Главная страница 1
ПРОЕКТ

програми соціально-економічного

та культурного розвитку Тернопільської області на 2007 рік

Програма економічного і соціального розвитку області на 2007 рік (далі - програма) розроблена головним управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами обласної державної адміністрації, обласними організаціями, райдержадміністраціями, Тернопільським міськвиконкомом відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23 березня 2000 року № 1602-111 та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».Програма на 2007 рік розроблена з урахуванням положень таких документів:

Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006р., №1001, Стратегії економічного та соціального розвитку Тернопільської області на період 2004-2015 років, яка затверджена рішенням обласної ради від 08.12.2004р., № 354, Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2007 рік, який схвалений постановою Кабінету Міністрів України 14.08.2006р., №1194.Основна мета розвитку області у 2007 році:

Закріплення економічного зростання на основі збільшення обсягів інвестицій у пріоритетні галузі економіки області, сприяння впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій і систем управління якістю, розвитку виробничої та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного значення, розвитку сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури, підтримці культурного потенціалу і традицій та створенню умов для сталого розвитку людських ресурсів на базі функціонування ефективної системи соціальних послуг, спра­ведливої оплати праці, задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян для досягнення головної цілі підвищення добробуту населення.ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

Об'єктивно висвітлюючи здобутки в економічній сфері, обласна державна адміністрація аналізує проблемні питання, системні ризики економіки області. Серед найголовніших проблемних питань та системних ризиків економіки області: зношеність основних фондів і підприємств, енерго- та матеріаломістке виробництво, недостатні темпи впровадження інноваційних процесів у виробництво, низька активність підприємств щодо впровадження у виробництво но­вих видів конкурентоспроможної продукції та диверсифікації ринків збуту, недостатньо розвинута рин­кова інфраструктура, низька інвестиційна активність підприємств та динаміка залучення іноземних інвестицій, недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє використання інвестиційних переваг області, розбалансована структура зайнятості населення на фоні тінізації економічних процесів, диспропорції у соціально-економічному розвитку окремих галузей та районів області. Сприяння розв'язанню зазначених питань дозволить вирішити проблему створення умов для випереджаючого підвищення рівня оплати праці, створення нових робочих місць, розширення податкової бази підприємств, функціонування ефективної системи надання соціальних послуг. Враховуючи зазначене, обласною і державною адміністрацією ініційовано внесення змін до Стратегії розвитку області, розробку середньострокових програм розвитку, щорічне затвердження пріоритетів та заходів програм соціально-економічного розвитку, спрямованих на вирішення проблем і диспропорцій у соціально-економічному розвитку.ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

1. Збільшення обсягів інвестицій у пріоритетні галузі економіки області.

2. Сприяння впровадженню ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю.

3. Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури місцевого та загальнодержавного значення.

4. Розвиток сучасної туристично-рекреаційної інфраструктури та підтримка культурного потенціалу і традицій.

5. Створення умов для сталого розвитку людських ресурсів на базі функціонування ефективної системи соціальних послуг.ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ

Промисловість, транспорт і зв'язок

1. Ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання про повернення у державну власність неправомірно відчуженого пакета акцій ВАТ "Тернопільський комбайновий завод".

2. Підготувати звернення до центральних органів виконавчої влади щодо захисту внутрішнього ринку продукції та товарів підпри­ємств легкої і радіоелектронної промисловості.

3. Активізувати роботу щодо участі області в проекті "Розробка технологій просування вітчизняних товарів та послуг на світові ринки з використанням: інформаційно-комунікаційних мереж" на базі ресурсу "Україна промислова", сприяти залученню промислових підприємств області до участі у ньому.

4. Забезпечити ефективне використання наявних виробничих потужностей, не допускати зростання залишків готової продукції, налагодити гнучку систему продажу продукції і на цій основі збільшити базу оподаткування.

5. Забезпечити дієвий контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які займаються операціями з металобрухтом.

6. Скоординувати роботу та забезпечити контроль за виконанням заходів із розвитку мережі телефонного зв'язку області, зокрема в сільській місцевості, та збереження мережі проводового мовлення.

