Главная страница 1
Право на доступ до публічної інформації.
Правове забезпечення права на доступ до публічної інформації є однією з найважливіших гарантій становлення будь-якого демократичного суспільства. Ще з 1766 року Закон Швеції про свободу преси визначив принцип, згідно з яким урядові документи мають бути відкритими для суспільства, а також надав громадянам право звертатися із запитом до урядових органів щодо надання документів. У цілому досвід інших країн, які прийняли закони про доступ до публічної інформації, свідчать про позитивний вплив таких законодавчих змін на реалізацію громадянами інших основоположних прав, підвищення ефективності діяльності органів влади, а також зменшення ризиків корупції.

Право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим статтею 34 Конституції України, яка, у свою чергу, ґрунтується на положеннях статті 10 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, статті 19 Загальної декларації прав людини, статтях 18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права тощо. Так, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Парламентська Асамблея Ради Європи закликала органи влади України покращити правове регулювання доступу до інформації, неухильно дотримуватися статті 34 Конституції України стосовно свободи інформації під час засекречування документів, а також відкрити доступ до офіційних документів, які були закриті для загального доступу всупереч закону (підпункт 13.17 пункту 13 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи „Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною” від 5 жовтня 2005 року №1466).

З метою забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес, 13 січня 2011 року Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону України „Про інформацію” та Закон України „Про доступ до публічної інформації”, які набрали чинності 9 травня 2011 року.


О.Слізченко

Завідувач сектору із забезпечення доступудо публічної інформації Охтирської МДПІ


Смотрите также:
Право на доступ до публічної інформації
18.62kb.
1 стр.
Законом україни «про доступ до публічної інформації»
12.8kb.
1 стр.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації львівської області від 13 травня 2011 року №213 м. Золочів Про доступ до публічної інформації у Золочівській райдержадміністрації
63.17kb.
1 стр.
Постанова від 25 травня 2011 р. N 583 Київ Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
73.1kb.
1 стр.
Про організацію роботи щодо доступу до публічної інформації управління освіти І науки ода
22.25kb.
1 стр.
Постанова від 25 травня 2011 р. №583 Київ Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації"
64.5kb.
1 стр.
Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вінницького апеляційного адміністративного суду, затвердженого наказом керівника апарату
30.09kb.
1 стр.
Наказ №40 Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію до головного і територіальних управлінь ветеринарної медицини в Одеській області
73.63kb.
1 стр.
Наказ №1536/5 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України
150.73kb.
1 стр.
Закону України «Про доступ до публічної інформації»
81.95kb.
1 стр.
Методичні рекомендації забезпечення права на доступ до публічної інформації смт. Томаківка 2011 рік
199.97kb.
1 стр.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
23.25kb.
1 стр.