Главная страница 1страница 2 ... страница 6страница 7
Програма

соціально – економічного та культурного розвитку

Тернопільського району на 2011 рік
ВСТУП

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік (далі – програма) базується на аналізі соціально-економічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які враховують стан розвитку провідних галузей господарства району, а також зовнішні та внутрішні чинники. Вона визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку району на 2011 рік, а також комплекс заходів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-економічні процеси в районі, перш за все, шляхом досягнення макроекономічної стабілізації, мінімізації негативних соціальних наслідків, підтримку найвразливіших верств населення, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, поступового підвищення рівня економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік розроблений управлінням економіки разом з іншими управліннями, відділами райдержадміністрації, промисловими, сільськогосподарськими, транспортними, будівельними підприємствами та організаціями відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602 –ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».
Основна мета розвитку району у 2011 році:

концентрація зусиль усіх гілок місцевих органів влади на зменшенні негативного впливу світової фінансової кризи на економіку, досягнення макроекономічної стабілізації на основі створення сприятливих передумов для інвестування пріоритетних галузей економіки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, систем управління якістю, скорочення непродуктивних витрат підприємств, стабілізації і нарощення власної сировинної бази, збільшення обсягів її переробки на наявних в районі виробничих потужностях, розширення обсягів збуту продукції на внутрішньому ринку, зростання експорту, безумовного дотримання державної дисципліни цін, законодавства про працю, підтримки малого і середнього бізнесу, реалізації регіональних (комплексних) програм розвитку, ефективної політики зайнятості.Пріоритетні завдання, шляхи досягнення мети та очікувані результати виконання Програми представлені у розділах 3,4 та 5.
РОЗДІЛ 1.

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2009 – 2010 РОКИ
Промисловість
Провідною галуззю економіки, в якій сконцентрована більша частина основних фондів і в якій зайнята значна кількість населення району, є промисловість.

На підприємствах району виробляється 14,3% промислової продукції Тернопільської області, що на 1,0% більше, ніж у 2009 році ( у 2009 році – 13,3%)

Серед сімнадцяти районів області Тернопільський район займає перше місце з виробництва промислової продукції. Умови для розвитку промисловості сприятливі. Тут достатня кількість трудових ресурсів, нерудних копалин, сільськогосподарської сировини.

На їх основі сформувалися такі галузі промисловості:

- харчова та переробна промисловість: Ветсанзавод, ТОВ «Тернопількомбікорм», ТОВ «Віконт», Мишковицький спиртзавод, ТОВ «Доброслав – Тернопіль», ТОВ «Захід ТМ», ПП «Хлібодар», ТОВ»Хлібодар плюс», Виробнича галузь Тернопільського Рай СТ, ТОВ «Сім-сім», СПТОВ «М’ясовіта», ТОВ «Сапфір», ВАТ «Птахофабрика «Тернопільська»;

- промисловість машинобудування і металообробки: ТОВ «Се Борднетце – Україна», Тернопільське ВАТ «Агропромтехніка», ТОВ «Тернопільський авто центр КАМАЗ», ТОВ «Завод газового обладнання «Альфа – газпромкомплект», ВАТ «Тернопільвтормет»;

- легка промисловість: ТОВ «ТЛТ – К»;

- скляна і фарфоро – фаянсова промисловість: Філія «Склозавод» ТОВ ВКФ «Декор»;

- промисловість будівельних матеріалів: ВАТ «Комбінат по виробництву ШБМ», ВАТ «Комбінат «Будіндустрія», ВАТ «Будівельні матеріали», ТОВ «Тер – Бау – Гіпс»;

- поліграфічна промисловість: ТОВ «Лілея»;


- меблева промисловість: ТОВ «Тотус».

Питома вага галузі в загальному обсязі промислового виробництва, %:

- харчова промисловість – 14,1%;

- машинобудування та металообробка – 74,8%;

- промисловість будівельних матеріалів – 3,3%;

- меблева промисловість - 2,6%;

- мукомольно-круп’яна і комбікормова промисловість – 3,0%;

- скляна і фарфоро-фаянсова промисловість - 0,6%;

- легка промисловість – 1,6%.
За розрахунковими даними у 2010 році промисловими підприємствами району вироблено продукції в порівняльних цінах на суму 552774,7тис.грн., що на 5,2% більше, ніж у 2009 році, або на 27081,3тис.грн.