7. Надати організаційну допомогу Тернопільській дирекції УДППЗ «Укрпошта» у залученні коштів місцевих бюджетів на обслуговування, ремонт і заміну абонентських поштових засобів, врегулювати питання орендної плати за приміщення поштових відділень.

8. Організувати комплексне вивчення роботи мобільних операторів в області щодо дотримання вимог діючого законодавства з питань безпечного розміщення базових станцій мобільного зв'язку і надання якісних послуг населенню.

9. Вдосконалити маршрутну мережу внутріобласних і примісь­ких маршрутів, реєстр та інфор­маційну систему автоперевезень.Агропромисловий комплекс

1. Розробити документацію та розпочати будівництво гуртового сільськогосподарського ринку в, Тернопільському районі.

2. Стимулювати оновлення машинно-тракторного парку сільгосптоваровиробників усіх форм власності.

3. Сприяти введенню в дію про­ектних потужностей з виробницва біодизелю у СФНВГ "Коваль" і ПП "Юко" сумарним обсягом 3,9 тис.тонн за рік.

4. Єпрйяйі введенню в дію комплексів з вирощування свиней в с. Товстому Гусятинського та с. Настасові Тернопільського районів.

5. Сприяти будівництву свинокомплексу на 60 тис.гол.

6. Сприяти модернізації технологічної лінії та дільниці соковидобувних та продуктових відділень ВАТ "Чортківський цукровий завод", ТОВ "Збаражцукор", ЗАТ «Кременецьцукор»

7. Впровадити прогресивні схеми:

- низькотемпературне розварювання сировини з використанням вторинних енергоресурсів на Новосілківському та Борщівському спиртових заводах;

- вдосконалений процес брагоректифікації на Зарубинському та Кобиловолоцькому спиртових заводах.

8. Ввести в експлуатацію новий механізований склад зерна місткістю 6 тис. тонн на Марилівському спиртозаводі.

9. Вивести на проектну потужність коньячне виробництво на ЗАТ "Галспирт" до 50 тис.дал та розширити ринки збуту горілчаної продукції Ковалівського горілчаного заводу.

10. Забезпечити збільшення обсягів виробництва спирту на 4,3 млн.грн. на ДП "Бучацький мальтозний завод".

11. Ввести в експлуатацію нові хлібопекарні виробництва в Заліщицькому та Кременецькому районах.

12. Забезпечити збільшення обсягів виробництва м'ясних та овочевих консервів на 1,3 млн. грн. на Бучацькому консервному заводі.

13. Розробити баланси виробництва та використання основних

видів сільськогосподарської продукції.

14. Визначити кількість продовольчого зерна для забезпечення регіональних потреб на 2007-2008 маркетинговий рік.Капітальне будівництво, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

1. Розробити проект програми стимулювання залучення інвестицій в економіку області на середньостроковий період.

2. Забезпечити формування привабливого інвестиційного іміджу регіонів області шляхом:

- визначення привабливих для потенційних інвесторів галузевих напрямків інвестування;

- регулярного поновлення інвестиційних паспортів районів та портфелів інвестиційних пропозицій.

3. Активізувати роботу в напрямку скорочення обсягів незавершеного будівництва шляхом прискорення добудови об'єктів чи продажу (передачі) їх комерційним структурам.

4. Забезпечити повне освоєння виділених області субвенцій на соціально-економічний розвиток регіону та інженерне облаштування.

5. Забезпечити реалізацію в області інвестиційного проекту німецької фірми „Борднетце Гмбх" на базі ТОВ „СЕ Борднетце-Україна" (Тернопільський район) щодо організації виробництва автомобільних кабельних систем, інших інвестиційних проектів іноземних інвесторів.

6. Забезпечити підготовку та проведення українсько-польської інвестиційної біржі в м. Тернополі.

7. Провести виїзне засідання міжнародного трейд-клубу.

8. Презентувати інвестиційний потенціал області під час:

- II Міжнародного інвестиційного форуму в м. Тернополі;

- VII Міжнародного економічного форуму з питань транскордонного співробітництва та інвестиційного ярмарку „інвестиції та нерухомість" в м. Львові;

- X Економічного форуму країн-учасниць центральноєвропейської ініціативи.

