Главная страница 1страница 2 ... страница 4страница 5
САВРАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ САВРАНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК


САВРАНЬ – 2012 РІК


ЗМІСТІ. Соціально-економічний розвиток савранського району у 2011 році 4

ВСТУППрограма соціально-економічного та культурного розвитку Савранського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблено районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Методологічною основою розробки Програми є постанови КМУ від 26.04.2003р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 31.08.2011р. № 907 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки» та розпорядження КМУ від 14.09.2011р. № 881-р «Про схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки», обласної програми соціально –економічного та культурного розвитку Одеської області на 2012 рік.

Програма розроблена з метою вирішення проблем соціально-економічного розвитку району, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності та динамічного росту усіх галузей як основи для покращення якості життя і зростання добробуту мешканців Савранського району.

В Програмі наведено аналіз економічного і соціального розвитку району протягом 2011 року, основні проблеми, які впливають на розвиток економіки регіону, визначено пріоритетні напрями та завдання економічного і соціального розвитку району на 2012 рік, перелік об’єктів, ремонт та облаштування яких пропонується здійснити за рахунок усіх джерел фінансування. Також представлено перелік районних програм, реалізація яких здійснюватиметься у 2012 році.

Фінансове забезпечення програми закладено в районному та обласному бюджетах на 2012 рік з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних районних, обласних програмах, та за фінансової підтримки з державного бюджету.

Відповідно до програми головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі підвищення продуктивності праці, повноцінного відновлення робочої сили, справедливої оплати праці та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян та підвищення рівня життя населення. А завдяки початку практичної реалізації проекту «Народний бюджет» з визначенням конкретних потреб територіальної громади району та вирішенням їх проблем зростає впевненість у наближенні до поставленої мети - зростання добробуту всіх мешканців району.

Підготовку Програми здійснювали відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації та структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

І. Соціально-економічний розвиток савранського району у 2011 році


Спільні зусилля районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування протягом 2011 року сприяли вирішенню конкретних питань розвитку економіки району, збереженню рівня добробуту та соціального захисту мешканців району.. Вжиття своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації в економіці і соціальній сфері, узгоджена діяльність із обласною державною адміністрацією стосовно вирішення проблемних питань розвитку району дозволяють говорити про конкретні успіхи та забезпечення позитивної динаміки показників соціально-економічного розвитку протягом 2011 року.

Основні показники соціально-економічного розвитку Савранського району за 2011 рік


Показники

Один.

виміру


2010 рік

2011 рік


2012 рік

прогноз


Обсяг реалізованої промислової продукції, у відпускних цінах підприємств

тис.грн.

10906,5

12871.0

16614,5

Темп росту до відповідного періоду

%

109.1

118.0

129.0

Валова продукція сільського господарства у цінах 2005 року, відсотків до попереднього року

%

100,4

103,2

97,6

Обсяг інвестицій в основний капітал, у порівняних цінах, % до попереднього року

%

102,3

248,4

105

Введення в експлуатацію загальної площі житла за рахунок усіх джерел фінансування, % до попереднього року

%

-

ріст в 3 рази

107,4

Середньомісячна заробітна плата

грн.

1526

1796

11 міс.


1952

Середньомісячна заробітна плата , % до попереднього року
115,3

112,7

113,5

Рівень зареєстрованого безробіття

%

2,9

3,5

2,5


Виконання бюджетів усіх рівнів.

За 2011 рік до Зведеного бюджету Савранського району надійшло 13945,3 тис.грн., що більше прогнозу на 773,7 тис.грн, виконання становить 105,9%. Проти минулого року надходження збільшились на 1002,9 тис.грн, темп росту склав 107,7%.
Прогнозні показники до Державного бюджету виконані на 107,3%. Надійшло 1449,8 тис.грн, при прогнозі 1350,9 тис.грн.