Обсяг виробленої продукції в розрахунку на одну особу складає 8089грн., що в 2,3 рази більше середньообласного показника (3548 гривень), це найвищий показник серед районів області.

Програма соціально – економічного розвитку з промислового виробництва виконана на 102,9%. Понад завдання вироблено продукції на суму 15674,7тис.грн.

З позитивними результатами спрацювали підприємства трьох базових галузей промисловості (машинобудування і металообробки, харчової, мукомельно - круп’яної та комбікормової промисловості).

На 105,9% виконані завдання підприємствами машинобудування і металообробки, це за рахунок:

ТОВ «Се Борднетце – Україна» - 108,8%;

Разом з тим, є підприємства цієї галузі, які не виконали програмні завдання, це:

ТОВ «Завод газового обл. «Альфа-газпромкомплект» - 86,7%;

Тернопільське ВАТ «Агропромтехніка» - 89,3%;

ВАТ «Тернопільвтормет» - 68,0%;

ТОВ «Тернопільський авто центр «КАМАЗ» - 82,9%.

На 131,0% виконані завдання підприємствами мукомельно - круп’яної та комбікормової промисловості, це за рахунок:

ТОВ «Віконт» - 134,2%.

Разом з тим, є підприємства цієї галузі, які не виконало програмні завдання, це:

Ветсанзавод - 91,8%;

ТОВ «Тернопількомбікорм» - 86,8%.

На 108,0% виконані завдання підприємствами харчової промисловості, це за рахунок:

ТОВ «Захід ТМ» - 100,3%;

Виробнича галузь Тернопільського Рай СТ - 147,2%;

ТОВ «Сім – сім» - 380,1%.

Разом з тим, є підприємства цієї галузі, які не виконало програмні завдання, це:

Мишковицький спиртзавод – 24,7%;

ПП «Хлібодар» - 78,9%;

ТОВ «Хлібодар плюс» - 66,8%;

СП ТОВ «М’ясовіта» - 92,6%;

ТОВ «Сапфір» - 54,6%.

Серед провідних галузей промислового комплексу не виконали програмні завдання такі галузі промисловості:

- промисловість будівельних матеріалів виконала програмні завдання на 72,8%, за рахунок: ПАТ «Комбінат по виробництву ШБМ – 79,9%;

ВАТ «Комбінат «Будіндустрія» - 74,3%;

ВАТ «Будматеріали» - 48,6%;

- легка промисловість виконала програмні завдання на 70,5%, за рахунок:

ТОВ « ТЛТ – К» - 70,5%.

- скляна і фарфоро – фаянсова промисловість виконала програмні завдання на 57,9%, за рахунок філії «Склозавод» ТОВ ВКФ «Декор»;

- меблева промисловість виконала програмні завдання на 77,4%, за рахунок ТОВ «Тотус».

Відбуваються характерні зміни в виробництві ряду видів промислової продукції.

Так, у січні – грудні 2010 року:

- підприємствами промисловості будівельних матеріалів вироблено: щебеню для будівництва – 16,8тис. м. куб., що на 26,0% менше, ніж у 2009 році; конструкцій збірних для житлового будівництва – 9,87тис.м.куб., що на 36,7% менше;

- підприємствами переробної промисловості вироблено: спирту етилового – 122,3тис.дал., що на 70,0% менше, ніж у 2009 році; ковбасних виробів – 241,5тонн ( на 13,3% менше); риби копченої – 21,5тонн (на 42,4% менше); хлібобулочних виробів – 392,7тонн ( на 32,2% менше).

Разом з тим, збільшено виробництво по окремих видах продукції за цей період, зокрема вироблено: плодів заморожених – 1451,2тонн, що на 40,3% більше, ніж у 2009 році; борошна пшеничного – 9947тонн (на 12,3% більше); горішків, фісташків, арахісу – 116226кг ( на 11,8% більше).
Стримують розвиток промислового виробництва залишки готової продукції. Станом на 1.01.2011 року накопичилось запасів готової продукції на суму 3591,6тис.грн. Найбільше нереалізованої продукції на ТОВ «Завод газового обладнання «Альфа – газпромкомплект», Філія «Склозавод» ТОВ ВКФ «Декор», ВАТ «Комбінат «Будіндустрія», ВАТ «Будівельні матеріали», ТОВ «Сім – Сім».

