Главная страница 1
Україна

Миколаївська обласна державна адміністрація

Управління освіти і науки
Н а к а з


від 02 листопада 2011 р. № 765

м. Миколаїв

.

Про організацію та проведення

II (обласного) туру конкурсу–захисту

сучасної моделі навчального закладу

«Школа сприяння здоров’ю»

Відповідно до п. 7 Положення про управління освіти і науки облдержадміністрації, статті 56 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.02 № 14 «Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 2002–2011 роки», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.07.11 № 828 «Про Положення про Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю», плану роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2012 рік і з метою реалізації державної політики щодо зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді

Н А К А З У Ю:


 1. Провести у 2012 році II (обласний) тур конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного та професійно-технічного) – Школи сприяння здоров'ю за таким графіком: • I тур (районний, міський) – січень, лютий 2012 року;

 • II тур (обласний) – березень, квітень 2012 року;

 • заключний тур – травень, червень 2012 року.

2. Провести конкурс відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю» (додаток 1).
 1. Затвердити склад оргкомітету та журі II (обласного) туру конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров'ю (додатки 2, 3).

4. Начальникам відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськрад):


4.1. Провести належну роботу щодо широкого залучення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів до участі в конкурсі.
4.2. Забезпечити участь переможців I (районного, міського) туру у II (обласному) турі конкурсу-захисту.
4.3. Подати до 1 березня 2012 року заявку про участь у II (обласному) турі конкурсу-захисту та супроводжуючі матеріали:

– дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на ім’я голови оргкомітету конкурсу-захисту (54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, каб. 26);  • професійно-технічних навчальних закладів за адресою:

54030, вул. Потьомкінська, 37, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Миколаївській області.
5. Миколаївському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Старєвій А. М.):
5.1. Створити належні організаційно-методичні умови проведення II (обласного) туру конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю.
5.2. Поновити на сайті МОІППО сторінку обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник управління В. В. Мельніченко
Тюпа 37 85 89

Додаток 2

до наказу управління освіти

і науки облдержадміністрації

від____________ №________
Склад

оргкомітету II (обласного) туру обласного конкурсу-захисту

сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю
Голова оргкомітету
Мельніченко Валерій Володимирович – кандидат педагогічних наук,

професор, начальник управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, заслужений працівник освіти України


Заступник голови оргкомітету
Старєва Анна Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент, директор МОІППО

Члени оргкомітету

Бєлова Ірина Михайлівна – заступник директора з науково-педагогічної роботи МОІППО


Сочинський Андрій Якимович – завідувач лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО
Тюпа Анжела Іванівна – методист лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО
Пучкова Ольга Дмитрівна – методист лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО
Вареник Тетяна Іванівна – методист лабораторії дошкільної та початкової освіти МОІППО


Директор МОІППО А. М. Старєва

Додаток 1

до наказу управління освіти і науки

облдержадміністрації

від______________ №________
Положення

про Всеукраїнський конкурс-захист сучасної

моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»
І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю» (далі – Конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Міністерство), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Інститут).

1.2. Конкурс проводиться з метою подальшого розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю; залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, органів місцевого самоврядування, громадських організацій до проведення превентивних заходів щодо профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, формування культури здоров’я в підростаючого покоління.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

– визначення та підтримка навчальних закладів, які обрали пріоритетним напрямом у своїй діяльності збереження та зміцнення здоров’я своїх учнів і вихованців;

– формування у дітей та учнівської молоді позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

– подальший розвиток та впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів (далі – заклади);

– упровадження інноваційних методичних прийомів та відповідної матеріальної бази для забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного та соціального розвитку дітей та учнівської молоді;

– поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду Шкіл сприяння здоров’ю.

ІІ. Учасники Конкурсу


  1. Учасниками Конкурсу є заклади всіх типів та форм власності (далі – учасники).

