Главная страница 1страница 2 ... страница 5страница 6
«Затверджую» «Погоджено»

Директор школи «Надія» Ректор Київського міського

педагогічного університету

ім. Б. Д. Грінченка

_____________Н.В.Бондаренко _____________В.О.Огнев’юк

ПРОГРАМА

З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
для учнів 4 – 11 класів

спеціальної загальноосвітньої школи “НАДІЯ”

Солом’янського району м. Києва

Програма

розроблена вчителем трудового навчання


спеціальної загальноосвітньої школи “Надія”

Солом’янського району м. Києва
Кравченко Ганною Василівною


Київ

2008
Пояснювальна записка.
Трудове навчання – загальноосвітній предмет, якому відводиться важлива роль у всебічному гармонійному розвитку підростаючого покоління, в підготовці його до самостійного життя.

Трудове навчання для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку спеціальної загальноосвітньої школи «Надія» спрямоване на досягнення двох основних цілей: освітньої (засвоєння знань, вмінь, навичок) та корекційно-розвивальної (виправлення порушень розвитку, психофізичний розвиток у цілому).

Реалізацію визначених цілей з даного предмету у 4-11 класах автором пропонується здійснювати за програмою, яка складається з двох частин – основної та варіативної. До основної частини входять розділи: «Азбука домашнього господарювання», «Технологія обробки матеріалів», «Технологія благоустрою і озеленення приміщень і території». Варіативна частина складається з модулів розділу «Технологія виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва» та розділу «Технологія виготовлення швейних виробів».

Враховуючи психофізичні особливості і можливості кожної дитини вчитель може добирати та змінювати порядок вивчення тем з кожного розділу програми. Модулі варіативної частина програми розраховані на учнів, які не мають важких порушень рухової сфери.

У процесі навчання за визначеними розділами забезпечується вирішення таких завдань:

- створення оптимальних умов для розвитку особистості кожного учня;

- забезпечення належного рівня загальнотрудової підготовки з урахуванням особливостей праці;

- формування досвіду емоційно-ціннісних відносин і розвиток таких якостей особистості як творчість, працьовитість, самостійність, відповідальність, кмітливість тощо.

- включення учнів у реальні виробничо-економічні відносини з метою виховання у них культури праці.

- засвоєння елементів соціально-побутового орієнтування (відомості про особисту гігієну, одяг, взуття, посуд, меблі, приміщення та інше, пов’язані з ними способи дій, культуру поведінки).

Особливе місце відводиться міжпредметним зв’язкам. Міжпредметні зв’язки здійснюються залежно від розділу програми та року навчання із предметів: природознавство, біологія, математика, образотворче мистецтво та інших. Слід відзначити важливість впливу образотворчого мистецтва на початковому етапі трудового навчання. І на уроках малювання, і на уроках праці виховуються естетичні почуття, виправляються недоліки моторно-рухової сфери, розвиваються сенсорні здібності. З цією метою проводиться робота спрямована на розвиток в учнів уваги, сприйняття, уявлень про форму, колір предметів, розмір, будову складових частин, їх просторові відношення. Необхідним напрямком роботи у цей період є розвиток в учнів уміння малювати від руки різноманітні види і типи ліній, кола і геометричні фігури різного розміру, складання візерунків у смузі, квадраті, колі, призначених для прикрашання предметів побуту. Учні опановують уміння гармонійно поєднувати кольори, ритмічно повторювати або чергувати елементи орнаменту.

Навчальні, виховні та корекційно-розвиваючі завдання на уроках вирішуються головним чином у процесі виконання учнями практичних завдань. У середньому на практичні роботи відводиться не менше як 75 % усього навчального часу, решта часу йде на вивчення теоретичного матеріалу ( відомості із історії, технології та ін.). Зміст необхідних технологічних відомостей відповідає характеру практичних робіт та об’єктів праці з кожної теми програми. Добір об’єктів праці здійснюється з урахуванням змісту програми, вікових та індивідуальних особливостей учнів, корекційної вагомості та доцільності виготовлення виробу. Наведені у програмі об’єкти праці і вироби для виготовлення є орієнтовними. Вчитель має право замінити їх іншими, але у всіх випадках замінені вироби повинні мати корисне призначення, бути посильними для учнів у період їх навчання.

З метою удосконалення загальнотрудових умінь і навичок у кожному семестрі 10-11-х класів за програмою передбачено практичне повторення навчального матеріалу. Крім того, бюджет часу на практичне повторення залежно від умов, які складаються у школі (матеріальна база, контингент учнів), може бути використаний на вивчення тем варіативної частини.

Наприкінці кожного семестру проводиться підсумкове заняття, метою якого є підбиття підсумків роботи за певний термін часу. Якщо тут проводиться самостійна робота, то учням перед виконанням її слід повідомити про призначення об’єкта праці, норму часу на його виготовлення і т.п. У процесі роботи учні повинні орієнтуватися у завданні, планувати і контролювати правильність виконання. Об’єктом уваги вчителя має бути процес самостійної діяльності учнів, а не лише її результат.

Програма передбачає також ознайомлення школярів з професіями в різних галузях народного господарства.

Важливою умовою в трудовому навчанні та вихованні учнів є забезпечення принципу наступності за роками навчання, сутність якого полягає у послідовному розширенні та поглибленні знань і практичних навичок.

