Главная страница 1

Про підсумки організації методичної

роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році


Районний методичний кабінет – це науково – методична установа педагогічної освіти дорослих, яка продовжує кращі національні традиції в освітній галузі, запроваджуючи нові педагогічні технології та методики, інтерактивні форми навчання у практику підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, удосконалення їх педагогічної майстерності з метою створення ефективної системи науково – методичної діяльності в умовах інноваційного розвитку освіти.

Головне місце в системі методичної роботи відводиться діагностиці педагогів. Аналіз діагностичних даних дозволив працівникам методичного кабінету розробити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району, де поряд із традиційними формами науково-теоретичної і методичної підготовки педагогічних кадрів використовуються й нетрадиційні. Методисти реалізують комплекс заходів та нових форм щодо підвищення теоретичного і методичного рівнів педагогічних працівників через колективні (масові, групові) форми в системі науково – методичної роботи : методичні об’єднання, семінари, семінари-практикуми, школи молодого вчителя, школи резерву керівних кадрів, школи новопризначеного керівника, науково – практичну конференцію , відкриті уроки , огляд літератури та обговорення книг.

У масовій практиці організації методичної роботи в районі використовуються й інші форми, які доповнюють та розширюють існуючий арсенал засобів методичної роботи. Вони носять інноваційний характер і користуються попитом у педагогічної громадськості. Це конкурс “Учитель року”, фестиваль “Вихователь року”, які сприяють поширенню педагогічного досвіду.

Як результат реалізації системи методичної роботи – вчителі району демонструють високий науковий і творчий потенціал у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Учитель року’’. У 2010 - 2011 н. р. учасниками другого етапу другого обласного туру стали : Семенець О.Р. - вчитель німецької мови та Піскаєва Т.Є.- вчитель світової літератури Здолбунівської гімназії. Учасником третього (заключного) етапу другого (обласного) туру та переможцем у номінації “Світова література’’ стала Піскаєва Т.Є.

У 2010-2011 навчальному році ІІ місце в обласному конкурсі “Кращий дошкільний навчальний заклад’’ виборов дошкільний навчальний заклад №5 “ Усмішка” ( завідувач Кадлубіцька Ж.В.).

В останні роки використовуються і нетрадиційні форми науково – методичної роботи , які відповідають завданням підвищення професійної майстерності за умов реформування загальноосвітніх шкіл. Це форми , котрі набувають особливої актуальності через появу якісно нових соціальних завдань, а також ті форми , що потребують нестандартної організації даної роботи для забезпечення оптимального результату при розв’язанні окреслених завдань ( методичний фестиваль, мозковий штурм, майстер – клас, консультативний пункт , опорна школа , курсова підготовка, конкурс – ярмарок педагогічної творчості).

Методичною службою ініціюється підготовка навчально-методичних посібників та інших матеріалів. Педагоги беруть активну участь у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості. Всього на розгляд голів експертних комісій у 2010 – 2011 н.р. було представлено 78 матеріали із 25 навчальних закладів, в тому числі 1 робота із дошкільного навчального закладу № 3 “Ладоньки’’ .

Найчисельнішими були номінації “Українська мова та література”, “Історія’’ - 16 робіт, “Світова література” - 12, “ Іноземна мова’’ – 10, 8 робіт представлено у номінації “ Виховна робота”, а у номінації “ Робота з обдарованими учнями” , “Позашкільна освіта’’- 5 . Малочисельними були номінації “Методична робота з педагогічними кадрами’’- 3 роботи”,“Основи правознавства’’-2, “Управління освітою’’-1.

Активними учасниками цьогорічного конкурсу – ярмарку виявилися вчителі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 (11 педагогів ), Здолбунівської гімназії (8), Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №6 (7), №№5,3 по 5 учасників, Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (5), Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Мізоцького навчально – виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’- (4). По 3 учасника було від Ступнівського навчально – виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’, Бущанської, Білашівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. По 2 учасника було від Гільчанської, Копитківської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів . Крім того, участь брали педагоги із Дерманського навчально – виховного комплексу “ загальноосвітня школа І ступеня - гімназія’’, Глинської, Уїздецької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Кунинської, Маломощаницької, Новомильської, П’ятигірської загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів, Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва, Здолбунівської районної станції юних техніків, Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня №7.

Приємно, що у поточному році є призери обласного конкурсу – ярмарку педагогічної творчості. Це авторський колектив учителів іноземної мови Здолбунівської гімназії у складі Конюх Т.М., Семенець О.Р. та Павлусь Ж.Є. Посібник “Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні іноземних мов’’ був високо оцінений обласною експертною предметною комісією (авторський колектив нагороджено грамотою за ІІІ місце), оскільки допоможе вчителям англійської та німецької мов познайомитися з можливостями застосування мультимедійних технологій на різних етапах уроку та з різною метою: при вивченні та засвоєнні нової лексики, країнознавчих тем, з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів тощо.

