Главная страница 1
ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

Заступник директора школи з виховної роботи здійснює облік, контроль і аналіз виховної роботи. Результати контролю та аналізу фіксуються в довільній формі за такою схемою:1. Аналіз готовості педагога або колективу вихованців до проведення виховного заходу за такими критеріями:

 • наявність мети й завдань виховного заходу;

 • врахування рівні вихованості учнів під час визначення мети й завдань заходу;

 • визначення місця заходу в загальній системі виховної роботи.

2. Аналіз процесу підготовки виховного заходу за такими критеріями:

 • роль класного керівника;

 • роль учнівського активу;

 • злагодженість роботи колективу в процесі підготовки заходу;

 • роль учнівської організації, органів самоврядування;

 • надання педагогам тактової допомоги учням;

 • адекватність розподілу обов’язків;

 • термін виконання, облік роботи.

3. Аналіз проведення виховного заходу за такими критеріями:

 • організація заходу (оформлення, обладнання приміщень; чіткість, організованість, злагодженість роботи; активність учнів;

 • доказування і раціональність використання часу; врахування педагогом вікових особливостей школярів; організація співпраці зі старшими учнями, батьками, громадськістю тощо);

 • зміст заходу (зв’язок із життя школи, села чи міста, держави;

 • актуальність; врахування проблемних питань, які хвилюють учнів; правдивість відтворення реалій життя; врахування вікових та індивідуальних особистостей виконавців та учасників).

4. Аналіз методики проведення виховного заходу за такими критеріями:

 • оптимальність вибору форм проведення заходу;

 • роль педагога, учнівського активу в проведенні заходу;

 • наявність елементів дискусії, відкритого обміну думками;

 • активність учасників, емоційність заходу;

 • рівень самостійності, творчості, ініціативності учасників.

5. Аналіз результативності заходу за такими критеріами:

 • досягання мети виховного заходу;

 • цілісність заходу;

 • досконалість частин заходу.

6. Загальні висновки та рекомендації.

Самоаналіз діяльності вчителя під час підготовки та проведення виховного заходу


 1. Оцінювання педагогічного обґрунтування виховного заходу, доцільності його проведення та обраної форми.

 2. Визначення місця виховного заходу в системі навчально-виховної роботи класу, його зв’язки із навчальною та виховною діяльністю.

 3. Оцінювання ступеня досягнення мети заходу.

 4. Характеристика учасників заходу, охоплення їх активною діяльністю під час складання плану, підготовки та проведення заходу.

 5. Оцінювання результативності виховного заходу, його пізнавальної та виховної цінності.

 6. Оцінювання психологічного стану учнів під час підготовки й проведення заходу.

 7. Визначення позитивних сторін та недоліків у проведенні заходу.

 8. Висновки на майбутнє.


Смотрите также:
Схема аналізу виховного заходу
14.55kb.
1 стр.
Орієнтовна схема аналізу виховного заходу
22.32kb.
1 стр.
Програма спостереження та аналізу виховного заходу Дата 200 року
77.92kb.
1 стр.
Аналіз проведення виховного заходу І. Організація
78.94kb.
1 стр.
Схема повного аналізу уроку
733.38kb.
7 стр.
Код модуля: оа 6055 С01 Тип модуля: обов‘язковий Семестр
17.62kb.
1 стр.
Інформації про стан виховної роботи, яка необхідна для прийняття керівництвом навчально-виховного закладу об'єктивного і своєчасного рішення
471.04kb.
2 стр.
2. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции. Структурная схема пк
32.16kb.
1 стр.
Формат опису модуля
18.08kb.
1 стр.
Орієнтовна тематика засідань мо вчителів-предметників
30.22kb.
1 стр.
Тема Теоретичні основи фінансового аналізу (6 год) Охарактеризуйте класифікацію джерел інформації для проведення фінансового аналізу
42.77kb.
1 стр.
О. В. Боровиков використання авс-аналізу в сфері маркетингу джерела та значення методики авс-аналізу
270.85kb.
1 стр.