  2. Учасники мають право після завершення кожного етапу ознайомитись із експертною оцінкою журі.


ІІІ. Умови, строки проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться один раз на три роки за номінаціями: • дошкільний навчальний заклад;

 • загальноосвітній навчальний заклад;

 • професійно-технічний навчальний заклад;

 • позашкільний навчальний заклад.

3.2. Відбір кандидатів щодо участі в Конкурсі починається із закладів району (міста), області.

3.3. Конкурс проводиться за таким графіком:1-й тур: районний (міський) – січень–лютий;

2-й тур: обласний – березень–квітень – за участю закладів, які стали переможцями першого туру;

3-й тур: Всеукраїнський – травень – червень за участю закладів- переможців другого туру.

3.4. Всеукраїнський тур Конкурсу проводиться в місті Києві у травні – червні Міністерством.


ІV. Журі Конкурсу

4.1. Для проведення Конкурсу один раз на три роки формується журі, склад районного (міського), обласного етапу і затверджується наказом відповідного органу управління освіти, Всеукраїнського туру – наказом Міністерства.

4.2. До складу журі включаються представники Міністерства, Інституту, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), наукових установ (за згодою), а також керівники закладів, учителі-методисти, які мають досвід практичної та наукової діяльності (за згодою).

4.3. Журі районного (міського) туру подають до обласного журі конкурсні матеріали закладів за кожною номінацією, які стали переможцями відповідного туру.

4.4. Журі II (обласного) туру Конкурсу:

- визначає заклади і рекомендує їх до складу обласної мережі Шкіл сприяння здоров'ю за підсумками II (обласного) туру Конкурсу;

- визначає критерії експертної оцінки;

- забезпечує збереження матеріалів, поданих на Конкурс;

- здійснює експертизу конкурсних матеріалів, поданих на Конкурс;

- заповнює бланки відомостей експертної оцінки;

- визначає переможців;

- забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів.

4.5. Журі очолює голова, який має секретарів за номінаціями.

4.6. Голова журі:

- організовує роботу членів журі;

- проводить засідання журі;

- бере участь у визначенні переможців.

4.7. Секретарі:

- забезпечують ведення документації (протоколу засідань журі);

- беруть участь у визначенні переможців;

- систематизують матеріали відповідно до номінацій та за окремими закладами.

V. Вимоги щодо участі в Конкурсі

5.1. Критерії діяльності закладу:

 • наявність власної концептуальної моделі закладу «Школа сприяння здоров'ю» та її науково-методичне обґрунтування;

 • навчально-методичне забезпечення життєдіяльності закладів у напрямі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я дітей та учнівської молоді;

 • досвід роботи закладу в районі (місті) як Школи сприяння здоров'ю;

 • наявність системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів;

 • проведення масових акцій і заходів, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя;

 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів з проблем здорового способу життя;

 • підготовка та видання навчально-методичних матеріалів з досвіду роботи навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю».

5.2. Для участі у II (обласному) турі Конкурсу до 1 березня переможці районного (міського) етапу надсилають такі матеріали:

 • заявку від відповідного органу управління освітою;

 • опис діяльності закладу (до 6 сторінок друкованого тексту) за орієнтовною структурою:

- відповідність мети і завдань діяльності закладу його моделі;

- коротка творча характеристика педагогічного та учнівського колективів, передбачена новизна їх діяльності; • відгуки педагогічних та учнівських колективів закладів, органів управління освіти і науки, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, батьків, учених, громадських організацій, органів самоврядування;

 • зміст роботи, наявність діагностики, моніторингу стану здоров'я учасників навчально-виховного процесу; участь працівників медичної галузі, науковців, психологів;

 • інші матеріали, що характеризують діяльність закладу: концепцію Школи сприяння здоров’ю, плани та програми, аналітичні та діагностичні матеріали, схеми, паспорти здоров'я, щоденники здоров'я, методичні матеріали тощо.

