Главная страница 1
Програма з інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень» для учнів 5—8 класів


Важлива проблема сьогодення — впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери життєдіяльності держави і суспільства: політику, економіку, освіту, науку, адміністрування, засоби масової інформації тощо. Високі технології перебудовують звичні сфери людської діяльності, у яких набувають широкого застосування комп’ютери, Інтернет, телекомунікації.

Формування комп’ютерної грамотності учнів як критерію освіченості, компетентності сучасної людини є провідним компонентом у структурі загальної освіти.

Основне призначення предмету інформатика на другому ступені базового рівня навчання в школі — отримання учнями уявлення про сутність інформаційних процесів, формування навичок пошуку, зберігання, упорядкування, оброблення й передавання інформації в своїй діяльності, вміння виділяти загальне та вирізняти особливе, встановлювати зв’язки, порівнювати, проводити аналогії тощо, використовувати комп’ютерну техніку як потужний інструмент для підсилення своїх можливостей та пізнання, а також як засіб розвитку логічного й алгоритмічного мислення та творчих здібностей. Це допомагає дитині осмислено бачити навколишній світ, більш успішно в ньому орієнтуватися, передбачити можливість використання набутих знань у майбутній професії.

Ця програма являє собою логічне продовження пропедевтичного курсу інформатики в початковій школі «Шукачі скарбів».

Мета програми «Шукачі скарбів. ІІ рівень» полягає у розвитку логічного та алгоритмічного мислення, набутті стійких навичок роботи з найпоширенішими прикладними програмами, розвитку творчих здібностей учнів та підготовці до участі у конкурсах, турнірах та конкурсах-захистах науково-дослідних робіт різного рівня.

Задачі, які розв’язуються у процесі навчання за програмою «Шукачі скарбів. ІІ рівень»:

•          Закріплення та поглиблення знань учнів про поняття «інформація» та «інформаційні процеси».

•          Формування уявлення про роль інформації у житті людини й людства.

•          Ознайомлення учнів із завданнями, які розв’язує інформатика, та з галузями людської діяльності, що пов’язані з використанням комп’ютерної техніки.

•          Формування уявлення про будову комп’ютера та призначення периферійних пристроїв.

•          Формування уявлення учнів про різні способи подання числової, текстової та графічної інформації, способи подання даних у комп’ютері.

•          Формування навичок роботи з операційною системою Windows.

•          Формування навичок роботи з прикладними програмами: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Paint, PhotoShop, музичними редакторами та музичними програвачами.

•          Розвиток навичок «сліпого» введення тексту з клавіатури.

•          Розвиток логічного мислення.

•          Розвиток творчих та пізнавальних здібностей учнів.

•          Опанування основ програмування.

•          Формування вміння розробляти власні проекти: малюнки, анімаційні ролики, навчальні та ігрові комп’ютерні програми.

Спрямованість курсу — розвивальна. Навчання орієнтоване не тільки на здобуття нових знань в галузі інформатики та інформаційних технологій, а й на активізацію розумових процесів, формування й розвиток у школярів узагальнених способів діяльності, формування навичок самостійної пошукової роботи.
Оригінальність цієї робочої навчальної програми та її відмінність від існуючих навчальних програм полягає в логіці побудови навчального матеріалу (мал. 1), а також у вивченні таких потужних інструментів для творчої роботи, як Скретч і Macromedia Flash. Навички створення анімації та написання програмних кодів у цих середовищах становлять потенціал для реалізації проектної діяльності, що дає змогу учням брати участь у різноманітних творчих конкурсах, мотивує подальше вивчення предмету та сприяє усвідомленню його практичної значущості.

На основі програми «Шукачі скарбів. ІІ рівень» видавництвом «Весна» було створено комплект «Інформатика. Шукачі скарбів. ІІ рівень» для 5–8 класів, який став логічним продовженням комплекту «Шукачі скарбів» для 2–4 класів. Як і його попередник, комплект «Інформатика. Шукачі скарбів. ІІ рівень» отримав схвальну оцінку провідних фахівців Міністерства освіти і науки України.


