Главная страница 1
ПРОГРАМА

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ МІСТА

НА 2007 - 2012 РОКИ


1. Загальні положення та правові засади програми.
Реалізація програми «Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти міста на 2001-2005 р.р.» та відповідних додаткових заходів у 2006 році, затверджених наказом управління освіти сприяли створенню комп’ютерної бази закладів освіти, обладнанню сучасних кабінетів інформатики, покращенню володінням комп’ютерною технікою учнями загальноосвітніх закладів, зростанню інформаційної культури вчителів.

Однак, аналіз стану інформатизації та комп’ютеризації закладів освіти міста та сучасні тенденції у розвитку інформаційних і комунікаційних технологій вимагають нових підходів і подальших кроків у розв’язання даної проблеми.

На сьогодні з 8 загальноосвітніх навчальних закладів міста I - III ступенів обладнані сучасними комп'ютерними комплексами всі 8 (разом 106 комп’ютерів), всі підключені до глобальної комп'ютерної мережі Internet, однак в середньому по місту на один комп’ютер припадає 45 учнів.

Локальні мережі є в усіх НКК, однак всі комп’ютери об’єднані в єдину мережу школи лише у двох закладах (№1, №9).

Ліцензійні операційні системи встановлені на 34 (31,5%) комп’ютерах (школа №9 - 16, №1 - 11, гімназія - 7).

Ліцензійне прикладне програмне забезпечення (пакет Microsoft Office) на 8 (7,5%) ліцензій є лише в гімназії.

Збільшення кількості комп’ютерів та периферійного обладнання робить трудомістким обслуговування та налагодження техніки, однак посаду лаборанта введено лише в одній школі (№1).

Незважаючи на те, що всі загальноосвітні навчальні заклади забезпечені вчителями інформатики, однак якісний склад і професійний рівень залишається недостатнім з 12 вчителів лише 2 мають першу категорію, 4 - другу, 6 - спеціалістів. Лише 35 % вчителів на належному рівні володіють комп’ютерною технікою.

Аналіз рівня комп’ютеризації та інформатизації закладів освіти міста показав, що рівень оснащення шкіл комп’ютерами, їх технічні характеристики та співвідношення кількості учнів на один комп’ютер не відповідають сучасним вимогам, в освітніх закладах міста немає жодного комп’ютера, який відповідає вимогам до специфікацій НКК для оснащення кабінетів інформатики (наказ МОН України №126 від 15.02.2007 року), в шести школах відсутня єдина локальна мережа, існуюча техніка незадовільно укомплектована ліцензійним програмним забезпеченням.

Прийняття нової програми спрямоване на покращення стану інформатизації та комп’ютеризації закладів освіти, піднесення на якісно новий рівень роботи по запровадженню інформаційних і комунікаційних технологій в освітній процес, підвищення інформаційної культури вчителя та учня.

Програма ґрунтується на таких нормативних документах: Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” від 04.07.2005 р. №1013, постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153 “Про затвердження державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки””, наказ Міністерства освіти і науки України № 126 від 15.02.2007 р., який затверджує нові вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів навчальних закладів.


2. Мета програми.

Головною метою Програми є впровадження в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів області сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.


3. Завдання програми:

• забезпечення ефективності використання інформаційних, зокрема мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного забезпечення сфери освіти, запровадження інтерактивних методів навчання;


• формування інформаційної культури учнів, як невід’ємної складової загальної культури кожної людини і суспільства в цілому;
• удосконалення майстерності педагогічних працівників у використанні комп’ютерної техніки і інформаційних технологій на заняттях з різних предметів;
• ширше використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській діяльності
4. Пріоритетні напрямки програми:

• оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій;


• удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
• інформатизація навчально-виховного процесу, використання у процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін педагогічних програмних засобів на базі сучасних комп’ютерів, телекомунікаційних мереж тощо;
• подальше вдосконалення навчання інформатики.
5. Шляхи реалізації програми:

• поновлення, модернізація та доукомплектування комп’ютерних класів і навчальних кабінетів комп’ютерною технікою;


• підключення закладів до мережі Інтернет за новітніми технологіями;
• проведення оперативного, ситуаційного та постійного управлінського аналізу на основі інформації, отриманої в результаті функціонування програмно-технічних комплексів;
• прийняття управлінських рішень на основі аналізу функціонування освітньої галузі в місті з використанням інформації, отриманої на електронних носіях;
• створення та розширення корпоративної освітньої мережі;
• розробка та використання існуючого програмного забезпечення для досягнення високих результатів у навчанні та вихованні;
• здійснення дистанційного навчання та тестування учнів і педагогічних працівників.


