просвітницькі та навчальні програми ( можуть містити витрати на харчування учасників, придбання канцелярського приладдя, оренду приміщення для проведення заходу)

Витрати на проведення свят (можуть містити витрати на оренду приміщення, поліграфічну продукцію, придбання необхідних матеріалів та інше.)

Інші витрати

% банківське обслуговування

УСЬОГО:

* УВАГА!!!

При складанні бюджету проекту зверніть увагу на такі вимоги конкурсу:

1.Придбання офісного обладнання в рамках проекту не підтримується.

2.На ремонт адмінистративного офісу організації кошти не надаються.

3.Надання матеріальної допомоги членам або клієнтам організації не підтримується.

4.Якщо організація сама сплачуватиме заробітну плату, і для цього вже одержано кошти з інших джерел або робота виконуватиметься безоплатно, то це зазначається у графі «Повна сума», а в графі «Очікуване фінансування від Управління» ставиться 0. Це означатиме, що для виконання проекту організація залучає власні чи додаткові кошти інших організацій. Те ж саме стосується й інших статей бюджету.

5.Витрати, повязані з навчальними програмами та заходами, мають бути детально розраховані.
IV. Додатки

1.Стисла інформація про організацію за такою схемою:

-короткий опис історії становлення та розвитку організації;

-цілі та види діяльності організації;

-кількість штатних працівників організації та волонтерів;

-основні джерела фінансування діяльності організації.УВАГА!
Заявки на виконання соціального замовлення та конкурс соціальних проектів від об’єднань громадян приймаються у вигляді соціальних проектів (12 примірників), оформлених згідно аплікаційних форм, передбачених для проведення вищезазначених міських конкурсів.

Крім того, при подачі заявки чи соціального проекту необхідно надати (1 примірник): • заяву від керівника організації щодо участі в конкурсі;

 • свідоцтво про державну реєстрацію;

 • положення про організацію;

 • податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями;

 • копію довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

 • розпорядження чи довіреність на члена організації – керівника проекту, (якщо керівник проекту не є керівником організації);

 • перспективний план роботи організації на 3-5 років.

Консультації щодо участі у конкурсах проводяться управлінням праці та соціальних питань Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради за адресою: вул. Сумська, 64, 5 поверх, каб. 178. (тел. 7157396), щоденно, з 04 січня по 25 січня 2011 року з 10-00 до 13-00.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсів можна отримати на офіційному сервері Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету www.city.kharkov.ua та сайті www.esm.kharkov.ua

Заявки та соціальні проекти на конкурс приймаються управлінням праці та соціальних питань за вище вказаною адресою у кількості 12 примірників, до 17-00 31 січня 2011 року.

Заявки та соціальні проекти, які не відповідають вищевказаним завданням на розгляд Експертної ради не приймаються.

Експертна рада міського соціального проекту«Єдина соціальна мережа»Смотрите также:
Оголошення про проведення конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів на 2011 рік
153.91kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 18 серпня 2011 року №227-vi (VIІ сесія VІ скликання) положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад
104.99kb.
1 стр.
Про проведення Національного туру Міжнародного конкурсу „Енергія і середовище
166.71kb.
1 стр.
Наказ №331 по відділу освіти Васильківської райдержадміністрації від 28. 11. 2011 р. Про підсумки проведення районного конкурсу „Кращий музичний керівник днз
56kb.
1 стр.
Наказ №648 Про проведення XІІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в Донецькій області
98.46kb.
1 стр.
Конкурсу "Учитель року 2012" На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "
47.35kb.
1 стр.
Конкурсу «Кращий продукт Тернопілля»
171.05kb.
1 стр.
Наказ №261 Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування
64.98kb.
1 стр.
Конкурсу " Енергія і середовище"
123.69kb.
1 стр.
Конкурсу вокалістів «Алчевський дебют»
69.12kb.
1 стр.
Інформація про досягнення студентів призерів ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 2010-2011 н р. та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук 2010-2011 н р
143.64kb.
1 стр.
Рішення від № м. Луцьк Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік за підсумками першого півріччя
1558.12kb.
9 стр.