Главная страница 1
Національний університет Львівська політехніка”

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Львівське обласне територіальне відділення

Антимонопольного комітету України

Львівська обласна державна адміністрація

Економічний університет в Катовіцах (РП)

Сілезька вища школа ринкового управління

та іноземних мов, Катовіце (РП)

Український вільний університет, Мюнхен (ФРН)

ПРОГРАМА
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми формування та реалізації

конкурентної політики
15-16 вересня 2011 р.

Львів 2011

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

15 ВЕРЕСНЯ, четвер


930 – 1030

Реєстрація учасників і гостей конференції:

Актова зала головного корпусу Національного університету „Львівська політехніка”

вул. Ст. Бандери, 12


1030 – 1200

Пленарне засідання

Актова зала головного корпусу Національного університету „Львівська політехніка”

вул. Ст. Бандери, 12


1200 – 1230

Перерва на каву

2-й поверх головного корпусу Національного університету „Львівська політехніка”, буфет (ауд. 230)

вул. Ст. Бандери, 12


1230 – 1400

Пленарне засідання (продовження)

1400 – 1500

Обідня перерва

Комбінат харчування Національного університету „Львівська політехніка”

вул. Карпінського, 8


1500 – 1800

Секційні засідання

ІV навчальний корпус Національного університету „Львівська політехніка”

вул. Митрополита Андрея, 3


1830

Дружня вечірка-фуршет (за запрошеннями)

Комбінат харчування Національного університету „Львівська політехніка”

вул. Карпінського, 8


2200-2400

Екскурсія нічним Львовом16 ВЕРЕСНЯ, п’ятниця


1000 – 1130

Секційні засідання (завершення обговорення)

ІV навчальний корпус Національного університету „Львівська політехніка”

вул. Митрополита Андрея, 3


1200 – 1300

Підсумкове пленарне засідання

ауд. 209а, ІV навчальний корпус Національного університету „Львівська політехніка”

вул. Митрополита Андрея, 3


1300 – 1700

Екскурсійна програма по м. Львові

(піша прогулянка до пл. Ринок, екскурсія в італійський дворик та екскурсійним трамвайчиком, мандрівка центром Львова)
Під час роботи конференції відбудеться тематична виставка-продаж

навчально-методичної літератури

Програма конференції
I. Пленарне засідання
15 ВЕРЕСНЯ, четвер
(актова зала головного корпусу Національного університету „Львівська політехніка”

вул. Ст. Бандери, 12)


Регламент роботи: доповіді – до 15 хв.

виступи, повідомлення – до 10 хв

виступ в дискусіях – 3-5 хв.
1030 – ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
1030 – 1100

1. ЗАГОРОДНІЙ

Анатолій Григорович

проректор з науково-педагогічної роботи НУ «Львівська політехніка», к.е.н., професор

2. КАШУБА

Ярослав Миколайович

голова ГО «Інноваційний фонд», к.е.н., доцент

3. КУЗЬМІН

Олег Євгенович

директор Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор


ДОПОВІДІ

1100 - 1200

1. ПИКА

Ян


проф., доктор габілітований, ректор Економічного університету в Катовіцах, Польща


Wpływ regulacji unijnych na efektywność i konkurencyjność sektora energetycznego

2.ПОДОЛЬЧАК

Марта Григорівна

головний експерт 2-го відділу досліджень та розслідувань, Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України


Здійснення державного контролю стану конкуренції на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів


3. качала

Тамара Миколаївна

д.е.н., проф., проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, Черкаський державний технологічний університет

Розробка базових складових стратегії реформування і розвитку житлово-комунальної сфери


4. Щербакова

Таміла Анатоліївна

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Сучасні тенденції

захисту економічної конкуренції1200 – 1230 Перерва на каву
ДОПОВІДІ

1230 – 1400


5. ПОПЛАВСЬКА

Жанна Василівна

д.е.н, проф., завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет "Львівська політехніка"


Конкуренція у стратегічних альянсах

6. СЕРЕВКО

Михайло Йосипович

Начальник управління погашення прострочених податкових зобов’язань ДПА у Львівській області

КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЗМ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

7.МЕЛЬНИК

Ольга Григорівна

д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"


ПОЛІКРЕТИРІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

8. ФАЛЕНЦІКОВСЬКИЙ Тадеуш

доктор, ад’юнкт,

Гданська банківська школа, Гданськ, Польща
Competition based on the value pyramid in a company

9. Мних

Ольга Богданівна

д.е.н, доцент, професор кафедри маркетингу і лгістики, Національний університет "Львівська політехніка"

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНО-ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ


10. КРИКАВСЬКИЙ Євген Васильович

д.е.н, проф., завідувач кафедри маркетингу та логістики, Національний університет "Львівська політехніка"


кОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВКИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

11. Полянська

Алла Сергіївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри управління виробництвом, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Макроекономічні

чинники реформування газового ринку в УкраїнІ

II. Секційні засідання
15 – 16 ВЕРЕСНЯ
1500 - 1800
СЕКЦІЯ 1

(ауд. 209а ІV навчальний корпус Національного університету „Львівська політехніка”, вул. Митрополита Андрея, 3)


ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ”
Голова секції:

Іличок Богдан Іванович, канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Національний університет «Львівська політехніка»
Заступник голови секції:

Пушак Галина Іванівна, канд. екон. наук, доцент

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Національний університет „Львівська політехніка”
Секретар секції:

Сенів Лідія Анатоліївна, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Національний університет „Львівська політехніка”


Регламент роботи: доповіді – до 10 хв.

виступи, повідомлення – до 5 хввиступ в дискусіях – 3 хв.

ДОПОВІДІ


  1. Бжуска Ян (Brzóska Jan), професор, доктор габілітований; факультет організації та управління; Сілезька Політехніка, Польща
Digitalization – element of competitive and innovative economy


2.Фалєнціковський Тадеуш (Falencikowski Tadeusz), доктор, ад’юнкт, Гданська банківська школа, Гданськ,Польща


Competition based on the value pyramid in a company

3.Фрончкєвіч-Вронка Альдона (Frączkiewicz-Wronka Aldona), професор, доктор габілітований, Економічний університет в Катовіцах, Польща,.

Мацьковська Рената (Maćkowska Renata), доктор, Економічний університет в Катовіцах, Польща


Resource based view – możliwości wykorzystania w zarządzaniu organizacją publiczną


4. Кльоба Лев Гнатович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

Кльоба Віктор Львович, аспірант Університету банківської справи НБУ, Київ

Кльоба Руслан Львович, аспірант Університету банківської справи НБУ, Київ


Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності

5. Austen Agata (Аустен Агата), доктор, Економічний університет в Катовіцах, Польща

Шиманєц Кароліна (Szymaniec Karolina), магістр, Економічний університет в Катовіцах, Польща


Resource dependence theory – możliwości wykorzystania w zarządzaniu organizacją publiczną

6. Сорока Мар’яна Володимирівна, канд. екон. наук, асистент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»


Формування конкурентної політики у сфері глобального транспорту на засадах логістики

7. Копитко Ольга Василівна, викладач, Львівський технікум залізничного транспорту


Формування та розвиток інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції


8. Тригоб’юк Сергій Сергійович, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Християнський погляд на конкуренцію

9. Яструбський Михайло Ярославович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»


Конкурентна політика у системі державотворення

10. Стадницький Юрій Іванович, доктор екон. наук, професор, професор кафедри економіки і менеджменту, Політехніка Свєнтокшиська, Кельце, Польща

Стадницька Юлія Юріївна, аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»


Державне запобігання руйнівній конкуренції як чинник розміщення підприємств

11. Апостолюк Оксана Зіновіївна, викладач кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет


Розвиток системи державної підтримки підприємництва в сфері надання житлово-комунальних послуг


12. Бобало Олена Юріївна, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів

13. Бугаєнко Наталія Миколаївна, завідувач науково-методичного відділу Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, Київ


Регулювання державної допомоги в процесі реалізації конкурентної політики

14. Буцяк Наталія Степанівна, магістр спеціальності «Економіка підприємства», Львівська комерційна академія


Формування конкурентної політики в Україні у сучасних умовах


15. Вербицька Галина Любомирівна, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Інноваційний розвиток як основа конкурентоспроможності вітчизняної економіки

