Главная страница 1

П Р И Л У Ц Ь К А М І С Ь К А Р А Д А


Ч е р н і г і в с ь к о ї о б л а с т і

(_____________________________сесія шостого скликання)


ПРОЕКТ РІШЕННЯ

„ ” березня 2012 року


місто Прилуки

Про проведення публічного творчого


конкурсу на визначення логотипу та слогану

міста Прилуки


Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши службову записку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради СИВЕНКА О.І. про організацію роботи по створенню бренду міста, з метою формування позитивного іміджу міста Прилуки в Україні та за кордоном, покращення використання культурного, туристичного та соціального потенціалу міста, міська рада в и р і ш и л а:

1. Провести публічний творчий конкурс на визначення логотипу та слогану міста Прилуки „Бренд рідного міста” з 01.04.2012 року до 01.09.2012 року.

2. Затвердити Положення про публічний творчий конкурс на визначення логотипу та слогану міста Прилуки „Бренд рідного міста” (далі — Конкурс) / додається/.

3. Інформаційне забезпечення проведення Конкурсу покласти на управління економічного розвитку міської ради (ЛЮЛЬКА О.М.).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради СИВЕНКА О.І.
Міський голова Ю.В.БЕРКУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО


рішення міської ради

( ________ сесія 6 скликання)

№_____від________2012 року

Секретар міської ради

___________О.М.ПРАВОСУД

П О Л О Ж Е Н Н Я

про публічний творчий конкурс

на визначення логотипу та слогану


міста Прилуки

«Бренд рідного міста»м. Прилуки

2012 рік

1. Загальні положення
1.1. Положення про публічний творчий конкурс на визначення логотипу та слогану міста Прилуки „Бренд рідного міста” (далі - Конкурс) визначає єдині вимоги щодо визначення кращого логотипу міста та слогану .

1.2. Логотип – будь-яка комбінація позначень (емблема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), яка здатна передати унікальність та ідентифікувати місто серед інших; постійний графічний, словесний, образотворчий або об'ємний знак, комбінований із зображенням, літерами, цифрами, словами або без них.

1.3. Слоган – гасло (коротке речення або словосполучення, що легко запам’ятовується), яке асоціюється з містом, наділяє місто функційними здібностями, створюючи емоційні очікування в людей, оживляючи місто в їх фантазіях.

1.4. Логотип та слоган не замінюють офіційну символіку міста (гімн, герб і прапор).


2. Мета і завдання Конкурсу
2.1. Метою проведення Конкурсу є здійснення вибору найкращої ідеї для символіки міста Прилук шляхом забезпечення права жителів територіальної громади у формуванні привабливого іміджу міста через відбір кращого проекту слогану та логотипу міста Прилуки..

2.2. Визнані найкращими логотип та слоган міста, будуть використані в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямованих на формування позитивного іміджу міста Прилуки в Україні та за кордоном, покращення використання культурного, туристичного та соціального потенціалу міста.

2.3. Завданнями Конкурсу є:


 • залучення максимальної кількості учасників до розробки логотипу та слогану міста;

 • розроблення та створення унікального логотипу та слогану міста Прилуки.


3. Умови та порядок проведення Конкурсу
3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його результатів, розпорядженням міського голови утворюється та затверджується персональний та кількісний склад організаційного комітету з підготовки та проведення Конкурсу (далі - Організаційний комітет), який затверджує голову, заступника, секретаря.

3.2. Основною формою роботи Організаційного комітету є засідання.

3.3. Засідання Організаційного комітету є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від його складу.

3.4. Рішення Організаційного комітету приймається більшістю від присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий має право вирішального голосу.

3.5. Члени Організаційного комітету:


 • беруть участь в обговоренні, розгляді та зіставленні конкурсних пропозицій і забезпечують прийняття рішення конкурсним журі про визначення переможця Конкурсу;

 • мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на Конкурс, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання журі;

 • зобов’язані дотримуватися норм законодавства, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції;

 • мають право відхилити конкурсну роботу, якщо вона не відповідає вимогам та суперечить основним засадам і принципам громади міста та чинному законодавству України.