При всьому розмаїтті поглядів щодо форм науково – методичної роботи спільною є думка про те , що розв’язати багатопланові завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна лише шляхом налагодження органічного зв’язку між усіма групами форм науково – методичної роботи та отримання права на вільний вибір тих , які відзначаються гнучкістю і враховують потреби педагогів , що виникли в процесі практичної діяльності.

Діяльність районного методичного кабінету є основою професійного розвитку педагогічних працівників системи освіти району. Процес модернізації освіти, нові пріоритети в освітній політиці, зміна концептуальних орієнтирів зумовили перегляд основних напрямків діяльності методичного кабінету, в тому числі визначення нових підходів до професійного розвитку педагогічних працівників, удосконалення їх фахової майстерності.

Протягом 2010 – 2011 н.р. на базі району проведено обласний семінар–практикум для методистів районних (міських) методичних кабінетів (НМЦ) відділів ( управлінь) освіти з теми “Інноваційні підходи до виховання обдарованої дитини в сучасному навчальному закладі’’ ( на базі Здолбунівської гімназії,Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 та Дерманського НВК).

З метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації національної системи освіти, поширення досвіду кращих бібліотекарів у березні цього року було проведено районний етап Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека’’. Робота бібліотекаря Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Головко І.А. стала переможцем районного та лауреатом обласного етапу даного конкурсу.

З метою участі вчителів області у засіданні міжрегіональної творчої групи словесників з проблеми “Компаративне вивчення української та світової літератур’’ Піскаєва Т.Є. брала участь у методичній структурі на базі Чернігівської області.

Досить ефективно працювали вчителі початкових класів : проведено 12 методичних об’єднань, 8 семінарів – практикумів, педагогічні читання “Педагогіка В.Сухомлинського - педагогіка ХХІ століття’’, фестиваль уроків ; працювало дві творчі групи з тем “ Гуманна педагогіка – духовне джерело школи життя’’ та “ Від інтерактивного уроку – до активного життя’’, дві школи – молодого вчителя та педагогічної майстерності. З метою обміну досвідом учителів з питань упровадження інтерактивних форм і прийомів в організацію навчання учнів початкових класів відбулися педагогічні гостини педагогів району до республіки Білорусь.

Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, РДГУ продовжувалася науково-дослідна робота з формування ціннісних ставлень учня в Здолбунівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4. Заступник директора з виховної роботи цього навчального закладу Нетикша Т.Л. брала участь в роботі засідання науково – дослідної лабораторії інноваційних виховних технологій РДГУ.

Продовжується робота науково-дослідної лабораторії “Особистісно орієнтоване навчання української літератури” під керівництвом старшого наукового співробітника лабораторії навчання української мови і літератури Інституту педагогіки АПН України Фасолі А.М.

2 керівники експериментальних навчальних закладів Ковальчук Л.Є. (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3) та Пасько Л.М. (дошкільний навчальний заклад “Чебурашка’’) у 2010-2011 навчальному році продовжили роботу у лабораторії новатики Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти “Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності в системі безперервної освіти”. Актуальність теми зумовлена тим, що в умовах динамічних змін у вітчизняній освіті та забезпечення відповідності української освітньої політики європейській змінюється характер здійснення навчальної діяльності, значна роль відводиться використанню інноваційних освітніх технологій. Це, у свою чергу, вимагає від педагогів і організаторів освіти міцної опори на сучасну методологію освіти і управління як галузь наукового знання.

Продовжено науково – дослідну експериментальну роботу з теми “ Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання’’, до якої залучені вчитель Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Яновська Н.І., методист - вихователь дошкільного навчального закладу № 5 “ Усмішка’’ Лаба Н.Г.

Розпочато експериментально-дослідну роботу при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з теми “Створення регіональної моделі неперервного підвищення кваліфікації вчителів фізики’’ (учасник – Мельничук П.Ф. - директор Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6).

Директор Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Радіонов С.В. у 2010-2011 н.р. зарахований для навчання у магістратурі Київського університету імені Б.Д.Грінченка за спеціальністю “Управління навчальним закладом’’.

Здолбунівський дошкільний навчальний заклад №5 “Усмішка’’ був представлений разом із навчальними закладами області на другій міжнародній виставці “Сучасні навчальні заклади – 2011’’у березні 2011 року на базі Київського Палацу дітей та юнацтва.

Директори Здолбунівської гімназії, Ступнівського НВК Гнатюк І.Г. та Грицан В.В. були учасниками регіонального науково – практичного семінару з теми “Концептуальні засади формування компетентності керівника навчального закладу в умовах інформаційного простору’’, який відбувся на базі Володимирецького районного колегіуму.