16. Вербовська Леся Степанівна, асистент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


Формування конкурентних передумов інвестиційної привабливості прикордонних територій

17. Воробйова Наталія Петрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія бізнесу та підприємництва»


Деякі питання антикризового управління

18. Головко Людмила Степанівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет


Підходи до розуміння сутності конкуренційної політики

19. Гуменюк Віталій Віталійович, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Промислові парки як засіб підвищення конкурентоздатності промисловості України

20. Гуржій Наталія Миколаївна, канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри маркетингового менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського


Етапи еволюції маркетингового управління

21. Дармограй Володимир Іванович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Черкаський державний технологічний університет


Оцінка соціально-економічного розвитку господарських систем

22. Drabik Ireneusz (Драбік Іриней), доктор, декан інжинерно-економічного факультету Вищої школи ринкового управління та іноземних мов, Катовіце, Польща


Zarządzanie zmianą w organizacji

23. Дриль Олеся Іванівна, асистент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»


Концепція врівноваженого розвитку регіону: напрями та проблеми впровадження


24. Завербний Андрій Степанович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Проблеми становлення українського ринку електроенергії


25. Захарчин Галина Миронівна, доктор екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Національний університет «Львівська політехніка»


Системний підхід до конкурентоспроможності


26. Карковська Вероніка Ярославівна, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Фактори впливу заощаджень на рівень ВВП

27. Кашуба Ольга Михайлівна, Голова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Львівській області


Перспективи впровадження зарубіжного досвіду реалізації системи безперервної освіти в Україні


28. Кашуба Ярослав Миколайович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Формування конкурентної політики, що забезпечує розвиток підприємництва

29. Колодій Юрій Степанович, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Індикативне планування як ефективний інструмент реалізації державних цілей


30. Куць Тетяна Володимирівна, завідувач науково-дослідного відділу № 2 Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, Київ


Проблеми реалізації державної політики в сфері державних закупівель

31. Лазарева Тетяна Сергіївна, аспірант відділу проблем виробництва, Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк


Місце інвестиційної привабливості в активізації процесів капіталовкладення у старопромисловому регіоні


32. Лещук Віктор Пилипович, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет, докторант Тернопільського національного економічного університету


Фінансово-промислові групи в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки


33. Limański Andrzej (Ліманський Анджей), професор, доктор габілітований, ректор Вищої школи ринкового управління та іноземних мов, Катовіце, Польща


Strategie przedsiębiorstw w sytuacjach kryzysowych

34. Михальчишин Наталія Лук’янівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Сутність управління у сфері конкуренції

35. Олійник Ярина Ігорівна, економіст відділу збуту електро- і теплоенергії, ПАТ «Західенерго»

Огерчук Юрій Володимирович, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Аспекти формування ринку деривативів в електроенергетичній галузі України

36. Прийма Леся Петрівна, інженер кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»


Інвестиційна політика держави як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств


37. Пушак Галина Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»

Максимчук Максим Віталійович, канд. екон. наук, с.н.с., старший науковий співробітник, Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів


Вітчизняний досвід модернізації та підвищення конкурентоспроможності промисловості

38. Сардак Сергій Едуардович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара


Значення людських ресурсів у глобально-цивілізаційному розвитку світу

39. Сенів Лідія Анатоліївна, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»

Малиновський Юрій Володимирович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Особливості джерел доходів населення України

40. Скорик Галина Іванівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»

Барінов Василь Валентинович, старший виклдач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Проблеми та основні напрями вдосконалення конкурентної політики в Україні


41. Скребець Ірина Володимирівна, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»

Маслак Олександр Олександрович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Вплив міжнародного капіталу на конкурентоспроможність економіки країни

42. Слобода Лариса Ярославівна, канд. екон. наук, докторант, Університет банківської справи НБУ, Київ

Заходи щодо адаптації банківської системи україни до міжнародних стандартів управління капіталом


43. Тивончук Іван Опанасович, доктор екон. наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»

Тивончук Олена Іванівна, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»


Конкуренція у банківському секторі: теоретичний аспект

44. Яншина Анна Миколаївна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

Domestic enterprises competitiveness and international financial institutions assistance