Проти аналогічного періоду минулого року надходження до Держбюджету збільшились на 233,4 тис.грн. або на 19,2%. Ріст надходжень до Державного бюджету забезпечений за рахунок росту надходжень по податку на додану вартість. Проти минулого року надходження по податку на додану вартість збільшились у 1,6 раза, що в сумі становить 378,3 тис.грн.

Зменшились надходження до Державного бюджету по податку на прибуток на 56,7 тис.грн, надійшло 131,9 тис.грн., в минулому році 188,6 тис.грн. Найбільший вплив на цей показник мало зниження прибутковості ТОВ «Савранського хліба».

До місцевого бюджету по податкам і зборам, які контролюються податковою надійшло 12495,5 тис.грн., прогнозні показники виконані на 105,7%, або додатково надійшло 674,8 тис.грн. Проти минулого року надходження збільшились на 769,5 тис.грн, приріст становить 6,6%. До загального фонду місцевого бюджету надійшло 11940,1 тис.грн., прогноз виконано на 104,5%, податкові надходження до спеціального фонду на 139,4%. Найбільші суми до місцевого бюджету надходять від підприємств бюджетної сфери – 3542,6 тис.грн (36,1%), від підприємств сільського господарства - 3259,2 тис грн (33,2%), підприємств промисловості – 622,5 тис.грн (6,34%), суб’єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб – 920 тис.грн (9,37%)

Найбільшими платниками до місцевого бюджету за 2011 рік є ДП «Савранське лісове господарство» - 437,5тис.грн.

Одним із найвагоміших в доходах місцевого бюджету являється податок з доходів фізичних осіб, на його долю припадає 73,2%. За 2011 рік надійшло 9147 тис. грн, що більше прогнозу на 21,5 тис.грн, виконання становить 99,8%, та більше проти минулого року на 859,9 тис.грн, темп росту 110,4% Найбільша доля в надходженнях припадає на бюджетну сферу 50,33%, від підприємств сільського господарства 30,7%, підприємств промисловості -7,41%.

Наступним показником надходжень до місцевого бюджету є плата за землю, якої надійшло в розмірі 2184 тис.грн, що більше прогнозу на 341,7 тис.грн, та показників минулого року на 391,4 тис.грн, відповідно виконання прогнозних показників становить 118,5%, ріст 121,8%

Податковий борг платників до Зведеного бюджету на початок року склав 63.4 тис.грн., зменшення за рік на 25.4 тис.грн. Найбільша сума боргу припадає на сплату земельного податку з фізичних осіб (20,7 тис.грн).

Станом на 01.01.2012 року укладено 357 угод на тимчасове користування земельними ділянками: із них вперше укладені в 2011 році 166 угод, 6 нових угод оренди та 5 додаткових угод, що зумовило додаткові надходження за 2011 рік в сумі 12,6 тис.грн.
Показники стану промислового виробництва за 2011 рік

За 2011 рік порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги промислового виробництва у харчовій промисловості зменшились на 5,1%. Зменшення виробництва за рахунок зменшення виробництва хліба пшеничного на 13,3%.

Виробництво виробів з деревини склало 100,0% до рівня минулого року, по ВВСП ТОВ «Авантаж» та ДП «Савранське лісове господарство».

Обсяг реалізованої промислової продукції за 2011 рік склав 12871,01 тис.грн, що на 1964,51 тис.грн (118%) більше проти минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції ТОВ «Савранський хліб» за 2011 рік склав 6659,0 тис.грн, що на 547,4 тис.грн (108,9%) більше проти минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції ДП «Савранське лісове господарство» склав 531,2 тис.грн, що на 507,9 тис.грн (51,1%) менше за відповідний період минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції ВВСП ТОВ «Авантаж» за звітний період склав 5680,81 тис.грн, що на 1925,01 тис.грн (151%) більше за відповідний період минулого року.
Лісове господарство

Навесні 2011 року державним підприємством « Савранське лісове господарство » створено нових лісових насаджень на площі 42 га.