Директор Здолбунівської гімназії Гнатюк І.Г є слухачем обласної творчої групи керівників спеціалізованих навчальних закладів. Цьогоріч він брав активну участь у засіданні методичної структури із проблеми “Проектування педагогічної діяльності у системі загальної середньої освіти регіону’’на базі Березнівського НВК “ Економіко – гуманітарний ліцей - ЗОШ І-ІІ ступенів’’, а також у засіданні з теми “ Нові підходи до формування професійної компетентності керівника ЗНЗ у системі управління якістю освіти: досвід і перспективи” на базі Володимирецького районного колегіуму та Кузнецовської гімназії. В рамках цього заходу працював майстер – клас заслуженого вчителя України, викладача кафедри освітнього менеджменту Інституту лідерства і освітньої політики Київського муніципального педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка Громового В.В. з питань менеджменту інновацій.

Директор Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Панасюк Л.А. є членом ради кабінету управління закладами середньої освіти РОІППО, а директор Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Мельничук П.Ф. – членом ради кабінету фізики РОІППО.

Директор Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кравчук О.М. є слухачем обласної школи управлінської майстерності із проблеми “Забезпечення рівного доступу до якісної освіти в регіоні’’.

На пропозицію інформаційного центру Хмельницької АЕС та дирекції компанії “Енергоатом’’, з метою отримання об’єктивної повної інформації про діяльність ВП ХАЕС, більш детального знайомства з роботою атомної електростанції, спілкування з фахівцями ХАЕС, директори району мали можливість побувати на Хмельницькій АЕС.

З метою впровадження інформаційно – комунікаційних технологій в управлінську діяльність керівника навчального закладу директори району здійснили поїздку у комунальний заклад “Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа І-ІІ ступенів’’ Гощанського району.

Директор Мізоцького НВК Овсійчук Р.А. є слухачем обласної школи управлінської майстерності, майстер - класу директора Радивилівського НВК “Школа №1- гімназія’’ Фаєвської Алли Василівни з теми “Впровадження інноваційних технологій в управління навчальним закладом’’.

Отже, для формування конкурентоспроможного фахівця системи освіти пріоритетним напрямом роботи методичного кабінету має стати інноваційна та науково – дослідницька робота. Участь методичних та педагогічних працівників у роботі науково – дослідницьких лабораторій сприятиме формуванню компетентностей педагогів у інноваційній діяльності, в управлінні інноваційною діяльністю як на рівні закладу освіти, так і в районній системі освіти.

Для створення ефективної системи науково – методичної роботи у методичному кабінеті методисти, які відповідають за предмети, повинні працювати над розробкою авторських методик, інноваційних моделей, нових педагогічних технологій, модернізацією моделей, спрямованих на професійний розвиток педагогічних кадрів, удосконалення їх майстерності; здійснювати низку діагностичних досліджень, які дозволять отримати запити освітян щодо науково – методичного забезпечення й організаційно – педагогічних умов їх професійної діяльності, соціально – економічних умов функціонування системи освіти району, навчального закладу; з’ясовувати рівень задоволеності педагогічних працівників змістом професійного навчання, виокремлювати чинники професійного зростання в міжатестаційний період. Це допоможе у доборі оптимальних форм і змісту безперервного навчання педагогічних працівників у міжатестаційний період.Виходячи з вищезазначеного та з метою підвищення ефективності науково-методичної роботи у 2011-2012 навчальному році наказую :

 1. Визначити такі пріоритетні напрямки діяльності , як:

 • модернізація форм, змісту і методів науково-методичної роботи з питань підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, підготовка їх до роботи в сучасних умовах формування нової освітньої парадигми;

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;

 • координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах;

 • активізація науково-дослідницької, експериментальної роботи, координація її у загальноосвітніх навчальних закладах;

 • впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 • проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі у наступних етапах змагань;

 • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

 • вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

 • організація та координація методичних заходів із питань моніторингу, експертизи якості освіти;

 • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів.

ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТУ Н. ГЛУЩУК


Смотрите также:
Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році
108.39kb.
1 стр.
Наказ №103 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 н р
94.32kb.
1 стр.
Аналіз методичної роботи
350.47kb.
1 стр.
Наказ №213 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в навчальних закладах міста у 2011-2012 н р
132.98kb.
1 стр.
Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2010 2011 навчальному році
100.5kb.
1 стр.
Наказ №301 Про підсумки роботи управління освіти Жовтневої районної у місті Харкові ради з цивільного захисту у 2010 році та завдання на 2011 рік
107.32kb.
1 стр.
План науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Олександропільського нвк
521.61kb.
7 стр.
Т. В. Бойко затверджу ю завідуюча методичним кабінетом Г. М. Лавренчук План роботи
257.08kb.
1 стр.
Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2010-2011 н р
42.07kb.
1 стр.
Наказ №175 Про організацію методичної роботи в школі в 2011/2012 навчальному році
85.02kb.
1 стр.
Розпорядження від "05" липня 2011 року №168 Про проведення огляду готовності дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району до роботи в 2011/2012 навчальному році
27.44kb.
1 стр.
Підсумки методичної роботи в початковій школі за 2010-2011 н р
167.43kb.
1 стр.