9. Забезпечити оновлення та розроблення містобудівної документації забудови населених пунктів області для забезпечення їх сталого розвитку з метою створення повноцінного життєвого середовища.

10. Завершити розроблення схеми планування території Тернопільської області.

11. Забезпечити реалізацію програми паспортизації об'єктів культурної спадщини.

12. Забезпечити контроль за дотриманням затверджених ге­неральних планів забудови насе­лених пунктів, іншої містобудівної документації під час здійснення містобудівної діяльності.Житлово-комунальне господарство

1. Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, реконструкцію тепло­вих мереж і котелень, капітальний ремонт (реконструкцію) житлових будинків перших масових серій.

2. Впровадити заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії.

3. Провести роботу щодо ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах в оптимальні строки.

4. Збільшити обсяги фінансування видатків на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг і вулиць комунальної власності.

Торгівля та послуги

1. Розширити мережу сучасних торговельних комплексів, маркетів, підприємств сфери побутових послуг в районах області, м. Тернополі, розвивати прогресивні форми торгівлі та послуг.

2. Здійснити заходи з легалізації роздрібного товарообігу та на­ведення порядку на споживчому ринку області:

- посилити контроль за проведенням розрахунків за товари;

- проводити моніторинг результатів роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства, аналіз причин їх безприбуткової діяльності;

- не допускати на споживчий ринок області фальсифіковані товари та неякісну продукцію;

- розширити сферу безготівкових платежів за рахунок впровадження технології розрахункових операцій із застосуванням платіжних карток на підприємствах торгівлі та у закладах ресторанного господарства;

- ліквідовувати місця стихійної торгівлі;

- виявляти та легалізовувати суб'єкти, що здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації.

Мале підприємництво

1. Впровадити механізм відшкодування відсоткової ставки за кредитами, які надаються для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів.

2. Надавати на конкурсній основі фінансово-кредитну підтримку бізнес-проектів суб'єктів господарювання.

3. Забезпечити ефективну діяльність єдиних дозвільних та реєстраційних центрів в районах та м. Тернополі.

4. Сприяти у наданні в оренду та продажу через аукціон земельних ділянок, нежитлових приміщень і майна комунальної власності, а також приміщень споживчої кооперації, які не використовуються, суб'єктам малого підприємництва.

5. Забезпечити поновлення інвестиційних паспортів районів, розробку інвестиційних проектів та бізнес-планів для суб'єктів підприємницької діяльності, виготовлення презентаційних матеріалів із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій із метою безкоштовного розповсюдження серед потенційних інвесторів.

6. Здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницьких структур .

Туризм та рекреація

1. Взяти участь у виставкових заходах:

- Міжнародній туристичній виставці "Україна: подорожі та туризм ІЛТТ-2007» (м. Київ);

- III Всеукраїнській виставці-яр-марку "Українське село запрошує" (м. Київ);

- Міжнародній виставці - туристичному салоні "Україна-2006" (м. Київ).

2. Забезпечити організацію та проведення прес-турів для представників всеукраїнських, міжнародних та місцевих ЗМІ.

3. Розробити проект нової програми розвитку туризму Тернопільської області на 2007-2012 роки.

4. Створити районні інформаційно-туристичні центри в Бучачі, Бережанах, Гусятині і Кременці.

5. Провести археологічну ре­конструкцію Збруцького культово­го центру на г.Богіт в Гусятинському районі.

6. Облаштувати туристично-відпочинковий центр в смт Залізцях Зборівського району.

7. Облаштувати туристично-відпочинковий центр в с.Суходолі Гусятинського району.

8: Створити музей трипільської культури в печері "Вертеба" (Борщівський район).

9. Розробити та розповсюдити мультимедійні презентації про інвестиційно-туристичний потенціал краю.

Фінансова діяльність

1. Підвищити ефективність управління державним майном, здійснювати передачу державного майна в оренду виключно на конкурентних засадах.

2. Задіяти резерви для зростання середньомісячної заробітної плати у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій сфері, торгівлі, на підприємствах приватної форми власності.