5.3. Зазначені матеріали надсилаються в двох примірниках українською мовою: комп’ютерний набір, кегль – 14, інтервал –1,5. Обов’язково додається електронна версія в текстовому редакторі Word. У супровідних документах зазначаються адреса закладу, контактний телефон, прізвище, ім’я та по батькові директора.

5.4. Для участі в обласному етапі Конкурсу супроводжуючі матеріали надсилаються до 1 березня 2012 року за адресою: 54001, м. Миколаїв,

вул. Адміральська, 4-а, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
VI. Нагородження переможців


  1. Переможці II (обласного) туру Конкурсу отримують грамоту управління освіти та науки облдержадміністрації за відповідними номінаціями.

  2. Переможці Всеукраїнського туру Конкурсу отримують Почесну грамоту Міністерства за відповідними номінаціями.

  3. Результати II (обласного) та Всеукраїнського туру Конкурсу узагальнюються та оприлюднюються в друкованих виданнях.


VІІ. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів засновників Конкурсу в межах відповідних асигнувань, а також інших коштів, не заборонених законодавством.
Директор МОІППО А. М. Старєва

Додаток 3

до наказу управління освіти і

науки облдержадміністрації

від________№______
Склад журі

II (обласного) туру конкурсу- захисту сучасної

моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю
Голова журі
Старєва Анна Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор МОІППО

Заступник голови журі
Півень Галина Григорівна – заступник директора з науково- педагогічної роботи МОІППО
Члени журі
Сочинський Андрій Якимович – завідувач лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО

Тюпа Анжела Іванівна – методист лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО


Малашенко Людмила Олексіївна – методист лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО
Вареник Тетяна Іванівна – методист лабораторії дошкільної та початкової освіти МОІППО
Степанець Наталя Михайлівна – завідувач лабораторією дошкільної та початкової освіти МОІППО
Пучкова Ольга Дмитрівна – методист лабораторії виховної роботи та захисту прав дитини МОІППО

Білецька Валентина Вікторівна – практичний психолог

лабораторії практичної психології та соціальної роботи МОІППО

Ревуцька Ольга Володимирівна – завідувач Миколаївського дошкільного навчального закладом № 120

Миколаївської міської ради
Вороніч Людмила Федорівна – методист Науково-методичного центру Миколаївської міської ради
Селецька Тетяна Валентинівна – методист Науково-методичного центру Миколаївської міської ради

Яворська Наталія Анатоліївна – методист Будинку дитячої творчості Миколаївської районної ради


Брояк Наталія Володимирівна – методист із виховної роботи

районного методичного кабінету Жовтневої районної ради


Карпенко Олена Олександрівна – заступник директора школи із виховної роботи Миколаївської ЗОШ I-III супенів № 42 Миколаївської міської ради

Директор МОІППО А. М. СтарєваСмотрите также:
Про організацію та проведення II (обласного) туру конкурсу–захисту сучасної моделі навчального закладу
113.81kb.
1 стр.
Наказ №261 Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію діяльності органів учнівського самоврядування
64.98kb.
1 стр.
Конкурсу-захисту на кращу модель навчального закладу "Школа майбутнього"
49.48kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 18 серпня 2011 року №227-vi (VIІ сесія VІ скликання) положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад
104.99kb.
1 стр.
Конкурсу «Енергія і середовище 2012»
98.47kb.
1 стр.
Про проведення Національного туру Міжнародного конкурсу „Енергія і середовище
166.71kb.
1 стр.
Оголошення про проведення конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів на 2011 рік
153.91kb.
1 стр.
Орієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу
49.62kb.
1 стр.
Наказ №17 Про підсумки проведення районного етапу огляду-конкурсу на кращу організацію правової освіти та виховання у навчально- виховних закладах
86.6kb.
1 стр.
Структурна модель Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»
33.64kb.
1 стр.
Конкурсу «Учитель року 2012»
64.82kb.
1 стр.
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних Українинаказую
397.53kb.
1 стр.