Главная страница 1

ПОСТАНОВА


Кабінету міністрів України
(від 22 лютого 2006 р. №209, м.Київ)

Про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, що додається.

2. Установити, що 70 академічних стипендій призначаються студентам і 30 - аспірантам вищих навчальних закладів.

3. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. №1542 "Про впорядкування виплати стипендій аспірантам, а також академічних стипендій Президента України, іменних стипендій студентам, учням навчальних закладів та аспірантам" (ЗП України, 1996 р., №21, ст. 593; Офіційний вісник України, 2004 р., №28, ст. 1871) слова "та академічні стипендії імені М.С. Грушевського студентам вищих навчальних закладів та аспірантам" виключити.

Прем'єр-міністр України Ю .Єхануров

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну стипендію імені М.С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів


1. Академічна стипендія імені М.С. Грушевського (далі - стипендія) призначається студентам та аспірантам державних вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (далі - вищі навчальні заклади) денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого курсу.

2. Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами здійснюється центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої МОН.

3. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.

4. Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам - один раз на рік наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

5. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії центральному органу виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад, мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата, його наукову або творчу роботу та участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії.

6. Студентам стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення, аспірантам - з дня призначення стипендії.7. Студенти вищих навчальних закладів та аспіранти можуть бути позбавлені стипендії наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, за умови подання відповідних рішень вчених рад вищих навчальних закладів.


Смотрите также:
Постанова кабінету міністрів України (від 22 лютого 2006 р. №209, м. Київ) Про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів Кабінет Міністрів України постановляє
20.12kb.
1 стр.
Постанова від 25 травня 2011 р. N 583 Київ Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
73.1kb.
1 стр.
Наказ №93 від 01 лютого 2012 року Про розроблення Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня На виконання статті 15 Закону України Про загальну середню освіту
231.46kb.
1 стр.
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
345.36kb.
4 стр.
Кабінет міністрів україни постанова
925.41kb.
13 стр.
Постанова від 26 листопада 2008 р. №1036 Київ Деякі питання організації
139.96kb.
1 стр.
Положення про дошкільний навчальний заклад Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
179.82kb.
1 стр.
Постанова №1283 від 14 грудня 2011 року Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти
32.95kb.
1 стр.
Положення про медико-соціальну експертизу; Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається
302.87kb.
1 стр.
Постанова від 11 жовтня 2002 р. N 1531 Київ Про експертну грошову оцінку земельних ділянок Кабінет Міністрів України постановляє
235.37kb.
1 стр.
Розпорядження м. Київ № Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про утворення державного підприємства „Асистанс-Сервіс
283.69kb.
1 стр.
Проект кабінет міністрів україни
158.35kb.
1 стр.