Фінансовий результат промислових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування у січні – листопаді 2010 року становить 38067,0тис.грн. прибутку (загальна сума прибутку становила – 44743,1тис.грн., збитку – 6676,1тис.грн.). Найбільше прибутку отримало ТОВ «Се Борднетце – Україна» (43320тис.грн.). Основна частина збитку припадає на ПАТ «Комбінат по виробництву ШБМ», на ВАТ «Комбінат «Будіндустрія», ВАТ «Будівельні матеріали», СП ТОВ «М’ясовіта», ТОВ «Завод газового обладнання «Альфагазпромкомплект».
Обсяги промислового виробництва
у Тернопільському районі (тис. грн.)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Обсяги промислового виробництва (тис. грн.)

133283

180837

288680

420942

501011

552775Сільське господарство

В 2010 році сільгосптоваровиробниками району отримано валовий збір зерна 87,3 тис. тонн, що на 10,3 тис. тонн менше до програми, при середній врожайності зернових 30,8 цнт/га, що на 2,3 цнт / га менше 2009 року.

Кращих результатів у вирощуванні зернових домоглися ТОВ «Вікторія», де з одного га зібрано по 38 цнт /га зерна, ПАП «Агропродсервіс» - 33,5 цнт., ЗАТ РАЙЗ „Максимко” – 34,4 цнт/га.

Разом з тим, ще досить низьку врожайність зернових мають господарства ФГ „Семеха” – 18,0 цнт/га, ТОВ «Меркурій» - 15,4 цнт/га. ТОВ «Промінь» - 15,9 ц/га.Високих результатів у вирощуванні цукрових буряків отримали ПМП «Агрон» - 400 ц/га, ПАП «Агропродсервіс» - 385 ц/га, ФГ «Баворовського» - 360 цнт/га. В середньому по районі врожайність цукрового буряка склала 339 ц/га.

Валовий збір кукурудзи на зерно досяг 27,9 тис. тонн зерна, що в 1,5 рази більше до минулого року. Найвищу врожайність кукурудзи на зерно отримали ТОВ «Вікторія» – 95 ц/га, ПМП «Агрон» – 83 ц/га, ПАП «Агропродсервіс» - 67 ц/га. Середня врожайність кукурудзи по району склала 61 цнт/га.

Сільськогосподарськими підприємствами в 2010 році вироблено 757 тонн картоплі та 6261 тонн овочів, що відповідно на 172 тонни та 630 тонн більше 2009 року.

Під врожай 2010 року господарствами посіяно 4201 га озимого ріпаку, 85% до минулого року і 10332 га озимої пшениці, що на 1,5 % більше до минулого року.

Засипано кондиційного насіння ярих зернових культур в кількості 2773 тонни, або 102 % до прогнозованої потреби.

В 2010 році сільгоспідприємствами району вироблено молока 3681 тонн, м’яса 2647 тонн, яєць 67,8 млн. шт.. Соціально – економічні показники програми з виробництва молока виконано на 108 %, м’яса на 115 %, яєць на

104 %.

Аналіз стану галузі тваринництва за рік свідчить про ряд позитивних тенденцій, зокрема, поголів’я свиней у сільськогосподарських підприємствах станом на 01 січня 2011 року становить 39574 гол., що більше на 16111 гол., або 68,7 % до минулого року.Проявляються позитивні тенденції по стабілізації поголів’я ВРХ. В сільгосппідприємствах району утримується 2442 голови ВРХ - менше на 2,0 % до минулого року, в тому числі корів утримується 920 голови. Поголів’я корів зросло до минулого року на 52 голови, або на 6 %.

Добре попрацювали в 2010 році господарства по виробництву м’яса: ПАП «Агропродсервіс», ПП «Агрофірма «Медобори», ТОВ «Вікторія», ТОВ «Стегниківське». Значна питома вага по виробництву м’яса припадає на ПАП «Агропродсервіс» - 69,9% від виробництва м’яса в сільськогосподарських підприємствах району.

