Главная страница 1

Паращук А.О.,

методист ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської радиШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
Екологічна ситуація, яка склалася в світі, наполегливо вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв'язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання стають новим приоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті розглядає проблему екологічного виховання як одну ключових у системі освіти.

Розглянемо деякі питання змісту та методичного супроводу цього напрямку виховної роботи. Однією із форм організації методичної роботи з педагогічними працівниками міста є опорна школа. В місті Кіровограді плідно функціонує кілька опорних шкіл з різних проблем, серед яких є і проблема екологічного виховання.

НВК «Кіровоградський колегіум-спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради (далі – «Кіровоградський колегіум») є опорною школою щодо впровадження сучасних підходів до екологічного виховання. Навчальний заклад має відповідну навчально-матеріальну базу, досвідчених педагогів, які досягають високих результатів у навчанні й вихованні учнів.

Керівництво методичною роботою в опорній школі здійснює методична рада, до складу якої входять директор закладу Максимова О.О., заступник директора Шевченко М.А., заступник директора ЦМСПС Чередніченко Н.Ю., методисти ЦМСПС Паращук А.О., Борщенко О.В., керівник обласного дитячо-юнацького екологічного центру «Ексампей» Бабанська Н.І., вчитель біології Холодова Т.В. та вчитель хімії Чеботарьова Н.Г.

До змісту методичної роботи опорної школи з педагогічними працівниками можна віднести заходи щодо вдосконалення форм і методів навчання та виховання, організації позакласної, позашкільної виховної роботи, впровадження в практику роботи досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, надання методичної допомоги в роботі вчителів різних фахів, заступникам директорів, вихователів, керівників гуртків.

Одним із найважливіших завдань сучасної школи є підвищення екологічної грамотності учнів, озброєння їх навичками економного, бережливого використання природних ресурсів, формування активної гуманної позиції у ставленні до природи. Тому найважливішою складовою методичної проблеми, над якою працює педагогічний колектив Кіровоградського колегіуму є сучасні підходи до екологічного виховання школярів. Саме для цього з ініціативи колишнього директора навчального закладу Борисової М.М. та вчителя біології Бабанської Н.І. на базі колегіуму 8 серпня 2000 року було створено обласний дитячо-юнацький екологічний центр “Ексампей”.

Стратегічною метою обласного дитячо-юнацького екологічного центру “Ексампей” є формування високодуховної еліти суспільства – особистостей, які будують своє життя на основі гуманістичних духовних цінностей, володіють потужною внутрішньою енергією, що зумовлюється високими загальнолюдськими ідеалами, морально-етичними цінностями, усвідомленням свого призначення на Землі – пробуджувати совість людей і показувати приклад роботи зі збереження життя на планеті.

Девізом педагогічного колективу Кіровоградського колегіуму та ОДЮЕЦ “Ексампей” є слова видатного педагога В. Сухомлинського «Якщо ви раптом побачите зламану, знівечену гілку або розбите скло – це означає, що в духовному здоров’ї колективу не все гаразд, треба думати, як виховувати моральну силу та людську ніжність [3]».

Основними формами роботи опорної школи є індивідуальні та групові консультації, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, спостереження та аналіз навчальних занять і позашкільних заходів.

Зміст роботи спрямований на підготовку учнів з високим рівнем екологічних знань, свідомості і культури на основі нових критеріїв взаємовідносин людини й природи, - їх гармонійного співіснування, а не насильства.

Основними стратегічними напрямками екологічної освіти є запровадження інноваційної освітньої діяльності та розробка наукових досліджень школярами при допомозі педагогів, наукових співпрацівників: розвиток тенденцій формування нового ставлення до природи і тенденцій формування технологій взаємодії з природою.

У Кіровоградському колегіумі екологічна освіта здійснюється на всіх етапах навчання, коли організовується включення екологічних аспектів до складу різних навчальних дисциплін.Перший етап (молодші школярі) – формуються перші уявлення про навколишній світ, про живу і неживу природу, про ставлення до природи, що виявляється в конкретній поведінці на емоційному рівні.

Наприклад, щоб викликати бажання у школярів охороняти природу, піклуватися про неї, вчителі початкових класів організовують систематичні спостереження, працю у природі, проводять бесіди, найпростіші досліди, які розкривають учням закономірності розвитку живого об’єкта, знайомлять з художньою літературою та картинами про рослинний і тваринний світ.