Створено 64 га лісових культур на зрубах та проведено догляд за лісовими культурами на площі 1624 га. Проведено доповнення лісових культур на площі 407 га.

Для покращення загального санітарного стану лісонасаджень проведено санітарно – вибіркові рубки лісгоспом проведено на площі 546 га, з загальною кубомасою 5623 куб.м., суцільні санітарні рубки на площі 63,5 га з загальною кубомасою 12932 куб.м. Для підвищення продуктивності деревостанів проведено рубки догляду в молодняках на площі 86 га.

Для підвищення продуктивності деревостанів проведено рубки догляду на площі 110,7 га. З метою нагляду за листогризучими шкідниками лісу та хворобами лісу проведено лісопатологічних обстежень на площі 7151 га.

Для профілактики та недопущення лісових пожеж протягом пожежонебезпечного періоду проведено догляди за мінералізованими смугами – 298 км, постійно проводилось патрулювання небезпечних в пожежному відношенні лісових насаджень.


У 2011 році залучення інвестиційних ресурсів віднесено до одних із основних завдань районної політики. Інвестиційна активність підтримувалась за рахунок основного джерела зростання інвестицій – власних коштів підприємств, які спрямовувались в першу чергу на оновлення основних фондів.

За січень – вересень 2011 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 15858 тис.грн. капітальних інвестицій . Найвагомішу частку з них (97,1% загального обсягу) склали інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин та обладнання).

За січень – вересень поточного року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 15404 тис.грн інвестицій в основний капітал, що на 221,5% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Більша частина інвестицій в основний капітал (97,1%) освоєна за рахунок власних коштів підприємств та організацій.Пасажирські перевезення в районі здійснюється єдиним перевізником ТОВ «Саврань - Експрес», яке здійснює перевезення в трьох ( Київ, Котовськ, Одеса) міжміських напрямках та 6 приміських.

За 2011 рік автомобільним транспортом загального користування перевезено 282,0 тисяч пасажирів, що на 107,3% більше за відповідний період минулого року, відповідно пасажирооборот становить 4672,3 тис.пас.км, що у порівнянні з відповідним періодом збільшився на 154,1%.


Розвиток підприємництва.
На 01.01.2012 року в районі на обліку 959 суб»єктів підприємицької діяльності, з них:

 • юридичних осіб – 244

 • фізичних осіб – 715

За 2011 рік зареєструвалися 10 юридичних осіб ( ТОВ «Прайм лайн елеватор» в с. Осички, ТОВ «Агро-голд», ТОВ «Акво», ФГ «Богдан-С», ГО «Савранська районна організація українського товариства мисливців і рибалок», Благодійний фонд «Відродження церкви в с.Неділкове», Управління державного казначейської служби України у Савранському районі , Підприємство об»єднання громадян мисливсько-рибальське підприємство Савранської районної організації українського товариства мисливців і рибалок, дитячий навчальний заклад «Веселка», ТДВ «Агропромисловогокомлекс «Саврань») та 67 фізичних осіб;

скасовано: 7 юридичних осіб (СВК «Прогресс», підприємство «Савранський центр миротворців благодійної організації спецвійськ «Барс», ПП «Юрс», ТОВ «Райпобуткомбінат», ТОВ «Окраєць», ТОВ «Савраньгранкар»єр», ЗАТ АПК «Саврань» шляхом реорганізації.) та 133 фізичних осіб.

За 2011 рік надійшло коштів в місцевий бюджет за проведення всіх реєстраційних дій 4,763 тис.грн .

З початку року до дозвільного центру звернулися 35 осіб, 22 отримали документи дозвільного та погоджувального характеру, 10 відмов у видачі документів дозвільного характеру.


Демографічна ситуація та ринок праці

Наявне населення району станом на 1.12.2011 року становить 19750 осіб. На протязі січня-листопада 2011 року чисельність населення в Савранському районі зменшилась на 118 чоловік.

Станом на 1.12.2011 року народилося 251 немовлят, що на 26 немовлят більше ніж в минулому році. Кількість померлих в районі склала 346 осіб, що на 30 осіб менше ніж в минулому році.