Особлива увага звертається на знання і точне дотримання учнями правил безпечної праці, виробничої санітарії та особистої гігієни, навчанню їх правилам безпечних прийомів роботи, ознайомленню із заходами запобігання травматизму. На кожному вступному занятті необхідно знайомити учнів із загальними правилами техніки безпеки. На вступні заняття у кожному семестрі доцільно розподіляти по 1 годині за рахунок годин наступної теми. На наступних уроках систематично нагадувати правила безпечного виконання кожної операції.

Виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки вчителя до уроку, систематичною роботою з методичною літературою, контролем за результатами навчальної діяльності учнів.Загальний тематичний планз/п


Назви розділів і тем

Кількість годин

Разом

годин

4

кл.

5

кл.

6

кл.

7

кл.

8

кл.

9

кл.

10

кл.

11

кл.
Обов’язкова складова

І.

Вступ

2

2

2

2

2

2

2

2

16

ІІ.

Розділ 1. Азбука домашнього господарювання.

5

3

4

8

12

8

16

20

76
Тема 1.1. Культура зовнішності.

34

7

Тема 1.2. Догляд за одягом, взуттям.
3
4
411

Тема 1.3. Догляд за житлом.

6

410

Тема 1.4. Догляд за тваринами і птахами.6
6

Тема 1.5. Культура харчування.

2


2

Тема 1.6. Технологія приготування бутербродів та гарячих напоїв.4
4

Тема 1.7. Технологія приготування кулінарних страв.


4

6
6

12

28

Тема 1.8. Основи гігієни.4

4

8

ІІІ

Розділ 2. Технологія обробки матеріалів.

23

20

46

24

18

10

67

31

239
Тема 2.1. Елементи графічної грамоти.

1

12

Тема 2.2. Робота з папером і картоном.

11

5

12

1012
50

  1. Технологія різання паперу. Витинанка.

5
12


12
29

  1. Виготовлення виробів із використанням шаблонів.

2


2

  1. Аплікація із паперу.

410

14

  1. Паперова пластика (орігамі).
55

Тема 2.3. Робота з фарбами.
3

4
7

Тема 2.4. Робота з пластичними матеріалами (пластилін, солоне тісто).

4

2
6

8
14
34


Тема 2.5. Робота з текстильними матеріалами.

4

5

22


27

31

89


  1. Аплікація з різаних ниток.12
12

  1. Аплікація із тканини.

4
10


11
25

  1. М’яка іграшка (тканина, хутро)
5

16
21

  1. Аплікація з ниток, шнура, фурнітури, торочок.


31

31

Тема 2.6. Робота з природними матеріалами.

3

4

8

8

10

10

14
57

ІV

Розділ 3. Технологія благоустрою і озеленення приміщень і території.

2

2

6

8

8

8

5

8

47

Тема 3.1. Догляд за кімнатними рослинами.

2

24

Тема 3.2. Технологія вирощування рослин. Осінні роботи на пришкільній ділянці.2

4

4

414

Тема 3.3. Технологія вирощування рослин. Весняні роботи на пришкільній ділянці.4

4

4

416

Тема 3.4. Технологія вирощування рослин. Основи закладання зелених насаджень.5

4

9

Тема 3.5. Елементи декоративного паркового мистецтва.


4

4Варіативна складова
V

Розділ 4. Технологія виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.
5

8

24

26

38

4273216Модуль 1. Українська народна вишивка.
5
12
14

42
73

Модуль 2. В’язання гачком.

1436

50

Модуль 3. Бісероплетіння.8

8

12

1038

Модуль 4. Вишивання килимовою голкою.
14
37

51

Модуль 5. Писанковий розпис.


4

4Розділ 5. Технологія виготовлення швейних виробів.44

42

86

Тема 5.1. Будова тканини.4

4

8

Тема 5.2. Постільна білизна. Конструювання, моделювання та розкроювання наволочки.6
6

Тема 5.3. Загальна будова швейної машини. Робота на швейній машині.16
16

Тема 5.4. Пошиття наволочки.18
18

Тема 5.5. Робочий одяг. Конструювання, моделювання та розкроювання фартуха.


6

6

Тема 5.6. Пошиття фартуха. Неполадки в роботі швейної машини.


32

32

VІІ

Практичне повторення.24

24

48

VІІІПідсумкове заняття.


2


2


2


2


2


2


4


4


20
Разом годин


34


34


68


68


68


68


204


204


748

следующая страница >>
Смотрите также:
Програма з трудового навчання для учнів 4 11 класів спеціальної загальноосвітньої школи "надія"
1282.42kb.
6 стр.
Програма хімія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції пояснювальна записка
294.76kb.
1 стр.
Програма для 5-9- х класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) з предмету
2416.78kb.
14 стр.
План-конспект заняття з трудового навчання (7 клас) Вчитель трудового навчання зош №6 м. Шепетівки
418.69kb.
4 стр.
Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Фізика
531.68kb.
2 стр.
Пояснювальна записка Програма складена для навчання учнів, які обрали хімію як предмет поглибленого вивчення
903.4kb.
5 стр.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
815.42kb.
6 стр.
Наказ №36 Про організацію та проведення районної олімпіади учнів 3-4 класів «У світі знань» з української мови, математики, природознавства
101.33kb.
1 стр.
Програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів
159.03kb.
1 стр.
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
887.27kb.
4 стр.
Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Вступ
1980.14kb.
19 стр.
Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Г. Т. Шелехова, В.І. Тихоша та ін. К.: Ірпінь: Перун, 2005
254.61kb.
1 стр.