Главная страница 1
Головне управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Лабораторія управління і організації освіти


Погоджено: Затверджено:
Л. Скальська, Р. Зуб’як,

проректор ОІППО ректор ОІППО

22.12.2011 22.12.2011

План проведення

обласного семінару завідувачів районних (міських) методичних кабінетів, директорів інформаційно-методичних центрів


Організаційно-методичне забезпечення процесу підвищення кваліфікації педкадрів при ОІППО та університеті менеджменту АПН України у 2011 році

Дата проведення – 28.12.2011 р., початок о 10.00

Місце проведення: ОІППО, конференцзала

Відповідальний: А.Дутчак, завідувач відділукоординації роботи з методичними

службами області

Івано-Франківськ, 2011

Учитель показує шлях, - наставник учить ходить

Равіль Алєєв


Мета: Напрацювати алгоритми співпраці РМК (ІМЦ) та ОІППО із забезпечення якісної безперервної педагогічної освіти
Завдання:

 • визначити «проблемне поле», основні вектори діяльності щодо підвищення ефективності курсової підготовки педпрацівників;

 • проаналізувати організацію курсової підготовки за 2011 рік та планове замовлення, зміст і форми проведення курсів підвищення кваліфікації на 2012рік;

 • визначити основні виклики в роботі методичних служб області та способи їх розв’язання у 2012 році;

 • з’ясувати домінанти співпраці РМК (ІМЦ) та ОІППО з питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників.Форми роботи: науково-методичне інформування, інформаційно-аналітичне повідомлення, «круглий стіл», науково-методичне консультування.

Очікувані результати:


 • поінформованість про якість виконання плану курсової підготовки;

 • формування готовності до ефективного навчання у між курсовий період;

 • тісна співпраця ОІППО та Р(М)МК у забезпеченні безперервної освіти педагогічних кадрів


Час

Вид роботи

Відповідальні за проведення
Організаційний модуль
9.30 – 10.00

Заїзд та реєстрація учасників семінару


А. Дутчак – завідувач відділу координації роботи з методичними службами

10.00 – 10.15

Відкриття семінару та ознайомлення з планом роботи.


Р.Зуб’як, ректор ОІППО


10.15-10.30

Інформаційно-методичне забезпечення та мотивація окресленої семінаром проблеми

Л.Скальська, проректор ОІППО, А.Дутчак
Інформаційно-аналітичний модуль
10.30-11.00

Основні напрями та завдання діяльності Р(М)МК (МЦ) на 2012 рік

Р.Зуб’як, ректор ОІППО

11.00-11.30

Науково-методичний супровід самоосвітньої діяльності педагогів у міжкурсовий період


Л.Скальська

11.30-12.00

Підсумки проходження курсової підготовки педагогічних працівників області в 2011 році та її перспективи на 2012 рік


Г.Статкевич, завідувач кабінету організації курсової підготовки

12.00-12.30

Співпраця лабораторій ОІППО та Р(М)МК у забезпеченні безперервної освіти педагогічних кадрів


Завідувачі лабораторій ОІППО


12.30-13.00

Організація курсової підготовки в Цетральному інституті післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України у 2012 році

Т. Вилущак, завідувач методичного інформаційно-аналітичного центру ОІППО

13.00-14.00

ОбідПрактичний модуль
14.00-15.00

«Круглий стіл»

Шляхи удосконалення підвищення безперервної освіти педагогічних кадрів
Л.Скальська, О.Нижник, завідувач лабораторії ОІППО, А.Дутчак

15.00-15.30

Підбиття підсумків роботи семінару. Вироблення рекомендацій

Л.Скальська

А.Дутчак

15.30-16.00

Індивідуальні консультації

Л.Скальська,А.Дутчак, О.Нижник

Г.СтаткевичПитання до круглого столу


 1. Доцільність та частота вибору форм курсового навчання керівників ЗНЗ та педагогів.

 2. Педагогічна (управлінська) практика у системі курсової підготовки: підготовка та форми проведення.

 3. Науково-методичний супровід ОІППО навчання керівників ЗНЗ та педагогів у міжкурсовий період.


Рекомендована література:

 • Манако А. Роль інновацій у розвитку безперервної освіти. / А. Манако // Інформатика. .- 2006 .- № 8 .- С. 5

 • Сорочан Т. Безперервна освіта педагогів: управлінський аспект / Т. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні .- 2010 .- № 2 .- С. 73-75

 • Липова Л. та ін. Дидактичні особливості сучасної безперервної освіти / Л. Липова // Післядипломна освіта в Україні .- 2011 .- № 1 .- С. 49-52

 • Бондар С, Момот Л., Липова Л., Головко М. Пер­спективні педагогічні технології: Навч. посіб. / За ред. С. Бондар. — Рівне: Тетіс, 2003. — 200 с.

 • Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: Навч. посібник. — К.: Главник, 2006. — 144 с.

 • Єрмаков І., Пузіков Д. Життєвий проект особис­тості: від теорії до практики: Практико-оріентований збірник / За ред. Л. Сохань. — К.: Освіта України, 2007.—212 с.


Смотрите также:
План проведення обласного семінару завідувачів районних (міських) методичних кабінетів, директорів інформаційно-методичних центрів
48.87kb.
1 стр.
Для вчителів української мови та літератури конференція Нові підходи у викладанні української мови й літератури в знз у 2009-2010 н р. Дата проведення: 25 серпня 2009 р. Початок роботи
33.23kb.
1 стр.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13. 07. 11 №258 Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрації та міськвиконкомів
397.39kb.
2 стр.
План-графік проведення методичних семінарів на кафедрі інтелектуальної власності
26.94kb.
1 стр.
Про формування плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-методичних конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки у 2012 році
49.24kb.
1 стр.
План проведення відомчих науково-практичних та навчально-методичних конференцій (семінарів) у 2012 році у вищих навчальних закладах та наукових установах мнс
174.09kb.
1 стр.
Збірка методичних матеріалів з організації виховної роботи в двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
884.07kb.
4 стр.
Т. В. Куценко 28. 02. 2012 Заходи щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику» у Київському районі міста Харкова
57.11kb.
1 стр.
Конкурс кращих методичних матеріалів еколого натуралістичного спрямування
47.33kb.
1 стр.
Код модуля: мб 6032 С01 Тип модуля: обов'язковий Семестр: VIII
18.89kb.
1 стр.
План проведення переддипломної педагогічної практики з по 2011 року в 1 б класі сш № м. Кременчука
16.29kb.
1 стр.
До пункту 2 Методичних рекомендацій
70.65kb.
1 стр.