На 01.01.2012 року в Савранському районі при річному завданні 260 робочих місць, створено 375 робочих місць, що становить 144 % від річного завдання, з них: • для найманих працівників у юридичних осіб – 36

 • для найманих працівників у фізичних осіб-підприємців – 272

 • для фізичних осіб - підприємців – 67

Ліквідовано 466 робочих місць.

З початку року групою з легалізації заробітної плати здійснено 215 перевірок. За результатами перевірок:

- виявлено 73 порушень;

- легалізовано 40 робочих місць;

- легалізованои заробітної плати – 32,921 тис.грн.

Обсяг залученого ПДФО (податок з доходів фізичних осіб) від легалізації робочих місць – 2,427 тис.грн.

Протягом 2011 року за допомогою районного центру зайнятості працевлаштовано 633 осіб (заплановано Програмою 610 осіб) виконання становить 104%, в тому числі 11 інвалідів .

За 2011 рік Савранським центром зайнятості укладено 52 договора на організацію громадських робіт з підприємствами та установами району.

З початку року 16 чоловік безробітних відкрили власну справу та отримали одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю.
Агропромисловий комплекс

Станом на 1 грудня 2011 року сільськогосподарськими підприємствами району під урожай майбутнього року посіяно озимих культур на зерно і зелений корм на площі 10783 га.

Станом на 1.12.2011 року хлібороби Савранщини зібрали урожай озимої пшениці на площі 8138 га, валовий збір озимої пшениці складає 27187 тонн при середній урожайності 33,4 ц/га. Найвища урожайність озимої пшениці у ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» - 54,1 ц/га, ТОВ ім. Кірова – 41,2 ц/га, СТОВ «Дружба» - 40,3 ц/га, ТОВ «Нива» - 38,6 ц/га, ПСП «Буревісник» - 38,1ц/га.

Озимий ячмінь зібрано на площі 3320 га, валовий збір ячменю складає 9893 тонн, середня урожайність 29,8 ц/га. Найвища урожайність озимого ячменю: у ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» - 43,7 ц/га, ТОВ ім. Кірова – 34,8 ц/га, ТОВ «Нива» - 37,1 ц/га.

Яровий ячмінь зібрано на площі 2315 га, валовий збір складає 5393 тонн, при середній урожайності 23,3 ц/га. Найкращих результатів досягли такі підприємства як: ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» - 44,6 ц/га, ФГ «Коровенко» - 27,2 ц/га, ТОВ ім. Кірова – 25,8 ц/га, СВК «Прибужець» - 25,2 ц/га.

Горох зібрано на площі 836 га, валовий намолот гороху складає 986 тонн, при середній урожайності 11,8 ц/га. Найвища урожайність в ТОВ «Нива» - 29,4 ц/га, СТОВ «Агросвіт» - 28,0 ц/га, СВК «Прибужець» - 25,0 ц/га.

Ріпак зібрано на площі 2256 га, валовий намолот ріпаку складає 4309 тонн, при середній урожайності 19,1 ц/га.

Станом на 01.12.2011 року сільськогосподарськими підприємствами зібрано соняшника на площі 6286 га, урожайність становить 15,6 ц/га, валовий збір складає 9806 тонн.

Цукровий буряк вирощувало одне підприємство – ПСП «Буревісник» на площі 53 га, отримано врожайність 280 ц/га, валовий збір становить 1484 тонн.

Під час проведення збиральних робіт на території району працювало 90 одиниць зернозбиральної техніки.

Станом на 01.12.2011 року під урожай 2012 року сільгоспідприємствами району посіяно озимих культур на площі 11570 га, а саме, посіяно: озимої пшениці 8000 га, озимого ячменю 3500 га, жита 70 га, озимого ріпаку 1300 га

За підсумками роботи галузі тваринництва за 11 місяців 2011 року по всіх категоріях господарств Савранського району виробництво молока складає 8031 тонн, що на 47 тонни більше за відповідний період минулого року.