Найвищих приростів в свинарстві досягнуто в: ПП „Агрофірма „Медобори – 619 гр. ПАП «Агропродсервіс” - 438 гр., у скотарстві – ПП «Агрофірма Медобори» - 608 гр.

Найвищої продуктивності в молочному скотарстві одержано в племрепродукторах по розведенню української чорно-рябої породи де надій на корову становив: ПП „Агрофірма „Медобори” – 5083 кг, ТОВ «Агрокомплекс» - 4242 кг, ТОВ «Дружба – 4020 кг., в середньому на 1 корову надоєно по району – 4155 кг. молока, що більше до минулого року на 90 кг.

В механізації продовжується впровадження в сільськогосподарське виробництво передових ресурсо та енергозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарської продукції, що сприяє зниженню собівартості та зниженню витрат на експлуатацію техніки.

Сільгосптоваровиробники району продовжували в 2010 році оновлювати машинно-тракторні парки новою високопродуктивною, енергоощадною cільськогосподарською технікою, як вітчизняного так і зарубіжного виробництва. В зв’язку з економічною кризою та відсутністю повернень державою відсоткових ставок по кредитах, господарствами придбано 35 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 12,3 млн. грн. Серед придбаної техніки 2 зернозбиральних комбайнів, 7 тракторів, 7 багатоопераційних агрегатів передпосівного обробітку ґрунту, 5 сівалок точного висіву та інша сільськогосподарська техніка.

З 2010 році сільськогосподарськими підприємствами вироблено 111540 тис. грн. валової продукції, або 100,5 % до прогнозу. В основному перевиконання здійснено за рахунок збільшення виробництва цукрового буряка – 132%, м’яса – 106,1%, молока та яєць відповідно 101% та 104%., не до виконання по зернових - 90%, овочі - 80%. Зниження виробництва зернових пояснюється несприятливими погодними умовами, затяжні дощі не давали господарствам змоги вчасно зібрати урожай.

За попередніми даними сільськогосподарськими підприємствами в 2010 році одержано 32,0 млн. грн. прибутків, згідно програми 27,0 млн. грн.

Минулий рік був важкий для сільськогосподарського товаровиробника, не фінансувались з державного бюджету програми здешевлення вартості страхових премій, фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва, фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів, не надавались дотації за посів ярих та озимих зернових культур.

Відновлено підтримка господарств через програму дотування за посів ярих культур, в 2010 році 10 господарств отримали 744,5 тис. грн. дотацій за посів цукрового буряка.

Садівничі підприємства СФГ «Аванто», ВК «Олсес» отримали державну підтримку по програмі догляду за молодими садами в сумі 793 тис. грн.

Торгівля

За 12 місяців 2010 року обсяги роздрібного товарообороту підприємств торгівлі та ресторанного господарства по району склали 179,5 млн. грн., що становить 119,9% до відповідного періоду минулого року (з врахуванням індексу цін) (ріст – 19,9%, по області ріст – 2,1%).

Середньомісячний роздрібний товарообіг на одну особу населення по району складає 230,8 грн. і є найвищим серед районів області (середньо районний (без м. Тернополя – 127,0 грн. ).

Обсяг роздрібного товарообороту споживчої кооперації склав 10,4 млн. грн., що на 22,0 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Питома вага споживчого товарообороту до обсягів загального роздрібного товарообороту становить 5,8 %.

Обсяг платних послуг за 2010 рік по району склав 36,9 млн. грн., що становить 137,7% до відповідного періоду минулого року.
Будівництво

В районі зареєстровано 19 будівельних організацій, які здійснюють будівельну діяльність.

8 будівельних організацій в звітному періоді 2010 не здійснювали будівельних робіт відповідно до їх звітності.

Обсяги виконання будівельних робіт в районі за 2010 рік скоротилися майже вдвічі.

Протягом січня-грудня 2010 року обсяг виконаних будівельних робіт будівельними організація району становить 16,617 тис.грн., що становить 54,5% до січня-грудня 2009 року.

На даний час на території району в стадії будівництва перебуває 17 об’єктів незавершеного будівництва багатоквартирних житлових будинків, будівництво яких було розпочато в до кризовий період.