На уроках праці, під час виготовлення іграшок з природнього та вторинного матеріалу учні не лише збагачують, зміцнюють вміння і навички, оволодівають елементарними трудовими операціями, а й поглиблюють свої знання про властивості природнього матеріалу – жолудів, шишок, насіння, про їх значення у житті людини, дізнаються про їх необхідність у раціоні тварин і птахів, які харчуються дарами природи лісу восени та взимку. Учні усвідомлюють, як важливо зберігати їх, марно не знищувати.
Другий етап (5-7 класи) і третій етап (8-9 класи) передбачають накопичення знань про природні об'єкти, закономірності розвитку та функціонування біологічних систем, аналіз і прогнозування нескладних екологічних ситуацій, закріплення нормативних правил поведінки у навколишньому середовищі.

Поглиблюються і розширюються знання про явища і закони природи, розкриваються причини екологічної кризи та обґрунтовуються шляхи збереження природних комплексів.


Четвертий етап (10-11 класи) - завершується узагальнення здобутих екологічних знань, здійснюється моделювання простих кризових ситуацій.

Особливе призначення в цьому плані відіграють предмети природничого і географічного циклу. Біологія і географії дають дітям картину сучасного світу рослин, тварин всього навколишнього середовища. Фізика і хімія дають учням комплекс політехнічних знань, наукові основи і принципи сучасного виробництва. Історія, правознавство показують недопустимість варварського ставлення до природи [4].

На своїх уроках педагоги з метою зацікавлення учнів та прищеплення бережного ставлення до природи – важливе місце відводять таким методам навчання, як пояснювально – ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного навчання, частково – пошуковий, дослідницький.

Спільно із учасниками екологічного гуртка педагоги проводять дослідницьку роботу. Наприклад, для того, щоб краще зрозуміти, як чумаки діставали сіль, учням було продемонстровано дослід “Добування солі шляхом випаровування”. Для того, щоб зрозуміти, як утворились такі гірські породи, як граніти – замішували тісто, підкладаючи в нього поступово різні складові. Це допомогло їм зрозуміти, чому в одному камінці граніту різні мінерали і чому їх не можна звідти відокремити.

Великі можливості для вдосконалення екологічної освіти й виховання, формування екологічної культури школярів має позакласна робота з біології з їх різноманітністю форм і видів проведення занять. Педагоги колегіуму разом з Бабанською Н.І. організовують та проводять різноманітні заходи. Серед них цікавими та пізнавальними є такі: екологічні акції, операції, суди, мітинги, тренінги, лекторії, екскурсії, походи, виступи екологічних агітбригад, КВК, вікторини, експедиції, брейн-ринги, круглі столи, конференції, брифінги, години спілкування, екологічні тренінги, конкурси творів, фотографій, плакатів, екскурсії по екологічних стежинах.

Традиційно на базі Кіровоградського колегіуму щорічно проводиться відкритий конкурс-виставка клубу любителів домашніх тварин “Чотири лапи” (керівник – Бабанська Н.І.), учасники якого демонструють своїх домашніх тварин, знайомлять членів журі з особливостями їх утримання, цікавинками щодо їх життя, готують розповіді, презентують статті та твори про них. Виступи учасників члени журі оцінюють за віковими групами і в кожній групі учням навчальних закладів міста та області вдається відзначитись. Участь у подібних конкурсах дає учням впевненість у власних силах і спонукає до подальшого розвитку свої знань, виховує любов до менших братів природи.

Вихованці обласного дитячо-юнацького екологічного центру “Ексампей” постійно проводять орнітологічні дослідження. Так, восени 2009 року екологічний гурток «Орнітолог» проводив спостереження за птахами, що мешкають на пришкільній території. Учні рахували шпаківні, гнізда різних птахів, вели фенологічні спостереження за птахами, а потім, за ілюстраціями в довідковій літературі, визначали, хто саме з птахів мешкає поруч. За зібраними матеріалами старшокласники організовували підгодівлю птахів, в якій молодші школярі також змогли взяти участь. Кожна з груп виготовила по годівничці, обрала місце для неї і забезпечувала харчами. Також активну участь учні брали у Всеукраїнському конкурсі «Годівничка».

Протягом листопада – квітня 2009 року була організована робота щодо здійснення індивідуальних фенологічних досліджень учнями колегіуму. Кожен вів свій щоденник спостережень, де відмічав важливі на його думку моменти в житті свого об’єкта. Раз на місяць групи влаштовували звіт відповідно до записів у своїх щоденниках. Ця робота велась паралельно з іншими видами і не була примусовою чи обов’язковою. Не зважаючи на те, що за певний час дехто з учнів втратив інтерес до свого об’єкту, змінив його на новий, значна частина з них продовжила роботу.