За 11 місяців поточного року по всім категоріям господарств реалізація м'яса в живій вазі складає 1067 тонн, що на 17 тонн більше проти минулого року. Виробництво яєць по всіх категоріях господарств складає 8 млн.100 тис.штук, що на 200 тис. більше проти минулого року.

По всіх категоріях господарств утримується в районі: ВРХ – 3347 голів (що менше на 81 голову проти минулого року), поголів'я свиней – 10042 голів (що на 493 голів більше проти минулого року), птиці – 84132 голів (що на 231 голів більше проти минулого року.


Будівництво

За 12 місяців поточного року філією «Савранський райавтодор» виконано робіт з утримання доріг, грейдування та поточного ремонту на загальну суму 1444,109 тис.грн.

Введено в експлуатацію житловий будинок в смт. Саврань загальною площею 242,54 кв.м. Здана в експлуатацію автомайстерня в смт. Саврань по вул. Орджонікідзе та магазин продовольчих товарів в с. Вільшанка.

ТОВ «Савраньагробуд» проведено капітальний ремонт будівель та споруд табору «Південний Буг» на суму 148,0 тис.грн, також проведений ремонт житлових будинків пільговим категоріям громадян на суму 145,0 тис. грн.

Обсяг будівельних робіт, виконаних підприємствами району, за січень – листопад склав 576 тис.грн. Проти відповідного періоду минулого року обсяги зменшились на 26.4 %., за рахунок змешення робіт по філії Савранський райавтодор.

За кошти обласного бюджету проведено капітальні ремонти систем водопостачання в с.Концеба та в с.Полянецьке.


Гуманітарна сфера

Освіта району

Станом на 1 січня 2012 року в районі діє 14 загальноосвітніх шкіл, в тому числі: 4 І-ІІІ ст.., 3 І-ІІ ст.., 13 дошкільних навчальних закладів із них 6 в складі НВК, та 2 позашкільні навчальні заклади (Будинок творчості школярів та дитячо-юнацька спортивна школа «Олімп»). Позашкільною освітою охоплено 650 дітей, що складає 34,3% від всіх дітей шкільного віку.

В січні 2011 року було створено Полянецький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», а в серпні Дубинівський НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

В 2011 році було реорганізовано Йосипівську ЗОШ І-ІІ ступенів в Йосипівський НВК І - ступеня дошкільний навчальний заклад, а також Гетманівський НВК І – ІІ ступеня дошкільний навчальний заклад в НВК І – ступеня – дошкільний навчальний заклад.

Відділом освіти забезпечено стовідсоткове охоплення загальною середньою освітою дітей шкільного віку. Охоплення дітей дошкільного освітою складає 57,4%. Всього на території району діє 4 дошкільних закладів, 8 навчально-виховних комплексів.

Для осіб з особливими потребами в Савранській загальноосвітній школі та Бакшанському НВК облаштовані пандуси. З метою забезпечення доступу до освітніх послуг особам з особливими потребами в 2011-2012 навчальному році організовано індивідуальне навчання на дому для 9 дітей.

За літній період з метою якісної підготовки до нового навчального року у всіх навчально – виховних закладах проведені поточні ремонти:


 1. В Неділківській ЗОШ замінено 8 вікон та двері.

 2. В Йосипівському НВК – проведено ремонт систематичного опалення.

 3. В Савранській ЗОШ – постелено 260 м2 лінолеуму.

 4. Відремонтовано дитячий садок Дубинівського НВК.

 5. Всі харчоблоки загальноосвітніх навчальних закладів мають проточну холодну та гарячу воду.

 6. За кошти обласного бюджету придбано автобус для підвозу учнів до Осичківської та Концевіської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

Охорона здоров»я

В звітному році збережено мережу закладів охорони здоров»я, яка нараховує 1 центральну районну лікарню, 4 СЛА, 9 ФП та 5 ФАПів.