Протягом 2010 року введено в експлуатацію 262 індивідуальних житлових будинків загальною площею 64,98 тис.кв.м. В стадії незавершеного будівництва зареєстровано 187 індивідуальних житлових будинків загальною площею 47,75 тис.кв.м.

Протягом 2010 року введено в експлуатацію 7 об’єктів виробничого призначення загальною площею 6370 кв.м., вартістю 7444,8 тис.грн.

На території району в стадії будівництва зареєстровано 15 об’єктів соціально-культурного та виробничого призначення.

У зв’язку із обмеженістю коштів не введено в експлуатацію дитячий садок у селі Великі Гаї на 115 дитячих місць, призупинено будівництво школи-садка в селі Гаї Шевченківські на 240 учнівських та 60 дитячих місць.


Транспорт

За 2010 рік автомобільними підприємствами району перевезено 398,0 тис. тонн вантажів, що на 14,2 % менше ніж у 2009 році.

Вантажооборот збільшився на 6,0 % і становить 268,5 млн. тонокілометрів.

Перевезено 2149,5 тис. пасажирів, пасажирооборот зменшився на 20,4 %.

За 2010 рік перевезено 186,65 тис. пільгових категорій пасажирів, надано послуг на суму 551,3 тис. грн.., а профінансовано – 576,7 тис. грн.. в тому числі борг минулого року в суму 247,6 тис. грн.., кожний день виконується 110 пільгових рейсів.

В 2010 році філією «Тернопільський райавтодор» виконано робіт по поточному ремонту і експлуатаційному утримані доріг в районі на суму 5,111 млн. грн.. в тому числі на місцевих дорогах на суму 3,434 млн. грн.. На даний час залишається неоплаченими Службою автомобільних доріг в Тернопільській області 1,534 млн. грн.. в тому числі по місцевих дорогах - 1,362 млн. грн. На місцевих автомобільних дорогах встановлені відповідні дорожні знаки, проведений ямковий ремонт на дорогах Тернопіль – Скалат – Жванець, Броди – Тернопіль, об’їзна м. Тернопіль, Забойки – Драганівка, Мишковичі – Скоморохи, Мишковичі – Дружба – Мар’янівка, Ігровиця – Дубівці – Смиківці. Облаштовано три зупинки і два павільйони.


Зв’язок

За 2010 рік цехом технічної експлуатації засобів електрозв’язку Тернопільського району, який надає послуги електрозв’язку соціальній інфраструктурі, народногосподарському комплексу та населенню, виконано наступні обсяги робіт:

- надано послуг зв’язку на суму 5,366 млн. грн..;

- встановлено - 235 нових телефонних номерів, з яких 7 пільговим категоріям населення;

- підключено до відкритого доступу в Інтернет – 754 абонентів;

- замінено систему водовідведення в приміщені АТС смт. Великі Бірки;

- проведено ремонт даху АТС і реконструкцію ліній електрозв’язку на двох вулицях с. Великий Глибочок;

- проведено ремонт відділення по ремонту телефонів в с. Біла для кращого забезпечення населення с. Забойки АТС перенесено в кунг.


Енергетика і енергозбереження

За 2010 рік в районі спожито паливно-енергетичних ресурсів на суму 103,428 млн. грн.., з якої оплачено споживачами 101,77 млн. грн., або 98,3%.

Електроенергії спожито на суму 39,99 млн. грн.., оплачено 40,105 млн. грн.., відсоток проплати становить 100,3%, а саме проплата становить:

- місцевий бюджет – 100%

- населення – 100,6%

- комунальний побут – 99,5%

- промисловість – 99,7%

- сільське господарство – 100,4%

- інші організації – 101,5%

Природного газу спожито на суму 61,619 млн. грн.. з якої оплачено 58,81 млн. грн.., відсоток проплати становить 95,4%, а саме:

- місцевий бюджет – 100,1%

- населення – 91%

- комунальний побут – 98,7%

- промисловість – 107,9%

Теплоенергії спожито на суму 1566,65 тис. грн.., оплачено – 1598,9 тис. грн.., відсоток проплати становить – 102%.