Старшокласники досліджували наявність хижих птахів, їх перебування та проживання на території Кіровоградської області, адже 80 відсотків хижої орніто-фауни знаходиться в нашому регіоні. Цікаво, що окремим напрямком дослідження стало перебування рідкісного орлана-білохвоста в межах м. Кіровограда. Цей птах повертається до свого гнізда протягом десяти років. Дослідники мали можливість побачити великий розмах крил і їх ширину до трьох метрів. Школярам поталанило у їх дослідженнях: одна пара орлів із шести проживає в степовій Кіровоградщині.

Такі відкриття учнів знайшли своє відображення у навчальному посібнику «Крилаті скарби Кіровоградщини» (автори: В.В. Вербицький, Н.І. Бабанська, А.О. Шевцов та І.І. Землянських), де представлені хижі червонокнижні птахи області [1].

Дослідження учнів з орнітології Кіровоградської області представлялись на Всеукраїнському конкурсі (2007 р., м. Київ) і відзначені І місцем у номінації «Орнітологія».

Ніна Ігорівна Бабанська з метою створення творчого пізнавального простору впроваджує модель організації роботи на екологічній стежці. Головне завдання, яке вона ставить – навчити учнів впізнавати у природі вивчені живі об’єкти, бачити ознаки їх пристосування до умов існування, біологічні ритми, пояснювати екологічне значення. Маршрути обираються на основі наукових даних і народознавчого матеріалу. Використовуються уже відомі стежки і закладаються нові. Зокрема, учні крокують визначеними стежинами, а саме: • «Чорне озеро», Знам”янський район;

 • «Зеленогайський кратер», Світловодський район;

 • «Каменецька палеоструктура», Устинівський район;

 • «Полозова балка», Устинівський район;

 • «Бовтишська западина», Кіровоградський район;

 • «Коноплярський кар’єр», м. Кіровоград;

 • «Злодійська балка», м. Кіровоград;

 • «Дубова балка», м. Кіровоград;

 • «Міський сад», м. Кіровоград;

 • «Розмитий камінь», Компаніївський район;

 • Балка «Лозоватська», Компаніївський район; • «Слони», Компаніївський район.

Особливості проведення навчальних стежин є поєднання відпочинку й пізнання. Проведенню екскурсії на екологічній стежці передує ретельна підготовка. Ексампеївці-екскурсоводи отримують завдання:

 • підготувати біологічний паспорт екологічної стежки;

 • створити екологічну карту стежки; • дослідити склад ґрунтів, води;

 • вибрати місце для рухових екологічних ігор, змагань;

 • вивчити історичні події, що відбулися поблизу;

 • підготувати доповіді, вірші, загадки та прислів’я.

Під час руху екскурсійним маршрутом здійснюється засвоєння закономірностей природних процесів, антропогенних факторів, знайомство з історією, природно-кліматичними умовами, рослинним та тваринним світом.

Результати роботи гуртка “Юні екологи” є значними. У процесі пошукової роботи та наукових досліджень дітьми визначено унікальні місця, яким надано статус заповідних на території Кіровоградської області. Наприклад, учениця Кіровоградського колегіуму Олена Мандрус під керівництвом Н.І.Бабанської працювала над проектом шкільна науково-дослідна стежина «Пам’ятка геології – «Слони» в Компаніївському районі. Досліджуючи дану проблему, Олена шукала відповіді на запитання: «Звідки взявся валун на березі річки, що недалеко від села Полум’яне?» На цій місцині неозброєним оком було видно, ніби декілька мамонтів стали докупи, зблизивши хоботи. А якщо поглянеш навкруги, можна побачити велику кількість прекрасних червонокнижних, рідкісних рослин. Тому виникло запитання: «Чому співіснують квіти, які не повинні рости поряд?» Обґрунтовану відповідь з наукової точки зору дали лише на перше запитання, через те дослідження на шкільній стежині «Слон» триває. Учні приводять аргументи, доводять, переконують, досліджують, а своєрідність і краса цього куточка приваблює все нових і нових дослідників.

Робота «Самоцвіти рідного краю» (автор проекту – Г. Кринична, учениця Кіровоградського колегіуму), представлену на Всеукраїнській конференції старшокласників – учасників комплексних науково-дослідних експедицій, була відмічена Дипломом Міністерства освіти і науки України І ступеня.

Співпраця педагогів Кіровоградського колегіуму, інших навчальних закладів області та ОДЮЕЦ «Ексампей» впливає на рівень науково-дослідницької роботи. Школярі відвідують відділення Малої академії наук та обласне наукове товариство, створене при «Ексампей», яке має 18 дослідницьких напрямків вивчення довкілля. Досягнення юних учених представлені в наукових роботах на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. За останній навчальний рік 237 учнів стали переможцями різноманітних конкурсів.