6. Очікувані результати.
Реалізація програми дозволить:
• Підняти навчально - виховний процес на новий якісний рівень, досягнувши результату забезпеченості комп’ютерами не більше як 20 учнів на один ком’ютер;
• Завершити створення єдиної освітньої комп’ютерної мережі в м. Славуті;
• Приймати управлінські рішення на основі оперативного отримання інформації на електронних носіях;
• Організувати дистанційне навчання дітей та вчителів;
• Надати доступ школам м. Славута до світових інформаційних ресурсів та технологій.


7. Прогнозовані показники виконання програми.
Розширення корпоративної освітньої мережіЗміст

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Придбання комп’ютерів

15

25

30

30

35

35

Модернізація існуючої техніки

11

згідно потреби

-

-

-

-

Придбання мультимедійної техніки

5

4

3

3

3

3

Забезпечення комп’ютерною технікою методичних кабінетів закладів освіти

1

5

5

4

3

3

Підключення закладів до мережі Internet за новітніми технологіями

2

1

1

1

-

-

всі ЗОШ

НВО

позашк. заклади

3 дошк.

2 дошк.

всі закл.
Придбання персональних комп’ютерних комплектів для управлінської діяльності

1

1

1

1

1

1

Створення веб-сайту управління освіти та шкільних веб-сайтів

2

1

2

2

2

2

Придбання електронних підручників, довідників, програмних комплектів для учнів та вчителів не менш 2-3 на кожен заклад

+

+

+

+

+
Орієнтовне фінансування в тис.грн.

35

50

60

80

80

80

в т.ч. 
- бюджет освіти


29900

40

50

70

70

70

- додатково залучені

5100

10

10

10

10

108. Управління програмою та контроль за її виконанням.

Організація виконання програми покладається на органи місцевого самоврядування.

Управління освіти щорічно до 30 травня поточного року інформує постійну комісію міської ради з питань освіти і культури про хід виконання Програми та щорічно до 10 грудня поточного року надає інформацію у міськвиконком.Внесення змін до міської програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті міста на 2007-2012 р.р.» може здійснювати міська рада, міськвиконком, управління освіти.


Смотрите также:
Програма інформаційні та комунікаційні технології в освіті міста на 2007 2012 роки загальні положення та правові засади програми. Реалізація програми «Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти міста на 2001-2005 р р.»
59.13kb.
1 стр.
Програма розвитку психологічної служби системи освіти міста на період до 2012 року
169.11kb.
1 стр.
Рішення 7 сесії міської ради VІ скликання ІІ пленарне засідання 14. 04. 2011 №145 програма розвитку туризму в місті чернівцях на 2011 2012 роки м. Чернівці 2011 р. Зміст
292.52kb.
1 стр.
Рішення міської ради 28 грудня 2010 р. (4 сесія 6 скликання) програма соціально-економічного розвитку міста чернігова на 2011 рік зміст № п/п Зміст програми Стор
857.15kb.
4 стр.
Наказ №175а Про чергування працівників освіти під час святкування Дня незалежності України та Дня міста
14.78kb.
1 стр.
Інформація про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва в місті Чернівцях за 2009-2010 роки
119.35kb.
1 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
90kb.
1 стр.
«Інформаційні управляючі системи та технології» Одеса 2010
372.13kb.
1 стр.
«Інформаційні управляючі системи та технології» Одеса 2010
388.15kb.
1 стр.
Рішення від № м. Луцьк Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста на 2011 рік за підсумками першого півріччя
1558.12kb.
9 стр.
Рішення від 9 грудня 2011 року №83 м. Гайворон Про хід виконання програми забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів
21.54kb.
1 стр.
Рішення „ березня 2012 року місто Прилуки Про проведення публічного творчого конкурсу на визначення логотипу та слогану міста Прилуки
87.18kb.
1 стр.