Главная страница 1
Програма

психологічного дослідження адаптації

учнів 5-их класів до нових умов навчання
І. Проблема дослідження

Перехід з початкової школи до школи другого ступеня супроводжується низкою специфічних проблем, що потребують особливої уваги. Складність цього періоду зумовлена, насамперед, сукупністю психофізичних та особистісних змін, які відбуваються у внутрішньому світі дітей на межі 4-5 класів. До того ж, нові умови навчання в середній школі пред’являють більш високі вимоги до інтелектуального розвитку учня. Усе це викликає напруження психіки дитини і може призвести до перевтоми, високого рівня тривожності, труднощів у соціально-психологічній адаптації.

Тому для вирішення проблеми адаптації п’ятикласників розроблена програма психологічного дослідження.

ІІ. Об’єкт дослідження – адаптаційні процеси.
ІІІ. Предмет дослідження – міжособистісні взаємоадаптації між окремими членами класного колективу, між колективом і кожним учнем; міжособистісні контакти учнів у змінених, оновлених обставинах навчання і внутрішні процеси самопристосування учнів у змінених умовах шкільного життя.

ІV. Мета дослідження

Виявлення потенційної „групи ризику”, тобто дітей, чиє подальше навчання та виховання пов’язані із суттєвими труднощами (діти з емоційними розладами, порушеннями поведінки, зниженням рівня навчальних досягнень).


Завдання

1. Визначити характер психологічного комфорту учня у класі, емоційного стану.

2. Визначити особливості навчальних інтересів.

3. Діагностувати структуру взаємин в учнівському колективі.

4. Визначити рівень особистісної адаптації школярів.

5. Діагностика шкільної тривожності.


Психодіагностичний інструментарій

  1. Методика „Неіснуюча тварина” Дж. Лампен

  2. Анкета „Що нам цікаво” С. Я. Капрілової

  3. Соціометрія (адаптовано Бітяновою)

  4. Анкета діагностики рівня адаптації Н. Г. Лусканової

  5. Проективна методика „Що мені подобається в школі”.

  6. Методика Спілберга для визначення рівня шкільної тривожності.

  7. Методика „Моя самооцінка”.


Смотрите также:
Програма психологічного дослідження адаптації учнів 5-их класів до нових умов навчання І. Проблема дослідження
15.97kb.
1 стр.
Створення умов для успішної адаптації учнів п'ятих класів до предметного навчання
51.83kb.
1 стр.
Аналітична довідка за результатами районного дослідження по профілізації
266.22kb.
1 стр.
Звіт про проведення моніторингового дослідження щодо мотивації навчальної діяльності учнів початкових класів в знз м. Шостки та Липоводолинського району
215.99kb.
1 стр.
82 град протягом 50 хвилин
42.5kb.
1 стр.
Дослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
106.71kb.
1 стр.
5 курс Викладач Жук Л. П. Дисципліна Методологія та організація наукових досліджень Лекції 5, 6 Організація й етапи наукових досліджень
330.65kb.
1 стр.
Розділ 1 теоретико-методологічні аспекти формування маркетингової товарної стратегії та її адаптації до нових умов господарювання
196.05kb.
1 стр.
Маркетингові дослідження фірми (потік мк)
20.4kb.
1 стр.
«Виховання професійної мобільності випускника птнз як гарантія його прискореної адаптації до нових соціально-економічних умов та кар’єрного зростання»
227.21kb.
1 стр.
Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження Соціологічні дослідження і суспільна практика
370.44kb.
1 стр.
Теорія, методологія, методика соціологічного дослідження Соціологічні дослідження і суспільна практика
370.44kb.
1 стр.