Станом на 1 січня 2011 року основним боржником є Великобірківська селищна рада – 88,0 тис. грн.

За 2010 рік у виробництво і соціальну сферу впроваджено 102 енергозберігаючих заходи з економічним ефектом 3,398 млн. грн., дало змогу зекономити 1711 тонн умовного палива.

В сільськогосподарських підприємствах ПП «Агрофірма «Медобори», ТОВ «Вікторія», ЗАТ «Райз Максимко», ПАП «Агропродсервіс», ТОВ «Весна», ТОВ «Меркурій», ПМП «Агрон», ФГ «Баворівського», СПП «Мричко», ПОП «Золотий колос», ТОВ «Нове життя», ФГ «Олійник» впроваджена високопродуктивна сільськогосподарська техніка, виконується програма по встановленню приладів обліку природного газу і холодної води.

З метою реалізації комплексної програми по енергозбереженню проведено реконструкцію паливних на альтернативні види палива (відходи деревини) дитячого садка с. Почапинці і будинку культури с. Козівка, переведено на електричне опалення бібліотеку с. Настасів проведено реконструкцію паливних в ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Лозова із заміною котла в центральній районній бібліотеці, замінено котли в паливних геріатричному відділені ТРТМО, ЗОШ І ст.. с. Підгороднє, ЗОШ І-ІІ ст.. с. Скоморохи, в ЗОШ району замінено 96 віконних і 16 дверних блоків, встановлено 61 енергозберігаючих світильників.
Малий бізнес

Сприяння та підтримка розвитку малого підприємництва – одне з пріоритетних завдань районної державної адміністрації.

В районі у 2010 році працювало 355 малих підприємств, що на 2 підприємства більше, ніж у 2009 році, - 109,2% до програми, передбаченої на 2010 рік. Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. населення складає 56,1 одиниці або 102 % до минулого року.

Чисельність працюючих на малих підприємствах складає 2648 чоловік, що більше ніж у 2009 році на 46 чоловік, та 124,3% до програми.Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання-фізичних осіб складає 4185, з них 2576 діючих. Це на 156 осіб більше ніж у 2009 році.
До бюджетів всіх рівнів від розвитку малого підприємництва у 2010 році надійшло 35407,2 тис. грн. Це на 6507,2 тис.грн. більше ніж у 2009 році та 118,0 % до запланованої програми.


Частка малого бізнесу в податкових надходженнях до Зведеного бюджету становить 38,6%.

Частка малих підприємств в загальному обсязі продукції (робіт послуг) становить 63,7%.

В районі працює 67 фермерських господарств, що на одне більше, ніж у 2009 році.

У 2010 році створено 500 нових робочих місць в малому підприємництві, що на 26 місць більше, ніж у минулому році..
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Тернопільський район має значний інвестиційний потенціал, який необхідно використати при реалізації стратегічних напрямків розвитку економіки району.

Протягом останніх років спостерігається чітка тенденція до покращення інвестиційного клімату району та росту темпів залучення як внутрішніх так і зовнішніх інвестицій.

Починаючи з 2005 року в районі обсяги інвестування в економіку постійно зростали. Проте, у зв’язку із світовою фінансово-економічною кризою в останні роки прослідковується спад капітальних інвестицій за 2009 рік та незначне зростання за 2010 рік.

У 2006 році на розвиток народного господарства за рахунок усіх джерел фінансування вкладено капітальних інвестицій 135 671тис.грн., що на 15,29 % (17989тис.грн.) більше ніж у 2005 році;

у 2007 році вкладено 197573тис.грн., що на 45,6 % (61902тис.грн.) більше, ніж у 2006 році;

у 2008 році вкладено 279559тис.грн., що на 41,5% (81986тис.грн.) більше, ніж у 2007 році;

у 2009 році вкладено 138513 тис.грн., що на 50,5% (141046тис.грн.) менше, ніж у 2008 році.

За 2010 рік за рахунок усіх джерел фінансування очікується вкладення 150 000тис.грн. капітальних інвестицій, що на 8,3% (11 487тис.грн.) більше, ніж у 2009 році.


Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010 очікується

Обсяг капітальних інвестицій,тис.грн.