3.6. У Конкурсі можуть брати участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.7. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.8. Організаційний комітет розміщує оголошення про початок Конкурсу, Положення про Конкурс та бланк заяви для участі у Конкурсі у мережі Інтернет на офіційному сайті міської ради /pryluky.osp / та офіційному порталі /pryluky.org/, у засобах масової інформації і організовує широку рекламну кампанію.

3.9. Конкурсні роботи надсилаються або подаються на розгляд в друкованому вигляді за адресою: 17500, м.Прилуки, вул. Незалежності, 82, кімната 9 ( управління економічного розвитку міської ради) або в електронному вигляді на електронні адреси міської ради: pladm@pl.cg.ukrtel.net. , ekonomika@ukr.net.

3.10. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.

3.11. Кінцевий термін подання конкурсних робіт на участь у Конкурсі 10 серпня 2012 року.

3.12. Організаційний комітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження заявки.

3.13. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам Конкурсу, або оформлені з порушенням встановлених вимог, до участі у Конкурсі не допускаються.

3.14. Конкурсні роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.

3.15. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації про Конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.

3.16. Організаційний комітет Конкурсу забезпечує розміщення поданих логотипів у мережі Інтернет на офіційному сайті міської ради /pryluky.osp / та офіційному порталі /pryluky.org/ і у засобах масової інформації для організації голосування громадськості.

3.17. Голосування громадськості проходить з 20.07.2012 по 20.08.2012 року. Способи висловлення думки громадян можуть включати: соціологічні опитування, смс-голосування, Інтернет-голосування, листи, електронні листи тощо.

3.18. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про конкурс.

4. Технічні вимоги до конкурсних робіт:
4.1. Для участі у Конкурсі подається заява встановленого зразка (додаток до Положення) та конкурсні документи.

4.2. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які включають такі елементи візуальної ідентифікації міста: • емблема (графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення);

 • гасло (ключова ідея).

4.3. Технічними вимогами до конкурсних робіт є:

- оригінальність ідеї та зміст художнього рішення, які будуть відображати мету і завдання Конкурсу; • унікальний, оригінальний, сучасний, лаконічний, багатогранний графічний елемент;

 • текст гасла трьома мовами (українська, російська, англійська);

 • графічний файл зображення;

 • кольорове рішення (можливість відтворення в кольоровому, монохромному вигляді);

 • приклади для використання логотипу міста на сувенірній і поліграфічній продукції;

 • можливість розміщення на будь-яких поверхнях (папір, картон, скло, дерево, метал);

 • відповідність технологічним вимогам (збереження можливості прочитання при змінах розміру, однаково вдалий вигляд як в кольоровому, так і в монохромному варіанті);

 • приклади поєднання логотипу разом з офіційною символікою міста;

 • надання письмового обґрунтування змісту логотипу у паперовому та електронному вигляді.


5. Визначення переможців Конкурсу
5.1. Для підведення підсумків Конкурсу Організаційний комітет утворює журі у складі фахівців зі сфери туризму, дизайну, реклами, представників міської влади. Журі складається з семи осіб (голова та шість членів журі), чиї імена до оголошення переможця Конкурсу не розголошуються.

5.2. Основною роботою журі є засідання.

5.3. Засідання журі є легітимним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

5.4. Рішення приймається більшістю від присутніх членів журі відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів головуючий має право вирішального голосу.

5.5. Результати роботи журі оформлюються протоколом засідання.

5.6. Протокол засідання містить інформацію: • дату, час та місце проведення;

 • прізвища, імена та по батькові членів журі;

 • прізвища, імена та по батькові конкурсантів;

 • результати голосування.

5.7. Журі враховує оцінку громадськості конкурсних робіт розміщених у мережі Інтернет на офіційному сайті міської ради /pryluky.osp / , офіційному порталі /pryluky.org/ та у засобах масової інформації.

5.8. Інформація про результати роботи журі є відкритою.

5.9. Журі визначає переможця відповідно до критеріїв, зазначених  у розділі 4 з урахуванням оцінки громадськості, в строк до 01.09.2012 року.

5.10..Журі залишає за собою право не коментувати причину відхилення пропозицій, які не стали переможцями Конкурсу.