СЕКЦІЯ 2

(ауд. 301б ІV навчальний корпус Національного університету „Львівська політехніка”: вул. Митрополита Андрея, 3)
Механізми підвищення конкурентоспроможності та економічної безпеки нацІонального виробника
Голова секції:

Данилович-Кропивницька Марта Львівна, канд. екон. наук, доцент

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Національний університет „Львівська політехніка”
Заступник голови секції:

Скорик Галина Іванівна, канд. екон. наук, доцент

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Національний університет „Львівська політехніка”
Секретар секції:

Тріщ Інна Степанівна, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Національний університет „Львівська політехніка”Регламент роботи: доповіді – до 10 хв.

Виступи, повідомлення – до 5 хввиступ в дискусіях – 3 хв.

ДОПОВІДІ

1.Живко Зінаїда Богданівна, канд. екон. наук, доцент, професор кафедри економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ

Живко Михайло Олександрович, начальник сектору метрології, стандартизації та охорони праці, Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВСУ у Львівській області

Босак Христина Зіновіївна, слідчий Залізничного РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області


Управління інтелектуальною безпекою суб’єктів господарювання

2.Фещур Роман Васильович, канд. екон. наук., професор, завідувач кафедри технологій управління, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Самуляк Віталій Юрійович, асистент кафедри технологій управління, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Яворська Наталія Романівна, кафедра технологій управління, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»


Показники оцінювання рівня розвитку підприємств

3. Данилович-Кропивницька Марта Львівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Стратегії злиття та поглинання в системі економічної безпеки підприємств

4. Довбенко В’ячеслав Іванович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

Жук Олеся Олександрівна, магістр кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

Сідун Павло Володимирович, аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»


Формування потенціалу міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств

5. Калиніченко Юлія Вадимівна, старший викладач кафедри технологій управління, Інститут післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»


Вартісний аспект забезпечення конкурентоспроможності підприємств

6. Дзюбіна Катерина Олегівна, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Фактори та передумови формування зворотних матеріальних потоків

7. Тесак Олександра Володимирівна, асистент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»

Етапи моніторингу впливу факторів на ризики взаємовідносин промислового підприємства зі суб’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища


8. Гвоздю Світлана Юріївна, аспірант кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Аналіз методик оцінки витрат на інноваційну діяльність підприємств

9. Костевко Віталій Ігорович, аспірант кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»


Стан та тенденції розвитку машинобудівних підприємств України


10. Федишин Наірі Іванівна, аспірант кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»


Етапи податкового планування на підприємстві

11. Адамів Марта Євгенівна, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Роль та пріоритетні напрями антисипативного управління підприємством в умовах конкурентного середовища


12. Білик Ірина Іванівна, канд. екон. наук, асистент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

Кокошко Тетяна, студентка спеціальності «Маркетинг», Національний університет «Львівська політехніка»


Інтернет-банкінг

13. Ванькович Любомир Ярославович, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Про значення управління знаннями в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства


14. Васильків Мар’яна Володимирівна, аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу та фінансів, Львівський національний університет ім. І. Франка


Роль консалтингового забезпечення у зміцненні конкурентоспроможності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності


15. Воронкова Тетяна Володимирівна, магістрант кафедри менеджменту органзацій та логістики, Запорізький національний університет


Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств в умовах глобалізації

16. Гайванович Наталія Василівна, асистент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка


Напрями оптимізації мережі дистрибуції

17. Гошовська Оксана Вікторівна, канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Показники конкурентоспроможності телекомунікаційного підприємства


18. Гронська Наталія Сильвестрівна, канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»


Значення економічної безпеки підприємства в управлінні конкурентоспроможним потенціалом виробництва


19. Дергоусова Алла Олександрівна, старший викладач кафедри «Маркетинг на транспорті», Українська державна академія залізничного транспорту, Харків


Конкурентні переваги залізничного туризму

20. Добуш Юрій Ярославович, асистент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

Кластер я к механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств рекреаційної сфери


21. Дорошкевич Катерина Олегівна, канд. екон. наук, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Вороновська Марта Миколаївна, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Використання надбавок при стимулюванні інноваційної діяльності на підприємстві