За кошти обласного бюджету в центральній районній лікарні

1. Відремонтовано та введено в експлуатацію хірургічне відділення

2. Придбано нове медичне обладнання для даного відділення

3.Розпочато ремонт терапевтичного корпусу

4. В поточному році проведено заміну котлів опалення на нові енергоефективні

5. Відкрито пункт переливання крові

6.За кошти місцевого бюджету:

- зроблено поточний ремонт ліній електропередач, які були в аварійному стані

- зроблено промивку системи опалення

- придбано три генератора для безперебійної роботи пологового, хірургічного та відділення невідкладної допомоги

- на черзі підключення лічильників електрообладнання по кожному відділенню.
Молодіжна та сімейна політика

Протягом року в районні функціонувало 5 прийомних сімей, в яких виховуються

11 прийомних дітей. В 2011 році було поповнення одної прийомної сім»ї двома

дітьми-сиротами. Всі сім»ї перебувають під соціальним супроводом в районному

центрі СССДМ.

В місцевому банку даних протягом 2011 року перебувало 94 сім»ї в яких виховується 191 неповнолітня дитина. З них в 2011 році соціальними послугами охоплено 56 сімей, в яких виховуються 109 неповнолітніх дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Даним сім»ям надано 406 послуг. Протягом звітного періоду виведено з банку даних 22 сім»ї, в них 46 дітей. На даний час в єдиному банку даних сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах залишилося 84 сімей, в яких виховуються 172 дитини.

Протягом звітного періоду знято з соціального супроводу 19 сімей з позитивним вирішенням проблем., взято під соціальний супровід 16 сімей, в яких виховуються 29 дітей.

Під соціальним супроводом перебувало 10 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, їм надано 94 послуг. Знято з соціального супроводу 6 осіб.

Соціальними послугами охоплено 25 осіб віком від 18 до 35 років, їм надано 65 послуг та 8 осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, надано 34 послуги..

Службою у справах дітей створено реєстр житла і майна дітей вищевказаної категорії, який постійно уточнюється та направляється до служби у справах дітей облдержадміністрації

В день Святого Миколая спеціалісти служби у справах дітей та районного центру соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді провели об’їзд підоблікових сімей з дітьми та привітали дітей з початком новорічних та різдвяних свят і вручили їм святкові подарунки.

За рахунок коштів місцевого бюджету для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, службою у справах дітей районної державної адміністрації, сектором у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації та центром соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді до 19.12.2011 року були закуплені подарунки з солодощів та канцтоварів на суму 2500 грн.


Культура

В районі, на даний час, функціонує слідуюча мережа закладів культури: 18 закладів клубного типу, 17 бібліотек, районний історико- краєзнавчий музей та сільський музей с. Дубинове, Савранська районна дитяча музична школа, з філіалами в с Осички та с. Полянецьке.

За звітній період діяльність закладів та установ культури району була спрямована на реалізацію основних принципів державної політики у сфері культури та мистецтва, на реалізацію прав громадян, на свободу художньо – літературної творчості, вільного розвитку культурно- мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, на виконання районної Програми розвитку базової мережі закладів культури Савранського району на 2009-2011 роки

За рахунок спонсорських коштів в поточному році пошиті сценічні костюми для дитячого танцювального колективу районного будинку культури.

В закладах культури забезпечено проведення культурно - мистецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат з історії України, ювілеїв видатних історичних, громадських, культурних діячів, державних свят. До міжнародного Дня захисту дітей проведені різноманітні заходи, зокрема дитячі свята.

З метою збереження народних традицій, звичаїв в закладах культури проведені народні свята: Івана Купала, Петра та Павла, свято Спаса.

Організовувалися виставки робіт народних майстрів району.

Забезпечено діяльність та підтримку аматорських колективів району. Кращі колективи та окремі виконавці прийняли участь в обласних заходах та фестивалях:

- В обласному святі Масляної в м.Одеса;

- В обласному фестивалі «Дивокрай» в м.Фрунзівка.