5.11. Організаційний комітет залишає за собою право вимоги в учасника, який розробив перспективний ескіз логотипу, надати необхідні додаткові матеріали, зокрема брендбук тощо..

5.12. Право на використання логотипу та слогану міста Прилуки, що перемогли у конкурсі, належить територіальній громаді міста Прилуки.


6. Процедура нагородження переможця.
6.1.Оголошення результатів Конкурсу оприлюднюються у мережі Інтернет на офіційному сайті міської ради /pryluky.osp / та офіційному порталі /pryluky.org/ та у засобах масової інформації до 10.09.2012 року.

6.2.Офіційне нагородження Переможця відбувається у рамках відзначення Дня міста .

6.3.Переможець Конкурсу отримує Диплом та грошову винагороду.

6.4.За результатами Конкурсу ескіз логотипу та проект слогану міста Прилуки представлений Переможцем приймається та затверджується міською радою для реалізації та практичного використання.


7. Авторські права.
7.1. Виключні майнові авторські та суміжні права, а саме виключне право на використання логотипу переможця і виключне право на дозвіл або заборону використання логотипу переможця передаються Прилуцькій міській раді.

7.2. Переможець Конкурсу зобов’язаний укласти з Прилуцькою міською радою договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на логотип.

7.3. У разі, якщо переможець конкурсу протягом 5 днів з моменту оголошення результатів Конкурсу відмовляється укласти договір про передачу виключних майнових авторських та суміжних прав на логотип, журі обирається інший переможець з числа учасників конкурсу.

7.4. Організаційний комітет гарантує не використовувати та не передавати третім особам ескізи логотипу, які були представлені на Конкурс, але не стали переможцями без дозволу авторів ескізів логотипу.

7.5. Організаційний комітет не несе ніяких зобов’язань щодо будь яких прав третьої сторони.  Додаток до Положення

ЗРАЗОК КОНКУРСНОЇ ЗАЯВИ


Міському голові
БЕРКУТУ Ю.В.

_________________________


(ПІП)

________________________

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у публічному творчому конкурсі на визначення логотипу та слогану міста Прилуки „Бренд рідного міста” .Про себе додатково повідомляю:


Дата народження

 

Місце роботи, посада

 

Освіта

 

Адреса для листування

 

Контактні телефони

 

Із положенням конкурсу ознайомлений (а).
Даю згоду на передачу авторських прав міській раді.

До заяви додаються:


* ескіз логотипу;
* концепція з описом ескізу логотипу, шрифту;
* варіації використання на матеріальних носіях (наприклад, ручки, футболки та інша сувенірна продукція).

Дата   «____» ___________________               Підпис  ________________ 
Смотрите также:
Рішення „ березня 2012 року місто Прилуки Про проведення публічного творчого конкурсу на визначення логотипу та слогану міста Прилуки
87.18kb.
1 стр.
Конкурсу "Учитель року 2012" На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "
47.35kb.
1 стр.
Рішення іменем україни 28 березня 2011 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі
105.5kb.
1 стр.
Оголошення про проведення конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів на 2011 рік
153.91kb.
1 стр.
Конкурсу «Учитель року 2012»
64.82kb.
1 стр.
Рішення від № Про бюджет міста Рівного на 2012 рік
86.88kb.
1 стр.
Рішення обласної ради від 18 серпня 2011 року №227-vi (VIІ сесія VІ скликання) положення про порядок проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад
104.99kb.
1 стр.
Конкурсу "Учитель року 2012" Всеукраїнський конкурс " Учитель року 2012 "
29.77kb.
1 стр.
Рішення " 21 " липня 2011 року №476 Про хід виконання рішення міської ради від 15. 12. 2010 року №29 "
345.61kb.
1 стр.
Рішення від 2012 року Про затвердження районної Програми „ Підготовка та проведення проміжних виборів депутата районної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу №17 на 2011-2012 рр
68.89kb.
1 стр.
Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році
1225.69kb.
5 стр.
Рішення XХIІІ сесія VІ скликання від 01 лютого 2012 року №530 Про затвердження Положення «Про пайову участь (внесок) замовника у створенні І розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Валки»
111.73kb.
1 стр.