3. Розробити додаткові заходи для зростання (на рівні 6-7%) темпів виробництва та реалізації товарів галузі легкої промисло­вості.

4 . Запровадити заходи щодо зменшення простроченої кредиторської заборгованості.

5. Забезпечити зростання рентабельності будівельної галузі, виведення із збитковості приватних підприємств освіти, торгівлі і транспорту.

6. Стимулювати розробку інвестиційних проектів щодо організації виробництва імпортозамінної продукції, необхідної для потреб народного господарства області.

7. Розробити додаткові заходи щодо ефективного функціонування аграрного сектора в умовах СОТ.

8. Передбачити для оцінки ефективності роботи керівництва районів показник забезпечення прибутковості економічної діяльності району.

9. Передбачити у програмах розвитку галузей зменшення витратного навантаження на економіку незадіяних виробництв, збиткової неосновної діяльності, виведення фізично зношених основних засобів.

10. Забезпечити прозорість процедур державних закупівель та досягнення оптимального і раціонального використання державних коштів.

11. Задіяти додаткові виробництва (послуги) та отримати доходи за рахунок організації обробки, фасування, пакування та зменшення частки вартості товарів і послуг, придбаних для перепродажу.

12. Забезпечити виявлення та попередження негативних проявів щодо цінової ситуації на споживчому ринку, в тому числі на ринку закупівлі сільгоспсировини.

13. Рекомендувати при ухваленні рішень щодо тарифів на житлово-комунальні послуги забезпечити відкритість, доступність та прозорість структури цін, їх обґрунтованість та правильність встановлення.Населення та ринок праці

1. Забезпечити стабільний ріст рівня зайнятості населення, змен­шити рівень безробіття та термін перебування на обліку в центрах зайнятості.

2. Запровадити щомісячний моніторинг та контроль за виконанням завдань щодо створення нових робочих місць, постійно інформувати керівництво облдержадміністрації про ситуацію на ринку праці.

3. Здійснювати активні заходи щодо легалізації «тіньової зайнятості» та забезпечувати обов'язкову реєстрацію працюючих найманих працівників.

4. Активізувати співпрацю з міжнародними організаціями, які проводять фінансову, технічну та методично-консультаційну діяльність в галузі інвестування комерційних структур. Організувати та проводити регіональні та міжнародні виставки-ярмарки.

5. Проводити моніторинг рівня заробітної плати в галузях економіки, районах та містах області, сприяти зростанню рівня заробітної плати, недопущенню використання робочої сили з оплатою праці, нижче законодавчо встановленого її мінімального розміру.

6. Забезпечити контроль за встановленням та виплатою заробітної плати не менше встановленого мінімуму на підприємствах усіх форм власності. Вжити заходів щодо ліквідації та недопущення появи поточної заборгованості із виплати заробітної плати.

Розвиток соціальної сфери

Освіта

1. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ст. та І—111 ст. навчальними комп'ютерними комплексами.

2. Забезпечити підвезення до навчальних закладів сільських учнів, які проживають на віддалі більше 3 км від школи.

3. Забезпечити завершення будівництва:

- школи, с. Кривче Борщівського р-ну;

- школи-інтернату, м. Заліщики;

- школи, с. Мшанець Зборівського р-ну;

- школи, с. Бірки Шумського р-ну;

- дитячого садка, с.Лисівці Заліщицького р-ну.

4. Продовжити будівництво:

- школи, с. Возилів Бучацького р-ну;

- школи, с. Панівці Борщівського р-ну;

- гімназії, м. Підгайці.

5. Провести капітальний ремонт (реконструкцію):

- школи, смт. Гримайлів Гусятинського р-ну;

- школи, с. Бриків Шумського Р-ну;

- навчального корпусу № 2 Під-гаєцького професійно-аграрного ліцею;

- шатрового даху гуртожитку ПТУ № 13, м. Тернопіль;

- будівництво власної котельні на природному газі ВПУ № 4, м. Тернопіль.