22. Іваницька Наталія Богданівна, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Процес впровадження корпоративної системи управління на машинобудівному підприємстві


23. Кіндрацька Галина Іванівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»

Коваль Любомила Василівна, аспірант кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»


Економічний потенціал підприємства як основа конкурентних переваг

24. Кіндрацька Галина Іванівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»

Кулиняк Юрій Іванович, асистент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»


Забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств: інноваційний підхід

25. Коваль Зоряна Остапівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»


Основні принципи формування маркетингових конкурентних стратегій вартісно-орієнтованих підприємств


26. Комаринець Софія Орестівна, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Параметричне оцінювання гнучкості машинобудівного підприємства

27. Кораблінова Ірина Анатоліївна, асистент кафедри економічної теорії, Одеська національна академія зв’язку ім.. О.С. Попова


Сучасний погляд на конкурентоспроможний потенціал підприємства в умовах розвитку комплементарних відносин


28. Косар Наталія Степанівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

Марущак Олеся Ярославівна, студентка спеціальності «Маркетинг», Національний університет «Львівська політехніка»


Перспективи українських підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках

29. Криса Олег Йосифович, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Проблеми конкурентного розвитку підприємств в умовах загострення соціально-трудових відносин


30. Кудря Ярослав Валерійович, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»


Машинобудування і промисловість – основа економічної й корпоративної безпеки вітчизняних підприємств та України


31. Лебідь Тетяна Вікторівна, старший викладач кафедри технологій управління, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Самуляк Віталій Юрійович, асистент кафедри технологій управління, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»

Якимів Андрій Ігорович, канд. екон. наук, доцент кафедри технологій управління, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, Національний університет «Львівська політехніка»


Маркетингові критерії оцінювання конкурентоспроможності інноваційного проекту

32. Легеза Дарія Георгіївна, канд. екон. наук, докторант, ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, Запоріжжя

Ресурсно-технологічні чинники підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції


33. Лемішовська Олеся Степанівна, аспірант кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»


Організаційно – методичне забезпечення податкової політики банку

34. Любомудрова Надія Петрівна, старший викладач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Національний університет «Львівська політехніка»


Оцінювання ефективності систем мотивації праці для забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств


35. Мамчин Мирослава Михайлівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

Русановська Орися Андріївна, студентка спеціальності «Маркетинг», Національний університет «Львівська політехніка»


Вплив логістичних ризиків на підвищення конкурентоздатності підприємств

36. Марченко Іван Вікторович, аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк


Конкурентоспроможність підприємств через участь у маркетингових програмах регіону


37. Наконечний Богдан Володимирович, старший викладач, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка


Напрямки підвищення конкурентоздатності лізингових операцій


38. Нечепуренко Світлана Олексіївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Конкурентоздатність франчайзингових компаній

39. Овчарук Вадим Володимирович, керівник Хмельницького НКЦ Національного університету «Львівська політехніка»


Організаційно-економічні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності лісопромислового виробництва


40. Олексів Ігор Богданович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Особливості прийняття управлінських рішень на підприємстві з врахуванням інтересів груп економіко-управлінського впливу


41. Персток Томас Юрійович, аспірант, Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк

Капіталізація інноваційних процесів інтегрованої структури на основі ресурсного обміну


42. Петрович Йосип Михайлович, доктор екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»


Організаційно-економічні передумови підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств


43. Петрушка Тетяна Олексіївна, асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»


Ресурсозбереження як напрям підвищення рівня конкуренто-здатності продукції підприємств


44. Пилипенко Любомир Миколайович, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»


Фінансова звітність як інструмент інформаційного забезпечення управління ринковою економікою

45. Подольчак Надія Ігорівна, канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»


Використання механізмів психологічного впливу у рекламі

46. Привалова Олена Миколаївна, аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет


Розкриття інформації страховиками за умов конкуренції

47. Пронь Ніна Олександрівна, аспірант, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»


Роль організації документообігу в підвищенні конкурентоспроможності підприємства


48. Селюченко Надія Євстахіївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

Кічор Володимир Петрович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка»

Климаш Вікторія Михайлівна, студентка спеціальності «Фінанси і кредит», Національний університет «Львівська політехніка»