Результатом цієї роботи стало проведення науково-практичної конференції «За чистий обрій, за щасливе життя», присвяченій пам’яті Ігоря Бабанського, на якій здійснено підсумки обласного екологічного конкурсу «Жити в злагоді з довкіллям», започаткованого з метою поєднання зусиль дослідників екологічних проблем. Цей конкурс згодом став Всеукраїнським.

На конференції йшлося про реалізацію екологічних програм, спрямованих на збереження, підтримку і відтворення природи, про залучення учнівської молоді до навчально-практичної діяльності тощо. Були відзначені кращі роботи учнів: • «Дивосвіт», «Монастирище», Украдиженко А., Кравець Д., 9-Є клас, керівник Бабанська Н.І.;

 • «Порівняльні характеристики прісної і морської води», Шевцов Д., 9-Є клас, керівник Бабанська Н.І.;

 • «Вплив стародавньої космічної катастрофи часів «Ядерної зими» на сучасний стан екології планети Земля», Безверхий О., 9-Є клас, керівник Бабанська Н.І.;

 • «Реконструкція кліматичних умов пелеогенового періоду на території Центральної частини Кіровоградського району по керівній фауні на прикладі Коноплянського родовища», Іванова А.,9-Є клас, керівник Бабанська Н.І.;

 • «Наукові дослідження експериментальним шляхом можливого гідрологічного живлення витоку річки Інгул», Украдимко А., 9-Є клас, керівник Бабанська Н.І.;

 • «Забруднення атмосфери Кіровограда автомобільним транспортом» група учнів 8-х класів, вчитель Чеботарьова Н.Г.;

 • «Аналіз харчових продуктів» 11-й клас, Копотій Б., Мєдвєдєва В.;

 • «Залежність успішності учнів від біохронологічного типу», 9-Б клас, Скляренко А., Сергієнко С., Спориш М., вчитель Кабак Н.В.;

 • «Розвиток транспорту в Кіровограді», 9-Б клас, Каліч В., Небесна К., Ілляшенко О., вчитель Борисова Т.М.;

 • «Проблеми і наслідки потепління клімату» 9-Д клас, Крамаренко О., вчитель Орел З.Т.;

 • «Проблеми малих річок України» 9-А, клас Міндрус А.,

 • «Віртуальні наукові дослідження дельфінів як земної інтелектуальної цивілізації», 9-Є клас, Шевченко А.

Такий зміст роботи сприяє поглибленому вивченню основ наук та стимулює організацію їх творчої наукової діяльності.

Відповідно до планів здійснення інноваційної педагогічної діяльності у 2008/2009, 2009/2010 навчальних роках була передбачена робота щодо проведення експериментальних наукових досліджень на шкільних екологічних стежинах, закладених у басейні річки Інгул в межах Кіровоградської області. Здійснювались комплексні дослідження з флори, фауни, орнітофауни, археології, палеонтології, геології, геофізики, астрономії тощо.

Щорічно ексампеївці беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і конкурсах, де отримують відзнаки. Наприклад, у проекті захисту довкілля «Альтернативні технології очищення питних та каналізаційних вод в селищі Демидово» Кіровоградської області було проведено дослідження і здійснено винахід учнем 11 класу Кіровоградського колегіуму Олександром Чуприною. Він дослідив стан води в селищі, домігся державної експертизи і створив проект очищення води. Його ініціативу підтримало управління навколишнього середовища області та Міністерство екології України. На міжнародному конкурсі «Юнацький водний приз – 2005». О. Чуприна виборов ІІ місце і був нагороджений дипломом «Відзнака науковця». Проект, автором якого є учень, втілено в життя.

На міжнародній екологічній науково-практичній конференції «Нехай прибуде світ прекрасний!» свої дослідження в доповіді «Болото Чорний ліс або озеро Берестувате» виклала учениця 8-Б класу Ольга Довченко. Учень 11-Д класу Іван Мединський на обласній відкритій науково-практичній конференції «Юні дослідники природи» виступив з доповіддю «Зіркові роки» - басейн річки Інгул в межах Кіровоградської області». Дослідницьку наукову роботу «Гипотеза образования месторождений газа, нефти и алмазов на территории Кировоградской области Украины и перспектива их использования как энергоресурсов для материального обогащения страны» підготував Р. Григор’єв, учень 11 класу. Він отримав І місце на Всеукраїнському конкурсі й був нагороджений Дипломом департаменту інтелектуальної власності.