Мета нового комплекту — надати учням нові знання з інформатики, познайомити їх із сучасними операційними системами та основними прикладними програмами, в тому числі програмою SCRATCH, навчити основам програмування, розвинути творчі та пізнавальні здібності. 
Комплект «Шукачі скарбів. ІІ рівень» складається з:
  — навчально-методичного посібника для вчителя;
  — навчального посібника для учня;
  — робочого зошита;
  — комп’ютерної навчальної програми «Скарбниця знань. II рівень»™ (розташована на офіційному сайті видавництва «Весна» www.vesna-books.com.ua і розповсюджується БЕЗКОШТОВНО!!!)


До навчально-методичного посібника увійшли: програма курсу інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень», календарно-тематичне планування, методичні рекомендації щодо викладання інформатики за програмою, які містять розгорнутий план-конспект уроків за певним зразком і побудовані за одною структурою із зазначенням орієнтовного часу в хвилинах на виконання певного етапу уроку. У посібнику вчителям запропоновано методи, засоби навчання, форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та їх реалізація на уроці. Для ефективнішої підготовки вчителів до уроку у кожній темі автором запропоновано рубрики «Поради вчителю» та «Інформація для підготовки до уроку».

Навчальний посібник учня розроблено відповідно до Програми курсу інформатики. До кожної його теми увійшли: теоретичні відомості, подані у доступній і цікавій формі; запитання і завдання для самоперевірки, наведені для здійснення самоконтролю і самооцінки засвоєння теоретичного і практичного матеріалу; інформація для допитливих та рубрика «Це цікаво», які сприятимуть зацікавленості учнів предметом.

У робочому зошиті подано практичні завдання до кожної теми, а також домашні завдання, що супроводжуються привабливими ілюстраціями. Методичний апарат зошитів сприятиме організації самоосвіти учнів, розвитку креативного мислення, формуванню загальнонавчальних і спеціальних навичок та вмінь. Навчальні ситуації, наведені в посібниках, тісно пов’язані з життям сучасної школи. Практичні роботи зошитів сприятимуть закріпленню теоретичних відомостей та практичних навичок, сформованих під час вивчення того чи іншого розділу програми. До кожного уроку пропонується рубрика «Гімнастика для розуму», у якій дібрано цікаві та різноманітні за формою та змістом задачі, спрямовані на те, щоб додатково стимулювати у школярів розвиток алгоритмічного мислення, підвищити інтерес до предмета.Комп’ютерна програма  «Скарбниця знань. II рівень»™ створена для того, щоб допомогти учням закріпити отримані знання, а також сформувати вміння розробляти власні проекти. Вона містить багато цікавих, різнопланових завдань на розвиток логічного мислення, інтуїції. Візуалізація деяких завдань робочого зошита сприятиме кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу. За допомогою цієї програми вчителю буде легко оцінити рівень знань учнів. Варто зазначити, що простота використання цієї програми не потребує від вчителя додаткових професійних знань, умінь і навичок. Програма «Скарбниця знань. II рівень»™ розташована на офіційному сайті видавництва «Весна» www.vesna-books.com.ua і розповсюджується безкоштовно.

Ольга Коршунова,
автор програми «Шукачі скарбів. ІІ рівень»,
автор комплекту «Інформатика. Шукачі скарбів. ІІ рівень»,
вчитель інформатики ліцею № 1 м. Змієва, вчитель вищої категорії, вчитель-методист


Смотрите также:
Програма з інформатики «Шукачі скарбів. ІІ рівень»
47.16kb.
1 стр.
Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з інформатики
52.59kb.
1 стр.
Програма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Для всіх напрямів підготовки Вінниця -2010
530.64kb.
2 стр.
Програма (рівень стандарту, академічний рівень)
2107.41kb.
9 стр.
Програма рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
290.86kb.
1 стр.
Програма вступного іспиту зі спеціальності 050105 «Банківська справа» затверджено
317.83kb.
1 стр.
1. Методика навчання інформатики як наука і як навчальний предмет у вищому педагогічному навчальному закладі Введення в середню школу окремого загальноосвітнього предмета «Основи інформатики і обчислювальної техніки»
610.02kb.
5 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів правознавство 10 клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка Демократизація суспільних
207.64kb.
1 стр.
Інформатика у 9-х класах
57.46kb.
1 стр.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень
504.22kb.
4 стр.
Програма курсу «Сходинки до інформатики»
62.24kb.
1 стр.
Позакласний захід з інформатики «Брейн-ринг»
81.8kb.
1 стр.