Людський капітал як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства

49. Сиротинська Наталія Миколаївна, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Роль інновацій в підвищенні конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств


50. Ситник Йосиф Степанович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Національний університет «Львівська політехніка»

Гальчак Христина Романівна, аспірант кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»


Лідерство в менеджменті як фактор підвищення конкурентоспроможності національних підприємств


51. Старик Романа Ярославівна, викладач Коледжу харчової та переробної промисловості, Національний університет харчових технологій

Управління змінами як фактор зміцнення ринкової позиції підприємства


52. Сухоребська Оксана Ярославівна, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Особливості управління процесами капіталізації

венчурних підприємствОсобливості управління процесами капіталізації


53. Тимейчук Андрій Анатолійович, аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»


Формування конкурентоспроможної стратегії взаємовідносин у системі «Підприємство – Державна податкова адміністрація»


54. Тревого Олена Ігорівна, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Впровадження ефективних методик управління на підприємствах у процесі трансформації


55. Тріщ Інна Степанівна, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Державне регулювання інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій у країнах ЄС


56. Холява Ігор Петрович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»

Малиновський Юрій Володимирович, канд. екон. наук, старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний університет «Львівська політехніка»


Формування конкурентних переваг на ринку комп’ютерних послуг


57. Хомів Олена Володимирівна, викладач кафедри фінансово-економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ

Сибірна Рома Іллінічна, доктор біолог. наук, професор, професор кафедри загально кримінальних дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ


Стратегія економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі

58. Чепка Вікторія Віталіївна, канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів підприємств, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»


Кредитування сільськогосподарських підприємств: проблеми та перспективи


59. Шип Вадим Юрійович, аспірант, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»


Взаємозв’язок між оцінкою дебіторської заборгованості та рівнем конкурентоспроможності підприємства


60. Шотік Тарас Миколайович, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Конкуренція як провідний чинник розвитку інноваційної інфраструктури


61. Карачина Наталія Петрівн, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Пріоритетність фактору безпеки в економічній поведінці вітчизняних підприємствПідсумкове пленарне засідання
16 ВЕРЕСНЯ, п’ятниця
1200 - 1300
(ауд. 209а ІV навчальний корпус Національного університету „Львівська політехніка” вул. Митрополита Андрея, 3)

Регламент роботи: доповіді – до 15 хв.

виступи, повідомлення – до 10 хв

виступ в дискусіях – 3-5 хв.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

ДОПОВІДІ


1.

Голова секції 1

Іличок

Богдан Іванович

канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Національний університет «Львівська політехніка»


2.

Голова секції 2

Данилович-Кропивницька Марта Львівна

канд. екон. наук, доцент

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Національний університет «Львівська політехніка»


3.

Голова організаційного комітету конференції

Поплавська

Жанна Василівна

доктор екон. наук, професор

завідувач кафедри теоретичної та прикладної економікиНаціональний університет «Львівська політехніка»1300 – ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇСмотрите также:
Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції „ Проблеми формування та реалізації
295.71kb.
1 стр.
Програма VIІІ міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці"
75.92kb.
1 стр.
Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
4600.22kb.
24 стр.
Природокористування, сталого розвитку та техногенно
50.74kb.
1 стр.
Картка учасника міжнародної науково-практичної конференції
61.98kb.
1 стр.
План проведення Міжнародної науково-практичної конференції
200.41kb.
1 стр.
Вища школа менеджменту
3379.21kb.
19 стр.
Програма науково-практичної конференції Сучасні питання сексопатології, андрології та медичної психології
228.47kb.
1 стр.
України Сумський державний університет гендерна мапа центрально-східної європи матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 21-22 квітня 2011 року) Суми 2011
1924.01kb.
10 стр.
Звернення учасників XXIII міжнародної науково-практичної конференції „Роль науки, релігії та суспільства у формування моральної особистості”
16.41kb.
1 стр.
Програма X міжнародної науково-технічної конференції " авіа-2011" 19-21 квітня київ 2011
1004.98kb.
6 стр.
Програма конференції передбачає: пленарні засідання, роботу в секціях, а також майстер-класи. Наукова проблематика конференції
21.69kb.
1 стр.