Главная страница 1
Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації, що знаходиться у володінні

Вінницького апеляційного адміністративного суду,

затвердженого наказом керівника апарату

Вінницького апеляційного адміністративного судувід «29» серпня 2011 р. №099

ПОРЯДОК

взаємодії Вінницького апеляційного адміністративного судуз представниками засобів масової інформації

 1. Взаємодія Вінницького апеляційного адміністративного суду (далі – ВААС) із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» та цього Положення.

 2. Організація роботи із взаємодії ВААС зі ЗМІ здійснюється прес-секретарем ВААС чи особою, яка виконує його обов’язки.

 3. Відвідування судових засідань ВААС представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ - за акредитаційною карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

 4. Представники ЗМІ, як і інші учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіо-технічні засоби відповідно до законодавства.

 5. Проведення в залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускається за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

 6. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.

 7. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи у ВААС за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання прес-службою ВААС відповідних списків.

 8. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

 9. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме ВААС (прес-конференції, семінари, круглі столи, міжнародні зустрічі тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті ВААС прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

 10. У разі якщо кількість представників ЗМІ, які виявили бажання акредитуватися на захід, перевищує наявну кількість місць у приміщенні, де відбувається захід, прес-служба ВААС з поясненням цієї причини може припинити акредитацію.

 11. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Порядку доступу до адміністративного будинку ВААС, приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10-20 хвилин до початку заходу), маючи при собі посвідчення.

 12. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює прес-служба ВААС.

 13. Висвітлення діяльності ВААС у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання прес-службою суду повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

 14. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися прес-службою ВААС в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції.

 15. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності ВААС готують у межах своєї компетенції прес-секретар ВААС та керівники інших самостійних структурних підрозділів апарату суду.

 16. Інформаційні запити, що потребують, враховуючи специфіку діяльності ЗМІ, оперативного реагування, розглядаються у стислі строки


Смотрите также:
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вінницького апеляційного адміністративного суду, затвердженого наказом керівника апарату
30.09kb.
1 стр.
Закону україни «про судоустрій І статус суддів»
78.18kb.
1 стр.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області від 13 травня 2011 року №213 м. Золочів Про доступ до публічної інформації у Золочівській райдержадміністрації
63.17kb.
1 стр.
Наказ №40 Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію до головного і територіальних управлінь ветеринарної медицини в Одеській області
73.63kb.
1 стр.
Наказ №1536/5 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України
150.73kb.
1 стр.
Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації управління освіти І науки ода
22.25kb.
1 стр.
Постанова від 25 травня 2011 р. N 583 Київ Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
73.1kb.
1 стр.
Типова посадова інструкція керівника апарату місцевого загального суду
63.96kb.
1 стр.
П о с т а н о в а від 25 травня 2011 р. N 583 Київ
67.93kb.
1 стр.
Розпорядження від 31 серпня 2011 року №265 Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання І використання документів та інших матеріальних носіїв, які
489.82kb.
3 стр.
Право на доступ до публічної інформації
18.62kb.
1 стр.
Законом україни «про доступ до публічної інформації»
12.8kb.
1 стр.