Забезпечується тісна співпраця екологічного центру з Національним центром аерокосмічної освіти молоді України. Учні колегіуму – вихованці «Ексампею» – взяли участь у наукових дослідженнях взаємодії Землі й Космосу та її впливу на стан сучасної екології планети, вибороли перші місця у Всеукраїнському конкурсі з неокосмічної освіти молоді України «Зоряний шлях» (Олександр Чуприна з доповіддю «Унікальність будови Зеленогайського кратера Знам’янського району та необхідність заповіднення цієї території», Дмитро Осадчий з доповіддю «Вивчення наслідків метеоритної атаки, яка передувала ядерній зимі на території сучасної Кіровоградської області»). Учні О.Дзюба та О.Вілков за наукові дослідження з проблем: «Спроба формування гіпотези щодо походження аномалій на березі річки Серебрянки в межах с. Суботці Кіровоградського району» та «Аномальні явища часів метеоритної атаки на території сучасного заказника Всеукраїнського значення «Монастирище» вибороли відповідно ІІ та ІІІ місця.

Артем Харченко, учень колегіуму і активіст клубу «Ексампей» з першого класу, зараз є президентом клубу. Був учасником Міжнародного екологічного форуму «Екологічні технології та інновації», Х виставки-ярмарку «Екологія-2008», переможцем Міжнародного конкурсу науково-дослідницьких робіт Міжнародної науково-освітньої конференції школярів «Зоряний шлях». У квітні 2009 року на Міжнародній конференції в Німеччині разом із своєю командою представив проекти захисту довкілля, які були відзначені європейською спільнотою. За результатами 2008/2009 навчального року нагороджений дипломом «Дитина року» за розвиток дитячого громадського руху на Кіровоградщині.

У здійсненні досліджень учням допомагають науковці кращих вищих навчальних закладів України і області, а також Канівського природного заповідника, біосферного заповідника «Асканія-Нова» та ін.

Отже, досвід роботи Н.І.Бабанської та Кіровоградського колегіуму доводить, що ми багато корисного можемо зробити для природи вже сьогодні. Слід пам’ятати, що охорона природи – це не просто гасло, не тимчасовий захід, а постійна напружена робота. Це битва за родючу землю, чисте повітря, за світле майбутнє нашої планети.У людства повинно бути майбутнє, і воно може бути світлим. Нерозв’язаних проблем ще багато. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активність, праця та високий професіоналізм.
Список використаних джерел


 1. Вербицький В.В. Крилаті скарби Кіровоградщини / Вербицький В.В., Бабанська Н.І., Шевцов А.О., Землянських І.І. – Кіровоград : Код, 2007. – 29 с.

 2. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 [Електронний ресурс] / Президент України. – Офіційне Інтернет-представництво Президента України, 2004. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/.

 3. Сухомлинський В.О. Вибрані твори [в 5-ти т.] / В.О.Сухомлинський. – Т. 1. – К. : Рад. школа, 1976. – 654 с.

 4. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посіб. для студентів вищих пед. закладів – 3-тє вид., перероб. і доп. / Фібула М.М. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 232 с.

Смотрите также:
Паращук А. О., методист цмспс управління освіти Кіровоградської міської ради
140.61kb.
1 стр.
Рішення міської ради 31 березня 2011 року (7 сесія 6 кликання) положення про управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Загальні положення
76.24kb.
1 стр.
Додаток до рішення №66-п 5 сесії міської ради 6 скликання від 27 січня 2011 року положенн я про управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради
170.97kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/19 положення про управління фінансів та бюджету
108.96kb.
1 стр.
Розпорядженням Луганського міського голови від „06 04 2006р. №84/3 положення про фінансове управління луганської міської ради
118.34kb.
1 стр.
Управління освіти виконкому Миколаївської міської ради Науково-методичний центр Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради Миколаївської області Матеріали перспективного педагогічного досвіду
1158.4kb.
4 стр.
Додаток до рішення Южноукраїнської міської ради в ід 2011 № положення про фінансове управління Южноукраїнської міської ради 1
112.42kb.
1 стр.
Додаток до рішення міської ради від 27. 01. 2011 №5/23 положення про Управління міжнародного
107.13kb.
1 стр.
Управління освіти виконкому Миколаївської міської ради
221.32kb.
1 стр.
Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління центр підвищення кваліфікації кадрів
201.31kb.
1 стр.
Управління освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16
511.41kb.
5 стр.
Додаток №38 до рішення Одеської міської ради від 28. 02. 2011р. №384-vi положення про департамент міського господарства
98.18kb.
1 стр.