Робота з розвитку фізичної культури і спорту

На протязі 2011 року було забезпечено: • участь у Чемпіонаті Одеської області з футболу, де команда зайняла 10 місце;

 • участь збірної команди району в сільських спортивних іграх Одещини в шести видів спорту (армреслінг – 8 місце, гирьовий спорт – 12 місце, легкоатлетичний крос - 10 місце кросу, перетягування канату – 17 місце, настільний теніс – 13 місце, вільна боротьба – 6 місце);

 • участь команди району в обласному фестивалі «Нива - 2011» з шахів (11 місце) та шашок (11 місце);

 • участь збірних команд району з міні - футболу серед ветеранів та дорослих (15 місце).

В Центрі реабілітації реабілітації дітей – інвалідів на протязі року отримали безоплатні соціальні послуги 34 дитини з обмеженими фізичними можливостями: з соціальної, психолого-педагогічної та фізичної реабілітації. З підопічними Центру було проведено святкові заходи та відкриті заняття на тему «Різдво – величне свято», «Зима: розваги та забави», «8 Березня – свято мами і бабусі», «Великдень», «Подорож у країну дитинства», «Осінь щира, золота» та кулінарна розвага «Смачні в осені дари».

1 грудня 2011 року, до Дня інваліда, було проведено міроприємство «Дивися на нас, як на рівних». Дітей Центру відвідали працівники з подарунками та солодощами від Служби в справах дітей і Центру соціальних служб дітей, сім’ї та молоді;

також проведено відкрите святкове заняття «Гостини святого Миколая», на якому виступили діти Савранської ЗОШ з привітаннями;

працівниками відділу культури Савранської РДА проведено новорічний ранок для дітей нашої установи.

При Центрі діє група ризику для дітей, що направлені лікарем-педіатром Савранської дитячої поліклініки (які потребують окремих форм фізичної реабілітації); з ними проводяться корекційно-розвиваючі заняття з масажу і лікувальної фізкультури.
Територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) надає: соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні послуги.

З початку 2011 року в установі функціонувало 4 структурних підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

- стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання;

- відділення соціально-побутової адаптації.

З 01.12.2011 року відповідно до діючого законодавства та проведеною оптимізацією штатних одиниць(посад) відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги тимчасово призупинило свою діяльність.

Станом на 01.01.2012 р. в установі функціонує 3 структурних підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання;

- відділення соціально-побутової адаптації.

На постійній основі у структурних підрозділах перебуває - 894 осіб із них на безоплатній – 521 особа, на платній – 373 особи. Кошти, які надійшли від надання платних послуг у сумі 64,7 тис.грн. зараховані на спеціальний рахунок. Вони направляються на розвиток структурних підрозділів та на зміцнення матеріально-технічної бази територіального центру.

За статусом:

Інваліди ВВВ – 18 осіб;

Вдови загиблих у ВВВ – 22 особи;

Інваліди з дитинства – 44 осіб

Інваліди загального захворювання – 104 осіб;

Учасники ВВВ – 238 осіб;

Учасники бойових дій – 5 осіб

Пенсіонери за віком – 463 особи

В розрізі по відділеннях:

Основним завданням відділення соціальної допомоги вдома є надання комплексу соціально-побутових послуг в домашніх умовах.

Станом на 01. 01.2012 року відділенням соціальної допомоги вдома було обслужено 592 осіб, із них на платному обслуговуванні – 184 особи, безоплатно – 408 осіб

Цій кількості громадян надають послуги 44 соціальних робітники, які беруть участь у виконанні покладених на відділення соціальної допомоги вдома завдань. Кожним соціальним робітником обслуговується в середньому 13 осіб.
Савранським районним центром соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді в 2011 році проведено наступну роботу :

- Створено єдиний банк даних кризових сімей в якому протягом звітного періоду перебувало 104 сім»ї в яких виховується 117 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Протягом 2012 року до єдиного банку даних сімей занесено 34 сім»ї яких виховується 63 дитини.