6. Вжити заходів щодо організації та реалізації чергового етапу переходу основної школи на новий зміст освіти, забезпечення шкіл сучасними засобами навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін.Охорона здоров'я

7.Завершити будівництво поліклінік Підгаєцької та Тернопільської центральних районних лікарень.

8. Завершити реконструкцію кардіологічного центру Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні.

9. Забезпечити оснащення амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів комплектами обладнання та санітарними автомобілями.

10. Відкрити індивідуальні пологові зали у 8-ми центральних районних лікарнях.

11. Забезпечити реформування первинної ланки лікувально-профілактичних закладів області шляхом відкриття на базі 8-ми фельдшерсько-акушерських пунктів амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

12. Забезпечити лікувальні заклади сучасною медичною апаратурою для впровадження новітніх технологій в акушерстві.Культура

13. Продовжити будівництво обласної державної наукової бібліотеки.

14. Забезпечити покращення матеріально-технічної бази закладів культури області.

15. Вжити заходів щодо забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини.

Охорона навколишнього природного середовища

1. Провести рекультивацію порушених земель в Козівському, Монастириському, Шумському, Гусятинському, Бучацькому районах на площі 50 га.

2. Створити прибережно-захисні смуги вздовж річок, водойм в Збаразькому, Шумському, Заліщицькому районах на 1 площі 100 га.

3. Забезпечити захист від шкідливої дії вод сільськогоспо­дарських угідь та сільських насе­лених пунктів.

4. Провести регулювання, розчистку та поглиблення русел річок у Борщівському, Зборівському, Лановецькому, Підгаєцькому, Чортківському районах протяжністю 21 км.

5. Провести реконструкцію та будівництво каналізаційних мереж та каналізаційних очисних споруд у Гусятинському, Кременецькому, Бережанському, Зборівському, Чортківському, Теребовлянському, Борщівському районах та у м. Тернополі.

6. Забезпечити охорону та екологічно безпечне використання флори і фауни. Провести:

- лісовідновлювальні роботи на площі 185 га;

- створення захисних насаджень на площі 350 га.

7. Вжити заходів щодо створення національних природних парків «Дністровський каньйон" та „Кременецькі гори".

8. Здійснити реконструкцію, будівництво та привести у відповідність до існуючих норм полігони твердих побутових відходів, а також організувати збір відходів у містах і селищах області.

9. Розпочати будівництво сміттєпереробного комплексу для м. Тернополя та населених пунктів області.

10. Забезпечити знешкодження непридатних, заборонених і невизначених хімічних засобів захисту рослин.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРА­МИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНО­ГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ НА 2007 РІК

Обласна державна адміністрація визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних, напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів.

Основні напрямки та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в регіоні з відповідним погодженням у встановленому порядку з обласною радою, Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади.

Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає:

- постійний моніторинг виконання основних показників та заходів програми;

- щоквартальний розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях колегії обласної державної адміністрації, при потребі - на засіданнях колегій структурних підрозділів обласної державної адміністрації;

- підготовку розпорядчих документів обласної державної адміністрації з питань виконання програми;

- відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів програми.

Координацію діяльності виконавців програми здійснює головне управління економіки обласної державної адміністрації.

Обласна державна адміністрація щорічно звітує про хід виконання програми та ефективність ре­алізації заходів програми на сесії обласної ради.В.Жовтюк, заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації.


Смотрите также:
Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на 2007 рік
153.57kb.
1 стр.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
2193.93kb.
15 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2008 рік
1284.03kb.
8 стр.
Програма економічного І соціального розвитку полтавської області на 2007 рік полтава 2006 зміст стор
1758.65kb.
16 стр.
Рішення від ­­­­­­­05 січня 2012 року №144 селище Гусятин Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік
1439.67kb.
8 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського району на 2011 рік» за 9 місяців Промисловість
501.98kb.
4 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік зміст
1154.43kb.
5 стр.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2012 рік
798.67kb.
6 стр.
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік вступ
1372.32kb.
7 стр.
Міністерство фінансів україни
778.47kb.
7 стр.
Рішення (одинадцята позачергова сесія шостого скликання) від 30 грудня 2011 року Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік
2924.37kb.
14 стр.