117682

135671

197573

279559

138513

150000


Суттєві зміни відбулися і в структурі інвестицій в основний капітал.

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок всіх джерел фінансування:

у 2006 році склав 122 481тис.грн., що на 19,14% більше, ніж у 2005 році;

у 2007 році склав 183 576тис.грн., що на 49,88% більше, ніж у 2006 році;

у 2008 році склав 251259тис.грн., що на 36,9% більше, ніж у 2007 році;

у 2009 році склав 108689тис.грн., що на 56,7% менше, ніж у 2008 році.

За 2010 рік очікуваний обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок всіх джерел фінансування складе 128 000тис.грн., що на 17,8% (19 311тис.грн.) більше, ніж у 2009 році.
Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010 очікується

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок всіх джерел фінансування,тис.грн.

102807

122481

183576

251259

108689

128000Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій внесених в економіку району станом на 01.01.2011р. складе 6157,1 тис. дол. США (9,5% до підсумку), що в розрахунку на одну особу становить 99,5 дол. США.

У 2009 році інвестиції надійшли з різних країн світу. Найбільше інвестицій припадає на Німеччину, Норвегію, Польщу, Італію та Литву.
Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010 очікується

Обсяг прямих інозем-них інвестицій, по наростаючому під-сумку,тис.дол.США

1918,24

2150,6

4489,5

6313

6678,7

6157,1


Обсяг зовнішньої торгівлі за 2010 рік прогнозується довести до 118415,6тис.дол.США, що становить 81,4% до програми та 82,6% до фактичних даних за 2009 рік. В тому числі обсяг експорту планується довести до 64555,5тис.дол.США (85,9% до програми та 93,0% до фактичних даних за 2009 рік) та імпорт – зменшити до 52939,2тис.дол.США (81,4% до програми та 71,6% до фактичних даних за 2009 рік)

Отже, протягом 2010 року спостерігається незначний спад обсягу прямих іноземних інвестицій внесених в економіку району, що пов’язано із вилученням інвестицій у І кварталі 2010 року товариством «Ліон-Тер». У зв’язку з цим ведеться відповідна робота для покращення інвестиційного клімату на території Тернопільського району.

14-16 травня 2010 року в м. Тернополі відбувся V Міжнародний інвестиційний форум, в якому активну участь взяла Тернопільська районна державна адміністрація спільно із суб’єктами підприємницької діяльності.

Для створення позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості району були презентовані нові інформаційно-презентаційні матеріали, а саме: стенд, буклети соціально-економічного та інвестиційного потенціалу району, каталог пропозицій в друкованому і електронному вигляді та мультимедійна презентація Тернопільського району в електронній версії. Усі презентаційні матеріали розповсюджувались серед учасників форуму.

У V Міжнародному інвестиційному форумі брали участь суб'єкти господарювання району, які надали пропозиції щодо налагодження та розширення економічного співробітництва. Серед них: ВАТ «Комбінат по виробництву ШБМ», ВАТ «Птахофабрика «Тернопільська», ДП «Мищковицький спиртовий завод», ВАТ «Агропромтехніка», ТзОВ «Альфа-Газпромкомплект», ТОВ «Тернопільський автоцентр «Камаз», ТОВ «Сім-Сім» та інші юридичні особи.
Ринок праці


следующая страница >>
Смотрите также:
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Тернопільського району на 2011 рік вступ
1372.32kb.
7 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік зміст
1154.43kb.
5 стр.
Рішення від ­­­­­­­05 січня 2012 року №144 селище Гусятин Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік
1439.67kb.
8 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2008 рік
1284.03kb.
8 стр.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2012 рік
798.67kb.
6 стр.
Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського району на 2011 рік» за 9 місяців Промисловість
501.98kb.
4 стр.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
2193.93kb.
15 стр.
Міністерство фінансів україни
778.47kb.
7 стр.
Програма соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік
1152.54kb.
7 стр.
Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік Вступ Програма економічного і соціального розвитку міста Чернівців на 2010 рік розроблена
1285.42kb.
7 стр.
Програма економічного і соціального розвитку Сторожинецького району на 2012 рік (далі Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку району у 2012 році та реалізації пріоритетів у соціальній і економічній сферах
641.43kb.
4 стр.