- Функціонує спеціалізована служба: «Соціальна підтримка сім»ї» в рамках роботи служби здійснено 187 соціальних інспектувань кризових сімей та соціальні інспектування 126 осіб. Під соціальний супровід взято 24 сім»ї в яких виховується 44 дитини, які перебувають в складних життєвиї обставинах. Знято з соціального супроводу 27 сімей в яких виховується 47 дітей. Протягом звітного періоду під соціальним супроводом перебувало 47 сімей в яких виховується 98 дітей їм надано 516 соціальних послуг та 13 осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах.

- З метою запобігання соціальному сирітству, забезпечення захисту прав неповнолітніх та молодих матерів роботу мобільно-консультативного пункту при гінекологічному відділенню в вагітними жінками. КП працює щочетверга. Протягом 2012 року послугами охоплено 92 особи, яким надано 290 соціальних послуг, з них 19 матерів – одиночок, 10 особи з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

- З метою забезпечення роботи, пов»язаної із соціальною адаптацією бездомних

громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, забезпечення їх реінтеграцію в суспільстві надано 34 соціальних послуг 9 особам, які повернулися з місць позбавлення волі, 3 особи працевлаштовано та виготовлено відсутні документи. Двоє перебувало під соціальним супроводом. Надано 72 соціальних послуг 28 особам, які засуджені до відбівання покарання без позбавлення волі.

- З метою здійснення профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя серед сільського населення, надання соціальних послуг дітям, молоді, різним категоріям сільського населення в рамках роботи спеціалізованої служби «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи» здійснено 79 виїзда, охоплено 14 населених пунктів, надано 1095 послуг, проведено 43 групових заходів.

- В районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких виховується 11 прийомних дітей. В 2012 році було поповнення одної прийомної сім»ї двома дітьми-сиротами. Всі сім»ї перебувають під соціальним супроводом в районному центрі СССДМ.


****

Незважаючи на позитивні результати та проведену роботу в 2011 році в цілому, залишилась ще низка невирішених проблемних питань. На жаль, не вдалося суттєво покращити розмір середньомісячної заробітної плати, що позначилось на рівні реальних доходів населення. Не вдалося значно покращити ситуацію з зайнятістю населення, капітальним ремонтом доріг. Потребує покращення надання якості медичних послуг, триває скорочення поголів’я великої рогатої худоби та свиней в агроформуваннях району.

Саме розв’язання системних проблем, які стоять на заваді економічного зростання та підвищення добробуту населення, покладено в основу пріоритетних напрямків розвитку району в 2012 році.


следующая страница >>
Смотрите также:
Програма соціально економічного та культурного розвитку савранського району на 2012 рік саврань 2012 рік зміст
1154.43kb.
5 стр.
Рішення районної ради № програма соціально-економічного та культурного розвитку мелітопольського району на 2012 рік мелітополь 2011 рік зміст стор
900.71kb.
6 стр.
Рішення від ­­­­­­­05 січня 2012 року №144 селище Гусятин Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік
1439.67kb.
8 стр.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Буського району на 2012 рік
798.67kb.
6 стр.
Програма економічного і соціального розвитку Сторожинецького району на 2012 рік (далі Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку району у 2012 році та реалізації пріоритетів у соціальній і економічній сферах
641.43kb.
4 стр.
Програма соціально економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2008 рік
1284.03kb.
8 стр.
Міністерство фінансів україни
778.47kb.
7 стр.
Програма соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2012 рік
1152.54kb.
7 стр.
Програма соціального, економічного І культурного розвитку шевченківської сільської ради на 2012 рік
193.44kb.
1 стр.
Рішення (одинадцята позачергова сесія шостого скликання) від 30 грудня 2011 року Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік
2924.37kb.
14 стр.
Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2009 рік Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”
2193.93kb.
15 стр.
Програма економічного І соціального розвитку козятинського району на 2012 рік
1187.49kb.
6 стр.